Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

ІС фінансового аналізу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

М.С. Курков КНЕУ (аспірант) Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем. Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети: одержання максимальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному і фондовому ринку до надійних активів віднести складно, але вони забезпечують саму високу дохідність з всіх легальних видів операцій. Якщо грошові кошти не інвестувати, то воно мають якості з часом зникати. Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - допомогти інвестори зберегти, а не загубити кошти, які вкладаються в цінні папери. Якщо за допомогою системи інвестор мінімізує збитки, то стабільна висока дохідність гарантована. Для допомоги інвесторам в їх вкладеннях необхідно, щоб система працювала як в довгостроковому, так і короткостроковому періоді, тобто робила фундаментальний та технічний аналіз. Створення подібної системи стане новим етапом в інвестиційній діяльності на ринку цінних паперів. Невелика кількість подібних систем на вітчизняному ринку вимагає створити нескладну та дешеву інформаційну систему, яка б відповідала вимогам вітчизняних інвесторів. Для інформаційної системи нас цікавлять перш за все фінансові інвестиції. Інформаційна система фінансового аналізу створюється саме для покращання якості діяльності саме посередників на фондовому ринку, тобто брокерсько-ділерських компаній. На даний час існує дуже невелика кількість подібних систем, тому це ще один наслідок того, що інвестиційна діяльність на фондовому ринку залишається у високій мірі ризиковою. Інформаційна система направлена на зменшення ризику у цій сфері діяльності. Потрібно розглянути, з яких підрозділів складається підприємство посередник на фондовому ринку. Як звісно, брокерсько-ділерська компанія ( інвестиційний інститут) організаційно розділяється на три напрямки: - Торгові підрозділи (“Фронт-офіс”). - Бек-офіс. - Бухгалтерія. Торговий відділ включає співробітників, які здійснюють операції з цінними паперами, проводять відповідну аналітику. Бек-офіс забезпечує виконання операцій, здійснює облік та контроль операцій з цінними паперами. Бухгалтерія здійснює облік операцій і та виконує фінансову звітність у відповідності до правил українського бухгалтерського обліку. Основні ризикові операції з цінними паперами виконує фронт-офіс, тому інформаційна система розробляється для роботи саме в цьому відділі підприємства. При створенні інформаційної системи виникають визначені потреби щодо інформації, яку треба одержувати з різних джерел та на досить довгому проміжку часу, та методів аналізу та обробки цієї інформації. З початку розглянемо структуру фронт-офісу. Фронт офіс включає в себе торгові підрозділи компанії - торговий відділ (ділінг), відділ портфельного менеджменту, відділ роботи з індивідуальними та інституціональними клієнтами. Головною функцією фронт офісу є складання угод з цінними паперами від імені компанії та за дорученням клієнтів. при цьому на фронт офіс накладається мінімум облікових та розрахункових функцій. Облік та виконання угод здійснює бек - офіс. Як було сказано вище, створення інформаційної системи для фронт- офісу пов’язано з рядом складностей.

По-перше, інформаційна система повинна оцінювати ефективність довгострокових фінансових інвестицій, тобто допомагати компанії сформувати інвестиційний портфель. Це необхідно перш за все таким посередникам, як довірчі товариства та інвестиційні компанії. Але для інших торговців також потрібно формувати інвестиційний портфель для підстраховки програшу в спекуляційних операціях з цінними паперами. Така інформаційна система буде використовуватись у відділі портфельного менеджменту. Для інформаційної системи потрібна інформація про доходи акцій емітента, яку можна одержати з звітів емітента та інформація про ринковий показник дохідності. Ця інформація може міститись як в лістінгу на біржі так і в звітах про емітента, які містяться в ПФТС( позабіржова фондова торговельна система). Для формування інвестиційного портфелю перш за все використовується фундаментальна аналітика. Головною задачею фундаментального аналізу є розрахунок дійсної ( економічно виправданої, справедливої) вартості конкретного підприємства. При цьому треба виходити з історичних та поточних значень таких показників як: прибуток, виручка, обсяги виробництва, дебіторська та кредиторська заборгованості, рух коштів на рахунках та ін. Один з класичних законів ринку гласить, що в ціну акції вкладаються не стільки текучі оцінки, скільки очікування майбутнього. Тому при фундаментальному аналізі, крім аналізу минулого та теперішнього, необхідно прогнозувати майбутній стан об’єкта, що аналізується. З цього можна зробити висновок, що інформаційна система оцінки, а тобто і аналізу, повинна бути системою штучного інтелекту, тобто системою підтримки та прийняття рішення. Вона повинна допомогти працівнику ( брокеру - аналітику) фронт - офісу прийняти як найбільш правильне рішення щодо покупки акцій для інвестиційного портфелю. На жаль, на сьогодні не існує жодного науково обгрунтованого фундаментального способу оцінки акцій. Всі існуючі методи є не більш ніж припущеннями, які змінюються разом з розвитком ринку та можливостями комп’ютерної техніки. Розглянемо один з методів, який можна використовувати в інформаційній системі. Значну частину процесів, які відбуваються в ринковій економіці, неможливо з достатнім ступенем достовірності оцінити раніше. Єдиний спосіб науково обгрунтованого прогнозу заключається в статистичному аналізі економічних процесів. Використовування даного методу дає можливість на основі минулих наглядів знайти тенденції розвитку процесів, що вивчаються, та виявити кількісний взаємозв'язок між ними. Основою такого аналізу є вірогідно- статистичні методи, які оперують приблизними вірогідносними характеристиками та умовними допущеннями. В основу покладемо показник прибутковості акцій на визначений період, який розраховується по формулі: r=((P1-P0) d)/P0; де P0 - ціна покупки акції; P1 - ціна продажі акції; d - дивіденди, які одержані за час володіння акції. Одночасно на фондовому ринку об’єктом куплі-продажу є акції великої кількості емітентів, які мають різний ступень дохідності. Середню ринкову дохідність цих акцій визначають по формулі: rm=(r1 x1 ri xi r x ); де ri - дохідність i акцій; - кількість акцій на ринку; xi - питома вага i- тих акцій, який визначається як відношення їх обсягу до сумарного обсягу всіх випусків ( в ринкових цінах на відповідний момент).

Розрахунки показника проводять по акціям найбільш прибуткових компаній. Інвестиції в цінні папери завжди будуть супроводжуватись з необхідністю рішення дилеми: вкладати гроші в акцію з більшим доходом та більшим ризиком, чи задовільнятись меншим доходом та меншим ризиком. Вибір варіанту залежить від характеру інвестора, суми інвестицій та її долі в загальному капіталі інвестора. Наприклад 5 % капіталу можливо вкласти в акції з високим ступенем ризику, але які можуть принести великий прибуток. Одночасно нерозумно вкласти в ці акції 25 та більше відсотків капіталу. Тут потрібно ввести термін - принцип ринкової рівноваги. Даний принцип оснований на тому, що ринок цінних паперів є збалансованою системою. Це означає, що при нормальному стані ринку продавці цінних паперів та їх покупці постійно та активно взаємодіють та, як наслідок, розрив між цінами попиту та пропозиції дуже незначний, оператори фондового ринку швидко приходять до признання рівноважних значень. Забезпечується подібне положення тим, що всі цінні папери, які обертаються на ринку завжди є у продажу, і крім того адміністрацією фондових бірж та торговельно- інформаційних систем передбачений ряд мір, направлених на зменшення розриву в цінах попиту та пропозиції. На основі принципу ринкової рівноваги можна зробити висновок: дохідності відповідає мінімальний ступень ризику, якщо досягається структура портфелю, ідентичного структурі ринкового обороту. В силу цього, інформаційна система повинна допомагати компанії створити у портфелі структуру ринка з майбутнім її коригуванням. Для цього на основі даних, яки одержуються щоденно з біржових зведень та котиювань ПФТС розраховуються показники дохідності та ринкові індекси. Далі розраховуються коефіцієнти, яки показують ризиковість даних цінних паперів стосовно ризиковості ринку в цілому. Це дає змогу сформувати компанії портфель цінних паперів, який принесе максимальний доход при мінімізації ризику. Але потрібно створити універсальну інформаційну систему, яка дасть змогу не тільки сформувати довгостроковий інвестиційний портфель а й допомогти працівникам торгового відділу фронт-офісу працювати на даному проміжку часу та здійснювати операції з купівлі- продажу цінних паперів. Для зменшення ризику при спекуляційних операціях з цінними паперами використовуються методи технічного аналізу. Головною задачею технічного аналізу є оцінку поточного стану фондового ринку в цілому ( на основі аналізу фондових індексів) та сегменту окремо взятої акції. В основі методів та способів технічного аналізу покладені психологічні закони поведінки людей. В цілому використовуються висновки фундаментального аналізу при визначенні довгострокових тенденцій, а технічний аналіз при визначенні часу і ціни здійснення конкретних угод. Технічний аналіз слід розділити на аналіз фондових індексів і аналіз саме акцій. Ціль проведення першого - визначення та прогнозування макротенденцій ринка в цілому. Другий повинен давати практичні рекомендації щодо управління конкретними акціями. Інформаційна система повинна аналізувати стан індексів на різних проміжках часу.

И Альбанов, корректный, более выдержанный, чем Брусилов, ушел. (Альбанов проживет еще пять лет. Вместе с матросом Конрадом - так уж крепко соединил их тот переход по дрейфующим льдам - они будут плавать на ледорезе "Канада", впоследствии известном "Литке". А летом 1919 года не на морс -- на суше, возвращаясь по служебному делу из Омска в Красноярск, он умрет от брюшного тифа. Молчаливый Конрад скончается много лет спустя.) Они попали в разряд без вести пропавших. И эта загадка породила множество толкований, которые сводятся к одному - судно раздавили льды, люди погибли. Но... появился еще один любопытнейший аспект таинственной истории, заставивший нас пересказать ее заново. С новым продолжением... Альбанов покинул судно 23 апреля 1914 года. Координаты "Святой Анны" были 83 градуса 17 минут северной широты и 60 градусов восточной долготы. С этой точки и начинается полная неизвестность. И поэтому все последующие, рассуждения являются предположительными. На судне осталось тринадцать человек. Продовольствия им должно было хватить, по оценке Альбанова, до октября 1915 года

1. Основні напрямки фінансового аналізу

2. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

3. Основи фінансового аналізу

4. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

5. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

6. Попередній фінансовий аналіз підприємства
7. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
8. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

9. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

10. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

11. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

12. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

13. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

14. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

15. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

16. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

17. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

18. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

19. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

20. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

21. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства
24. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

25. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

26. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

27. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

28. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

29. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

30. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

31. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

32. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

33. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

34. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

35. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

36. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

37. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

38. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
39. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
40. Фінансово-правові основи страхування

41. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

42. Фінансовий контроль

43. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

44. Оцінка фінансового стану підприємства

45. Ринок фінансових послуг

46. Фінансовий аудит

47. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

48. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

49. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

50. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

51. Оцінка фінансового стану комерційного банку

52. Поняття фінансового інжинірингу

53. Ринок фінансових послуг

54. Складання та подання фінансових звітів банку
55. Фінансова надійність страхової компанії
56. Фінансова стійкість комерційного банку

57. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

58. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

59. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

60. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

61. Державний фінансовий контроль в Україні

62. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

63. Методика і техніка складання фінансової звітності

64. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

67. Примітки до фінансової звітності

68. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

69. Фінансова звітність в Україні

70. Фінансовий облік оборотніх активів
71. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності
72. Аудит фінансової звітності

73. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

74. Основні аспекти аналізу демократії

75. Правові засади фінансової діяльності держави

76. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

77. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

78. Фінансово-правові норми

79. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

80. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

82. Маркетинг фінансових послуг

83. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

84. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

85. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

86. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами
87. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
88. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

89. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

90. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

91. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

92. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

93. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

94. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

95. Фотометричні методи аналізу

96. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

98. Валютні ризики: методи аналізу і управління

99. Державна фінансова підтримка санації підприємств

100. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.