Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З дисципліни: «Управління земельними ресурсами» На тему: «Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області » Виконав: Ст. ЗЕМ 4к 1б Гай В.Г. Перевірив: Лядова Н.І. ОДЕСА 2010 ЗМІСТВступ 1.Коротка характеристика об’єкту 1.1Загальні відомості про господарство, клімат 1.2Загальна характеристика рельєфа 1.3Гідрографія 1.4Рослинність 1.5Характеристика грунтового покриву. 2.Аналіз земельного фонду в господарстві 2.1Земельний фонд України у складі світових земельних ресурсів 2.2Земельний фонд як об’єкт ДЗК і його основні категорії 2.3Віднесення земель до певних їх категорій 2.4Розподіл земель сільськогосподарського призначення по основним видам угідь 3.Розподіл земельного фонду за земельною власністю 4.Використання земель переданих у власність громадянам 5.Розподіл земель с г призначення за формуванням господарювання 6.Визначення основних напрямків підвищення ефективності використання земельних ресурсів території на перспективу 6.1Ліквідація недоліків в межах утворених землекористувань. Формування нових землекористувань 6.2Розробка заходів з поліпшення використання земель у межах населених пунктів 6.3Розробка заходів з підвищення ефективності використання земель, зайнятих виробничими центрами с г підприємств 6.4Визначення потреби в земельних ресурсах для промисловості і транспорту. Розвиток дорожньої мережі 7.Розробка заходів з раціонального використання земель, їх поліпшення і охорони 8.Визначення економічної ефективності заходів з поліпшення використання земель 9.Техніко-економічні показники (ТЕП) Висновки Список літератури ВСТУП Розвиток продуктивних сил країни, який забезпечує зростання доброботу суспільства, передусім визначається рівнем використання земельного фонду як одного з найважливіших видів ресурсів соціально – економічного розвитку України. У цьому звязку виняткова роль належить розвитку системи управління земельними ресурсами, зорієнтованої на поєднання загальнодержавних (центру) і регіональних інтересів. Серед усіх інших компонентів природного середовища, які використовуються для виробництва матеріальних благ, виключн важливу роль відіграють земельні ресурси. Відповідно до ст. 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. У найбільш загальних рисах поняття “управління” використовується для характеристики будь – яких систем – біологічних, соціальних, технологічних. Управління земельними ресурсами – це діяльність, спрямована на досягнення поставленої мети, а земельний менеджмент – процес (інструмент), за допомогою якого досягається ця мета. Ефективність управлінського рішення з використання земельних ресурсів виражається мірою раціоналізації землекористування. Під раціональним землекористуванням потрібно розуміти використання земель згідно з їх цільовим призначенням, отримувати максимум продукції при мінімальних затратах на їх виробництво, не порушуючи навколишнього середовища на відповідному рівні розвитку продуктивних сил і земельних відносин.

Впродовж багатьох років надзвичайно важко було управляти охороною природного середовища в цілому і землекористуванням, зокрема. 17 вересня 1996 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”. Розкриємо перелік цих видів діяльності: охорона і раціональне використання водних ресурсів; охорона атмосферного повітря; охорона і раціональне використання земель; охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів; охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів; охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу; раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів; наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці. Коротка характеристика об’єкту 1.1 Загальні відомості про господарство, клімат Господарство розташоване в північно-західній частині Звенигородського району на відстані 45 км від районного центру міста Звенигородського і 56 від обласного центру міста Черкаси. Адміністративним, культурним і виробничим центром господарства є село Шевченкове розташоване в східній частині землекористування. За даними коректування планових матеріалів за господарством закріплена площа 3193,6 га, зокрема рілля – 2745,0 га, пасовищ – 69,0 га лісових площ – 62,0 га, боліт 85,0 га, сінокосів – 11,0 га, дорогі – 33,2 га, лісосмуги – 101,4 га, під населеним пунктом – 49 га. Територія господарства знаходиться в дуже теплому центральному агрокліматичному районі Черкаської області. Сума середньодобових температур повітря вища 100 складає тут 3320° позитивні середньомісячні температури утримуються більше 10 місяців. Середньомісячна температура повітря найтеплішого місяця - липня 27°. Річний максимум температури повітря 38°. Середній з абсолютних річних мінімумів температури мінус 19°. Тривалість безморозного періоду 195 днів. Зима дуже тепла, м'яка, коротка. Висота сніжного покриву в даній місцевості в середньому складає 2-4 см, сніжний покрив нестійкий зважаючи на часту відлигу. Початок заморозків в першій декаді листопаду, останні заморожування спостерігаються в останній декаді квітня. Весна звичайно наступає в березні. Промерзання грунту за зимовий період незначне. Температура грунту на глибині 30 см не опускається нижче за нуль. Це „говорить про те, що забезпечується нормальна зимівля сільськогосподарських культур, у тому числі і ряду цінних теплолюбивих культур. Діяльний період в житті грунту так само дуже тривалий. Тривала відлига взимку приводить до пожвавлення мікробіологічних процесів. Середньорічна кількість атмосферних опадів складає 410 мм (за даними Староказацкой метеостанції), а за період з температурою вищий 10° - 260 мм. Розподіл опадів по часах роки нерівномірне. Більш всього опадів випадає в червні-серпні місяці. Рослини систематично випробовують недолік вологи - гидротермічеській коефіцієнт рівний 0,9. Пануючими напрямами вітру для всіх сезонів є південне, південно-східне і північне. Негативне дійство вітрів на території господарства позначається на збільшенні швидкості випаровування вологи з грунту і в збільшенні транспірування у рослин.

Найпосушливішими вітрами є вітри східного і південно-східного напряму, які якнайменше насищені водяними парами, тому віднімають велику кількість вологи у грунту і у рослин, завдаючи тим самим великої шкоди сільськогосподарським культурам. Приведені агрокліматичні дані зробили вплив на грунтовий покрив господарства. Клімат обстежуваної території в основному, сприятливий для обробітку всіх районуючих культур і отримання хороших урожаїв. Основним лімітуючим чинником отримання стабільних урожаїв є посушливість. 1.2 Загальна характеристика рельєфу Рельєф, як і клімат є одним з чинників грунтоутворення, багато в чому визначаючим характер грунтового покриву. У геоморфологіному відношенні територія господарства відноситься до Придунайської рівнини, що є частиною Причорноморської низовини, і представлена широко хвилястим водноерозійним типом рельєфу. По фізико-географічному районуванню територія землекористування входить в Придунайський терасно-дельтовий район Степової зони, південної степової підзони. Основний земельний масив господарства розташований на вододільному плато, яке з півночі на південь перетинається балками і лощинами. Велику частину площі складають платні і пологі схили крутизною - 0 -3є, незначну площу представляють схили крутизною 3-5° і 5-7°. Характер грунтового покриву знаходиться залежно від рельєфу місцевості . Так грунти з повновираженими гумусированими горизонтами залягають на вододільних плато, еродовані на схилах, в днищах балок залягають намиті грунти. Рельєф робить великий вплив на розподіл атмосферних опадів, рівень грунтових вод, що позначається на водному режимі грунтів, на характері рослинності, на ступені еродованності . Ґрунти рівнинних ділянок знаходяться в сприятливіших умовах зволоження, ніж грунти схилів, причому чим крутіше схил тим менш він зволожується в результаті поверхневого стоку. Якщо рельєф зумовлює перерозподіл кліматичних чинників тепла до вологі, обуславлює величини поверхневого стоку і ступінь ерозійних процесів, то грунтоутворуючі породи визначають спрямованість процесів грунтоутворення. Грунтоутворуючі породи на території господарства представлені лессами, лессовідними суглинками, делювіальними відкладеннями . Лес - це однорідна по механічному складу, карбонатна порода палевого кольору, відносно добре відсортована водопроникна, із сприятливими, капілярними властивостями. Пористість лесу складає до 50%. Характерною особливістю лессів є переважання в гранулометричному складі фракції крупного пилу (34,72%) і збагачування мулом (32,10%). Наявність карбонатів кальцію в лессах обумовлюють закріплення органічної маси, що розкладається, коагулює гумусне з'єднання. Від чого грунти, що сформувалися на лессах володіють хорошою структурою високою поглинювальною здатністю. Лесси не засолені легкорозчинними солями і не оглеєні. Грунти, що сформувалися на лессах характеризуються однорідним за профілем механічним складом. У даному господарстві лесси на плато тяжкосуглинистого механічного складу. 1.3 Гідрографія В процесі грунтоутворення беруть участь грунтові води, залягаючі на глибині 4-6 м.

У Внниц розташовувася 4-й запасний авазагн, в якому нараховувалось 10 бомбардувальникв, з них два використовувалось для пдготовки екпажв, шсть перебувало в ремонт, а ще два щойно прибули з заводу  знаходились у стад остаточного монтування та регулювання. 5-й авазагн був нещодавно сформований  не встиг отримати лтаки. Крм авазагонв, Ескадра мала метеостанцю, фотолабораторю, досить потужн ремонтн майстерн, розташован на територ колишнього заводу на околиц Внниц, зентну батарею та авашколу для пдготовки плотв важких лтакв. На озбронн знаходилось 20 чотиримоторних важких бомбардувальникв типу «¶лля Муромець», 16 з яких перебувало на територ Украни. Ц машини будувались авацйним вддлом «Росйсько-Балтйського вагонного заводу»[4] у Петроград за проектом видатного представника кивсько школи лтакобудування ¶горя ¶вановича Скорського. Крм того, Ескадра мала понад ЗО одномоторних лтакв. Однак технчний стан лтакв був незадовльний до бойово роботи були готов лише шсть бомбардувальникв

1. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

2. Финансовая стратегия предприятия и проект ее совершенствования на примере колхоза "Большевик" Калачеевского района Воронежской области

3. Ведення земельного кадастру на території Лідіївської сільської ради Доманівського району Миколаївської області

4. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

5. Планування банківської діяльності

6. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях
7. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха
8. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

9. Интегрированный проект учебного процесса

10. Технический проект аэрофотосъемки

11. Регистрация юридического лица (проекты документов)

12. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

13. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

14. Конституционые проекты Директории

15. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

16. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

18. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

19. Интегрированный проект учебного процесса

20. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

21. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

22. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции
23. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов
24. Избранная Рада и ее реформы

25. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

26. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

27. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

28. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

29. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

30. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

31. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

32. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

33. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

34. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

35. Проект планировки города на 80 000 жителей

36. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

37. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

38. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения
39. Попов (изобретатель Радио)
40. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

41. Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

42. Проект новой участковой станции

43. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

44. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

45. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

46. Оценка инвестиционных проектов

47. Концепция АС. Эскизный проект

48. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Управление проектами

50. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля

51. Оценка эффективности инновационного проекта

52. Мир управления проектами

53. Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"

54. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов
55. Управление проектами
56. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

57. Эффективность проекта "NPV"

58. Экономическое обоснование развития или создания проекта

59. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

60. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической целесообразности по проекту

61. Технико-экономические расчеты к проекту отделения переработки КХК (коллективного химического концентрата) в концентрат РЗЭ

62. Методы оценки инвестиционных проектов

63. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

64. Проекты реформ забайкальского пограничного казачьего «войска» второй четверти XIX в.

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Манхеттенский проект

66. Походження людини та її поява на території України

67. Центральна Рада і пролетаріат України

68. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

69. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

70. Культура Київської Русі.
71. Центральна рада: досягнення та прорахунки
72. Изобретение радио. Кто был первым?

73. Проект структурированной кабельной системы

74. Жизнь ради смерти

75. Леон Баттиста Альберти. Теоретическое наследие, проекты и постройки

76. Галерии Гельмана. Проект Водка

77. Культура Київської Русі

78. Проект реформы русского языка

79. Проект малого предприятия по пошиву детской одежды

80. Разработка проекта предпринимательского бизнеса по производству игрушек на ЗАО

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Заявка совместного европейского проекта

82. Анализ эффективности инвестиционных проектов

83. Инновационный проект: этапы функционирования и реализации

84. Планування як функція менеджменту

85. Проект разработки способов профилактики и устранения конфликтных ситуаций

86. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО Диана
87. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке
88. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

89. Управління проектами

90. PR и проект

91. Планирование проекта

92. О проекте трехмерной звезды Красной Армии

93. Первые проекты строительства метро

94. Проект автодорожного моста через р. Ока

95. Создание проекта планово-высотного обоснования для стереотопографической съемки в масштабе 1:5000

96. Повноваження Верховної Ради

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Экономическое обоснование проекта станкостроительного завода

98. Проект как средство развития личности в начальной школе

99. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.