Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

1. Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи Валютна система – це сукупність валютно-грошових і кредитно-розрахункових відносин. Відрізняють національну, регіональну (для інтеграційних угруповань), і міжнародну валютні системи. Міжнародна (світова) валютна система включає такі головні складові: сукупність національних, колективних і резервних валют; сукупність національних і регіональних (інтегрованих) валютних систем, наприклад, Європейська валютна система (ЄВС); валютні курси й валютні ринки; режими функціонування валютних ринків; органи державного і міжнародного валютного регулювання. Валюта у вузькому значенні – грошова одиниця іноземної держави Валюта у широкому значенні – додає усі активи, які здатні виконувати функцію світових грошей (цінні попери, благородні метали, дорогоцінні каміння та інше). Національна валюта – платіжний засіб на території країни, яка її емітує. Іноземна валюта – платіжний засіб інших країн, який використовується на території даної країни. Резервна валюта – валюта, в якій країна має власні ліквідні міжнародні резерви, що використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу. Колективна валюта – платіжний засіб регіонального угрупування (наприклад, євро) чи міжнародної організації (наприклад, СДР (SDR) – спеціальні права запозичення у МВФ). Тверда валюта – характеризується сталістю курсу, динаміка якого відповідає змінам головних макроекономічних показників. Євровалюта – це валюта, яка перерахована на рахунки європейських банків і використовується ними для операцій у всіх країнах, зокрема країну-емітент вихідної валюти. Конвертованість валюти – можливість резидентів і нерезидентів вільно, без обмежень, обмінювати національну та іноземні валюти чи використовувати іноземну валюту в угодах з реальними та фінансовими активами. Основні види конвертованості валюти: – по поточних операціях, тобто відсутність обмежень з платежів і трансфертів, які пов’язані з торгівлею та послугами, міждержавними переказами доходів і трансфертів, що повинні виконувати країни – члени МВФ; – по капітальних операціях, тобто відсутність обмежень при русі прямих і портфельних інвестицій, кредитів і грантів; – повна, тобто єдність поточної та капітальної конвертованості; – внутрішня, тобто право резидентів купувати та здійснювати операції з іншими резидентами у власній країні; – зовнішня, тобто право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою з нерезидентами; – вільна, тобто можливість безперешкодного обміну в зв’язку з високим міжнародним авторитетом, сталістю курсу і підтвердженням МВФ. Класифікатор іноземних валют, затверджений постановою правління НБУ від 4.02.1998 №34 (з доповненнями та змінами) визначає у ролі валют першої категорії євро, долари Австралії, США, Канади, фунт стерлінгів, крони Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії, франк Швейцарії, єну Японії, СДР (SDR). Валютний курс – ціна однієї валюти у вираженні в одиницях іншої валюти. Валютне котирування – визначення валютного курсу на ґрунті обраних ринкових механізмів у таких основних формах: пряме – вираження одиниці іноземної валюти в одиницях національної (наприклад, 1 дол.

США=5,5 грн.); непряме (зворотне) – вираження одиниці національної валюти в одиницях іноземної (наприклад, 1 грн.=0,1818 дол. США); – крос – котирування – вираження одиниці однієї іноземної валюти в одиницях іншої іноземної валюти на території даної країни (за винятком долара США, з яким традиційно кореспондуються інші валюти). Слід відзначити, що на практиці здійснюється округлення до четвертого знака після коми. Найменший розмір змін курсу – пункт (остання цифра при написанні). Для більшості валют, зокрема гривні, це 0,0001. Для японської єни пункти складає 0,01, що підкреслює використання для порівняння 100 єн. Сто пунктів складають велику фігуру. Котирування – це запис співвідношення двох валют, наприклад, 1 дол=5,500 грн., де ліва сторона – базова валюта, права сторона – валюта котирування. На валютному ринку курси підрозділяються на курс купівлі базової валюти (продажу валюти котирування) і курс продажу базової валюти (купівлі валюти котирування). При прямому котируванні купівля базової валюти нижче порівняно з її продажем. Здійснюється такий запис: USD/UАН=5,4998/5,4999, чи більш коротке вираження: USD/UAН=5,4998/99. Різниця між правою і лівою сторонами котирування називається спредом (spread). Суттєвий вплив на аналіз курсових коливань мають динаміка цін і географічна структура зовнішньої торгівлі. Номінальним валютним курсом (e ) є фактична обмінна цифра. Реальний курс (er) додає до номінальної величини співвідношення індексів зовнішніх і внутрішніх цін (дефляторів) і при прямому котируванні розраховується за формулою er = e · (Іін: Інац), де er – реальний курс за прямим котируванням; e – номінальний курс за прямим котируванням; Іін – дефлятор в іноземній державі – торговельному партнері; Інац – дефлятор внутрішніх (національних) цін. Номінальний ефективний курс (e e) враховує вплив динаміки курсу і структури зовнішньої торгівлі, тобто додає до величини номінального курсу частку торгівлі з даною іноземною державою в сумі зовнішньоторговельного обороту вихідної держави з використанням формули m e e = е (e 1: e 0) · Wi, I=1 де e e – номінальний ефективний курс; m – кількість країн партнерів; e 0 – номінальний курс базисного періоду; e 1 – номінальний курс поточного періоду; Wi – частка іноземної держави І в зовнішньоторговельному обороту вихідної держави. Реальний ефективний курс (ere) враховує вплив динаміки реального курсу і структури зовнішньої торгівлі, тобто додає до величини реального курсу частку торгівлі з даною іноземною державою в сумі зовнішньоторговельного обороту вихідної держави з використанням формули m ere = е (er1: er0) · Wi, I=1 де ere – реальний ефективний курс; m – кількість країн партнерів; er0 – реальний курс базисного періоду; er1 – реальний курс поточного періоду; Wi – частка іноземної держави І в зовнішньоторговельному обороту вихідної держави. ПРИКЛАД Розрахуйте реальний, номінальний ефективний і реальний ефективний курси гривні до американського долара за прямим котируванням при наступних даних: Рік e (номінальний курс за прямим котируванням) ІСША (дефлятор у США) ІУкр (дефлятор в Україні) Wi (частка долара США в розрахунках України) 2002 1: 5 1,1 1,2 0,7 2003 1: 4 1,0 2,0 0,7 Реальний курс er = e · (ІСША: ІУкр) Ю Ю2002 рік: er = (1: 5) · (1,1: 1,0) » 1 (USD): 4,5455 (UAH); 2003 рік: er = (1: 4) · (1,2: 2,0) » 1 (USD): 6,6667 (UAH).

m Номінальний ефективний курс e e = е (e 2003: e 2002) · Wi = I=1 = (e 2003: e 2002) · Wi = (1: 4) / (1: 5) · 0,7 » 1 (USD): 1,1429 (UAH). m Реальний ефективний курс er e = е (er 2003: er 2002) · Wi = I=1 = (er 2003: er 2002) · Wi = (1: 6,6667) / (1: 4,5455) · 0,7 » 1 (USD): 2,0952 (UAH). Валютний курс за паритетом купівельної спроможності (ПКС) розраховується як співвідношення вартостей стандартного набору певного споживчого кошику в двох країнах. Основними суб’єктами валютного ринку є: суб’єкти ЗЕД; комерційні банківські устави, які забезпечують валютне обслуговування діяльності; валютні посередники, які діють за відповідну компенсаційну винагороду, насамперед валютні біржі; державні установи, головне місце серед яких займають центральні банки та державні казначейства; міждержавні, міжнародні, регіональні та інші коригуючі організації мегарегулювання. Традиційно усі суб’єкти валютного ринку поділяються на резидентів і нерезидентів. До резидентів відносять фізичних та юридичних осіб, які мають постійне місце проживання на території країни, зокрема й такі, що тимчасово перебувають за кордоном. Нерезидентами вважають фізичних та юридичних осіб, які не мають громадянства та їх постійне місцезнаходження за кордоном. Взаємодії суб’єктів валютного ринку здійснюються шляхом валютних операцій на трьох великих сегментах ринку: біржовому; позабіржовому або міжбанківському; готівковому. Валютні операції поділяються на поточні і термінові при значній перевазі поточних операцій (до 90% ринкового обігу). Поточні операції мають дві основні форми: поточні конверсійні з негайною поставкою; поточні депозитно-кредитні. Конверсійні операції – це угоди агентів валютного ринку з купівлі – продажу (конверсії) певних сум грошей однієї країни за валюту іншої країни за погодженим курсом на певну дату. Поточні конверсійні дії вживають англомовний термін FOREX (Foreig Excha ge Opera io s).Операції конверсії поділяються на три категорії: з датою валютування «СЬОГОДНІ» ( oday або скорочено od), наприклад, при операціях з UАН чи RUR до USD; з датою валютування «завтра» ( omorrow або om) для операцій європейських валют, наприклад, до гривні; з датою валютування за дві доби – спот (spo ). Поточні депозитні операції в режимі «over igh » (одноденні депозити) також підкреслюють швидкісні можливості електронних переказів. Термінові операції – це угоди, при яких сторони домовляються про поставку обумовленої суми в майбутньому за курсом, який є фіксованим у момент їх укладання. Валютні термінові угоди відбуваються на спеціалізованих біржах у великих міжнародних фінансових центрах, таких як Лондон (Лондонська біржа фінансових ф’ючерсів – LIFFE), Чикаго (Чиказька біржа опціонів) та ін. Метою здійснення термінових операцій є отримання додаткового доходу – маржі, тобто позитивної для біржового гравця різниці між терміновим і поточним курсами. Різниця між терміновим і поточним курсами має назву дисконт (при зниженні курсу) і премія (при підвищенні курсу). Курси за терміновими угодами розраховуються на базі поточних курсів і відсоткових ставок за депозитами.

Секлете±я Секлети±нья се±конд-хе±нд,Pа и неизм. секре±т,Pа секретариа±т,Pа секрета±ри±шка,Pи, р. мн. шек, м. секрета±рский секрета±рство,Pа секрета±рствовать,Pтвую,Pтвует секрета±рша,Pи, тв. ей секрета±рь,Pя± секрета±рь-машини±стка, секретаря±-машини±стки секрета±рь-рефере±нт, секретаря±-рефере±нта секрете±р,Pа секре±тец,Pтца, тв. тцем, р. мн. тцев секрети±н,Pа секре±тка,Pи, р. мн. ток секре±тничанье,Pя секре±тничать,Pаю,Pает секре±тность,Pи секре±тный; кр. ф. тен,Pтна секрето±рный секре±ция,Pи секс,Pа секс- первая часть сложных слов, пишется через дефис сексагона±льный сексапи±льность,Pи сексапи±льный; кр. ф. лен,Pльна секс-би±знес,Pа секс-боеви±к,Pа± секс-бо±мба,Pы секси±зм,Pа секс-индустри±я,Pи секс-клу±б,Pа секс-контро±ль,Pя сексо±лог,Pа сексологи±ческий сексоло±гия,Pи сексопато±лог,Pа сексопатологи±ческий сексопатоло±гия,Pи сексо±т,Pа секс-проду±кция,Pи секс-си±мвол,Pа се±кста,Pы секстакко±рд,Pа секста±нт,Pа сексте±т,Pа секстиллио±н,Pа и секстильо±н,Pа сексти±на,Pы се±кстовый сексто±ль,Pи секс-торго±вля,Pи

1. Міжнародна торгівля товарами

2. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

3. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

4. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

5. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

6. Роздрібна торгівля фруктами та овочами
7. Електронна торгівля в сучасному світі
8. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

9. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

10. Зовнішня торгівля Румунії

11. Оптова торгівля ветеринарними препаратами

12. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

13. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

14. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

15. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

16. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

17. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

18. Организация биржевых торгов

19. Организация торгов на аукционах

20. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

21. Экономика торга

22. Товарна (торгівельна, фабрична) марка
23. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили
24. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

25. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

26. Фінансово-правові основи страхування

27. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

28. Ринок фінансових послуг

29. Фінансова система України

30. Фінансовий контроль

31. Механизмы проведения подрядных торгов и анализ тендерной документации

32. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Міжнародна економіка

34. Міжнародний ринок туристичних послуг України

35. Оцінка фінансового стану підприємства

36. ІС фінансового аналізу

37. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

38. Інформаційні системи і технології у фінансових установах
39. Фінансовий аналіз
40. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

41. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

42. Фінансовий аудит

43. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

44. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков

45. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

46. Міжнародне перестрахування

47. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

48. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Організація біржової торгівлі

50. Оцінка фінансового стану комерційного банку

51. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

52. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

53. Проблеми функціонування фінансових бірж України

54. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
55. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
56. Фінансова надійність страхової компанії

57. Фінансова стійкість комерційного банку

58. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

59. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

60. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

61. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

62. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

63. Биржевые торги и порядок их ведения

64. Годівля та утримання корів

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

65. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

66. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

67. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

68. Державний фінансовий контроль в Україні

69. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

70. Методика і техніка складання фінансової звітності
71. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
72. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

73. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

74. Порядок складання фінансової звітності

75. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

76. Фінансова звітність в Україні

77. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

78. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

79. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

80. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

82. Аудит фінансової звітності

83. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

84. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

85. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

86. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
87. Купівля-продаж нерухомого майна
88. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

89. Національне та міжнародне право

90. Особенности заключения договора на торгах

91. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

92. Правове регулювання ринків фінансових послуг

93. Правові засади фінансової діяльності держави

94. Предмет і методи міжнародного приватного права

95. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

96. Проблема торгівлі людьми

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Система міжнародного приватного права

98. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

99. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.