Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання Реферат з курсу «Безпека життєдіяльності» ЗМІСТ Вступ 1. Поняття про виробничу травму 2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 3. Поняття про нещасний випадок та професійне захворювання 4. Причини нещасних випадків 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій Висновки Список використаної літератури ВСТУП Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією стабільності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих, на моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах. Чи знаєте ви, що . - за приблизними оцінками щороку в світі внаслідок виробничого травматизму гине близько 300 тис. чоловік; - у деяких країнах світу фінансові витрати в результаті нещасних випадків та аварій за розмірами наближаються до державних витрат на потреби національної оборони; - за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) смертність від нещасних випадків на сьогодні займає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Крім того, якщо від таких захворювань потерпають в основному люди похилого віку, то внаслідок нещасних випадків - переважно люди молодого та середнього віку; - аналіз причин смертності в Україні (1994-2004 рр.) показує, що саме нещасні випадки у виробничій та невиробничій сфері є головною причиною смерті людей у працездатному віці (приблизно 35% усіх смертей у цьому віці); - в Україні щорічно майже 17 тис. чоловік стають інвалідами, чисельність пенсіонерів внаслідок трудового каліцтва перевищує 150 тис. чоловік; - щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов'язаних із незадовільними умовами праці, перевищує 1 млрд. грн.; - за розрахунками німецької ради підприємців наслідки нещасних випадків коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їх запобігання; - фахівці міжнародної організації підрахували, що економічні витрати, пов'язані з нещасними випадками на виробництві, складають більше 1% світового внутрішнього продукту. На ці кошти, орієнтовно, можна забезпечити харчування протягом року близько 75 млн людей (всього населення Німеччини); - за даними МОП, щорічно у всьому світі фіксується біля125 млн випадків виробничого травматизму; - у Європі від нещасних випадків та професійних,захворювань потерпають щорічно біля 10 млн осіб, з якихмайже 8 тис. гине; - загалом у всіх країнах світу кожні 3 хв гине людина, акожні 2 с травмується 8 осіб. 1. ПОНЯТТЯ ПРО ВИРОБНИЧУ ТРАВМУ Вчені провели велику роботу з вивчення впливу на людину умов її праці для підготовки заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я працівників. Ще у 18 ст. М.В.Ломоносов у своїй книзі &quo ;Перші основи металургії або рудних справ&quo ; викладав правила безпеки і санітарні правила для гірничих робіт.

Він же запропонував застосовувати блискавкозахист. Науку про гігієну праці почав розробляти професор Московського університету Ф.Ф.Ерісман. Академік М.Д.Зелінський винайшов фільтруючий протигаз. Велике значення має праця академіка С.І.Вавілова з питання освітлення робочих місць люмінесцентними лампами і праця А.Н.Кисельова та його учнів про визначення допустимих для організму людини струмів і напруг під час розрахунків запобіжних заходів проти ураження електричним струмом. Заходи виробничої санітарії ґрунтуються на висновках гігієни праці. Гігієна праці розробляє теоретичне обґрунтування допустимих норм впливу на людину несприятливих факторів умов праці, визначає конкретні санітарні вимоги до них. Гігієнічний аналіз умов праці враховує фізіологію і психологію праці і так звану інженерну (технічну) психологію, яка вивчає можливості психіки людини у виробничих умовах, визначає, наприклад, її здатність зберігати увагу до виробничих сигналів та небезпек до кінця робочого часу, не допускаючи помилок, залежність цієї здатності від навколишньої обстановки. Враховуються досягнення виробничої естетики, яка розробляє питання впливу на підвищення працездатності і на увагу до небезпек таких умов праці, як зручна і красива форма, раціональне пофарбування устаткування, а також правильно підібраний колір стін у виробничому приміщенні. Науку, яка вивчає функціональні можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї оптимальних умов праці, називають ергономікою (від грецького егgо - робота і omos- закон). Культура виробництва і наукова організація праці безпосередньо стосуються охорони праці, бо вони передбачають найправильніші і, безумовно, безпечні умови роботи на підприємстві. Безпека праці - запорука її високої продуктивності, бо тільки безпечні техніка і прийоми дають можливість робітникові зосередитись на продуктивній роботі. Виробнича небезпека - це можливість впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які призводять до травм або захворювання. Виробничою називають травму, якої зазнав працівник на виробництві і яка пов'язана з виконанням виробничого завдання. Здебільшого вона виникає внаслідок недодержання вимог безпеки праці. Вимоги безпеки праці - це вимоги, які встановлюються законодавчими актами, нормативно-технічною документацією, правилами і інструкціями, виконання яких забезпечує безпеку праці. Вимоги безпеки праці стосуються виробничого процесу, а також працівників. Безпека праці - стан умов праці, при якому усунено дію на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 2. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що від 33 до 47% нещасних випадків щорічно відбуваються внаслідок наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, дія якого на працюючого в певних умовах приводить до травми або іншого погіршення здоров'я. Шкідливий виробничий фактор - це виробничий фактор, дія якого на працюючого приводить до захворювання або зниження працездатності. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на 4 класи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні.

До фізичних факторів належать рухомі машини та механізми; невідповідність нормам мікроклімату в робочій зоні; підвищений рівень шуму, вібрацій, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань; недостатня освітленість робочої зони тощо. До хімічних факторів відносять шкідливі для організму людини речовини: загальнотоксичні, подразнюючі, канцерогенні (що викликають пухлини), сенсибілізуючі (що викликають алергічні захворювання), мутагенні (що впливають на статеві клітини організму). В цю групу входять шкідливі пари бензолу і толуолу, окисел вуглецю, сірчаний газ, окисел азоту, хлор, а також аерозолі плюмбуму (свинцю), сполуки хрому, токсичний пил при різанні бронзи та латуні тощо. Окрім того до них відносяться агресивні рідини, які можуть викликати гострі та хронічні захворювання шкіри: кислоти, луги, лаки, розчинники, епоксидні смоли тощо. Хімічні фактори розділяють: 1) по характеру дії на організм людини (токсичні, викликаючи подразнення, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні); 2) по шляху проникнення в організм людини через: органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіряний покров та слизисту оболонку. До біологічних факторів відносять патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, спірохети, гриби) та макроорганізми (рослини та тварини). До психофізіологічних факторів відносять: а) фізичні перевантаження: статичні і динамічні; б) нервово-психічні перевантаження: розумова перенапруга,монотонність праці, емоційні перевантаження. Найбільш небезпечними виробничими факторами є шкідливі речовини. Шкідливою називається речовина, яка при контакті з організмом людини у випадку порушення вимог ТБ викликає виробничі травми, професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я, як в процесі праці, так і в наступні роки. По ступеню впливу на організм шкідливі речовини поділяються на 4 класи небезпеки: надзвичайно небезпечні; високонебезпечні (надтонебезпечні); помірно небезпечні; малонебезпечні. 3. ПОНЯТТЯ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В результаті дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, шкідливих речовин можуть мати місце нещасні випадки і професійні захворювання. Нещасні випадки на виробництві - це випадки з робітником, пов'язані з дією на нього шкідливого виробничого фактора при виконанні ним трудових обов'язків або завдання керівника робіт, які приводять до травми. До травм відносяться: переломи, опіки , поранення, ураження електричним струмом, отруєння тощо. Виробнича травма - це травма, отримана робітником на виробництві і пов'язана з недотриманням вимог безпеки праці. Висновок про тяжкість травми дають лікарі, керуючись відповідною класифікацією, затвердженою Міністерством охорони здоров'я. Всі нещасні випадки поділяються на пов'язані з виробництвом і побутові. Нещасний випадок вважається пов'язаним з виробництвом, якщо він мав місце: на протязі робочого часу (в тому числі і під час встановленої перерви); перед початком і по закінченні роботи; при виконанні робіт в позаурочний час, у вихідні і святкові дні на території підприємства і поза підприємством; при виконанні потерпілим завдання адміністрації підприємства; • по дорозі на роботу і з роботи транспортом підприємства.Я

При расследовании спортивных травм, кроме судебного медика, в качестве экспертов следует привлекать физкультурных врачей, квалифицированных спортсменов, инструкторов и тренеров и тщательно изучать обстоятельства травмы. Строгое соблюдение спортивных правил и требований медицинского контроля - лучшее средство дая предупреждения спортивного травматизма. Глава 5 ПОВРЕЖДЕНИЯ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ К острым орудиям относят различные твердые предметы, имеющие острую повреждающую поверхность и (или) заостренный конец. В зависимости от их формы, характера острой поверхности и заостренного конца, способа причинения ими повреждений все острые орудия подразделяют на режущие, колюще-режущие, колющие и рубящие. Соответственно различают резаные, колото-резаные, колотые и рубленые раны. Помимо повреждений острыми орудиями иногда встречаются ранения, причиняемые пилящими (пила) и долбящими (долото, стамеска) предметами. Учитывая возможности судебномедицинской экспертизы при исследовании повреждений от острых орудий, следователь может ставить такие вопросы: каким и одним или несколькими орудиями причинены ранения; одновременно ли причинены все повреждения, если нет, то какова их последовательность; какое повреждение явилось непосредственной причиной смерти; в каком направлении наносились повреждения, каково возможное взаиморасположение потерпевшего и нападавшего; какова примерная форма клинка орудия (обоюдо-или односто-роннеострый), его длина и ширина; причинены ли повреждения орудием, представленным на экспертизу; характерны они для самоубийства или могли быть причинены только посторонним лицом и т. д

1. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

2. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

3. Вплив мобільного телефону на організм людини

4. Роль та вміст води в організмі

5. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

6. Життєві форми організмів
7. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
8. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

9. Обмін енергії в організмі

10. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

11. Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території

12. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

13. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

14. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

15. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

16. Повреждение органов при травме живота

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

17. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

18. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

19. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

20. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

21. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

22. Орган зрения
23. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории
24. Социальная защищенность таможенных органов

25. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

26. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

27. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

28. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

29. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

30. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

31. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

32. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

34. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

35. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

36. Компетенция органов местного самоуправления

37. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

38. Правовое регулирование деятельности налоговых органов
39. Структура налоговых органов Российской Федерации
40. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

41. Правоохранительная деятельность таможенных органов

42. Должностнгые лица в таможенных органах

43. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

44. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

45. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

46. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

47. Орган

48. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

50. Травма - лекция по общей хирургии

51. Туберкулёз органов дыхания, грипп

52. Исследование органов дыхания

53. Пересадка тканей и трансплантация органов

54. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты
55. Туберкулёз органов дыхания
56. Лечебная физическая культура при черепно-мозговых травмах (сотрясениях мозга)

57. Лечебная физическая культура при черепно-мозговой травме

58. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии, клиника, диагностика, методы лечения

59. Система нотариальных органов РФ

60. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

61. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

62. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

63. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

64. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

65. Шпоры по правоохранительным органам (1999г.)

66. Деятельность следователя и дознавателя правоохранительных органов

67. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

68. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

69. Оценка органов управления оборудования

70. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел
71. Лечебная физическая культура при черепно-мозговых травмах (сотрясениях мозга)
72. Лечебная физическая культура при травмах и повреждениях головного мозга

73. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

74. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

75. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

76. Постмодернізм та українська історична наука

77. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

78. Автомобильная травма

79. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

80. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

81. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

82. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии

83. Медико-психологические последствия боевой психической травмы: клинико-динамические и лечебно-реабилитационные аспекты

84. Эффективность Амоксиклава® 1000 мг + Рокситромицин Лек при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза

85. Препараты для лечения патологий зрительных органов

86. Лечение больных с черепно-мозговой травмой
87. Заболевания внутренних органов и задача внутренней медицины
88. Автомобильная травма

89. Вены и микрососуды подслизистого слоя , стенки некоторых трубчатых внутренних органов

90. Кровоснабжение и иннервация опорно-двигательного аппарата и внутренних органов

91. Литература - Гинекология (воспалительные заболевания женских половых органов)

92. Орган зрения. Глаз

93. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях

94. Профилактика заболеваний органов дыхания

95. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения

96. Травма живота

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Травмы

98. Травмы и ортопедические заболевания

99. Л.Ф.К. при домашних и спортивных травмах

100. Лекции - Нейрохирургия (закрытые травмы головного и спинного мозга)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.