Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ 1.      Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи 2.      Проект бази даних 2.1 Інфологічне проектування 2.1.1 Інформаційне дослідження предметної області 2.1.2 Розробка інфологічної моделі предметної області 2.2 Даталогічне проектування 2.2.1 Вибір типу моделі даних 2.2.2 Розробка композиційної системи бази даних 2.2.3 Розробка логічної схеми бази даних 2.2.4 Розробка фізичної схеми бази даних 3.      Інтерфейс користувача інформаціїної системи 4.      Програмні додатки (схеми алгоритмів і програм), які реалізують пункт меню 5.      Запити на мові SQL 5.1 Структура бази даних 5.2 Запити до бази даних і відповіді на них 6.      Операції реляційної алгебри 7.      Презентація курсового проекту Висновки Список використаної літератури Вступ Система управління базами даних та ІС, що побудовані на доступі й публицації БД надає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією. СУБД також істотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємів в численних таблицях інформації, що зберігається. Microsof Access, за за допомогою якої буде вирішуватися предметна область - це функціонально повна реляційна СУБД. В ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації. Що стосується легкості використовування, то Microsof Access вчинив тут справжній переворот, і багато хто для створення своїх власних баз даних і додатків звертається саме до нього. СУБД включає три основні типи функцій: визначення (завдання структури і опис) даних, обробка даних і управління даними. Всі ці функціональні можливості повною мірою реалізовані в  Microsof Access. В практиці, як правило, необхідно вирішувати і задачі з використанням електронних таблиць і текстових процесорів. Наприклад, після підрахунку або аналізу даних необхідно їх представити у вигляді певної форми або шаблону. У результаті користувачу доводиться комбінувати програмні продукти для отримання необхідного результату. В цьому значенні все істотно спростять можливості, що надаються Microsof Access. Microsof Access також дуже зручно інтегрується з технологією MDI – інтеграцією вікон, що вспливають у Wi dows. Та майже саме Microsof   Wi dows побудована за допомогою цієї технології. Ця технологія буде розглянута на прикладі побудови системи меню.  В даної курсової роботі предлагається розглянути ці можливості. 1. Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи Дано: Предметна область – БД „Кафедра”, об’єкти предметної області – таблиці БД „Кафедра”, згідно варіанту 37 СУБД – MS Access Операційна платформа MS Wi dows XP Користувачи бази даних Форма і зміст запитів до БД Тип бази даних – локальна з централізованим управлінням, багатокористувальницька ІС “Кафедра” призначена для отримання інформації про фактичний рух студентських груп, співробітників кафедри  у деякому вищому навчальному закладі. Мета розв’язання задачі – своєчасне отримання документів, що засвідчують фактичний стан студентських груп, співробітників кафедри  у деякому вищому навчальному закладі у будь який момент часу, а також операції руху предметних ресурсів, які були проведені у зазначений термін.

В курсової роботі будемо розробляти: 1. Інфологічну модель предметної області „Кафедра” в загальному проектному представленні на базі ER-моделі („сутність-зв’язок”). 2. Логічну (концептуальну) схему бази даних на базі інфологічної моделі предметної області і композиційної схеми БД з застосуванням ручної процедури побудови логічної схеми БД. 3. Інтерфейс користувача інформаційної системи. 4. Програму на мові Pascal згідно розробленого інтерфейсу. 5. Розробити запити на мові SQL до бази даних відповідно варіанту. 6. Виконати операції реляційної алгебри об’єднання (R = R1 U R2), перетину (R = R1 ∩ R2) і декартового добутку (R = R1 x R2) будь яких двох відношень логічної схеми бази даних. 7. Презентацію курсового проекту в Power Poi . Задача „Кафедра” виникає у тому разі, коли уповноважена особа кафедри навчального закладу хоче побачити, які кадрові та інші операції відбувалися по кафедрі за деякий період. При цьому необхідно видати паперовий документ, якій є офіційним підтвердженням проведених дії. Тому така задача повинна бути автоматизована на кафедрі вищого навчального закладу. Ця задача вирішується при керуванні такими об’єктами: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; АРМ робітника кафедри; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; АРМ оператора кафедри.  Рис.1. Інформаційна схема предметної області. Інформаційна система – сукупність апаратних, програмних, інформаційних та інших засобів, які використовуються при розвязуванні даної прикладної задачі. Банк даних – різновід інформаційної системи в котрому реалізується функція централізованого зберігання і накопичення інформації, яка організована в одну, або декілька баз даних. База даних – поіменована структурована сукупність даних, які відносяться до певної предметної області, організованих по відповідним правилам, що передбачає загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними незалежно від запитів користувача. Апаратні засоби – засоби, за допомогою яких відбуваються запити та отримуються відповіді; також місце зберігання інформації. Апаратні засоби – це технічні засоби і операційна система. СУБД – це комплекс мовних і програмних засобів, які призначені для створення, супроводження і використання  БД користувачами. Словник даних – компонент БД, який є призначеним для централізованого зберігання інформації про: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; структури даних; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; взаємозвязки між файлами БД; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; типи даних і формати їх представлення; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; коди захисту даних. Обмін даних ІС в БД при виборі даних: 1.Взаємодія користувача з базою даних за допомогою додатку. 2.Додаток формує запит з яким звертається до СУБД. 3.СУБД використовує словник даних, визначає місце розміщення необхідних даних в базі і звертається до операційної системи. 4.Операційна система зчитує з бази даних необхідні дані і розміщує їх в системний буфер. 5.Перетворені дані СУБД пересилає з системного буферу у додатки і сігналізує про закінчення операції. 6.Результат вибору даних з відповідної області додатку зображується на екрані терміналу. Обмін даних ІС із БД при виборі даних (рис.2

) Рис.2. Алгоритм обробки даних за допомогою СУБД зображений на рис.3. Рис.3. Під час роботи з документом або електронною таблицею ви звичайно повністю вільні у визначенні вмісту документа або кожного елементу таблиці. В текстовому редакторі така гнучкість необхідна для того, щоб помістити ту або іншу інформацію в потрібне місце на сторінці, а в електронній таблиці ви повинні мати нагоду берегти початкові дані, проводити необхідні обчислення і представляти результати в потрібному вигляді. Ця гнучкість забезпечує успішне рішення щодо невеликих, добре сформульованих задач. Але коли електронна таблиця містить декілька сотень рядків, а документи складаються із багатьох сторінок, то працювати з ними стає досить важко. Із зростанням обсягу даних ви можете знайти обмеження, що перевищені чи встановлені електронною таблицею або текстовим редактором або ж взагалі вичерпані можливості комп'ютерної системи. Якщо ви розробляєте документ або електронну таблицю, які призначені для інших користувачів, то стає важко (або навіть неможливо) проконтролювати введення нових і використовування вже введених даних. Наприклад, коли в електронній таблиці в одної комірці повинна зберігатися дата, а в іншій - грошове надходження, користувач чисто випадково може їх переплутати. Крім того, якщо вам знадобиться працювати не тільки з цифровою або текстовою інформацією, ви можете знайти, що ваша електронна таблиця не може працювати з інформацією, представленою у вигляді малюнка або звуку. СУБД дозволяє задати типи даних і способи їх зберігання. Ви також можете задати критерії (умови), які СУБД надалі використовуватиме для забезпечення вірності введення даних. В найпростішому випадку умова на значення повинна гарантувати, що ви не введете випадково в числове поле буквений символ. Інші умови можуть визначати область або діапазони допустимих значень ваших даних. В самих вчинених системах ви можете задати відносини між сукупностями даних (що звуться  таблицями або файлами) і покласти на СУБД забезпечення сумісності або цілісності даних. Наприклад, можна примусити систему автоматично перевіряти відношення введених замовлень до конкретних книг. Microsof Access надає вам максимальну свободу в завданні типу даних: текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці. Ви можете задати також формати зберігання (довжина рядка, точність представлення чисел і дати часу) і надання цих даних при виведенні на екран або друк. Для упевненості, що в базі даних зберігаються тільки коректні значення, можна задати умови на значення різного ступеня складності. Оскільки  Microsof Access є сучасним додатком  Wi dows, ви можете використовувати всі можливості  DDE  (Dy amic Da a Excha ge, динамічний обмін даними) і ОLЕ  (Оbjec . Li ki g a d Embeddi g, зв'язок і упровадження об'єктів). DDE дозволяє здійснювати обмін даними між Access і будь-яким іншим підтримуючим DDE додатком.  В  Access  ви можете за допомогою макросів або  Access  Basic здійснювати динамічний обмін даними з іншими додатками.  OLE є більш витонченим засобом Wi dows, яке дозволяє встановити зв'язок з об'єктами іншого додатку або упровадити які-небудь об'єкти в базу даних  Access .

Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным исключительным правом. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260). Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме. 2.PИсключительное право изготовителя базы данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение. 3.PЛицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разрешения правообладателя извлекать из такой базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в личных, научных, образовательных и иных некоммерческих целях в объеме, оправданном указанными целями, и в той мере, в которой такие действия не нарушают авторские права изготовителя базы данных и других лиц

1. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

2. Базы данных Microsoft Access

3. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

4. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

5. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

6. Защита баз данных. Access 2000
7. Создание баз данных в Microsoft Access
8. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

9. Система баз данных MS Access

10. База данных MS Access

11. Информационные технологии создания и обработки баз данных с помощью MS Access XP

12. Проектирование и создание базы данных в среде MS Access и Web-узел для Молодежного Центра

13. Работа с базами данных Microsoft Access 2000

14. Разработка базы данных средствами программы MS Access "Сотрудники"

15. Система баз данных MS Access

16. Создание базы данных критических свойств веществ в редакторе баз данных MS Access

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

17. Створення бази даних "Автосалон" за допомогою програми Microsoft Access

18. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

19. Технологии создания базы данных в Access на примере биржи труда

20. Базы данных в Internet

21. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

22. Различные классы баз данных по предметным областям использования
23. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных
24. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

25. Примеры баз данных (Студенческая группа)

26. Современные системы управления базами данных

27. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

28. Разработка базы данных "Кадры"

29. Разработка базы данных "Культурный досуг"

30. Системы управления базами данных

31. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

32. Создание базы данных "Библиотека"

Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

34. HTML и базы данных

35. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

36. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

37. База данных страховой компании

38. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)
39. Visual C++. Бази даних Укр.
40. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

41. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

42. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

43. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

44. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

45. Основы работы с базами данных Delphi

46. Параллельные машины баз данных

47. Инфологическое моделирование базы данных

48. Базы данных и знаний

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

50. База данных для информационной системы - Таксопарк

51. Курсовая работа по базе данных СУБД

52. Организация доступа к базам данных в Интернет

53. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

54. Проектирование базы данных Библиотека
55. Разработка баз данных в Delphi
56. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

57. Создание и ведение баз данных

58. Формирование базы данных

59. Реляционные модели базы данных

60. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

61. Менеджер подключений к базам данных

62. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

63. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

64. HTML и базы данных

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

65. Создание базы данных «расписание»

66. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

67. Базы данных в Delphi

68. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

69. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

70. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"
71. База даних клієнтів і замовлень
72. База даних по обліку вогнепальної зброї

73. База даних по приватних підприємствах регіону

74. База даних фільмотеки: розробка проекту

75. База данных

76. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

77. База данных "Библиотека"

78. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

79. База данных "Сотрудники"

80. База данных "Учет готовой продукции на складе"

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. База данных аптеки готовых лекарственных форм

82. База данных велосипедного магазина

83. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

84. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу

85. База данных компьютерного магазина

86. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server
87. База данных предприятия
88. База данных станции технического обслуживания автомобилей

89. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

90. Базы данных

91. Базы данных

92. Базы данных и информационные технологии

93. Базы данных и управление ими

94. Базы и банки данных

95. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

96. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

97. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования

98. Инфологическое моделирование базы данных "Абитуриент"

99. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97

100. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.