Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи проектного аналізу та його використання на практиці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Курсова робота на тему &quo ;Основи проектного аналізу та його використання на практиці&quo ; План І Теоретична частина 1 Вступ 2 Концепції проектного аналізу. 3. Життєвий цикл проекту. 4. Грошові потоки та їх роль в проектному аналізі. 5. Соціальний аналіз проекту. Практична частина 1 Вступ Встановлення проектного аналізу в світі. Проектний аналіз має історію не більше 30-ти років. Його виникнення пов’язане з поширенням так званого фінансування. Фінансування проекту компанією, що безпосередньо для цього створювалась. На сьогодні лідерами проектного аналізу та його засновником є Світовий банк. Сьогодні банки фінансують проекти, що пов’язані з сільським господарством (30%), розвиток інфраструктури (20%), підтримання національних економік країн, що розвиваються (10%). Методичні принципи фінансування проекту, що використовуються банками є базовими, а співпраця з банком має такі переваги: банк забезпечує висококваліфіковану експертизу проекту; здійснює ефективне управління проекту; банк забирає значну силу ризиків на себе. Проте банки фінансують лише 1% проектів з якими до них звернулися приватні підприємці. Незалежно від того буде прийняте чи відхилено проекти замовник повинен заплатити за експертизу. Проектний аналіз як наука. Проектний аналіз – це сукупність методів та прийомів за допомогою яких можна розробити оптимальний проект та визначити умови його реалізації. Мета проектного аналізу – це максимізація суспільного або приватного добробуту в межах існуючих умов. Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій методологій і критеріїв порівняння та обґрунтування альтернативних проектів за умов обмежених ресурсів. Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з питаннями, які використовуються в міжнародній практиці; набуття практичних навик підготовки та експертизи проектної документації. Аспекти проектного аналізу. В межах проектного аналізу здійснюється вивчення таких аспектів: маркетинговий аналіз; технічний (технологічний) аналіз; інституційний аналіз (здійсненність проекту з точки зору законодавства); соціальний аналіз; екологічний аналіз; фінансовий аналіз; економічний аналіз. Останні два аспекти полягають в дослідженні ефективності проекту з огляду на його прибутковість на рівні підприємства (фінансовий аналіз), та на рівні держави (економічний аналіз). 2 Концепції проектного аналізу. Поняття проекту. Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутих завдань в межах існуючих ресурсів. Проект на рівні підприємства – це документ, який містить характеристику взаємопов’язаних в часі та просторі дій, заходів та розрахунок необхідних для здійснення цих дій. Особливості проекту: спрямованість на досягнення висунутої мети; Будь-яка діяльність має мету але стосовно проекту мета має особливе значення, так як її досягнення означає успішну реалізацію проекту. Чітке формулювання мети дозволяє розробити підпорядковані їй завдання та побудувати таким чином дерево цілей. скоординоване виконання всіх дій; Будь-який проект – це надзвичайно складна система, яка містить взаємозв’язки, що не завжди є явними.

Збій на одному з етапів може призвести до загибелі проекту, тому постійно потрібно координувати свої дії, щоб досягти запланованого результату. обмеженість в часі; Будь-який проект має чітко визначені початок та кінець. унікальність; Немає абсолютно однакових проектів. Кожний проект здійснюється в рамках так званого потрійного обмеження: ресурсичас технічне завдання Завдання успішної реалізації проекту полягає в тому, щоб здійснити його вчасно, в межах виділених ресурсів та у відповідності до технічного завдання. Види проектів. І. За сферою діяльності: промислові – проекти спрямовані на випуск та продаж існуючих та нових продуктів, які пов’язані з будівництвом, реконструкцією, переоснащенням тощо; проекти дослідження і розвитку зосереджені в науково-дослідній діяльності, які пов’язані з винаходом нових матеріалів, засобів, надання нових послуг тощо; організаційні пов’язані з створенням та реформуванням системи управління або проведення організації заходів; економічні пов’язані з економічним перетворенням в державі, зміна податку; соціальні проекти – це проекти пов’язані з соціальними заходами, раціональне природокористування, подолання наслідків катастроф; ІІ За складністю: монопроект – це окремий проект певного виду; мультипроект – це комплексний проект, що охоплює декілька монопроектів; мегапроект – це комплексний проект розвитку регіонів, або секторів економіки. ІІІ За масштабністю (залежно від того як співвідносяться власні та залучені кошти, що необхідні для реалізації проекту): малі; середні; великі. IV За тривалістю: короткострокові; середньострокові; довгострокові. V За метою: обслуговування виробництва – це проекти, які мають на меті підтримати існуюче виробництво, їх техніко-економічне обґрунтування ; проекти зменшення собівартості – спрямовані на зниження витрат шляхом удосконалення виробничого процесу. Техніко-економічне обґрунтування таких проектів вимагає знання існуючих методик та аналітичних досліджень; проекти розвитку – спрямовані на вдосконалення існуючої продукції або виробництво нової продукції; розширення існуючого ринку або створення нового ринку. Техніко-економічне обґрунтування таких проектів є складним і вимагає залучення експертів з різних галузей; безпечні (безприбуткові) проекти – це проекти на замовлення держави або за угодою з профспілками. Роль та особливості широкомасштабних проектів радикально нових технологій. До широкомасштабних проектів радикально нових технологій відносять весь комплекс багатостадійних, науково-дослідних, проектно-конструкторських та реалізаційних робіт, що здійснюються за єдиною програмою з метою винайдення нетрадиційних, невідомих раніше шляхів вирішення широкомасштабних суспільних проблем. За своєю суттю ці проекти можуть стати основою структурних перетворень в державі. Об’єктивні особливості проектів: багатоцільовий характер задач, що ставиться перед проектом; часто існує унікальність базисних суспільних потреб, що мають задовольнятися даним проектом та неможливість у ряді задоволення цих потреб іншим шляхом; принципово нові особливості, які раніше навіть не усвідомлювались і які можуть привести до нових потреб; переваги та недоліки високої концентрації виробництва, що є необхідною для проекту; неможливість отримання експериментальних даних для аналізу ефективності проекту; велика ймовірність виникнення як позитивних так і негативних побічних ефектів, які неможливо передбачити; особлива роль і великі масштаби соціальних та економічних наслідків; потреба у значних інвестиціях; неможливість достовірної оцінки ефективності проекту; в цілому низька та спадаюча по роках надійність прогнозованих характеристик; значна залежність економічних показників проекту від надійності технологічної частини, яка часто ідеалізується; значна залежність проекту від зовнішнього середовища; довготривала до експлуатаційна фаза проекту та наявність перехідного періоду; мала гнучкість проекту, щодо змін у зовнішньому середовищі.

Зовнішні та внутрішні середовища проектів. Значна увага в проектному аналізі надається середовищу в якому здійснюється проект. Поява ідей проекту напряму пов’язана з потребами ринку, тому проект слід розглядати невідривно від ринкового середовища. Методично вірно розглядати зовнішнє середовище не лише як ринок, а й як сукупність факторів, що об’єднуються в групи: політичні: політична стабільність; державна підтримка; міжнаціональні, міждержавні відносини; економічні: рівень інфляції; рівень оподаткування; структура ВВП; стабільність національної валюти; розвиток банківської системи; суспільні (умови існування): рівень соціального захисту; рівень охорони здоров’я; рівень освіти; свобода слова; правові: стабільність законодавства; корумпованість; право власності; права людини; науково-технічні: рівень розвитку фундаментальної і прикладної наук; рівень інформаційних і промислових технологій; рівень розвитку транспорту і зв’язку; природні: місце розташування; клімат; охорона НПС; наявність природних ресурсів; культурні: національні та релігійні традиції; рівень освіченості населення. На проект впливає і внутрішнє середовище, яке визначається розподілом прав, обов’язків, відповідальності між учасниками проекту. До основних учасників проекту відносять: ініціатор; замовник; виконавець; інвестор. До внутрішніх чинників відносять: взаємини між учасниками; професіоналізм проектної команди; стиль керівництва; наявність комунікацій. Для забезпечення професіоналізму проектної команди в її склад рекомендується включати спеціалістів наступних сфер: економіка галузі маркетолог технологія галузі менеджер персоналу бухгалтерія і фінанси охорона НПС інші вузькі спеціалісти залежно від специфіки проекту. До внутрішнього середовища також відносять проектну компанію – фізичну особу, яка створюється спеціально під певний проект і являє собою об’єднання інвесторів. 3. Життєвий цикл проекту Проект існує протягом певного періоду часу, що розпочинається при формуванні мети проекту та закінчується реалізацією проекту, цей проміжок часу називається життєвий цикл проекту. Протягом ЖЦП грошові кошти рухаються таким чином, що проходять 5 стадій: стадія зародження проекту; початок експлуатації; швидке зростання; стабільне функціонування; затвердження проекту. Функції керівника проекту: вибір – обравши проект А, керівник відмовляється від вигод, які міг принести проект Б. при цьому значна кількість ресурсів вже задіяна, і не може бути використана іншим чином; планування – здійснюється протягом всього ЖЦП. На початку завжди є попередній план, який постійно змінюється, вдосконалюється і деталізується; здійснення (організація) – серцевина проекту. Точна форма здійснення проекту залежить від галузі; контроль – постійна функція. Керівник повинен контролювати досить малі відхилення від запланованих показників. Прийнятий діапазон відхилення повинен бути запланований з початку (20%); оцінка – як і контроль є важливою функцією зворотнього зв’язку, але відрізняється від нього: контроль передбачає постійне прослідковування просування проекту, а оцінка базується на підведенні проміжних чи кінцевих підсумків; контроль сфокусований на деталях проекту, а оцінка – на загальній картині; контроль здійснює керівник проекту, а оцінку – незалежний експерт.

Функции заказчика (заказчика-застройщика) Перечень функций заказчика (заказчика-застройщика) устанавливается в каждом конкретном случае и уточняется договорами между заказчиком, инвестором и подрядчиком. Основные функции заказчика-застройщика определены в пункте 3 Постановления P58. По типу операций они подразделяются: на функции на стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству; на функции в области подготовки и использования площадки строительства; на функции в области контроля и надзора за ходом строительства; на функции в области финансирования, учета отчетности и аудита. Мы не будем перечислять все функции заказчика (заказчиказастройщика), но, для того чтобы иметь представление, о чем идет речь, назовем лишь основные из них. На стадии предпроектной проработки и подготовки строительства заказчик разрабатывает основные положения государственного контракта (договора), осуществляет выбор (как правило, на конкурсной основе) проектной и изыскательской организаций и заключает с ними договоры; принимает непосредственное участие в работе конкурсной комиссии и заключает договоры на работы и услуги по результатам конкурсов; получает разрешение на строительство, получает согласование и технические условия на подключение объекта к действующим щитам; получает подтверждение действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сборы, отопление, радио и телефонизацию; получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и т.Pд

1. Основи проектного аналізу

2. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

3. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

4. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

5. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

6. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання
7. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
8. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

9. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

10. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

11. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

12. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

13. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

14. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

15. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

16. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Предмет та метод економічного аналізу

18. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

19. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

20. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

21. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

22. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)
23. Основні напрямки фінансового аналізу
24. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

25. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

26. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

27. Етикет та його національні особливості

28. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

29. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

30. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

31. Ґрунт та його родючість

32. Гудвіл та його облік

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

34. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

35. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

36. Аналіз та аудит фінансового стану

37. Місто та його структура

38. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
39. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
40. Основні аспекти аналізу демократії

41. Покарання та його види

42. Поняття права природокористування та його види

43. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

44. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

45. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

46. Імператор Олександр Другий та його реформи

47. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

48. Расизм та його прояви на сучасному етапі

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

50. Романтизм та його значення в мистецтві

51. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

52. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

53. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

54. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
55. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність
56. Метод векторів та його застосування

57. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

58. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

59. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

60. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

61. Аналіз та прогнозування ринку праці

62. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

63. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

64. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

65. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

66. Значення води, її охорона та економне використання

67. Лобізм та його регулювання

68. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

69. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

70. Умовивід та його види
71. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса
72. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

73. Будова двигуна та його робота

74. Гіперзвук та його властивості

75. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

76. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

77. Валютний ринок та його регулювання

78. Громадянський фінансовий контроль та його значення

79. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

80. Властивості оксихіноліну, сфери його використання

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

81. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

82. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

83. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

84. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

85. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

86. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка
87. Монетаризм та його сучасне застосування
88. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

89. Ринок праці та його регулювання

90. Виробництво та його роль в житті суспільства

91. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

92. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

93. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

94. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

95. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

96. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

97. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

98. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

99. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.