Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні"ТЕМА: КРЕДИТНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В НАЛАГОДЖЕННІ ПЛАТІЖНОГО І РОЗРАХУНКОВОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ.1.Економічна суть банківської системи. 1.1. Основні методологічні підходи аналізу сутності банку. 1.2. Основи побудови банківської системи: а) характеристика і функції центрального банку; б) специфіка розвитку комерційних банків. 2.Вплив грошово-кредитної політики банків на розвиток економіки України. 2.1. Діяльність банків на фінансовому ринку України. 3. 3.1. Функціонування банків Тернопільщини (Західної України) в умовах кризової економіки та їх сприяння розвитку господарських відносин у становленніі нової економіки України. 3.2. Про перспективи та основні шляхи вдосконалення кредитної системи в налагодженні платіжного і розрахункового механізму в економіці України. ВСТУП.Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці. В сукупності з напрямом введення власної грошової одиниці і системи грошового обігу, скорочення бюджетного дефіциту, поліпшення податкового регулювання економіки важливе місце в оздоровленні економіки займає реформа банківської системи. Банківські реформи складаються із зміни структури кредитного обігу, що приведе до нових форм надання кредитів та їх вільного продажу підприємствам, а також громадянам без посередництва центрального банку. Характерною ознакою ринкової економіки є високорозвинута і розгалужена фінансова банківська система. Через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується іх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить і провідна роль різноманітних фінансових інститутів (насамперед, банків) у суспільстві. Реакцію на ситуацію, що склалась в кредитній сфері на старті ринкових реформ в Україні, стала поява незалежних комерційних банків. Спершу вони створювалися на акціонерних чи кооперативних засадах підприємствами ти іншими структурами одного відомства чи галузі. Так з'явилися акціонерно- комерційні банки Укрлегбанк (1989 р.), Укрбудбанк (1989 р.), Київкомбудбанк (1990 р.). Одночасно організовувались регіональні комерційні банки багатогалузевого і вузькофункціонального призначення - такі, як Лісбанк, "Карпати", Донвуглекомбанк, Донбасбанк, Азовбанк. Під тиском цих процесів змушені були перебудуватися і провідні банки-монополісти на грошовому ринку. Вони змінили свій статус на акціонерні та перйшли переважно на комерційні засади: Агропромбанк "Україна" АК, АК "Укрсоцбанк" та акціонерно-комерційний Промінвестбанк. Вирішальним кроком у перебудові кредитної системи стало прийняття в березні 1991 року Верховною Радою України Закону України "Про банки і банківську діяльність". Мета цієї роботи - дати визначення банку як унікального явища економічного життя, проаналізувати структуру банківської системи, яка виконує функції "кровеносної системи" економіки, дати оцінку діяльності українських банків на фінансовому ринку за 1993 рік та їх впливу на формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Украні, показати перспективи розвитку банківської системи України.

1. Економічна суть банківської системи. 1.2. Основні методологічні підходи аналізу сутності банку. Перший банк у сучасному його розумінні виник в Італії у 1407 році (Ba ca di Sa Ucorgio) в Генуї. Джерела сучасної банківської справи треба шукати у діяльності середньовічних мінял Північної Італії. Питання про те, що таке банк, не є таким простим, як це здається на перший погляд. Кажуть, що банк - це сховище грошей. Разом з тим, таке життєве тлумачення банку не тільки не розкриває його суті, а й приховує його дійсне призначення в народному господарстві. Ще більш ускладнює справу саме термінологічне значення слова банк ("банко" - лава, на якій здійснюють грошові та кредитні операції), а також такі сучасні вирази, як банк даних, банк рослин, книжковий банк, які до банку, як такового, не мають ніякого відношення. В сучасному суспільстві банки займаються самими різноманітними видами операцій. Вони не тільки організовують грошовий обіг та кредитні відносини, через них здійснюються фінансування народного господарства, страхові операції, купля - продаж цінних паперів, а в де яких випадках посереднецькі угоди та управління майном. Кредитні установи виступвають в якості консультантів, приймають участь в обговоренні народогосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Перед тим, як відповісти на питання про суть банку, важливо визначити, які при цьому ставляться завдання. Пізнання суті банку як будь-якого явища вимагає відповіді не на питання про те, чим він займається, які операції виконуються або виконував в процессі свого історичного розвитку, а про те, які вони мають якості, що є формою прояву сутності банку, яка його специфіка, в чому заключається його основа, яка внутрішня структура банку та які операції, що випливають з його суті, банк переважно повинен виконувати. Отже, аналіз суті банку вимагає досліджування не випадкової групи питань, які характеризують банківську діяльність, а відповіді на конкретні запитання, які ставляться методологією. Без дотриманя цих вимог питання про суть банку може втратити свою цільову направленність, перетворити аналіз в пустий опис операцій, які виконуються банком, які при всій їх важливості не з'ясовують центрального питання про те, з чого складається дійсна сутність банку. Банк як установа або організація. Найбільш масовим уявленням про банк є його визначення як установи, як організації. "Банківські установи та організації" - найбільш популярний термін, його можна зустріти повсюди як у серйозній, науковій, так і в учбовій літературі, у банківському законодавстві, банківських документах та періодичній літературі. Не слід забувати, що "організація" являє собою певну і визначену сукупність людей. "Організація (франц. orga isa io , від пізднолат. orga iso - роблю струнковид, влаштовую). Об'єднання людей, які діють на основі правил та процедур". Що це за об'єднання, чим воно займається у відповідності і за своїми правилами - все це стосовно банку як установи організації залишається прихованим. Слід відмітити, що банк хоча і виконує суспільну місію, суспільна організація, він історично був справою приватної особи і лише потім, із розвитком банківської справи, особливо в сучасних умовах господарювання, перетворився у великі, середні та малі об'єднання.

В уявленні про банк як установу він асоціюється із службовою конторою, із апаратом управління. Широко розповсюджена думка, що соціалістичні банкисформувались як органи економічного управління. В СРСР, як і в інших соціалістичних країнах, на протязі декілька десятеліть існували банки тільки державного походження. По-справжньому, банк став частиною державного апарату управління, контролю за діяльністю господарства. В період засилля адміністративно-командних методів управління зрощування державного апарату з банківським апаратом банк нагадував елемент надбудови. Кредитування здійснювалось на основінормативного, директивного розподілу ресурсів зверху, безготівкові розрахунки мали директивний характер, принцип "один банк для клієнта" не давав основи для розвитку комерційних відносин у банківській сфері. В цих умовах намагання об'явити колишні наші банки базисом мали штучний характер; для цього необхідна була радикальна ломка їх зв'язківз клієнтами, розвиток комерційних, а не директивних відносин між ними. Тільки завдяки цьому відношення між банком та підприємствами набувають справжній економічний характер, а банк стає базисом. Банк як підприємство. Логічною є трактовка суті банку не як організації або установи, а як підприємства. Саме так він характеризується в деяких радянських публікаціях. Банк визначається не як підприємство взагалі, а як капіталістичне підприємство, не просто банк, а капіталістичний банк. Визначення банку як капіталістичного підприємства, по- перше, визначило банк як явище тільки капіталістичного господарства, що не відповідає історичному процесу (вони існували при феодалізмі); по-друге, говорило про неможливість його існування на наступних етапах суспільного розвитку. Саме до цього висновку приходило багато економістів у перехідний період від капіталізму до соціалізму, коли проголошували банки своєрідним не-банком, а радикально відмінним від капіталістичного банку. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійно господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, виробляє та реалізує продукт, виконує послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Мало чим відрізняються і завдання банку як підприємства - він вирішує питання, які пов'язані із задоволенням суспільних потребу своєму продукті та послугах, із реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Банк може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не суперечать законам країни та випливають із Статуту банку. Як і будь-яке підприємство, банк повинен мати спеціальний дозвіл (ліцензію). Банк як торгівельне підприємство. Разом з тим банк як підприємство має свою специфіку, його діяльність відрізняється від діяльності інших підприємств. Ці відмінності складаються з наступного. Перш за все, банки на відміну від промисловості сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку діють у сфері обміну, а не виробництва. Ця обставина дає, однак, підставу деяким авторам рахувати, що банк - це торгівельне підприємство. Асоціації банківської діяльності з торгівлею не випадкові.

Для условий, прямо названных в ГК, иных законах и других правовых актах существенными, отпадают какие бы то ни было сомнения в необходимости их согласования, имея в виду, что без этого договор не может считаться заключенным. Примером могут служить п. 1 ст. 489 ГК («Оплата товара в рассрочку»), п. 2 ст. 429 ГК («Предварительный договор»), п. 2 ст. 587 ГК («Обеспечение выплаты ренты»), п. 1 ст. 558 ГК («Особенности продажи жилых помещений»), п. 1 ст. 654 («Размер арендной платы»). Из других актов с аналогичной редакцией соответствующей статьи можно указать на Временное положение о депозитарных операциях банков в Российской Федерации, которое содержит перечень, состоящий из восьми условий, прямо названных существенными[484]. КонсультантПлюс: примечание. Письмо ЦБ РФ от 10.05.1995 167 <Об утверждении и введении в действие «Временного положения о депозитарных операциях банков в Российской Федерации»> утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 07.04.2000 772-У «О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации от 24.10.97 7-у и Указание Банка России О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации от 14.11.97 27-у»

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

3. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

4. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

5. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

6. Активи комерційних банків
7. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
8. Кредитний механізм в комерційних банках

9. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

10. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

11. Денежно-кредитные системы

12. Кредитная система РФ и особенности ее организации

13. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

14. История создания кредитной системы в России

15. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

16. Становление и развитие кредитной системы России XVIII-XIX столетии

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Денежно-кредитная система

18. Кредитная система РК

19. Кредитная система

20. Кредитная система

21. Денежно-кредитная система в рыночной экономике

22. К вопросу о кредитной системе РФ: кредиты и долги
23. Кредитная система современного российского коммерческого банка
24. Денежно-кредитная система и рынок ссудного капитала

25. Кредитная система РФ

26. Крошово-кредитна система

27. Становление и развитие денежно-кредитной системы Франции

28. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы

29. Принципы организации кредитной системы. Специфическая особенность государственного долга России

30. Кредитная система

31. Кредитная система государства

32. Кредитная система и банки

Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки

33. Кредитная система Российской Федерации

34. Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

35. Место и роль Федеральной резервной системы в организации денежной и кредитной системы США

36. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

37. Работа кредитного отдела ОАО "Альфа-Банк"

38. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
39. Коммерческие банки, как основа кредитной системы
40. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

41. Облік та аудиту комерційних банках

42. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

43. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"

44. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

45. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

46. Банки и кредитная система государства

47. Грошово-кредитна система Великобританії

48. Грошово-кредитна система США

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

49. Денежно-кредитная система Великобритании

50. Денежно-кредитная система и её структура

51. Денежно-кредитная система Украины. Экономический рост и экономическое развитие

52. Денежно-кредитная система Японии

53. Кредит. Сущность и роль. Кредитная система России

54. Кредитная система в восстановительный период 1926-1930 гг.
55. Кредитная система России в период НЭПа
56. Напрямки розвитку платіжного обороту України

57. Финансово-кредитная система РФ, принципы ее формирования и функционирования отдельных звеньев

58. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

59. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

60. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

61. Формы и системы заработной платы

62. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

63. Ризик кредитних операцій комерційного банку

64. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

65. Системы заработной платы

66. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

67. Кредитно-финасовая система Украины

68. Системы заработной платы, гарантии и компенсации

69. Центральный Банк России и его роль в проведении единой денежно-кредитной политики

70. Коммерческий банк – основное звено банковской системы
71. Реформа кредитно-банковской системы 1930-32, 1987-95 и 98 гг.
72. Банки. Кредитно-финансовая система

73. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

74. Экономическая роль банковской системы в общественном производстве. Денежно-кредитная политика

75. Банківська система України

76. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

77. Системы заработной платы, порядок ее исчисления

78. Валютний ризик в діяльності банківської системи

79. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика (на примере США)

80. Кредитна політика комерційного банку

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Кредитні операції банків

82. Кредитно-банковская система

83. Кредитно-банковская система Республики Беларусь

84. Ліквідність банківської системи України

85. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в обеспечении стабильности банковской системы Беларуси

86. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
87. Організація кредитної роботи в комерційному банку
88. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

89. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

90. Система "Клиент-банк"

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Центральный банк как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций

93. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

94. Анализ действующей системы безналичных расчётов в ОАО Дочерний Банк "Альфа-Банк" в Казахстане

95. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

96. Банківська система

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Банківська система України

98. Банківська система України та проблеми її реформування

99. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.