Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА Курсова робота Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1 Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 1.2 Закономірності розвитку дитини з мовленнєвими порушеннями 1.3 Прояви адаптації до навчання у школі дитини старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення Висновок до Розділу І РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1 Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі 2.2 Кількісний і якісний аналіз ефективності розробленої експериментальної методики Висновок до Розділу ІІ Висновок Список використаних джерел Додатки ВСТУПЗ прийняттям Закону України «Про загальну середню освіту» перед освітянами постало серйозне завдання — з вересня 2001 року вони повинні були готувалися до того, що до школи прийдуть першокласники-шестилітки, які навчатимуться за новим 12-річним терміном навчання. Перші випробування витримали школи І ступеня. Враховуючи, що вже був деякий досвід у навчанні першокласників-шестиліток у чотирирічній початковій школі раніше, на цьому шляху не було великих несподіванок. Але не можна не рахуватися з тим, що цей досвід мали, по-перше, не всі школи а, по-друге, — навчання цих дітей, як правило, організовувалося на базі дитячих дошкільних закладів, коли діти не мали достатньо часу для розвитку певних процесів. Отже, школі все ще належить вирішити питання про створення відповідних умов для навчання шестилітніх учнів з урахуванням психофізіологічних особливостей цього віку. Відомо, що вступ до школи — переломний момент у житті дитини, який пов'язаний з новим типом стосунків з оточуючими дорослими, новими формами діяльності, серед яких провідною стає навчальна. Успішне вирішення завдань щодо розвитку особистості дитини, підвищення ефективності навчання багато в чому визначається тим, наскільки правильно враховується рівень підготовленості дитини до шкільного навчання. Кожний віковий етап характеризується особливим становищем дитини у системі прийнятих в даному суспільстві відносин. Відповідно до цього життя підростаючої особистості заповнене специфічним змістом: своєрідними взаєминами із людьми, що їх оточують і особливою, провідною для даного етапу розвитку діяльністю — грою, навчанням, працею. На кожному етапі існує певна система вправ, якими користується дитина, і обов'язків, які вона повинна виконувати. Навчання у школі — значний період у розвитку дитини, адже вона приступає до систематично організованого навчання, що повністю змінює її спосіб життя, статус поведінку. Проте перехід до систематичного навчання викликає в учнів певні труднощі, адже школа з перших днів ставить перед дитиною ряд завдань, які не пов'язані із безпосереднім її досвідом.

Дитині старшого дошкільного віку при вступі до школи все видається складним, навіть елементарне вміння зосереджено слухати відповідь однокласника, пояснення вчителя, їй важко адекватно оцінити результати своєї діяльності, спланувати дії. Справжній вчитель не буде вимагати від учня того, чого він попередньо не пояснив. Проте багато педагогів з перших днів навчання вимагають від дитини старанності, уважності, відповідальності, тобто тих навичок, якими не завжди володіє учень або не може оволодіти повною мірою з певних причин. Отже, виникає необхідність у проведенні адаптаційного навчання, на якому в ігровій формі дитині повідомляються шкільні правила. Необхідні для успішного виконання навчальної діяльності. Не варто переконувати передову педагогічну громадськість у тому, що таке навчання потрібне, адже 40% дітей мають труднощі при переході до шкільного навчання. Шкільна дезадаптація — це стрес, соматичні порушення, висока тривожність, страх перед школою. Завдання вчителів зробити гак, щоб із перших днів перебування в школі дитина жила з радісним серцем і слово «школа» асоціювалося для неї зі словами «друзі», «весело», «вчителька», «цікаво», «класно». Сьогодні, коли в нашій країні відбуваються широкомасштабні процеси соціально-економічних і політичних змін, коли максимально загострюються суспільні суперечності, зростає небезпека виникнення відхилень у поведінці дітей, досить актуальною проблемою для психологів, педагогів, фізіологів, лікарів є саме проблема адаптації дитини до навчання в школі, що має вади мовлення. Безперечно, чим краще підготовлений організм дитини до всіх змін, які пов'язані з початком навчання у школі, труднощами, які неминучі, тим легше він з ними впорається, тим спокійніше і не так болісно буде проходити процес адаптації. Успішність навчання дітей великою мірою визначається тим, наскільки готовими до цієї нової і складної діяльності прийшли вони до школи. Тому знайомлячись з кожною дитиною під час прийому її до школи, вчителі намагаються передбачити, як вона навчатиметься, які труднощі можуть виникнути у неї на цьому шляху. Проте, хоча з питання адаптованості дітей до шкільного навчання не так уже й мало психолого-педагогічних досліджень і навіть діагностичних розробок, через тривалу відсутність педагогічної служби в системі освіти практично вони не використовувалися. На сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема адаптування дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Проблема психологічної готовності та адаптування до школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних спеціальностей. Психологи, логопеди, педагоги, фізіологи вивчають і обґрунтовують критерії адаптування до шкільного навчання, сперечаються про особливості розвитку і вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі. Серед провідних вітчизняних спеціалістів, які розглядали дану проблему є Є. Соботович та В. Тищенко, Л.І.Божович, О.В. Запорожець, Л.А. Венгер, В.К. Котирло, Д.Б. Ельконіна, Н.Г.Салміна, О.Є. Кравцова. Серед зарубіжних особливий внесок у розвиток питання зробили Р.

Гетцер, А.Керн, С. Штребель, Я.Йірасек тощо. Актуальність: бурхливий інтерес до вказаної проблеми виник в нашій країні в результаті переходу на навчання у школі з шести років, що призвело до масових фізіологічних, педагогічних, психологічних проблем, що виникли при навчанні дітей старшого дошкільного віку, що мають порушення мовлення. Це і вплинуло на вибір теми нашої роботи: «Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі». Отже, метою нашої науково-дослідної роботи є теоретичне обґрунтування особливостей адаптації дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та перевірка особливостей адаптування до навчання дітей старшого дошкільного віку експериментальним шляхом. Об’єктом нашої науково-дослідної роботи є адаптація до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку. Предмет: особливості адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. Для того, щоб реалізувати мету дослідження нам необхідно розв'язати наступні завдання: Проаналізувати педагогічну літературу по даній темі. Розкрити закономірності розвитку дітей з мовленнєвими вадами. Охарактеризувати прояви адаптованості дітей, що мають вади мовлення до шкільного навчання. Дослідити проблему і перевірити особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі експериментальним шляхом. Курсова робота складається із вступу та двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1 Історичний розвиток проблеми готовності та адаптації до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку В нашій країні педагогічною проблемою є і залишається питання адаптованості дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі. Первинний план швидкого переходу на загальне навчання з шести років не вдався не тільки тому, що далеко не у всіх школах могли створити необхідні для учнів цього віку гігієнічні умови, але і тому, що не всіх дітей можна навчати в школі з 6-ти років. Прихильники початкового навчання посилаються на досвід зарубіжних країн, де в школу починають ходити з 5 — 6 років. Цілком вірно, за кордоном діти починають ходити в школу з 5 — 6 років, але навчання за шкільною програмою, як правило, починається тільки з 7 років. І американські, і англійські школи мають підготовчий ступінь, де учні 5 — 6 років готуються до систематичного шкільного навчання. У класах підготовчої школи педагоги не проходять з дітьми конкретні предмети, а займаються з ними різноманітними видами діяльності, адекватними даному віку (грають, малюють, ліплять, співають, читають книги, вивчають основи рахунку і вчать читати). При цьому заняття проходять у вільній манері спілкування, що допускає безпосередню поведінку дитини, що знову-таки відповідає психологічним особливостям її віку . По суті справи підготовчі класи дуже схожі на ті, що існували в нашій країні в дитячих садах підготовчі групи, в яких діти з 6 до 7 років навчалися основам рахунку і читання, ліпили, малювали, займалися музикою, співом, ритмікою, фізкультурою, — и все це в режимі дитячого саду, а не школи.

Простота побудови таких вршикв, милозвучнсть приваблива для слуху немовлят. Звучання звуконаслдувальних слв, як супроводжують певн рухи, сприяють мовному та фзичному розвитков дитини. Так вправи захоплюють елементами гри, вони збуджують нтерес, розвивають емоцйнсть, спостережливсть, розважають, а водночас дитина знайомиться з навколишнм свтом, побутом, отриму нову нформацю про щоденне життя людини, у цьому виявляться практичне значення забавлянок для немовлят. Для дтей старшого вку (35 рокв) народ створив забавлянки, як побудован уже не на фзичних рухах чи елементах гри, а нтерес дитини захоплю сам текст. Вн досить простий, щоб дитина могла його зрозумти, однак деяк його елементи збуджують цкавсть, сприяють розвитков уяви чи нших видв мисленнво дяльност. Це вршован казочки з елементами сюжетност й оповдальност (напр., «Пшла киця по водицю»). ¶нколи вони можуть виконуватися як псеньки на прост мелод. Деяк з забавлянок мають форму гри з елементами випробувань

1. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

2. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

3. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

4. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

5. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

6. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
7. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
8. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

9. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

10. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

11. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

12. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

13. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

14. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

15. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

16. Особливості навчання дітей підліткового віку

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

17. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

18. Підготовка дітей до шкільного навчання

19. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

20. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

21. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

22. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
23. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
24. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

25. Особливості стресових станів у дітей різного віку

26. Проблема адаптації ліворуких дітей

27. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

28. Діюча практика обліку операцій з векселями

29. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

30. Експлуатація дітей

31. Правові відносини батьків та дітей

32. Соціальна захищеність дітей в Україні

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Визначення походження дітей

34. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

35. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

36. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

37. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

38. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
39. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей
40. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

41. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

42. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

43. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

44. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

45. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

46. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

47. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

48. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

49. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

50. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

51. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

52. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

53. Види та причини порушень розвитку дітей

54. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
55. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики
56. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

57. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

58. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

59. Розумове виховання обдарованих дітей

60. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

61. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

62. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

63. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

64. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

65. Неврози в дітей і підлітків

66. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

67. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

68. Класифікація важковиховуваних дітей

69. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

70. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
71. Соціальний захист дітей-сиріт
72. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

73. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

74. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

75. Адаптация к обучению в школе

76. Авторская программа мероприятий по адаптации детей к школе

77. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

78. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

79. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

80. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. К.Д. Кавелин как историк "государственной школы"

82. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

83. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

84. Адаптація першокласників до школи

85. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

86. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
87. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
88. Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

89. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

90. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

91. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

92. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

93. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

94. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

95. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

96. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

98. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

99. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.