Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Табличний процесор Excel. Майстер функцій

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План Табличний процесор Excel: загальні відомості Функції Excel. Майстер функцій Фінансові функції Математичні функції Логічні функції Копіювання формул і адрес аргументів Копіювання формул без зміни адрес аргументів Табличний процесор Excel: загальні відомості Табличний процесор Excel представляє собою програму (частину пакету програм Office), призначену здійснювати різноманітні математичні операції, починаючи від операцій елементарної математики і закінчуючи громіздкими обчисленнями здебільшого економічного характеру, але придатних і для інших сфер господарювання. Табличний процесор Excel також містить убудоване прикладне середовище програмування Visual Basic For Applica io s (VBA), що дозволяє створювати нові програмні модулі для полегшення роботи користувача програмою (наприклад, створити модуль, що за вхідними даними обчислює рентабельність інвестиційного проекту або ж ефективність виробництва – Excel не містить окремих формул і функцій для здійснення цих обчислень, але на основі тих функцій, що маються, можна створити окрему програму, яка б містила універсальні формули, потрібні для поточних розрахунків). Основним об’єктом роботи в табличному процесорі Excel є Лист. Лист – це вся робоча площа екрану Excel. Кожний лист містить комірки, в яких відбуваються обчислення. За замовчанням файлу Excel надається ім’я «Книга1». Книга – це файл Excel, що вміщує один або декілька листів. Основний прийом роботи з Excel – це створення формул. Вони створюються на основі введених чисел та їхньої обробки за допомогою стандартних математичних операцій чи за допомогою вбудованих в Excel функцій, про які буде більш докладно розказано далі в даному рефераті. Функції Excel. Майстер функцій Функції — заздалегідь визначені формули, які виконують обчислення по заданих величинах, що називаються аргументами, і в зазначеному порядку. Ці функції дозволяють виконувати як прості, так і складні обчислення. Наприклад, функція ОКРУГЛ округляє число в даній комірці. Структура функції починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функції, що відкриває дужка, список аргументів, розділених комами, що закриває дужка. Для появи списку доступних функцій клацніть комірку і натисніть клавіші SHIF F3. Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (ИСТИНА й ЛОЖЬ), масиви (масив – це об'єкт, що використовується для одержання декількох значень у результаті обчислення однієї формули або для роботи з набором аргументів, розташованих у різних комірках і згрупованих по рядках або стовпцях. Діапазон масиву використовує загальну формулу; константа масиву являє собою групу констант, що використовуються як аргументи.), значення помилки (наприклад #Н/Д), або посилання на комірку. Як аргументи використаються константи (константа – це постійне (не обчислюване) значення. Вираження й результат обчислення вираження константами не є.), формули, або функції. У кожному конкретному випадку необхідно використати відповідний тип аргументу. Спливаюча підказка із синтаксисом й аргументами з'являється після уведення функції. Наприклад, що спливає підказка з'явиться після уведення =ОКРУГЛ(.

Спливаючі підказки з'являються тільки для убудованих функцій. Діалогове вікно Майстер функцій полегшує уведення функцій при створенні формул, що містять функції. При уведенні функції у формулу діалогове вікно Майстер функцій відображає ім'я функції, всі її аргументи, опис функції й кожного аргументу. У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів (аргумент – це значення, використовувані функцією для виконання операцій або обчислень. Тип аргументу, що використовується функцією, залежить від конкретної функції. Звичайно аргументи, що використовуються функціями, є числами, текстом, посиланнями на комірки й іменами.) іншої функції. Наприклад, у формулі функція СРЗНАЧ вкладена у функцію ЕСЛИ для порівняння середнього значення декількох значень із числом 50. Вкладена функція, що використовується як аргумент, повинна обчислювати відповідному цьому аргументу тип даних. Наприклад, якщо аргумент повинен бути логічним, тобто мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ, те вкладена функція в результаті обчислень теж повинна давати логічне значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ. Інакше з'явиться повідомлення про помилку «#ЗНАЧ!». У формулах можна використати до семи рівнів вкладення функцій. Коли функція Б є аргументом функції А, функція Б перебуває на другому рівні вкладеності. Наприклад, припустимо, що функції СРЗНАЧ і СУМ уважаються функціями другого рівня, тому що обидві вони є аргументами функції ЕСЛИ. Функція, вкладена як аргумент у функцію СРЗНАЧ, буде функцією третього рівня й так далі. Майстер функцій – це модуль (підпрограма), вбудована в пакет EXCEL, що здійснює користування вбудованими функціями та полегшує користування ними. Можна вводити функції вручну, якщо знати їхній синтаксис, але бувають випадки, коли функція дуже складна і ручний ввід не є зручним. Тоді легше використовувати Майстер функцій (рис.1). Його можна відкрити за допомогою виконання команди Функція меню Вставка. Вікно майстра функцій складається з декількох частин. У верхній частині є поле для заповнення назви потрібної функції та кнопка швидкого пошуку. Трохи нижче розташовано поле функцій, що розкривається. За його допомогою можна відкрити всі функції, ті 10, що востаннє використовувались, функції певної групи тощо. У полі, що розташовано іще нижче, одразу ж виводяться функції, які «замовив» користувач. За замовчанням відкривається 10 функцій, що востаннє використовувались. Нижче цього поля можна знайти синтаксис написання обраної (виділеної) функції та її коротке описання. Якщо користувач вважає інформацію по функціях, надану у віконці, недостатньою, можна викликати натисканням гіперпосилання довідку з приводу даної функції. Рис.1. Екранна форма Майстра функцій Після вибору відповідної функції і натискання клавіші «ОК», з’являється вікно, в якому власне і відбувається здійснення обчислень. Якщо аргументів функції багато, у вікні автоматично збільшується кількість потрібних для обчислення полів, але не більш як 30. Рис. 2. Аргументи функції. Екранна форма.2.1 Фінансові функції Фінансові функції використовуються здебільшого для фінансових обчислень.

Як правило, кожна з наведених нижче функцій використовується у якості вкладеної, тому що фінансові розрахунки здебільшого містять складені показники, які базуються на основі декількох функцій. Також фінансові обчислення здебільшого виконують за допомогою стандартних функцій Excel та можливостей VBA. Розглянемо коротко, які дії виконують фінансові функції EXCEL. НАКОПДОХОД   Повертає накопичений доход по цінних паперах з періодичною виплатою відсотків. НАКОПДОХОДПОГАШ   Повертає накопичений доход по цінних паперах, відсоток по яких виплачується в строк вступу в силу. АМОРУМ   Повертає величину амортизації для кожного періоду, використовуючи коефіцієнт амортизації. АМОРУВ   Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду. ДНЕЙКУПОНДО   Повертає кількість днів між початком періоду купона й датою угоди. ДНЕЙКУПОН   Повертає число днів у періоді купона, що містить дату угоди. ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ   Повертає число днів від дати угоди до строку наступного купона. ДАТАКУПОНПОСЛЕ   Повертає наступну дату купона після дати угоди. ЧИСЛКУПОН   Повертає кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою угоди й строком вступу в силу. ДАТАКУПОНДО   Повертає попередню дату купона перед датою угоди. ОБЩПЛАТ   Повертає загальну виплату, зроблену між двома періодичними виплатами. ОБЩДОХОД   Повертає загальну виплату по позиці між двома періодами. ФУО   Повертає амортизацію майна на заданий період, використовуючи метод постійного обліку амортизації. ДДОБ   Повертає величину амортизації майна для зазначеного періоду при використанні методу дворазового обліку амортизації або іншого явно зазначеного методу. СКИДКА   Повертає норму знижки для цінних паперів. РУБЛЬ.ДЕС   Перетворить ціну в рублях, виражену у вигляді дробу, у ціну в рублях, виражену десятковим числом. РУБЛЬ.ДРОБЬ   Перетворить ціну в рублях, виражену десятковим числом, у ціну в рублях, виражену у вигляді дробу. ДЛИТ   Повертає щорічну тривалість дії цінних паперів з періодичними виплатами по відсотках. ЭФФЕКТ   Повертає діючі щорічні процентні ставки. БС   Повертає майбутнє значення внеску. БЗРАСПИС   Повертає майбутнє значення початкової пропозиції після обліку ряду складних процентних ставок. ИНОРМА   Повертає ставку прибутковості повністю забезпеченого цінного папера. ПРПЛТ   Повертає величину виплати прибутку на вкладення за даний період. ВСД   Поновлює внутрішню ставку прибутковості (віддачі) для серії потоків коштів. ПРОЦПЛАТ   Обчислює виплати за зазначений період інвестиції. МДЛИТ   Повертає модифіковану тривалість Маколея для цінних паперів з передбачуваною номінальною вартістю 100 рублів. МВСД    Повертає внутрішню ставку прибутковості, при якій позитивні й негативні грошові потоки мають різну ставку. НОМИНАЛ   Повертає номінальну річну процентну ставку. КПЕР   Повертає загальна кількість періодів виплати для даного внеску. ЧПС   Повертає чисту наведену вартість інвестиції, заснованої на серії періодичних грошових потоків і ставці дисконтування. ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів з нерегулярним першим періодом. ДОХОДПЕРВНЕРЕГ   Повертає доход по цінних паперах з нерегулярним першим періодом.

Откроется страница рабочего процесса «Три этапа». 8. В области Этапы рабочего процесса (Workflow States) в поле Выберите вариант (Select a Choice) выберите Оценка (Rating). 9. Остальные параметры оставьте без изменения, прокрутите страницу вниз и щелкните ОК. Откроется страница Opportunities. 10. Вернитесь в Access 2007. Введите в таблицу новый элемент, при необходимости открыв эту страницу. 11. В последней строке таблицы в столбце Title введите Woodland Stool. Нажмите клавишу Tab и введите S. Как и в Excel 2007, функция IntelliSense дополнит слово, исходя из того, какие значения введены в этот столбец. 12. Нажмите клавишу Tab, чтобы выбрать «Seating». Введите Н и нажмите Tab, чтобы выбрать «Hot». 13. Щелкните на любой ячейке в первой строке. 14. Щелкните на вкладке Внешние данные (External Data). В группе Импорт (Import) щелкните на кнопке Список SharePoint (SharePoint List). Откроется диалоговое окно Внешние данные Узел SharePoint (Get External Data SharePoint Site). 15. Убедитесь, что установлен переключатель Создать связанную таблицу для связи с источником данных (Link to the data source by creating a linked table), и щелкните на кнопке Далее (Next). 16

1. Логічні основи ораторського мистецтва

2. Визначення і логічні операції над поняттями

3. Применение встроенных функций табличного редактора excel для решения прикладных статистических задач

4. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

5. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

6. Функции белков в организмах живых существ
7. Синапсы (строение, структура, функции)
8. Строение и функции клетки

9. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

10. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

11. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

12. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

13. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

14. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

15. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

16. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Уголовное преследование как функция государства

18. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

19. Налоги: их сущность, виды и функции

20. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

21. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

22. Понятие, классификация и содержание основных функций государства
23. Функции государства
24. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

25. Структура и функции государственного аппарата

26. Деньги и их функции(MONEY)

27. Культура, её структура и функции

28. Культура как социальное явление. Ее основные функции

29. Культура, ее функции, субъекты

30. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

31. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

32. Cтилистика современного газетного интервью

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

33. Жанр интервью в региональной прессе (на примере городской газеты "Чапаевский рабочий")

34. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

35. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

36. Реферат по книге Фернана Броделя

37. Хэш-функции в криптосистемах

38. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры
39. Специальные функции архиватора RAR
40. Исследование наилучших приближений непрерывных периодических функций тригонометрическими полиномами

41. Экстремумы функций многих переменных

42. Эквивалентность пяти классов функций элементарных по Кальмару

43. Свойства усредненной функции с сильной осцилляцией

44. Дзета-функция Римана

45. Рекурсивные функции

46. Теория неявных функций и ее приложения

47. Иммунная система. Строение, состав, функции и др.

48. Надпочечники и их физиологическая функция

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

50. Функции нотариуса

51. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

52. Надзорные функции прокуратуры

53. Уголовное преследование как функция государства

54. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике
55. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
56. Анализ функции фильтрационного сопротивления для неустановившегося притока жидкости (газа) (к несовершенной скважине)

57. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

58. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

59. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

60. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

61. Проектирование лог. ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой (МСХТ)

62. Религия и её функции

63. Сущность и функции религии

64. Сущность, структура и функции семьи

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Теория и практика применения метода интервью в социологии

66. Структура и функции семьи

67. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

68. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

69. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

70. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»
71. Методологическая функция философии в научном познании
72. Философия её смысл и функции

73. Сущность и функции рынка

74. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

75. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

76. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями

77. Кредит, функции кредита, сущность кредита

78. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

79. Сущность, функции и формы кредита

80. Банки их виды, функции

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Фондовые биржи и их функции

82. Атоматизация функций по учету затрат вспомогательного производства

83. Рынок, сущность и функции

84. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

85. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

86. Функции управления
87. Задачи и функции самоменеджмента
88. Системы управления документами, их функции

89. Аутсорсинг логистических функций

90. Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

91. Бизнес-план и его функции

92. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура

93. Ценные бумаги их сущность и функции

94. Эффект Пигу в кейнсианской теории. Взаимодействие с различными функциями потребления. Ограничения эффекта Пигу

95. Происхождение, сущность и функции денег

96. Функции государства в экономике

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Рыночный механизм и его функции

98. Банки, их виды и функции

99. Рынок: сущность, функции, роль в жизни общества. Противоречия рынка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.