Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Національно-визвольний рух в Царстві Польському

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота на тему: Національно-визвольний рух в Царстві Польському ЗмістВступ Розділ І. Політичне та економічне положення Царства Польського Розділ ІІ. Підйом Національно-визвольного руху в Царстві Польському Розділ ІІІ. Січневе повстання 1863-1864 рр. Висновки Список використаних джерел та літератури ВступЗ 1795 р. не існує єдиної історії Польщі - вона перетворюється на історію її окремих частин, що перебували у складі трьох держав Росії, Прусії і Австрії. В результаті трьох поділів Речі Посполитої переважна більшість польських земель опинилася під пруським гнітом. Крім частини Помор’я і Сілезії, що були загарбані німецькими феодалами раніше Прусія захопила решту Помор’я, Велику Польщу, частину Мазовії, Вармію, Куявію і Підляшшя. До складу Австрії увійшли Південна Мазовія і Мала Польща, а також західноукраїнські землі. Із захоплених Австрією територій було створено окрему провінцію, яку назвали Королівством Галичини і Лодомерії. До Росії відійшли Правобережна Україна, Волинь, Білорусія, Литва і Курляндія. Загарбані польські землі зазнавали соціального і національного гноблення. Однак завдяки багатовіковій традиції державності, високому рівню національної свідомості польський народ значною мірою зберіг національну єдність, особливо в духовному житті, культурі, національно-визвольному русі. Долю герцогства після остаточної поразки Наполеона в Європі вирішив Віденський конгрес країн-переможниць. Згідно з його заключним актом, підписаним 9 червня 1815 р., відбувся новий поділ польських земель. Більша частина Варшавського герцогства відходила до Росії під назвою Королівства Польського. Познанський і Бидгоський департаменти герцогства, з яких утворювалось Познанське велике князівство, а також місто Гданськ, знову дісталися Прусії. Краків з невеличкою округою проголошувався “вільним містом” (Краківською республікою) і мав перебувати під контролем трьох держав. Черговий поділ польських земель укотре порушував економічну й політичну єдність країни, а також створював специфічні умови для розвитку її частин. Відсутність власної держави відчули на собі всі верстви польського суспільства. Розділена і поневолена Польща протягом більш як півстоліття (з кінця XVIII і до середини 90-х років ХІХ ст.) була охоплена революційними настроями і великими національними повстаннями. Саме Королівство Польське за розмірами території і кількістю населення посідало перше місце серед інших польських земель і користувалося порівняно широкою автономією. З Королівством нерозривно пов’язані основні віхи історичного минулого польського народу. Представники соціальних верств Королівства Польського, як правило, виступали ініціаторами та боєвим ядром усіх великих збройних виступів, саме тут створювалися спочатку просвітницькі, а пізніше й таємні революційні організації. Національно-визвольний рух в Царстві Польському в ХІХ столітті був рухом проти російського панування, за відродження незалежності Польщі і об’єднання її різних частин. Цей рух мав загальнонаціональний характер, хоч і не всі верстви польського суспільства брали в ньому однакову участь.

Особливість польського національно-визвольного руху полягає в тому, що основною рушійною силою, а водночас і його керівником були шляхта, а не буржуазія, як це спостерігалося в інших слов’янських країнах. У своєму розвитку національно-визвольна боротьба польського народу пройшла два етапи. Перший припадає на кінець XVIII і першу третину ХІХ ст. На цьому етапі визвольний рух мав суто шляхетський характер. На другому етапі, що тривав протягом другої третини ХІХ ст., відбувається певне полівіння позицій значної частини шляхти, дедалі більше зростає участь народних мас у визвольній боротьбі. На цій основі поряд з традиційними шляхетськими вимогами визріває і нова програма руху - програма буржуазних перетворень у Польщі. І досі актуальною у дослідженнях істориків є тема, пов’язана з національно-визвольним рухом в Царстві Польському. Основна задача, яка стоїть перед дослідником: це визначення причин та характеру визвольного руху, основних етапів боротьби, наслідків повстань та їх ролі. Об’єктом дослідження курсової роботи є Царство Польське. Предметом дослідження національно-визвольний рух, повстання. Хронологічні рамки нашої роботи охоплюють період з 1815 р. до 1864 р. Тому що саме тоді, 1815 р., на Віденському конгресі відбувся новий поділ польських земель і більша частина Варшавського герцогства відходить до Росії під назвою Королівства Польського. А в 1864 р в польському визвольному русі завершився період великих національних повстань, незважаючи на те, що польському народові так і не вдалося відновити незалежність своєї країни. Географічні рамки охоплюють територію Польщі - Варшавське князівство без Познанщини і Галичини. Мета нашої курсової роботи полягає у вивченні та дослідженні національно-визвольного руху в Царстві Польському, у визначенні його місця і ролі в історії польського народу. Щоб досягти цієї мети, при написанні роботи були встановлені наступні завдання: охарактеризувати політичне і економічне становище Царства Польського в ХІХ столітті; визначити мету та результати національно - визвольного руху та його вплив на суспільно-політичний розвиток Польщі; проаналізувати роль січневого повстання 1863 - 1864 р.р. в національно-визвольному русі в Царстві Польському; визначити місце та історичне значення визвольної боротьби у Царстві Польському. При написанні курсової роботи автор використовує слідуючі методичні прийоми: хронологічний, описовий, історико-порівняльний, системно-узагальнюючий. Їх використання дає змогу комплексного дослідження поставленої проблеми. Джерельною базою нашої курсової роботи є документи і матеріали, що містяться у Хрестоматії з нової історії, частина І. - К.; 1973 /під ред. Цвікольська Г.О., Хадоркова С.М. та в I er e /www.refera s. e ; www.his ory.org.ua/ Документ “Рішення Віденського конгресу” складається з ряду статей, в яких відображає новий поділ польських земель між Росією, Прусією, Австрією. Документ “Из конституционной хронологии Царства Польского 1815” знайомить нас з Конституцією Царства Польського принятого 27 листопада 1815 Олександром І (1777 - 1825), і дає головні положення цієї Конституції.

Деякий матеріал, про національно-визвольний рух у Царстві Польському / Листопадівське повстання 1830-1831, Січневе повстання 1863-1864, знаходяться в енциклопедичних матеріалах. Це насамперед Енциклопедія. Страни. Народи. Цивілійації. Том 13. / під ред. Аксенова М. Д.; Велика радянська енциклопедія. Том 20. /під ред. Прохорова А. М.; та Довідник з історії України. Том 2. / под. ред. Бондаренко К., Гордієнко В. До вивчення національно-визвольного руху в Царстві Польському зверталися багато вчених. Праці з окремих проблем історії Польщі писали це Костомаров М.І., потім Грушевський М.С., Томашівський С. та інші значні українські дослідники. У радянські часи було підготовлено посібник з “Історії південних і західних слов’ян&quo ;, а також перекладено українською праці деяких російських авторів (Манусевича О.Я.). Але велика кількість питань ними взагалі обходилася. Найбільш грунтівно це питання розглянуто в роботах Леоніда Зашкільняка, Миколи Крикуна, М.В. Миско, Л. Словіна. Справжньою енциклопедією історії польського народу стала праця Леоніда Зашкільняка і Миколи Крикуна відома під назвою “Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів&quo ;. Ця книга задумувалася давно, але вийшла лише в 2002 році. Її автори тривалий час викладають предмет “Історія Польщі” студентам історичного та філологічного факультетів Львівського Національного університету імені Івана Франка. Історія Польщі грунтується на спробі висвітлити рівною мірою всі прояви життя поляків. Своє завдання автори бачили не в тому, щоб давати політичні оцінки особам чи подіям, а в поясненні причин того чи іншого явища та його наслідків. Наміром авторів було подати по можливості всебічну картину історії поляків спираючись як на попередні, так і останні здобутки польської, української та зарубіжної наукової літератури, доступні джерела. Автори аргументовано довели, що польський народ пройшов довгий, складний історичний шлях, що йому належить право на свою мову, етнічну культуру, власну державність. Проте слід зазначити, що чимало подій та явищ заторкнуто в кінці побіжно, про інші лише коротко згадано. Пояснити це можна тим, що польська історія надзвичайно багата на події, пов’язана з минулим сусідніх народів і вимагала би ширших можливостей для її повного висвітлення. Але автори свідомо відмовилися від багатотомного видання, яке не відповідало би окресленним вище завданням. Перші сім розділів /до кінця XVIII / написані доктором історичних наук історичних наук, професором Миколою Григоровичем Крикуном; наступні дев’ять - доктором історичних наук, професором Леонідом Опанасовичем Зашкільняком Крім того існують певні матеріали в роботах Ярового В.І. , Трангак І.М., Кізченко А.Ф. Історія західних і південних слов’ян. В яких пропонований матеріал хронологічно поділений на частини. Кожний розділ завершується списком рекомендованої літератури, надаються відповідні карти. А наприкінці представлено хронологічну таблицю основних історичних дат. Саме в цих роботах ми отримуємо базові дані з нашої теми, які потім вже розширюються і поглиблюються.

Розвиток мжнароднх взамин  подй за той час не наблизив його до розв'язки позитивно чи негативно н на один сантиметр. А та розв'язка наприкнц минуло вйни лежала на вддал простягненого рамени. Якщо полтика захднх потуг розвивалася б була згдно з законами просто логки,P а ця лня покривалася з лню сподвань поневолених Москвою народв,P то вони повинн були шукати виршально розправи з СССР зараз по розгромленн Нмеччини. Життв нтереси захднх держав нарвн з нтересами поневолених народв вимагали розгромлення, а принаймн погамування московсько-большецького загарбництва. Умови для цього були неповторно сприятлив: млтарна машина Заходу була в повному рус, пд зброю були мльйони досвдчених воякв, тод як совтська армя, не зважаючи на свою численнсть, була до краю вичерпана та позбавлена найнеобхднших боприпасв. На добавок Захд у большевицькому заплл мг розраховувати на пдтримку розбурханих нацонально-визвольних рухв, зокрема тих народв, як були в союз з Заходом  з того титулу мали повне право чекати вд нього допомоги

1. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

2. Національно визвольний рух в Індії

3. Національно визвольний рух в Індії

4. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг.

5. Первая русская революция (1905 – 1907)

6. Революция 1905-1907 годов
7. Особенности первых российских революций 1905 -1907 гг.
8. Революция 1905-1907 гг.

9. Революция 1905-1907 гг.

10. Революция 1905-1907 гг.

11. Первая российская революция 1905-1907 гг.

12. Революция 1905–1907 гг. в России

13. Русская революция 1905-1907 гг.

14. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

15. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

16. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

18. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

19. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

20. Перша революція в Росії 1905-1907

21. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

22. Революция 1905-1907гг. Избранное
23. Революция 1905 года
24. Февральская Буржуазно-Демократическая Революция 1905 года

25. революция 1905 года

26. Українська національна революція 1649-1657рр

27. Революция 1905 г. в России.

28. Партия РСДПР и революция 1905 года

29. Жизнь крестьянства России в революциях 1905-1917 гг

30. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

31. Рэвалюцыя 1905-1907 гг

32. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Національна політика СРСР в роки перебудови

34. Валовий національний продукт

35. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

36. Система національних розрахунків

37. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

38. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці
39. Національна депозитарна система в Україні
40. Національний банк України

41. Національний Банк України

42. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

43. Аудиторська перевірка Національного банку України

44. Національна депозитарна система України

45. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

46. Поняття національного доходу та його використання

47. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

48. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

50. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

51. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

52. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

53. Основні етапи українського національного відродження

54. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
55. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
56. Формування українського національного руху

57. Українська національна кухня

58. Методологічні засади розуміння національної культури

59. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

60. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

61. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

62. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

63. Конкурентоспроможність національної економіки

64. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

66. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

67. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

68. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

69. Етнонаціональні відносини й національна політика

70. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
71. Українська національна ідея
72. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

73. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

74. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

75. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

76. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

77. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

78. Економічна і національна безпека України

79. Концептуальні основи аналізу національної економіки

80. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

82. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

83. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

84. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

85. 1905 год. Революция

86. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года
87. Грибы - особое царство живой природы
88. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

89. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

90. Революция Мэйдзи в Японии

91. Тамбовский край в первой русской революции

92. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

93. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

94. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

95. Тема "Революции" в Творчестве Блока

96. Литература эпохи войн и революций

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Путь среди революций (Блок-лирик и его современники)

98. И.Э. Бабель: человек в огне гражданской войны и революции

99. Боспорское царство

100. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.