Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І. ГРУНТ ЯК ЗАСІБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення Будова, склад і властивості ґрунту Водно-повітряний режим ґрунту РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ Загальні завдання обробітку ґрунту Технологічні процеси обробітку ґрунту 2.3 Основні прийоми обробітку ґрунту 2.4 Опір ґрунту знаряддям обробітку РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ТЕМИ &quo ;ГРУНТООБРОБНІ МАШИНИ І ЗНАРЯДДЯ&quo ; ТА МАШИН ПО ВНЕСЕННЮ ДОБРИВ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Сільське господарство, основне завдання якого полягає у виробництві продуктів харчування для населення і сировини для промисловості – одна з головних галузей народного господарства. Для успішного виконання цього дуже відповідального завдання потрібно використати всі резерви, зокрема запровадити у кожному господарстві науково обґрунтовані сівозміни, високоякісно обробляти ґрунт, сіяти, доглядати за посівами з одночасним використанням високопродуктивної сільськогосподарської техніки. Частка сільського господарства у загальному національному доході становить понад 80 %, а сільськогосподарська продукція та товари, вироблені з неї – близько 75 % фонду народного споживання. Розвиток сільського господарства є запорукою піднесення життєвого рівня населення країни, що без міцної сільськогосподарської бази неможлива жодна господарська діяльність. Виробництво сільськогосподарської продукції збільшуватиметься в результаті дальшої інтенсифікації комплексної механізації та концентрації сільськогосподарського виробництва на основі агропромислової інтеграції. Вже тепер розроблені і використовуються при вирощуванні зернових, технічних та інших культур нові сільськогосподарські машини, такі як зернозбиральні комбайни, ґрунтообробні машини, посівні та садильні агрегати, за допомогою яких продукція виробляється без затрат ручної праці. РОЗДІЛ І. ГРУНТ ЯК ЗАСІБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1 Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення Одним з основних багатств людини є ґрунт, на якому вирощується майже вся продукція рослинництва. Уже в стародавні часи було нагромаджено багато відомостей про ґрунт. Землероби Єгипту, Вавилону, Хорезму, Римської імперії вносили добрива, застосовували поливи. Примітивні описи ґрунтів були ще у стародавніх греків і римлян. Що собою представляє ґрунт? Ґрунт це верхній шар землі, що утворився під впливом природних факторів (клімат, рослинний і тваринний світ, рельєф місцевості, виробнича діяльність людини тощо). Ґрунт являється основним засобом виробництва у сільському господарстві. На відміну від інших засобів виробництва, які старіють, зношуються в процесі виробництва (машини, будівлі), властивості ґрунту при правильному використанні навпаки покращуються, а родючість підвищується. Таким чином, основною властивістю ґрунту, яка характеризує його як засіб виробництва є родючість. Під родючістю треба розуміти здатність ґрунту забезпечувати рослини достатньою кількістю води, поживних речовин та повітрям В практиці землеробства розрізняють природну та штучну родючість. Природна родючість створена в результаті ґрунтоутворення без участі людини.

Вона є потенціальною і властива лише цілинним ґрунтам. Штучна родючість створена в процесі використання землі людиною. Вона залежить від культури землеробства, агротехнічних заходів, меліорації, застосування добрив тощо. Ґрунт утворився з гірських порід в наслідок вивітрювання – механічного руйнування і хімічної зміни їх. За переважною дією певних факторів розрізняють фізичне, хімічне та біологічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання – це механічне подрібнювання гірських порід і мінералів без зміни їх хімічного складу. Відбувається воно під впливом коливання добових і сезонних температур на поверхні землі. Внаслідок зміни температури, нерівномірного розширення (при нагріванні) і стискання (при охолодженні) мінералів і гірських порід виникають тріщини. В них потрапляє вода, яка при замерзанні збільшується і об’ємі і продовжує процес руйнування. В наслідок цього гірська порода перетворюється в рухляк і уже здатна пропускати повітря, воду і частково затримувати її, таким чином, створюються сприятливі умови для наступного вивітрювання. Хімічне вивітрювання – це процес хімічної зміни і руйнування гірських порід і мінералів з утворенням нових мінералів і сполук. Основними факторами цього процесу є вода, вуглекислий газ і кисень. Таким чином, відбувається синтез і кристалізація нових мінералів. Внаслідок хімічного вивітрювання в гірській породі поступово нагромаджуються найдрібніші колоїдні частинки, які надають їй зв’язності і здатність утримувати воду. Поступово гірська порада перетворюється на материнську або ґрунтотворну. Біологічне вивітрювання – це механічне руйнування і хімічна зміна гірських порід і мінералів під дією живих організмів (бактерій, водоростей, лишайників, грибів тощо). При біологічному вивітрюванні тваринні організми засвоюють потрібні для побудови свого тіла мінеральні речовини і акумулюють їх у вигляді органічних сполук у верхніх шарах породи, створюючи тим самим умови для утворення ґрунту. Таким чином ґрунти утворились з гірських порід, які в наслідок сукупної дії води, вітру, температури – руйнуються, подрібнюються і перетворюються в рухляк. 2 Будова, склад і властивості ґрунту Будова ґрунту. Під впливом природних факторів ґрунтоутворення в процесі розвитку (генезису) ґрунт розчленовується на генетичні горизонти. Кожний горизонт має певну товщину і морфологічні ознаки: колір, будову, механічний склад тощо. Таким чином, утворюється ґрунтовий профіль у більшості ґрунтів, зокрема у ґрунтів Львівської області профіль розчленований на такі горизонти: Гумусовий горизонт завжди темніший від інших. У ньому нагромаджується гумус і загальні елементи живлення рослин. Якщо порівняти хімічний склад рослин і гумусу, то виявляється, що гумус значно багатший на вуглець та азот, але бідніший на водень та кисень. Точна формула гумусу ще не встановлена. Відомо лише, що вона складається з численних атомів. Слід зауважити дуже велике практичне значення гумусу. Повільно розкладаючись у ґрунті, він вивільнює зольні елементи живлення рослин. Вбираючи розчинні елементи живлення рослин, зокрема калій і фосфор, він запобігає їх вимиванню.

Гумус склеює механічні елементи в структурні окремості, поліпшуючи цим водно-повітряний режим ґрунтів. Нарешті гумус, вбираючи воду, збільшує вологоємкість ґрунтів. Ілювіальний горизонт – це горизонт вимивання. Він відрізняється від верхнього горизонту меншим вмістом гумусу, а також тим, що в ньому нагромаджуються вимиті з верхніх горизонтів мінеральні солі та інші поживні речовини. Ілювіальний горизонт здебільшого бурого або коричнево-бурого кольору і поступово переходить у материнську породу. Материнська порода – горизонт, на якому утворюється ґрунт. Товщина його може бути різною, іноді до кількох метрів, часто має включення у вигляді гальки, валунів, вапнякових утворень тощо. Колір переважно жовтувато-бурий, характерна відсутність карбонатів і пористість. В цьому шарі ґрунту немає жодних поживних речовин та елементів. Під материнською породою залягає підстиляюча порода, в якій зовсім не відбуваються ґрунтотворні процеси. Це мертва порода і не відомої товщини. Загальна товщина ґрунтового профілю буває різною: від кількох сантиметрів (це ґрунти тундри, кам’янисті ґрунти) до 2 м і більше – це ґрунти чорноземи. Колір ґрунту. Він може змінюватись від чорного, червоного до бурого, жовтого і навіть є білі ґрунти. Чорний колір характерний для чорноземів. Червоного і бурого кольору ґрунтам надають сполуки окисного заліза і алюмінію, білого кольору надають карбонати. Будова ґрунту – може бути пухкою, вона характерна для суглинкових ґрунтів де міститься багато органічних речовин, розсипчаста – для піщаних ґрунтів та структурних чорноземів, щільна – для важких глинистих грунтів з незначною кількістю гумусу, злита – для солонцюватих грунтів. Складові частини ґрунту. Ґрунт складається з твердої, рідкої та газоподібної частин або фаз. Тверда частина ґрунту – це ґрунтові мінерали, продукти їх вивітрювання та органічні речовини ґрунту. Рідка складова частина – це ґрунтовий Рощин, який утворився з води і розчинених в ній мінеральних солей. Газоподібна частина – це ґрунтове повітря, яке заповнює вільні від води пори. Всі три фази взаємодіють між собою, в зв’язку з чим змінюються властивості ґрунту. Механічний склад ґрунту. Тверда частина ґрунту складається з різних за розміром дрібних ґрунтових часток, що утворилися при вивітрюванні материнської породи. Тверді частинки ґрунту, з яких складається ґрунтовий скелет, називають механічними елементами або фракціями, а процентне співвідношення фракцій різної величини у ґрунті – його механічним складом. Виділяють такі фракції твердої частини ґрунту: уламки гірських порід діаметром більше як 10 мм прийнято називати камінцями; діаметром 3 – 10 мм називають хрящами; діаметром 0,01 – 3 мм називають піском; дрібні частинки (від 0,001 до 0,01 мм) називають пилом; менші за 0,001 мм називають мулом. Від механічного складу ґрунту залежать його фізичні і хімічні властивості: пористість, вологоємкість, водо- і повітро-проникність, вбирна здатність, вміст і доступність поживних речовин. Хімічний склад ґрунту. До складу ґрунту входить велика кількість хімічних сполук. Майже в усіх ґрунтах, крім червоноземів субтропіків і тропіків, переважає окис кремнію (SiO2).

Укранц переважно мешкали на той час у степових районах Криму. В Керченському х проживало 12.294 майже стльки, скльки й росян 12.822. У 69 населених пунктах цього району укранц становили бльшсть. До власне укранських поселень у той час належали Бакси, Джаржава, Катерлс, Мескеч, Новомиколавка, Старий Карантин, Остабань, Паша-Салин  багато нших. Другим за клькстю укранцв був Джанкойський район тут х проживало 11.433. Укранське обличчя збергали Армянськ, Бюк-Кият, Воронцовка, ¶шунь, Новованвка, Тарха, Кула та ще близько ста поселень. Населених пунктв з переважно укранським населенням чимало налчувалося також у ґвпаторйському  Смферопольському районах, де чисельнсть х становила вдповдно 10.601  10.076 осб. Окремими невеликими групами проживали наш спввтчизники у Феодосйському район загалом 2.245 осб. До реч, укранськ родини в кримському сел були, як правило, багатодтними. Наприклад, товариство з спльного обробтку земл в сел Бараб Смферопольського району в 1925 роц в заяв на видлення вльних угдь засвдчувало ось так про свох членв: Гончаренко Левко ¶ванович 6, Гончаренко Панас Федорович 5, Гончаренко Антон Федорович 4, Гончаренко Касьян Леонтйович 7, Гончаренко ¶ван Харитонович 9, Гончаренко Костянтин Харитонович 4, Гончаренко Федр Миколайович 8, Щербина Григорй Харитонович 6, Щербина Олексй Трохимович 5, Щербина Дмитро Романович 9, Чуприна Василь ¶ванович 7 (ДААРК: Ф. Р-663.P Оп. 1.P Спр. 375.P Арк. 192 194)

1. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

2. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

3. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

4. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

5. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

6. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
7. Поняття біологічної зброї
8. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

9. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

10. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

11. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

12. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

13. Машинно-тракторные агрегаты для внесения удобрений

14. Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

15. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

16. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

17. Оптимізація внесення мінеральних добрив

18. Электронные словари и их применимость для традиционного машинного перевода

19. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

20. Чувства добрые я лирой пробуждал

21. М.А.Булгаков Добро и зло в романе "Мастер и Маргарита"

22. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"
23. Вычислительные машины и системы
24. Обзор процессоров и шин ПВМ начиная с 386 машин

25. Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса

26. Машины, которые говорят и слушают

27. Разработка конструкции импульсной формовочной машины. Опока 1600х1200х500

28. Цифровые машины фирмы Indigo NV

29. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

30. Надежность машин: станки, промышленные роботы

31. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

32. Детали машин, червячный редуктор

Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

33. Машинное гравирование

34. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

35. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

36. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

37. Лекции "Детали Машин"

38. Вопросы на экзамен по ДМ (детали машин)
39. Основы проектирования и конструирования машин
40. Краткая классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) строительных и дорожных машин

41. Представления о добре и зле в истории цивилизации

42. Словарь по уборочным машинам и комбайнам

43. Проблемы взаимоотношений человека и машины

44. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

45. Забытая "Мыслительная машина" профессора А.Н.Щукарева

46. Быстродействующая Электронная Счетная Машина

47. ИТМ и ВТ. Машины 1 и 2 поколений

48. История машинного перевода

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

49. Устройство и классификация метательных машин

50. Борьба добра и зла в романе Михаила Булгакова

51. Только человек ответственен за добро и зло (По роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита")

52. Борьба добра и зла в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

53. Тема добра и зла в романе "Мастер и Маргарита"

54. Нравственная сила добра (по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г.Щербаковой)
55. ДОБРО И ЗЛО В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА МАСТЕР И МАРГАРИТА
56. "Добрые, сильные, честные и умеющие" в романе Н.Чернышевского "Что делать?"

57. Нравственная сила добра (по произведениям В. Шукшина, А. Алексина, Г. Щербаковой)

58. Крапива. Злая трава - добрая молва

59. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

60. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

61. Разработка интегрированного стартер-генератора на основе вентильно-индукторной машины

62. Эксплуатация машин в районах пустынно-песчаной местности

63. Методическое руководство по расчету машины постоянного тока (МПТ)

64. Что имел в виду Н. Макиавелли, когда в Государстве провозглашал Государь по возможности не должен избегать добра, но и не удаляться от зла

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Гидроцилиндры в лесозаготовительных машинах

66. Как разумно сеять разумное, доброе, вечное

67. Система человек-машина

68. Оптимизация сайтов для поисковых машин и каталогов

69. "Фалуньгун": зло или добро?

70. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
71. Диплом по технологии машин
72. Курсовой проект по деталям машин

73. Машины постоянного тока параллельного возбуждения

74. Подъемно-транспортные машины в пищевой промышленности

75. Строительные машины класса мини

76. Механизмы передвижения подъемно-транспортных машин

77. Основні механізми кривошипних машин

78. Фактор добра в спорте

79. Онтологические определения понятий культура и цивилизация, добро и зло, свобода и воля

80. Национальный и националистический - добро и зло в национальном вопросе

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

81. Добро и зло в истории

82. Машины, их определение и их социальная роль в трактовке Маркса

83. Этические воззрения В.С. Соловьева (по работе “Оправдание добра. Нравственная философия”)

84. Разумность человечества - старый добрый миф?

85. Історія єкономічної теорії

86. Машина без бензина
87. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)
88. Моделирование состава машинно-тракторного парка

89. Товар та його властивості

90. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. №830 о ставках таможенных пошлин

91. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

92. Общие требования к грузоподъёмным и транспортным машинам

93. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

94. Мелиоративные машины

95. Рабочая программа по специальности Система машин в лесном хозяйстве и лесной промышленности

96. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

97. Порядок и условия применения контрольно-кассовых машин

98. Общие сведения о гидроударных буровых машинах

99. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

100. О красочном и увлажняющем аппаратах листовых машин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.