Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Економічное районуванне, його суть та значення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Велике прикладне значення ек рай-ня полягає у тому, що воно є основою формування і реалізації державної регіональної ек політики(ДРЕП), а також використовується в практиці територіального управління господарством, при виборі доцільних варіантів розміщення нових вир-чих об&ce ;єктів та вдосконаленні територіальної стр-ри госп-ва, обгрунтуванні перспектив розвитку територіально-вир-чих комплексів. Ек рай-ня сприяє підвищенню ефективності використання ресурсного, вир-чого і наук-техн потенціалу регіонів і всієї країни. В Укр здійснюється генеральне ек рай-ня території для цілей прогнозування, розробки і реалізації територіальних комплексних програм і схем природокористування, проектів районного планування, схем розвитку і розміщення п/с та розселення нас-ня. Територіальні схеми розміщення і розвитку п/с певних районів являють собою прогнозні, науково обгрунтовані розробки прикладного характеру, які містять як ретроспективний аналіз розвитку усіх структурних складових господарського комплексу території, так і визначеня напрямів перспективного розвитку. При цьому обгрунтовуються основні завдання і показники соц-ек розвитку регіонів та шлихи вирішення соц-х, ек-х і екологічних проблем. Т.ч., ек-не рай-ня є науковим методом територіальної орг-ції н/г і водночас одним із засобів рац-го розміщ в-ва, вдосконалення його спеціалізації та піднесення соц-ек розвитку. Основні принципи економічного районування, їх суть. У науковій літ-рі обгрунтовується і використовується ряд критеріїв і принципів ек-го рай-ня. До основних з них належать такі: загальний (інтегральний, міжгалузевий) ек район має бути великою ек-но доцільною територією, на якій є значні природні ресурси, необхідні для визначенння його госп спеціалізації і забезпечення сучасного і перспективного розвитку; Розміри територій великих ек районів повинні відповідати вимогам скорочення перевезення масових вантажів в межах району до економічно доцільних відстаней, наближатися до їх одномасштабності, а величини економічних потенціалів районів повинні бути близькими між собою; ек район повинен являти собою виробничо-економічну територіальну єдність, яка створюється розвиненими внутрішніми виробничими зв&ce ;язками, і мати спеціалізацію господарства у масштабі країни; на території інтегрального ек району повинен бути сформований достатньо потужний н/г-й комплекс, основу якого становлять територіальні виробничі комплекси з такою галузевою стр-рою: - профілюючі галузі (галузі спеціалізації району в масштабах країни), які включають до свого складу кілька галузей пр-ті і с/г; - галузі, які розвиваються як суміжні з галузями попередньої групи і забезпечують комбіновану переробку сировини, а також галузі, що обслуговують потреби галузей спеціалізації району (добування і збагачення сировини, вир-ва напівфабрикатів, обл-ня, ремонт обл-ня, вир-во буд матеріалів тощо); - галузі, які забезпечують потреби нас-ня району промисловими і продовольчими товарами, необхідними матеріалами; при виділенні ек району повинно враховуватися е.г.п. території і його вплив на спеціалізацію та особливості РПС; врахування при виділенні ек району принципу ек-го тяжіння, тобто необхідності включення в його межі основної територіальної частини або і всієї зони, формуючого впливу його головного регіонального центру; до складу великих ек районів повинні повністю  включатися території адміністративних областей, країв, автономних республчк без порушення їх меж.

Поняття економічний район, його суть. Об&ce ;єктивний характер формування економічних районів. Основою формування ек-х р-нів є територіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеціалізацію окремих територій і розвиток міжрайонної кооперації. Об&ce ;єктивними умовами виділення і розвитку ек-х р-нів виступають наявні природні ресурси, особливості е.г.п. території, чисельність нас-ня, виробничий потенціал, рівень господарського освоєння території. Сам процес ек рай-ня являє собою доцільний, науково обгрунтований поділ країни на ек р-ни. Деякі вчені західних країн при визнеченні сутності ек р-нів віддають перевагу природному фактору – однорідності природи. Інші вчені вважають, що природний фактор – дуже важливий для формування ек-х р-нів, але він не є вирішальним. Однорідні за природними умовами райони можуть співпадати і не співпадати з ек-ми р-нами. В реальній дійсності формування ек-х р-нів пов&ce ;язано із способом вир-ва, рівнем розвитку і особливостями розміщення п/с. У докапіталістичних формаціях, коли територ поділ праці ще не набув свого розвитку, не було і об&ce ;єктивних умов для формування ек-х районів. Виникнення і формування їх відбулося в умовах розвинутого товарного вир-ва і подальшого розвитку суспільного територіального поділу праці. Значного розвитку набула теорія і методологія ек-го районування у постсоціалістичних країнах, насамперед в працях учених колишнього Рад Союзу, що було зумовлено розвитком планової госп-ї системи. Основний вклад у розробку наукових основ ек-го рай-ня внесли такі радянські економіко-географи і економісти, як М.М.Колосовський, П.М.Алампієв, Я.Г.Фейгін, Л.Я.Зіман та ін. Урозробці проблеми ек рай-ня колишнього РадС особлива увага приділялась визначенню сутності поняття економічного району. Серед цілого ряду визначень найбільш вдалим є трактування П.А.Алампієва. За визначенням П.А.Алампієва, економічний район – це географічно цілісна територіальна частина н/г країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, міцні внутрішні ек зв&ce ;язки і нерозривно зв&ce ;язана з ін частинами суспільним територ поділом праці. Є й інші визначення поняття ек району. Спільними для них є такі ознаки: територіальна цілісність, спеціалізоване господарство, його комплексність, тісні внутрірайонні і міжрайонні ек зв&ce ;язки, особливість е.г.п. Із сказаного вище можна зробити таке узагальнення: великі ек райони – це територіальні спеціалізовані частини н/г країни, взаємопов&ce ;язані між собою постійним обміном виробленої в них пр-ції та іншими економічними відносинами. Ек район – це форма територіальної орг-ції н/г, що утворюється на основі суспільного територіального поділу праці, виникнення і формування районних територіальних виробничих комплексів. Поглиблення територ поділу праці, ускладнення територіальної стр-ри н/г та посилення агропромислової інтеграції вимагають подальшої розробки теорії ек рай-ня. В післявоєнні роки значний вклад у вирішення цієї проблеми зробив М.М.Колосовський, який поглибив наукові основи ек-го рай-ня розкриттям сутності ТВК як основи економічного району; через пізнання енерговиробничих циклів (ЕВЦ), що являють собою тісно пов&ce ;язані виробничо-технологічні процеси від переробки сировини до випуску кінцевої продукції.

Концепція М.М.Колосовського, хоча і надала імпульсу подальшій розробці теорії і методології ек рай-ня, мала і ряд суттєвих недоліків. Основним недолвком вказаної концепції, на думку таких вчених, як П.М.Алампієв, Я.Г.Фейгін, Л.Я.Зіман, А.Є.Пробст, було поняття районного ТВК як виробничого комбінату. Його було звинувачено в технолого-виробничому ухилі, оск він не визнавав охоплення районним комплексом всієї сфери вир-ва. В рез глибоких наукових розробок і дискусій визначились загальноприйнятні наукові основи ек рай-ня. Виходячи з позицій діалектичного підходу до розвитку і розміщення п/с і об&ce ;єктивності процесів формування ек районів, науково визначені районоувторюючі фактори, принципи і критерії виділення ек районів та їх основні типи. Спеціалізація і комплексний розвиток економічних районів. З урахуванням наявного природно-ресурсного і вир-го потенціалу та необхідності структурної перебудови ек-ки країни визначено такі основні напрями розвитку госп комплексів регіонів на перспективу: 1) Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) – формування у Карпатах високорозвинутого рекреаційно-туристичного та оздоровчо-лікувального комплексів загальнодерж-го і міжнародного значення; - стр-ра перебудова промислового комплексу шляхом підвищення питомої ваги с/г-го маш-ня, атомобільного, електронного та електротехнічного в-ва з використанням сучасних технологій; - реконструкція вир-в у хім пр-сті і впровадження нових технологій, орієнтованих на випуск кінцевої пр-ції, кердинальне зниження рівня техногеної небезпеки; - впровадження нових технологій глибокого буріння та комплексної глибокої переробки корисних копалин з метою екологізації і підвищення ефективності ПЕК;розширення пошукових і розвідувальних робіт: - подальший розвиток лісового госп-ва, лісопромислового комплексу, легкої і харчової пр-сті; - розвиток овочівництва та садівництва, виноградарства, м&ce ;ясо-молочного скотарства; - прискорений розвиток вир-чої та соц інфрастр-ри; - відновлення та розвиток народних художніх промислів і ремесел; - активний розвиток прикордонної торгівлі і прикордонного співробітництва; - створення системи протипаводкових споруд на малих річках, розширення площ природоохоронних територій;  2) Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області): пріоритетний розвиток АПК та п-в з випуску засобів в-ва для нього; поглиблення буряківничо-зернового та м&ce ;яосо-молочного напрямів спеціалізації у с/г, нарощування потужностей цукрової, плодоовочеконсервної та м&ce ;ясної пр-сті; - збереження в маш-ні пріортитетного розвитку екологічно чистих наук-х вир-в з низькою металоємністю; - забезпечення подальшого розвитку легкої пр-сті, вир-ва буд мат-в, скляних, фаянсових виробів на базі власної сировини із застосуванням маловідхідних технологій; - підвищення екологічної безпеки в зоних, прилеглих до Хмельницької АЕС, Кам&ce ;янець-Подільського цементного комбінату, Вінницького ВО “Хімпром”. 3)Поліський (Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області) – ліквідація наслідків радіаційного забруднення та поліпшення екологічної ситуації в регіоні; - забезпечення ефективного розвитку галузей спеціалізації регіону – сільського та лісового госп-ва, харчової і легкої пр-сті, с/г-го маш-ня, приладобудування, видобутку і переробки мінералів; створення вир-в для одержання кінцевої пр-ції з льону-довгунця; - розміщення мнаукоємних вир-в з випуску електронної техніки, електропобутових та ін товарів народного споживання; - прискорений розвиток соц та вир-ї інфрастр-ри.

Стратегя тактика полтично-млтарно революцйно д ОУН УПА добиран стасован так, щоб у новй ситуац послдовно зберегти й продовжувати основний плян концепцю визвольно революц. ґдиний цлях до визволення це нацонально-визвольна протибольшевицька революця цлого укранського народу, в спльному фронт з ншими народами, поневоленими большевизмом. Ця революцйно-визвольна боротьба найширших народнх мас, все бльше поширються, загострються поглиблються, прямуючи до свого нового розгорнення у всенародньому зрив. Революцйний процес проника вс длянки життя, а його змстом протиставлення ворожй дйсност, цлям намаганням большевизму власних дей цлей визвольно революц, дей нацонально-полтично, соцяльно-економчно духово-культурно свободи народу людини. Таку концепцю визволення заступа реалзу ОУН вд початку ввесь час сво дяльности, незмнне послдовно в усх ситуацях. Основним суттвим у революцйно-визвольнй концепц ставки на боротьбу цлого народу, його найширших мас, а не тльки органзованих сил

1. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

2. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

5. Види попиту. Поняття товару та його суть

6. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
7. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
8. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

9. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

10. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

11. Суть та види відтворення

12. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

13. Введення в курс “Основи економічної теорії”

14. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

15. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

16. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Суть та принципи соціальної держави

18. Діловий текст. Його редагування та виправлення

19. Автоматизована система обробки економічної інформації

20. Системи оброблення економічної інформації

21. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

22. Українізація: її суть та наслідки
23. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
24. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

25. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

26. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

27. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

28. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

29. Методи економічної оцінки інновацій

30. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

31. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

32. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

34. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

35. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

36. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

37. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

38. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"
39. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
40. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

41. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

42. Основні етапи еволюції економічної думки

43. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

44. Розвиток економічної думки

45. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

46. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

47. Предмет, функції і методи економічної теорії

48. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

50. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

51. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

52. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

53. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

54. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги
55. Туризм та його вплив на світову економіку
56. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

57. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

58. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

61. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

62. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

63. Декабристський рух та його поширення на Україні

64. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Процес управління та його основні стадії

66. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

67. Міжнародна економічна система та її головні елементи

68. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

69. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

70. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
71. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
72. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

73. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

74. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

75. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

76. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

77. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

78. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

79. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

80. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

81. Суть і значення травлення

82. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

83. Ґрунт та його родючість

84. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

85. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

86. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування
87. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
88. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

89. Гудвіл та його облік

90. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

91. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

92. Аудиторський ризик та його визначення

93. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

94. Північно-Кавказький економічний район Росії

95. Місто та його структура

96. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

98. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

99. Покарання та його види


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.