Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податкова служба України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ З податкової системи на тему: «Податкова служба України» Ірпінь-2010 Зміст Вступ 1.Становлення Державної податкової служби України 2.Система і структура органів державної податкової служби 3.Завдання Державної податкової служби України та функції органів Державної податкової служби України Література Вступ В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави. Податки існують у людському суспільстві майже 1000 років. Запровадження податків мало надзвичайно прогресивне значення для розвитку людського суспільства, їх порівнюють із винаходом колеса чи парової машини. Водночас непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів і кровопролитних воєн. Первісно податки називались &quo ;a xibia&quo ; (допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки суперечать недоторканності приватної власності, і їх введення допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне джерело державних доходів. Ще в першій половині XVII ст. англійський парламент не визнавав постійних податків на загальнодержавні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди. З часом податки перетворились із тимчасового в постійне джерело державних доходів. Податки стають настільки звичним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706-1790) зміг сказати, що &quo ;платити податки і вмерти повинен кожен&quo ;. Система податкових органів – це розгалужена мережа спеціалізованих структур. У вузькому значенні слова податкові органи ідентичні податковій адміністрації з підвідомчими їй інспекціями. Вони здійснюють контроль тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові служби в широкому значенні слова забезпечують надходження до бюджету всіх відрахувань, які згідно із законом включені до податкової системи. У цьому випадку система податкових органів включає також і митні органи, казначейства і податкову міліцію. Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПА). ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України &quo ;Про державну податкову службу в Україні&quo ;, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також &quo ;Положенням про Державну податкову адміністрацію України&quo ; від 13 липня 2000 p. № 886/2000. Законом України &quo ;Про Державну податкову службу в Україні&quo ; від 4 грудня 1990 p. (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 p. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності. 1. Становлення Державної податкової служби України У 1990 році була створена Державна податкова служба. У той час Державна податкова служба в Україні як система спеціальних державних органів по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства почала формуватися як складова частина державної податкової служби Радянського Союзу, до складу якого входила тоді Україна.

А відтак республіканська податкова служба ще не являла собою спеціальний податковий орган незалежної держави. Перші кроки по створенню власної системи спеціальних державних податкових органів, які відповідали б суті і завданням самостійного державного утворення, було зроблено наприкінці 1990 року з прийняттям Закону Української РСР &quo ;Про Державну податкову службу в Українській РСР&quo ;. Даний Закон було прийнято Верховною Радою Української РСР 4 грудня 1990 року і введено в дію з січня 1991 року. Проте цей Закон ще не відповідав повністю реальному змісту і завданням податкового контролю. Крім того, у 1991 році відбулося остаточне закріплення Української державності, було змінено офіційну назву держави. Тому до вищевказаного Закону &quo ;Про державну податкову службу в Українській РСР&quo ; 7 липня 1992 року Верховною Радою України було внесено зміни, які стосувалися вдосконалення структури податкової служби і закріплення правових засад її діяльності як спеціального податкового органу незалежної держави, а також закріплення у тексті Закону нової назви держави – Україна. Цим законом податкова служба була підпорядкована Мінфіну України. Подальші економічні зміни, які відбувалися у суспільстві, розвиток податкової, бюджетної і фінансово-кредитної систем в цілому поставили державу перед необхідністю вдосконалити роботу державної податкової служби. З цією метою у грудні 1993 року Верховною Радою України і було прийнято нову редакцію Закону України &quo ;Про Державну податкову службу в Україні&quo ;, який визначив статус Державної податкової служби в Україні, її функції, структуру, а також правові засади діяльності, закріпивши за нею широкий перелік прав і повноважень . Після Указу Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 &quo ;Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій&quo ; статус Державної податкової служби змінюється. Згідно з Указом на базі органів Державної податкової інспекції утворена Державна податкова адміністрація. Її статус визначено як центрального органу виконавчої влади. Голова цього органу за посадою став міністром. Указом встановлено, що до правового врегулювання статусу державних податкових адміністрацій вони здійснюють функції та повноваження державних податкових інспекцій, передбачені Законом України &quo ;Про Державну податкову службу в Україні&quo ; та іншими актами законодавства. 2.Система і структура органів державної податкової служби Відповідно до ст. 1 Закону України &quo ;Про Державну податкову службу в Україні&quo ; до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби). У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – податкова міліція). Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України . Таким чином, до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України; державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах . У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція. Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Структура органів державної податкової служби представлена на рис. 1.1. Рис. 1.1. Структура органів ДПС У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії, які є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України. Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України. Державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям. Органи державної податкової служби України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також із податковими службами інших держав. Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції – Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України . Відповідно до ст. 20 Закону України &quo ;Про Державну податкову службу в Україні&quo ; до складу податкової міліції належать: Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

Зрозуміло, в даній праці фізично неможливо дати докладну історіографічну характеристику всім публікаціям у періодиці української еміграції міжвоєнного періоду, де тією чи іншою мірою автори торкалися певних моментів з історії спеціальних служб України 1917-1921 рр. Зазначимо, однак, що практично всі ці праці написані співробітниками спецорганів або військовослужбовцями збройних сил української державності, що сприяло введенню в науковий обіг багатьох цінних конкретно-історичних фактів. Безумовно, в них вистачає й авторського суб'єктивізму. Неможливість для багатьох авторів користуватися архівними (узагальненими) джерелами, потреба в оперативному донесенні до читачів відомостей про збройну боротьбу нації за власну державу й незалежність (що було вкрай важливо для підтримки морально-політичного стану українського населення в окупованих землях Західної України й у діаспорі) призводили до певної фрагментарності статей, відсутності глибокого аналізу причин поразки. Проте ці історичні студії закладали наукове підгрунтя для подальшого дослідження історії силових структур України 1917-1921 рр

1. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2. Митна служба України

3. Формування податкової системи України

4. Податкова політика України

5. Законодавство України про військову службу

6. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
7. Прес-служба Кабінету Міністрів України
8. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

9. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

10. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

11. Політичні права і свободи громадян України

12. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

13. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

14. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

15. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

16. Історія України

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

17. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

18. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

19. Період гетьманщини України

20. Центральна Рада і пролетаріат України

21. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

22. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
23. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
24. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

25. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

26. Загальна характеристика конституції України

27. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

28. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

29. Поняття, форма та функції Конституції України

30. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

31. Суверенітет України

32. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

33. Бюджет України: актуальні проблеми

34. Державній бюджет України

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Управління фінансами України

37. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Інтеграція України у світове господарство

41. Використання трудових ресурсів Західної України

42. Міжнародний ринок туристичних послуг України

43. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

44. Особливості перехідної економіки України

45. Роль і значення АПК для господарства України

46. Авіаційний транспорт України

47. Чорна металургія України

48. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Банківська система України

50. Механізм кредитування банками України

51. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

52. Інформаційна політика України

53. Конституційні засади виконавчої влади України

54. Судова система України
55. Грошова система України
56. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

57. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

58. Хімічна промисловість України

59. Чорна i кольорова металургія України

60. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

61. Зародження партійно-радянської преси України

62. Проблеми золотоносності надр України

63. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

64. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Верховна Рада України в системі органів влади

66. Ґрунти України

67. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

68. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

69. Етикет України та Росії

70. Методики оцінки фінансового стану банків України
71. Національний банк України
72. Національний Банк України

73. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

74. Ринок цінних паперів України

75. Страховий ринок України

76. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

77. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

78. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

79. Функції Національного банку України

80. Банківська система України

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

81. Банківська система України та проблеми її реформування

82. Державний ощадний банк України

83. Негативні фактори, що впливають на населення України

84. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

85. Геоботанічне районування України

86. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
87. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України
88. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

89. Сільськогосподарські регіони України

90. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

91. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

92. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

93. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

94. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

95. Аудиторська перевірка Національного банку України

96. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Соціальна інфраструктура України

98. Тваринний і рослинний світ України

99. Характеристика Причорноморського регіону України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.