Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та склад злочину

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Поняття злочину Кримінальний кодекс визначає злочин як передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права й свободи громадян, передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, яке посягає на правопорядок. Злочин характеризується такими обов’язковими ознаками, що випливають із зазначеного визначення: суспільна небезпека, протиправність, винність і караність. Суспільна небезпека – це основна матеріальна ознака злочину. Вона полягає у тому, що злочинне діяння завдає шкоди або створює загрозу спричинити істотну шкоду об’єктам кримінально-правової охорони, тобто суспільному ладу України, її політичній чи економічній системам, власності, особі, політичним, трудовим, майновим та іншим правам і свободам громадян, а також іншим суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом. Перелік суспільних відносин конкретизується та доповнюється у статтях Особливої частини КК. Не є злочином таке діяння особи, що, хоч формально і містить ознаки злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки. Це означає, що скоєне або зовсім не завдало шкоди суспільним відносинам, або завдало чи могло завдати лише незначної шкоди. Протиправність діяння означає, що злочином може бути визнане тільки таке суспільно небезпечне діяння, яке передбачене законом. Тобто у кожному випадку слід встановити, яка саме правова норма порушена. Наприклад, особа, яка вчинила крадіжку індивідуального майна, порушила заборону красти індивідуальне майно громадян. Ця заборона сформульована у ст. 140 Особливої частини КК. Винність як обов’язкова ознака злочину означає, що кримінальній відповідальності та покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто коли вона навмисно або з необережності скоїла діяння, передбачене кримінальним законом. Вина особи проявляється у психічному відношенні її до суспільно небезпечного діяння і його наслідків у формі умислу чи необережності. Відсутність вини означає відсутність злочину, а це означає і відсутність кримінальної відповідальності навіть у випадках, коли невинна особа може завдати значної шкоди суспільним відносинам (психічно хвора неосудна особа спричинила тілесні ушкодження іншій особі). Караність теж є обов’язковою ознакою злочину. Тому в кожній статті Особливої частини КК передбачаються міри покарання, які й застосовуються судом у кожному конкретному випадку скоєння злочину. Але встановлення покарання за злочин не означає, що воно обов’язково застосовується у кожному випадку скоєння діяння. Чинне законодавство передбачає можливість звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності й покарання. Суспільство завжди намагається жити за встановленими правилами, проте немає жодної людської спільноти, у якій би такі правила не порушувалися. Часто такі порушення мають дріб’язковий характер - наприклад, запізнення учня на урок, перехід дороги за межами пішохідного переходу, а іноді є надзвичайно небезпечними, як от крадіжка чи вбивство людини.

Відносини, пов’язані зі вчиненням людьми таких суспільно небезпечних діянь та визначенням відповідальності за їх вчинення регулює кримінальне право, а самі ці діяння називаються злочинами. Злочини мають ряд ознак, спільних з іншими правопорушеннями: є небезпечними для суспільства; здійснюються усвідомлено; вчиняються всупереч заборон, визачених кримінальним законодавством. Проте, на відміну від адміністративних, цивільних чи дисциплінарних проступків, злочини мають підвищений рівень суспільної небезпечності. Саме тому не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого забороненого діяння, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла йне могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Крім того, злочином є лише те діяння, яке прямо передбачене Кримінальним кодексом України. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості середньої тяжкості тяжкі особливо тяжкі Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання. Сюди можна віднести такі злочини, як незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (ст. 248 КК), жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 КК), чи підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК). Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років. Таким злочином є, наприклад, крадіжка – таємне викрадення чужого майна (ст. 185 КК), давання хабара (ст. 369), ухилення від призову на строкову військову службу (ст. 335 КК). Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. Мова може йти про умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК), контрабанду – переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (ст. 201 КК). Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Прикладом може бути умисне вбивство (ст. 115 КК) чи організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб (ст. 257 КК). Залежно від ступеня завершеності злочини поділяються на закінчені та незакінчені. Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Кримінального Кодексу. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин. Готуванням до злочину є пошук або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності, у той час як за інші види готування особа має нести покарання. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Кримінального кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Кримінальна відповідальність за замах на злочин настає за тією статтею, який злочин мала намір особа вчинити. Від замаху слід відрізняти добровільну відмову – остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. Склад злочину Під складом злочину мають на увазі сукупність передбачених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що визначають суспільна небезпечне діяння як злочин. Вирізняють такі елементи складу злочину; об'єкт/об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Об'єктом злочину можуть бути: суспільний лад України, його політична та економічна системи, власність, особа, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян. Об'єктивна сторона - це зовнішній вираз злочину, що його складає діяння (дія чи бездіяність), спричинені ним суспільне небезпечні шкідливі наслідки і причинний зв'язок між діянням та його наслідками. Дія - це активна, суспільне небезпечна, передбачена кримінальним законом поведінка суб'єкта (наприклад, у разі хуліганства); бездіяльність - це пасивна поведінка, яка проявилась у невиконанні особою тих дій, що їх вона повинна була і могла, в даній ситуації, здійснити (ненадання лікарем допомоги хворому і т. ін.). Думки, переконання, хоч би як вони засуджувалися морально, не можуть бути злочином, оскільки вони не є діянням (вчинком). Наслідком злочину називають збиток, шкоду, якої завдає діяння об'єктові злочину. Причинний зв'язок між суспільне шкідливим діянням і його суспільно шкідливими наслідками є конкретним зв'язком між першим і другим у конкретному злочині. Причинний зв'язок існує тоді, коли, по-перше, причина (діяння) в часі передує наслідкам, по-друге, викликає ці наслідки, по-третє, без даної причини (без даного діяння) конкретні наслідки не настали б. Суб'єкт злочину - це індивід, фізична особа, що досягла певного віку і є осудною. Фізичні особи поділяються на громадян, осіб без громадянства, іноземних громадян. Розглядають також приватну особу, службову особу, спеціальний суб'єкт. Осудність фізичної особи означає, що вона розуміє характер своїх дій і може керувати ними. Суб'єктивна сторона - це внутрішня, психічна діяльність особи, яка вчинила злочин. Ознаками суб'єктивної сторони є провина, мотив і мета злочину. Під провиною слід розуміти психічне ставлення особи до скоєного нею суспільно небезпечного діяння і суспільне небезпечних наслідків у формі наміру чи необережності. Умисел як форма провини характеризується тим, що особа усвідомлює суспільне небезпечний характер своєї дії (бездіяльності), передбачає суспільне небезпечні та шкідливі їхні наслідки та бажає, або свідомо допускає, їх настання. Залежно від вольового критерію умисел поділяють на прямий і непрямий. У теорії кримінального права умисел поділяють на завчасно обдуманий, на той, що виник раптово, і неконкретизований.

Можна сказати, що ви передбачили хд подй принаймн на чверть вку наперед. ¶ хоч судд виршили, що вам можна нкримнувати зраду Батьквщини за найжахлившою з усх статей - 56-ю, я вдкрив Кримнальний кодекс УРСР  поцкавився, що саме становить цей склад злочину: перехд на бк ворога, шпигунство, видача державно чи вйськово тамниц ноземнй держав, втеча за кордон Нчого подбного, за вашими словами, ви не чинили. Хоч до само справи я добратися не змг,  тому мен залишаться довритись висновкам таких авторитетних сторикв, як Гелер  Некрич. Тепер про ще один сюжет, якщо його можна назвати сюжетом, котрого навть страшно торкнутись. Це про ваше ув'язнення. Двадцять п'ять рокв - , як кажуть, вд дзвнка до дзвнка. Пвжиття на нарах. Проте найбльше вража не строк сам по соб, хоч  його важко осягнути уявою. Вража, що, вдсидвши перш п'ятнадцять, ви, як сказано у наступному вироку, на шлях виправлення не стали  знову почали займатись активною ворожою дяльнстю проти Радянсько влади з метою  пдриву й ослаблення

1. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

2. Поняття та сутність менеджменту

3. Поняття та форми державного устрою2

4. Поняття та структура світового ринку

5. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

6. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
7. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
8. Поняття та методи криміналістики

9. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

10. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

11. Поняття та система господарського законодавства

12. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

13. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

14. Лицарська культура та її складові

15. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

16. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

17. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

18. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

19. Поняття та специфіка філософських категорій

20. Право лісокористування, поняття та види

21. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

22. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
23. Поняття, форма та функції Конституції України
24. Поняття сущність та ознаки держави

25. Поняття , ознаки та види господарських товариств

26. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

27. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

28. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

29. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

30. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

31. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

32. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

34. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

35. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

36. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

37. Поняття злочину

38. Поняття національного доходу та його використання
39. Поняття права природокористування та його види
40. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

41. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

42. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

43. Поняття, предмет та зміст господарського договору

44. Поняття, функції та система трудового права України

45. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

46. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

47. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

48. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

49. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

50. Поняття "культура" та її сутність

51. Складові та об’єкти логістики

52. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

53. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

54. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин
55. Поняття організації та її ознаки
56. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

57. Склад та первинна переробка нафти

58. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

59. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

60. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

61. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

62. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

63. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

64. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Поняття економічної інформації, її види та властивості

66. Сучасний склад: характеристика та функції

67. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

68. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

69. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

70. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
71. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
72. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

73. Конституцiя США та реальнi права громадян

74. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

75. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

76. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

77. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

78. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

79. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

80. Хищение на складе-хранилище

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

81. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

82. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

83. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

84. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

85. Еволюція поняття науки

86. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку
87. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

90. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

91. Логистическое управление складами

92. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

93. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

94. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

95. Міський бюджет: пріоритети та механізми

96. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

98. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

99. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.