Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Любов до Батьківщини у ліриці Максима Рильського

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Середньої загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів № 94 Комінтернівського району, міста Харкова “ Любов до Батьківщини у ліриці Максима Рильського “ учениці 10-А класу Литвиненко Юлії Валеріївни 2006 рік Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві. Його батько – етнограф, громадський діяч і публіцист. Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Один з предків Рильських у 17 столітті був київським міським писарем. Дід був учнем базилянської школи і під час взяття Умані гайдамаками у 1768 році ледве не був страчений. Тадей Рильський разом з Володимиром Антоновичем та групою інших польських студентів вирішили присвятити себе вивченню історії України й віддати своє життя народу, серед якого жили. В історії цей рух відомий як рух хлопоманів. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, була простою селянкою з села Романівки ( нині Попільнянського району Житомирської області). 1902 року помер його батько, і родина переїхала з Києва в Романівку. Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім у приватній гімназії в Києві. Змалку познайомився з композитором Миколою Лисенком, етнографом, дослідником і збирачем українських народних дум та пісень – Ревуцьким, актором і режисером Саксаганським. Які справили на нього великий вплив. Деякий час він жив і виховувався в родинах Лисенка та Русова. Після приватної гімназії Рильський у 1915-1918 роках навчався на медичному факультеті Київського університету Св.Володимира, потім на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скоропадського, але жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. З 1919 по 1929 рік вчителював у селі, зокрема у Романівці, а також у київській залізничній школі, на робітфаці Київського університету та в Українькому інституті лінгвістичної освіти. Перша збірка його поезій “ На білих островах “ вийшла 1910 року. В цій книжці п’ятнадцятирічний Рильський демонструє вільну й вишукану ритмічну організацію слова. У цій книжці виявилася найголовніша риса поета – писати ясно, лаконічно, прозоро і водночас глибинно мудро. У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угрупування “неокласиків”. Він був великим майстром сонета, форма якого вимагала лаконічності, суворої дисципліни, граничної стислості думки і слова, що, звичайно, у часи, коли процвітало революційне псевдоноваторство, засноване на фальшивих ідеологічних гаслах 20-х років, викликало нерозуміння, осуд “революційних” теоретиків літератури. Хто не знищував класичної форми, думки, самої природи поетичного слова, той оголошувався ретроградом, а згодом і ворогом народу. Щє у 1923 році Максим Рильський, відповідаючи на звинувачення офіційної критики в декаденстві, відірваності від сучасності та соціалістичної революції, писав: “ Я можу одгукуватися ліричним віршем тільки на минуле, тільки на те, що осталося у душі і може мати прозору форму, питому моїй манері. Інакше писати не можу”. Рильський опирався як міг, і зумів написати під нищівним обстрілом критики, з тавром декадента й в умовах справжнього терору десять книжок чудових ліричних поезій і ліро-епічних творів, кілька книжок перекладів, з-поміж яких і нині неперевершеним залишається переклад “Пана Тадеуша” Адама Міцкевича.

Напружена літературна праця М. Рильського тривала, хоча політичний клімат тоталітарної держави обмежував творчу сво­боду й багато в чому деформував тематику та ідейний світ його поезії. Одна за одною з'являються поетичні збірки «На узліссі» (1918), «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» (1925), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Де схо­дяться дороги» (1929), «Гомін і відгомін» (1929). У вірші «Коли усе в тумані життєвому» (збірка «Під осінніми зорями») поет оспівав вічність мистецтва, нетлінність його витворів, по суті сформулював естетичне кредо митця: В тобі, мистецтво, у тобі одному Є захист: у красі незнаних слів, у музиці, що вроду, всім знайому, втіляє у небесний перелив; В тобі, мистецтво,— у малій картині, Що більша над увесь безмежний світ! Твої діла — вони одні нетлінні, І ти між квітів найясніший квіт. Ці рядки привели Максима Рильського 1931р. у застінки НКВС. Його звинувачували в причетності до контрреволюційної організації — Спілки визволення України, якої, і це «органам» було добре відомо, насправді не існувало. І хоча через півроку поет був звільнений «за відсутністю достатніх даних для обвину­вачення й суду», злам був засвідчений збіркою «Знак терезів» (1932), віршованою повістю «Марина» (1933). З особливою на­очністю це продемонструвала «перебудовна» книга «Знак тере­зів», яку відкривала відома «Декларація обов'язків поета і гро­мадянина» з її напівзмушеним, але й напівщирим зобов'язанням перед самим собою: «Мусиш ти знати, з ким виступаєш у лаві, мусиш віддати їм образи й тони яскраві». Притиск автора на сло­ві «мусиш» тут не випадковий — як поет політичний і громадян­ський він у ці роки (а почасти й пізніше) не стільки творив, скіль­ки служив, звично змушуючи себе писати різні оди, величання й заклики на теми, продиктовані офіційною політикою та ідеоло­гією. Був М. Рильський і автором «Пісні про Сталіна» («Із-за гір та з-за високих».), що співалася передусім завдяки вдалій, з на­ціонально-фольклорним забарвленням, музиці Л. Ревуцького. Помітно звузивши сферу своєї поетичної духовності — з її тема­тичного поля випало майже все інтимно-особисте, переважно в його непростих, драматичних аспектах — М.Рильський тим часом зумів визначити в 30-х роках як основну тему своєї поезії — тему патріотизму. В подальших передвоєнних збірках — «Київ» (1935), «Літо» (1936), «Україна» (1938), «Збір виногра­ду» (1940) — М. Рильський уже постає офіційним поетом комуністичної системи. «Рабом системи» поет залишається і в повоєнній творчості, у цьому переконують назви збірок: «Чаша дружби» (1946), «Вірність» (1947), «Мости» (1948), «Братер­ство» (1950), «Наша сила» (1952), «Сад над морем» (1955). У роки Великої Вітчизняної війни його поезія почала відро­джуватися, зазвучала по-новому, справді натхненною мовою: збірки «Слово про рідну матір» (1942), «Мандрівка в молодість» (1942—1944), «Неопалима купина» (1944) і багато інших. У по­воєнні десятиліття в житті поета настали трагічні часи: безжаль­но несправедлива критика, відкрите політичне гоніння. Творче відродження поета припадає на пам'ятну «відлигу» в житті сус­пільства, що почалася в середині 50-х років.

Поетичні збірки цього останнього періоду в житті М. Рильського— «Троянди й виноград» (1957), «Далекі небосхили» (1959), «Голосіївська осінь» (1959), «В затінку жайворонка» (1961) та ін. Збірка «Тро­янди й виноград» була однією з тих поетичних книжок, які від­кривали новий періоду розвитку всієї української літератури. Вся вона осяяна отим світлом, що характеризувало лірику «Синьої далечіні», кращі твори Рильського неокласицистичного етапу його творчості. Через символічні образи троянд і винограду гли­боко й поетично розкрито радість повнокровного буття людини, мудро показано, в чому полягає сенс, глибина її щастя: Ми працю любимо, що в творчість перейшла, І музику палку, що ніжно серце тисне. У щастя людського два рівних є крила; Троянди й виноград — красиве і корисне. Як учений і критик М. Рильський багато зробив для осмис­лення історії літератури та її сучасного досвіду. Перу поета на­лежать також праці з фольклористики, мистецтвознавства, мо­вознавства (лексикографії та стилістики української мови), теорії перекладу. Визнання наукових та літературних досягнень поета відбилось в обранні його академіком АН УРСР(1943) та АН СРСР (1958). Він був головою правління Спілки письменників України, обирався депутатом Верховної Ради СРСР, очолював Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Поет помер 24 липня 1964 р. після тяжкої хвороби (рак). Різноманітність і багатство творчої спадщини майстра — не­звичайні. Вже після смерті М. Рильського було видано книжку його ранньої новелістики «Бабине літо» (К-, 1967) — новели, оповідання, етюди. Вагому спадщину залишив М. Рильський в галузі літературно-художньої критики, літературознавства та фольклористики. Наприкінці 80-х років завершено найповніше 20-томне наукове видання його творів. ОСНОВНІ ТВОРИ: Збірка «На узліссі», «Під осінніми зорями», «Синя дале­чінь», «Крізь бурю й сніг», «Тринадцята весна», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін», «Троянди й виноград», «Далекі не­босхили», «Голосіївська осінь», «В затінку жайворонка». Лірика Рильського Тим яскравіше виступає на тлі того поетичного кладовища 1930—40 років доробок Рильского 20-х років. Книжки лірики: «Синя далечінь» (1922), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Під осінніми зорями» (друга редакція 1926), «Тринадцята весна» (1926), «Де сходяться дороги» (1929), «Гомін і відгомін» (1929) — це певний хід на вершини майстерства, дозрівання таланту і його власного стилю. Так само поеми «Чумаки» (1924), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Сіно» (1927), «Кінь» (1927). Поема «Марина», що хронологічно потрапила на фатальну прірву Розстріляного Відродження, вже зіпсована соціологічним диктатизмом. А написана в час війни «Мандрівка в молодість» хоч і має в собі ознаки відлиги, але нема в ній напруги і сили поем 20-х років. Вивчення лірики Рильського — це непочата цілина, справа майбутнього. Сьогодні навіть ще неможливо мати її всю на руках. Передсмертний десятитомник творів Рильського не включає майже половини поезій 20-х років, тобто — найкращої його лірики. А видання 20-х років сьогодні важко, а то й неможливо роздобути. До того ж на перешкоді до вивчення лірики Рильського стоять політичні і літературні пересуди й упередження.

Тривають з дня на день, з тижня на тиждень, з мсяця на мсяць. Тому, що наш народ любить сво мистецтво  пишаться ним. Тому, що надбання нашо Батьквщини ма бути повернено й. Тому, що колишн палаци мають знову засяяти для свого господаря народу, засяяти ще яскравше  прекраснше: Розшуки тривають! Ось чому один роздл ц книги названо: «Кнцевий, але не останнй». Ось чому автори не ставлять на цй сторнц слово «Кнець». Бо кнця у книги поки що нема. Але з часом життя неодмнно допише . 1 PСтй! Це янтарна кмната! (нм.). 2 Одноповерховий напвкруглий будинок, який огороджу подвр'я Катерининського палацу. В ньому були розташован пдсобн та господарськ примщення. 3 PОбережно! Це янтарна кмната! (нм.). 4 PНазад! (нм.). 5 PГотово! (нм.). 6 PВперед! (нм.). 7 Суд кров (нм.). 8 Панов полковнику професоров фон Барсову (нм.). 9 PБоже мй! (нм.). 10 PУвага! Встати! (нм.). 11 PЗдати зброю! (нм.). 12 PПокинути примщення! (нм.). 13 PХто ви такий? (нм.). 14 PЧим все це закнчиться? (нм.). 15 Ми стар мавпи, Ми нова зброя! (нм.). 16 Король Фрдрх. 17 Колодязь (нм.). 18 Увага! Увага! Слухайте вс! Слухайте вс! (нм.). 19 Штаб рейхслейтера Розенберга, який займався пограбуванням культурних цнностей. 20 «Нмц, пам'ятайте сво колон!» (нм.). 21 Де знаходиться янтарна кмната? (нм.), 22 НСДАП офцальна назва фашистсько парт; Шльосс-тайх район королвського замка у Кенгсберз. 23 Переворот 1933 року фашистський путч, який закнчився загарбанням Гтлером влади; СА штурмов загони гтлервсько парт; СС спочатку так зван охоронн загони, потм спецальна органзаця по винищенню всх, кого фашисти вважали небажаними

1. Тема кохання й віpності в поезії Максима Рильського і Володимиpа Сосюpи

2. Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки

3. Батьківська любов

4. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

5. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

6. Монография Л.А. Тихомирова "Монархическая государственность"
7. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова
8. Этнология Л.Н. Гумилева

9. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

10. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова

11. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

12. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

13. Л. Андреев "В тумане"

14. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

15. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

16. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

18. Любимая героиня Л.Н. Толстого

19. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

20. Жизнь и творчество Максима Горького

21. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

22. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время
23. С.Л. Франк
24. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

25. П. Л. Шиллинг и его телеграф

26. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

27. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

28. Януш Корчак: о том как любить детей

29. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"

30. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

31. Эгоцентрическая речь и мышление. Критика феномена эгоцентрической речи Л.С. Выготским

32. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

34. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

35. Смысл жизни по С.Л.Фpанку

36. Моделирование, как необходимый научный метод познания и его связь с детерминированными и стохастическими методами ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОГО явления или процесса

37. Этногенез. Теория Л.Н.Гумилева

38. Фромм Э. "Искусство любить", главы 1,3
39. Материализм Л.Фейербаха
40. Теория общего равновесия Л.Вальраса

41. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

42. Грани украинской истории. Судьба батьки Махно

43. Где твое золото, батько Махно?

44. Переписка Карпова с Максимом Греком и иноком Филофеем

45. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева

46. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

47. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом

48. Исторический смысл психологического кризиса. Л.С. Выготский

Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

49. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. В отечественной литературе XIX века (В.В.Верещагин, И.Л.Леонтьев-Щеглов, В.А.Тихонов)

50. Творчество Л.Бернини

51. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

52. Первоисточник по культурологии Л. Толстой. Путь жизни

53. Рецензия на роман Л. Бородина «Расставание»

54. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева
55. Тема рождества в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек»
56. Две правды Л.Н.Толстого

57. Детство, отрочество и юность (по творчеству Л. Н. Толстого)

58. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» (по роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»)

59. «Сестра моя — жизнь» Б. Л. Пастернака

60. Поэтический мир Б. Л. Пастернака (рецензия)

61. «Быть знаменитым некрасиво» (тема поэта и поэзии в творчестве Б. Л. Пастернака)

62. Стихотворение Б.Л. Пастернака «Про эти стихи»

63. Б.Л. Пастернак "Доктор Живаго"

64. "Нашествие" Л.Леонова

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Жемчужины поэзии Б.Л. Пастернака

66. Истоки пацифизма Л. Н. Толстого (по «Севастопольским рассказам»)

67. Роль эпилога в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»

68. Что дало вам чтение романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого

69. "Мысль семейная" в "войне и мире" Л.Н. Толстого

70. Загадка стихотворения Р.-Л. Стивенсона "Бурная ночь"
71. Личность и общество в рассказе Л.Н. Толстого "После бала"
72. Наташа Ростова — самый обаятельный женский образ в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

73. Общественно-политические, нравственный и философские проблемы в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

74. Герои и антигерои в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»

75. "Мысль народная" в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

76. Роль портретной характеристики героев в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

77. Москва в произведениях Л. Толстого

78. Л.Н. Толстой

79. "Народная мысль" в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"

80. Использование приема антитезы у Л. Н. Толстого ("Война и мир") и Ф. М. Достоевского ("Преступление и наказание")

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

81. Три поколения Болконских в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

82. Кутузов и Наполеон в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

83. Смысл названия романа Л.Н.Толстого "Война и мир"

84. Принципы психологического анализа в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

85. Образ Николая Ростова в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

86. "И дай Вам Бог поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимычей"
87. "Мысль народная" в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"
88. Нравственные и философские изыскания Л.Н. Толстого в романе "Война и мир"

89. Философские искания Л.Н. Толстого

90. Творческая история рассказа Л.Н. Толстого "За что?"

91. Отражение эпохи в произведениях Максима Горького

92. Ранние московские впечатления Толстого Л.Н. и их отражение в повестях Детство, Отрочество , Юность

93. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

94. Л. Андреев В тумане

95. Любовна лірика Ліни Костенко

96. Обзор литературы, посвященной жизни и творчеству Б.Л. Пастернака

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Самый таинственный герой романа Л.Н. Толстого Война и Мир

98. Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество

99. Л. Добычин: "Савкина"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.