Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Факультет інформаційних технологій та біомедичної кібернетики Валяєв Олександр В’ячеславович Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B Курсова робота з дисципліни „Проектування комп’ютерних інформаційних систем” Виконав: –––––––––––––ст. групи КІ-031 Валяєв О. В. Керівник: –––––––––––––викл. Лукаш В. І. Черкаси – 2007 ЗМІСТ ВСТУП 1.Розробка структурної схеми 1.1.Опис основних елементів мікропроцесора 1.2.Вибір підходящої структури процесорного елемента та його опис 1.3.Реалізація пристрою управління 2.Розробка мікропрограми 2.1.Загальний алгоритм виконання процесором команди SBR Rm, B 2.2.Спрощена мікропрограма та її пояснення ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП На даний час практично неможливо вказати якусь галузь науки і виробництва, в якій би не використовувалися мікропроцесори (МП) і мікроЕОМ. Універсальність і гнучкість МП як пристроїв з програмним управлінням поряд з високою надійністю і дешевизною дозволяють широко застосовувати їх в різномагітних системах управління для заміни апаратної реалізації функцій управління, контролю, вимірювання і обробки даних. Застосування МП і мікроЕОМ в системах управління промисловим обладнанням передбачає, зокрема, використання їх для управління верстатами, механізмами транспортувань, зварювальними автоматами, прокатними станками, атомними реакторами, виробничими лініями, електростанціями, а також створення на їх основі робототехнічних комплексів, гнучких автоматизованих виробництв, систем контролю і діагностики. Мікропроцесорні засоби дозволяють створювати різноманітні по складності виконуваних функцій пристрої управління – від простих мікроконтроллерів нескладних приладів і механізмів до складних спеціалізованих і універсальних систем розподіленого управління у реальному часі. Вбудовані в прилади і апаратуру МП і прості мікроконтролери жорстко запрограмовані на реалізацію вузькоспеціалізованих задач, їх програмне забезпечення проходить відладку на спеціальних стендах або універсальних ЕОМ, потім записується в ПЗП і рідко змінюється в процесі експлуатації. Спеціалізовані мікроЕОМ реалізуються найчастіше на основі секційних мікропрограмованих МП, що дозволяють адаптувати структуру, розрядність, систему команд мікроЕОМ під певний клас задач. Проте такий підхід організації систем вимагає трудомісткої і дорогої розробки «власного» програмного забезпечення. Останнім часом широке поширення набувають також програмовані мікроконтролери, що є спеціалізованими мікроЕОМ, орієнтованими на розв’язування численних задач в системах управління, регулювання і контролю. Бачимо, що досконале знання внутрішньої будови та принципів роботи мікропроцесора необхідне для досягнення високої кваліфікації в галузі комп’ютерної техніки. Даний курсовий проект направлений на детальне вивчення будови мікропроцесора та принципів його роботи. Завдання курсової роботи заключається в наступному: Розробити схему власного процесора для забезпечення виконання команди “SBR Rm, B”; Охарактеризувати архітектуру розроблюваного процесора, визна­чити принцип його роботи Написати мікропрограму для мікроконтроллера, який би виконував роль блоку управління процесором Розробка структурної схеми Опис основних елементів мікропроцесора Мікропроцесор — центральний пристрій (або комплекс пристроїв) ЕОМ, який виконує арифметичні і логічні операції, задані програмою перетворення інформації, управляє обчислювальним процесом і координує роботу пристроїв системи.

В обчислювальній системі може бути декілька паралельно працюючих процесорів, такі системи називають багатопроцесорними. Основними характеристиками мікропроцесора є швидкодія і розрядність. Швидкодія — це число операцій, що виконуються за секунду. Розрядність характеризує об'єм інформації, який мікропроцесор обробляє за одну операцію: 8-розрядний процесор за одну операцію обробляє 8 біт інформації, 32-розрядний — 32 біта. Швидкість роботи мікропроцесора багато в чому визначає швидкодію комп’ютера. Він виконує всю обробку даних, що надходять в комп'ютер і зберігаються в його пам’яті, під управлінням програми, що також зберігається в пам’яті. Моделі процесорів включають наступні пристрої: Пристрій управління (ПУ). Цей пристрій відповідає за видачу сигналів, що керують роботою всіх пристроїв всередині процесора і взаємодією із шиною пам'яті. Арифметико-логічний пристрій (АЛП, ALU). Так називається пристрій для цілочисельних операцій. Арифметичні операції, логічні операції та операції зсуву обробляються за допомогою АЛП. Ці операції складають переважну більшість програмного коду в більшості програм. У процесорі може бути декілька АЛП. AGU (Address Ge era io U i ) — пристрій генерації адрес. Цей пристрій не менш важливий, ніж АЛП, оскільки він відповідає за коректну адресацію при завантаженні або збереженні даних. Абсолютна адресація в програмах використовується тільки в рідкісних виключеннях. Як тільки беруться масиви даних, в програмному коді використовується непряма адресація, що примушує працювати AGU. Математичний співпроцесор (FPU). Процесор може містити декілька математичних співпроцесорів. Кожний з них здатний виконувати, щонайменше, одну операцію з плаваючою крапкою незалежно від того, що роблять інші АЛП. Метод конвеєрної обробки даних дозволяє одному математичному співпроцесору виконувати декілька операцій одночасно. Співпроцесор підтримує високоточні обчислення як цілочисельні, так і з плаваючою крапкою і, крім того, містить набір корисних констант, які прискорюють обчислення. Співпроцесор працює паралельно з центральним процесором, забезпечуючи, таким чином, високу продуктивність. Система виконує команди співпроцесора в тому порядку, в якому вони з'являються в потоці. Математичний співпроцесор персонального комп'ютера IBM PC дозволяє йому виконувати швидкісні арифметичні і логарифмічні операції, а також тригонометричні функції з високою точністю. Дешифратор інструкцій (команд). Аналізує інструкції в цілях виділення операндів і адрес, по яких розміщуються результати. Потім слідує повідомлення іншому незалежному пристрою про те, що необхідне зробити для виконання інструкції. Дешифратор допускає виконання декількох інструкцій одночасно для завантаження всіх виконуючих пристроїв. Кеш-пам'ять. Особлива високошвидкісна пам'ять процесора. Кеш використовується як буфер для прискорення обміну даними між процесором і оперативною пам'яттю, а також для зберігання копій інструкцій і даних, які недавно використовувалися процесором. Значення з кеш-пам'яті витягуються безпосередньо, без звернення до основної пам'яті.

Шина — це канал пересилки даних, використовуваний спільно різними блоками системи. Інформація передається по шині у вигляді груп бітів. До складу шини для кожного біта слова може бути передбачена окрема лінія (паралельна шина), або всі біти слова можуть послідовно в часі використовувати одну лінію (послідовна шина). До шини може бути підключено багато приймальних пристроїв — одержувачів. Типи шин: Шина даних. Служить для пересилки даних між регістрами процесора та АЛП. Шина адрес. Використовується для вибору необхідного елементу пам'яті або пристрою введення-виведення шляхом установки на шині конкретної адреси, що відповідає одному з елементів пам'яті або одному з елементів введення-виведення, що входять в систему. Шина управління. По ній передаються сигнали управління для пам'яті і пристроїв введення-виведення. Ці сигнали указують напрям передачі даних (у процесор або з нього). Регістри — це внутрішня пам'ять процесора. Це ряд спеціалізованих додаткових елементів пам'яті, а також внутрішні носії інформації мікропроцесора. Регістр є пристроєм тимчасового зберігання даних, чиесл або команд і використовується з метою полегшення арифметичних, логічних і пересильних операцій. Основним елементом регістра є електронна мікросхема, тригер, яка здатна зберігати одну двійкову цифру (розряд). Регістр є сукупністю тригерів, пов'язаних один з одним певним чином загальною системою управління. Деякі важливі регістри мають свої назви, наприклад: лічильник команд – регістр, вміст якого відповідає адресі наступної команди; служить для автоматичної вибірки команди з послідовних елементів пам'яті. регістр команд — регістр ПУ для зберігання коду команди на період часу, необхідний для її виконання. Частина його розрядів використовується для зберігання коду операції, інші — для зберігання кодів адрес операндів. показник на вершину стека — використовується для роботи стеку. Мікропроцесор є ядром системи і здійснює управління всіма операціями. Його робота представляє послідовну реалізацію мікропроцедур вибірки-дешифрації-виконання. Таким чином, в мікропроцесор виконує наступні функції: вибірку команд програми з основної пам'яті; дешифрацію команд; виконання арифметичних, логічних і інших операцій, закодованих в командах; управління пересилкою інформації між регістрами і основною пам'яттю, між пристроями введення/виведення; відробіток сигналів від пристроїв введення/виведення, зокрема реалізацію переривань з цих пристроїв; управління і координацію роботи основних вузлів МП. 1.2 Вибір підходящої структури процесорного елемента та його опис Структура створеного процесорного елемента зображена в додатку 1, розшифровка позначень, використаних у схемі, наведена в додатку 2. Створюючи власну структуру процесорного елемента я вирішив, що його розрядність зручно зробити 8 біт, розрядність адрес теж я вирішив зробити 8 біт. Відповідно розрядність абсолютно всіх регістрів, а саме регістрів загального призначення, допоміжних регістрів АЛП, регістру даних пам’яті, регістру адрес пам’яті (MAR), лічильника команд (PC), регістру команд (IR) та регістру станів (PSW) — теж 8 біт.

Она загорается при закрывании транзистора. В устройстве использована лампа на напряжение 6 В и ток 0,1 А. В устройстве можно применить любые германиевые транзисторы малой мощности. Германиевые диоды тоже любые. Важно лишь, чтобы в триггере были однотипные транзисторы и однотипные диоды. Источник питания две батареи 3336, соединённые последовательно. Рис. 60. Сенсорная система управления освещением: а) монтажная схема, б) структурная схема После того как устройство будет смакетировано и проверено, его можно установить в корпус настольной лампы. На рис. 61 показано примерное размещение отдельных узлов и деталей в корпусе лампы. Сенсорный выключатель. Этим устройством можно заменить выключатели электроосветительных приборов, телевизора, радиоприёмника. Многие уже, наверное, сталкивались с таким явлением: если прикоснуться пальцем к тока. Вот этим, казалось бы, вредным эффектом можно воспользоваться, собрав сенсорное устройство, схема которого приведена на рис. 62. Если прикоснёмся пальцем к сенсорному контакту Е1, через конденсатор С1 к затвору полевого транзистора VT1 (в исходном состоянии он открыт) будет приложено небольшое переменное напряжение

1. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

2. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

3. Метод структурно-логічного кодування

4. Модуль управления кодовым замком

5. Методика получения аудиторских доказательств. Классификационные формы экономического контроля в Украине

6. Применение модулей геофизических исследований скважин и методика обработки данных в процессе бурения
7. Ревізія як елемент методу економічного контролю
8. Разработка модуля информационной системы для отдела по контролю полетов и личного состава и справочной службы аэропорта

9. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

10. Методика обучения решению задач на построение сечений многогранников в 10-11 классах

11. Методики формирования и контроля знаний у учащихся начальных классов в обучении предмету "Физическая культура"

12. Форми ідеологічного контролю і піар процесу в тоталітарних суспільствах

13. Билеты по астрономии за 11 класс

14. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

15. Билеты по биологии за курс 10-11 классов

16. Курс биологии за 11 класс

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

18. Билеты по Обж за 11 класс

19. Приборы химической разведки и химического контроля

20. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

21. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

22. Финансовый контроль в период перехода к рынку
23. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
24. Контроль в системе органов государственной власти

25. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

26. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

27. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

28. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

29. Конституционный контроль

30. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

31. Контроль за расходами физических лиц

32. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Технические средства таможенного контроля

34. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

35. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

36. Финансовый контроль в Республике Беларусь

37. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

38. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ
39. Правовое регулирование валютного контроля
40. Топики по немецкому языку за 11 класс

41. The US Economy after September 11th. Decline or Rapid Growth? (Экономика США после 11-ого сентября. Снижение или Быстрый Рост?)

42. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)

43. Билеты по английскому языку за 11 класс

44. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

45. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

46. Теория и методика преподавания классического танца

47. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

48. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

49. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

50. Билеты по истории за 11 класс 2003г.

51. Методика расследования компьютерных преступлений

52. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

53. Билеты и ответы по Информатике за 11-й класс

54. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel
55. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры
56. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

57. Методы обучения математике в 10 -11 класах

58. Формулы по математике (11 кл.)

59. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

60. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

61. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

62. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль

63. Преступность и методика ее изучения

64. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

66. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

67. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

68. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

69. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

70. Методика организации тематических выставок в школе
71. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов
72. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

73. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

74. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

75. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

76. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

77. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

78. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

79. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

80. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

82. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

83. Книга- методика "Солнечная Медитация"

84. Проектирование модуля АФАР

85. Контроль динамических параметров ЦАП

86. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
87. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
88. Устройство формирования импульсно-временной кодовой группы

89. Методы размещения и трассировки печатных плат на примере модуля памяти

90. Кодовый замок

91. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

92. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

93. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

94. Примерные экзаменационные билеты по физике (11 класс)

95. Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

96. Шпаргалка по физике 11 класс -Квантовая физика

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Экзаменационные билеты по физике 11 класс

98. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

99. Методика бега на средние дистанции

100. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.