Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки україни Курсова робота Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі ЗмістВступ Розділ 1. Етіологія, патогенез, клінічна картина ішемічної хвороби серця 1.1. Загальна характеристика серцево-судинних захворювань 1.2. Ішемія міокарда Розділ 2. Клініко-фізіологічні закономірності застосування засобів фізичної реабілітації 2.2. Показання і протипоказання до застосування лікувальної фізичної культури Розділ 3. Фізична реабілітація хворих ішемічною хворобою серця 3.1. Лікувальна фізична культура для хворих оперованих із приводу ішемічної хвороби серця 3.2. Лікувальна фізична культура для хворих ІХС IV функціонального класу Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. Відновна терапія або реабілітація страждаючих ішемічною хворобою серця (ІХС) є одним із приватних розділів реабілітації в медицині. Вона зародилася в роки першої світової війни, коли вперше виникла й стала вирішуватися завдання відновлення здоров'я й працездатності інвалідів війни. Практично проблема реабілітації виникла з області травматології й незабаром стала поширюватися на інші області - каліцтва, психічні й деякі соматичні захворювання. При цьому одним з важливих елементів реабілітації була працетерапія, уперше застосована в англійських госпіталях для інвалідів першої світової війни й, що проводилася під керівництвом кваліфікованих робітників, які пішли на пенсію. Незабаром працетерапія стала широко застосовуватися в психіатричних лікарнях Росії. Далі ідеї реабілітації й працетерапії зайняли міцні позиції у фтизіатрії. Незважаючи на те що реабілітація хворих із серцево-судинними захворюваннями оформилася як самостійна галузь медицини відносно недавно, багато елементів її існували вже спочатку розвитку радянської охорони здоров'я. Варто підкреслити, що соціальне забезпечення є матеріальним джерелом, що гарантує різні форми прояву турботи держави про своїх громадян, що втратили працездатність. Інакше кажучи, система соціального забезпечення інвалідів є однією з неодмінних умов успішного функціонування служби реабілітації . Наукові основи відновлення працездатності хворих із захворюваннями серцево-судинної системи розроблялися ще в тридцяті роки. Г.Ф. Ланг сформулював тоді її основні принципи. Він виділяв три етапи відновного лікування хворих з недостатністю кровообігу. На першому етапі, на думку Г.Ф. Ланга, при серцево-судинній недостатності досягається відновлення компенсації за допомогою медикаментозних засобів, дієти й спокою. Другий етап передбачає можливо більше підвищення працездатності серця або, вірніше, усього апарата кровообігу за допомогою фізичних методів лікування - гімнастики, масажу, лікувальної фізкультури, а також бальнеотерапевтичних і кліматичних впливів. Третій етап лікування, згідно Г.Ф. Лангу, практично зводиться до встановлення й проведення під лікарським контролем трудового й побутового режиму, що відповідає стану хворого й функціональної здатності його серцево-судинної системи. Висунуті Г.Ф. Лангом принципи зберігають своє значення й у цей час. Важливою варто вважати також пропозицію Г.Ф

. Ланга диференціювати поняття відновлення працездатності й професійної працездатності, маючи на увазі під відновленням працездатності здатність до роботи взагалі, а під відновленням професійної працездатності - здатність хворого до професійної діяльності. Відповідно до цих положень складалася й розвивалася система відновного лікування осіб із захворюваннями серцево-судинної системи. Треба, однак, сказати, що саме в останні роки завдяки істотним успіхам у лікуванні хворих гострим інфарктом міокарда в нашій країні значно зріс інтерес до проблеми відновної терапії кардіологічних хворих . Лікувальні й реабілітаційні заходи при ІХС повинні знаходитись у їхній діалектичній єдності й тісному взаємозв'язку. При інфаркті міокарда й інших форм ІХС навряд чи можна виділити чисто лікувальні й чисто реабілітаційні заходи. В історії нашої медицини був період, коли визнавалося, що реабілітація при інфаркті міокарда повинна починатися не раніше ніж після 3-4 тижд. строгого постільного режиму й медикаментозного лікування. Зараз уже добре відомі результати такого підходу. Подібний штучний поділ лікувальних і відновних заходів призводив до цілого ряду небажаних наслідків, що негативно відбивалися в кінцевому рахунку на працездатності хворих. Зараз накопичено багато переконливих даних, що свідчать про значно більшу ефективність реабілітаційних заходів, що починаються на самих ранніх стадіях захворювання. Вчасно почата й адекватно проведена реабілітація на тлі патогенетичного лікування сприяє більш ранньому й стабільному відновленню здоров'я й працездатності, у більшості хворих гострим інфарктом міокарда. У той же час пізніше застосування реабілітаційних мір дає гірші результати. Тому не слід вважати реабілітаційний процес самостійним, протиставляючи його лікуванню. Активне розширення режиму хворих при гострому інфаркті міокарда (наприклад, раннє присажування), безумовно, відноситься до сфери так званого фізичного аспекту реабілітації. Разом з тим раннє присажування може мати, і суто терапевтичне значення - при схильності до недостатності кровообігу, особливо по лівошлуночковому типу, сидяче положення, сприяючи зменшенню венозного притоку до серця, зменшує тим самим і ударний обсяг і, отже, роботу серця. У такий спосіб запобігається й лікується одне з найбільш серйозних ускладнень - серцева астма й набряк легенів . Тому, метою нашого дослідження було вивчення ефективних шляхів комплексного застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі реабілітації. Виходячи з мети було сформульовано наступні завдання: Дослідити патофізіологічні особливості захворювання. Дослідити особливості завдань та організації сучасної фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі реабілітації. Вивчити ефективні методи фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі реабілітації. Предметом даного дослідження є ішемічна хвороба серця. Об’єкт дослідження – засоби фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця на стаціонарному етапі реабілітації. Методи дослідження – узагальнення та систематизація літературних джерел з даного питання.

Розділ 1. Етіологія, патогенез, клінічна картина ішемічної хвороби серця 1.1. Загальна характеристика серцево-судинних захворювань Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушується функціональна діяльність усього організму, знижується працездатність, наступає передчасна старість. Захворювання серцево-судинної системи відносяться до числа найбільш розповсюджених і частіше інших призводять до інвалідності і смерті. Для багатьох з них характерний хронічний перебіг з поступово прогресуючим погіршенням стану хворого. Однією з причин збільшення кількості захворювань серцево-судинної системи є зниження рухової активності сучасної людини. Тому для попередження цих хвороб необхідні регулярні заняття фізкультурою, включення в режим дня різної м'язової діяльності. При наявності захворювання заняття фізичними вправами справляють лікувальний ефект і припиняють подальший його розвиток. Суворо дозовані, поступово зростаючі фізичні навантаження підвищують функціональні можливості серцево-судинної системи, служать важливим засобом реабілітації. При хронічних захворюваннях, після того як досягнуте стійке поліпшення і подальше удосконалювання функцій серцево-судинної системи неможливе, фізичні вправи застосовуються як метод підтримуючої терапії. Таким чином, фізичні вправи, лікувальна фізична культура (кінезитерапія) є важливим засобом профілактики, лікування, реабілітації і підтримки досягнутих результатів . Захворюваннями серцево-судинної системи є: ендокардит, міокардит, перикардит, дистрофія міокарда, вроджені і набуті вади серця, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпер- та гіпотонічна хвороби, облітеруючий ендартеріїт, тромбофлебіт, варикозне розширення вен. Виникненню захворювання сприяє ряд чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ: переїдання, вживання алкоголю, паління, гіподинамія, фізичні і нервово-психічні перевантаження, інфекції, інтоксикації, спадковість тощо. Захворювання серцево-судинної системи проявляються болем у ділянці серця, порушенням його ритму, серцебиттям, задишкою, набряками, синюшністю (ціаноз). Вони супроводжуються недостатністю кровообігу різного ступеня . 1.2. Ішемія міокарда Ішемія міокарда, як вияв ішемічної (коронарній) хвороби серця, є наслідком зменшення його перфузії кров'ю і недостатньої доставки кисню, які поєднуються з порушенням відтоку продуктів обміну речовин. Виникнення ішемії міокарда може обумовлюватись: наявністю стенозу коронарної артерії; зміною тонусу або появою спазму артерії. Нерідко обидва чинники відіграють роль в розвитку епізодів ішемії, які можуть супроводжуватися появою симптомів, частіше у вигляді болю, або бути безбольовими. Збереження балансу між потребою і доставкою кисню забезпечується за допомогою існуючих механізмів саморегуляції тонусу артерій, об'єму коронарного кровотоку. Потребу міокарда в кисні визначають наступні чинники: а)частота ритму серця; б)скоротливість міокарда; в)систолічне напруження стінки шлуночків.

Так молитва може вилкувати ( часом вилкову) навть  фзичн хвороби, а душевн та розумов напевно. Самозрозумло, вилку лише дуже щира молитва. Ми, лкар, не вважамо лкування молитвою за чудо»[165]. Творчсть не що нше, як молитва, злет душ до праджерела  сили до  Творця. Наш т. зв. «шевченкознавц», власне, НЕ знали Т. Шевченка. Вони роками дослджували все в житт поета, аж до дрбниць його спроб оженитися, але джерела його пророчо сили не змогли збагнути, бо сам живилися деями матералстичного свтогляду. Глибину Шевченково побожност простацьки пояснювали впливом села, читанням церковних книжок тощо. Щойно Д. Донцов показав нам справжнього Тараса-Пророка, вказавши на саме джерело безсмертно його сили в нашому народ[166]. Той, хто вдкида Бога, викида з сво душ все Божественне, насамперед В¶РУ. А вра крила душ. Без не душа не може полинути в небо, в безмежне царство Духу; жалюгдно борсаться, лише намагаючись творити. А з порожнього не наллш. Порожня, БЕЗБОЖНА ДУША ЯЛОВА

1. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

2. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

3. Комплекс ранкової гімнастики

4. Комплекс ранкової зарядки

5. Разработка мероприятий по продвижению продукции ресторана "Гиппопо" в развлекательном комплексе "Гиппопо" (г. Волгоград)

6. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Дискінезія жовчно-видільних шляхів по гіпотонічному типу

9. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин

10. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

11. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

12. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

13. Гігієнічна характеристика трудового процесу

14. Разработка программы "Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса "Налогоплательщик ЮЛ" для государственной налоговой инспекции г. Узловая

15. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц

16. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

18. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

19. Підсилення фундаменту будівлі житлового комплексу гірськолижної бази

20. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини

21. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

22. Гідроекологічна оцінка річки Рось
23. Архитектура г. Ростова-на-Дону
24. Орбитальный комплекс "Буран"

25. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

26. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

27. Автоматизированное рабочее место дежурного штаба ГО Западного административного округа г.Москвы

28. Топливно-энергетический комплекс

29. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

30. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

31. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

32. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

33. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

34. Топливно-энергетический комплекс Украины

35. Топливно-энергетический комплекс России

36. г. Лангепас (Западная Сибирь)

37. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

38. Характеристика природного комплекса Черного моря
39. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)
40. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

41. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

42. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

43. Реферат о Пугачеве

44. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г.

45. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

46. Образование производственно-социальных комплексов регионов

47. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"

48. Бартоломе Эставан Мурильо. "Архангел Рафаил с предстоящим перед ним епископом Домонте". Масло 1680 г.

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

49. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

50. Музей Габдуллы Тукая в г.Казани

51. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

52. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

53. Г.Р. Державин

54. Искусство в судьбе человека (По повести В.Г. Короленко "Слепой музыкант")
55. Синонимия русского и немецкого языков. Проблематика подбора, перевода и классификации синонимов на материале романа Г. Фаллады "Каждый умирает в одиночку
56. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"

57. Г.Г. Маркес – поэт мифов, «Сто лет одиночества» – величайший миф современности

58. Особенности отображения действительности 20х-30х г.г. в сатирических рассказах Михаила Зощенко.

59. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

60. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

61. Жизнь и деятельность Г.К. Жукова

62. Паустовский К.Г.

63. Г.В. Плеханов: исторический портрет революционера

64. Г.К.Жуков

Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. История г.Харькова 1917-1920 гг.

66. Крымская война 1853-1856 г.

67. Советское общество в период ВОВ 1941-1945 г.г.

68. Погребальный комплекс в Гизе

69. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

70. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети
71. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами
72. Разработка программного обеспечения для Отделения Реанимации и Интенсивной Терапии новорожденных МГБ N1 г. Сургута

73. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

74. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

75. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

76. Комплекс упражнений при миопии

77. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

78. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

79. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

80. Решение экологических проблем в г. Москве в 2000 году

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

81. Экологический кризис г. Октябрьского

82. Педагогические идеи Н.Г. Чернышевского

83. Обучение и воспитание слепоглухих детей на примере деятельности Детского Дома для слепоглухих в г.Сергиев Посад (Россия, Московская область).

84. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

85. Электроснабжение технологической площадки № 220 Карачаганакского перерабатывающего комплекса

86. Металлургический комплекс
87. Терминологический словарь по специальности «Электротехнические комплексы»
88. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

89. Структура строительного комплекса

90. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

91. Проект производственного комплекса базы МСУ

92. Организация работы агрегатного участка комплекса ремонтных работ

93. Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте

94. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

95. Автоматизированные технологические комплексы

96. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

97. Несколько рефератов по Исламу

98. Экономика агропромышленного комплекса

99. Комплекс вредителей зерна и система защиты от него в условиях хранения

100. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.