Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат З предмету: Трудове право України На тему: «Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин» Київ 2009 р. План Вступ 1. Поняття фактичного допуску до роботи за чинним трудовим законодавством 2. Фактичний допуск до роботи як форма укладення трудового договору Висновки Список використаної літератури Вступ Як відомо трудовий договір вважається основною підставою виникнення трудових правовідносин. Якщо проблеми трудового договору як юридичного факту певною мірою перебували у полі зору представників колишньої радянської науки трудового права, то способи його укладення залишались поза їх увагою. Водночас у цій сфері існує чимало невирішених питань, які впливають на стан забезпечення трудових прав та інтересів як працівників, так і роботодавців. Недостатньо чітке правове регулювання процедури укладення трудового договору породжує нестабільність у взаємовідносинах сторін, що уклали такий договір. Іноді працівника допускають до роботи, обіцяючи згодом оформити його офіційно. Звісно, дехто погоджується, не знаючи правових наслідків такої згоди, а дехто, може, й знає, але теж погоджується, оскільки потрібна хоча б якась робота. Зауважимо, відповідно до ч. 4 ст. 24 КЗпП трудовий договір вважається укладеним навіть тоді, коли наказу чи розпорядження про прийняття на роботу не було видано, але працівника фактично допущено до роботи. Однак зміст цієї статті настільки суперечливий, що якби на практиці довелося керуватися лише нею, зробити це було б нелегко. Навіть Пленум Верховного Суду України, намагаючись визначити єдиний підхід до моменту укладення трудового договору, у своїй постанові від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» обмежився вказівкою на виданий наказ та фактичний допуск до роботи як фактичні обставини, після яких вважається, що договір укладено. 1. Поняття фактичного допуску до роботи згідно чинного трудового законодавства Момент фактичного виконання працівником роботи може мати самостійне юридичне значення. На той випадок, якщо не було проведено документального оформлення прийняття на роботу, фактичний допуск працівника до роботи визнається за трудовим законодавством моментом укладення трудового договору. Тим самим вже не трудовий договір визначає момент початку виконання роботи, а навпаки — момент виконання роботи засвідчує факт укладення трудового договору. Разом з тим, фактичний допуск до роботи не можна трактувати як якийсь новий, не згадуваний раніше спосіб укладення трудового договору. Він можливий, очевидно, лише після проведених попередньо переговорів між сторонами. Завдяки йому, власне, і засвідчується факт досягнення згоди між ними за усіма істотними умовами трудового договору. Інша річ, що ці переговори не отримали свого традиційного завершення — наказу чи розпорядження видано не було. Тому законодавець з метою забезпечення гарантій найманим працівникам і встановив правило, за яким факт допуску особи до виконання роботи є підставою для виникнення трудових правовідносин. 2. Фактичний допуск до роботи як форма укладення трудового договору Законодавець справді передбачає, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Однак він проголошує це правило у досить загальному плані. Фактичний допуск до роботи не завжди свідчить про укладення трудового договору. Справа в тому, що є один важливий нюанс, якого потрібно дотримуватись у даному випадку. Пленум Верховного Суду України у зазначеній Постанові від 6 листопада 1992 р. № 9 роз'яснив, що фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору, якщо робота проводилась за розпорядженням чи з відома власника або уповноваженого ним органу. Як же працівник може забезпечити обізнаність власника чи уповноваженого ним органу про допуск до роботи? Можна порекомендувати одну просту річ – написати заяву про прийняття на роботу на ім'я роботодавця, не укладаючи при цьому самого трудового договору, якщо вже роботодавець не бажає його укладати. Другий примірник цієї заяви з відміткою про її прийняття роботодавцем потрібно залишити собі. І якщо раптом роботодавець не захоче продовжувати трудові відносини, дана заява свідчитиме про те, що він знав про фактичний допуск працівника до роботи. Це, в свою чергу, надасть працівнику аргументи для виплати роботодавцем заробітної плати та виконання ним інших обов'язків, передбачених законодавством про працю (нарахування та виплата пенсійних, страхових платежів, виплата вихідної допомоги тощо). Іще один важливий бік цього питання: написання такої заяви та її належна реєстрація роботодавцем свідчитиме, що працівник має справу саме з власником чи уповноваженим ним органом, а не будь-якою іншою особою даного підприємства, яка інформується про допуск працівника до роботи. Вважаємо за необхідне звернути увагу також на те, що ст. 24 КЗпП не містить зауваження, передбаченого п. 7 Постанови ВСУ № 9. Досить часто на цю обставину не звертають уваги навіть ті, хто вважають, що добре знають зміст ч. 4 ст. 24 КЗпП. Фактичний допуск до роботи на певному місці означає, що сторони дійшли порозуміння стосовно предмета договору і роботодавець погодився на умови, запропоновані оферентом у поданій ним заяві. Укладення трудового договору на підставі фактичного допуску до роботи має ту особливість, що за характером тривалості у часі такий договір може бути укладено лише на невизначений термін. Адже якщо прийняття оферти шляхом видання наказу чи розпорядження допускає визначення у цих письмових документах усіх необхідних умов договору, в тому числі і строків, то факт допуску працівника до роботи виключає таку можливість. Висновки Таким чином, фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу належним чином оформлене, якщо робота провадилась за розпорядженням чи з відома власника або уповноваженого ним органу. Попри те, що укладення трудового договору фактичним допуском працівника до роботи передбачено законодавством, не слід зловживати таким способом його укладення. Наведене може спричинити безліч непорозумінь – з яких саме істотних умов сторони досягли згоди, укладаючи трудові відносини, про строк договору, режим роботи, оплату праці тощо. У будь-якому разі трудовий договір, навіть належно не оформлений, є підставою для ведення відповідної бухгалтерської та кадрової документації, занесення даних про працівника до звітності.

На практиці ж часто неоформлений трудовий договір не супроводжується веденням таких документів (нелегальні трудові відносини), що з'ясовується здебільшого під час звільнення працівника, виникнення страхового випадку (тимчасової непрацездатності, нещасного випадку на виробництві тощо) чи під час перевірки контрольних та наглядових органів і т. п. За таких умов можуть виникати негативні наслідки як для працівника (соціальна незахищеність, нестабільність трудових відносин тощо), так і роботодавця (можливість притягнення до відповідальності, судові позови, ускладнене притягнення до відповідальності несумлінного працівника тощо). Без сумніву, встановлення обов'язкової письмової форми трудового договору зняло б проблему фактичного допуску до роботи. Але для цього необхідно повністю змінити редакцію ст. 24 КЗпП. Список використаної літератури Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р., ВВР, 1971, додаток до 50, ст. 375 Постанова пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю, Прокопенко В. І., 2003 р. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юорид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Александров H.Г. Трудовое правоотношение. — M., 1948. — С. 242. Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. — К., 1971. — С 81.

Удельный вес Уде'льный вес, отношение веса тела Р к его объёму V, то есть величина g = P/V. У. в. может быть определён также по формуле (g = rg, где r — плотность вещества, g — ускорение свободного падения . В отличие от плотности У. в. не является физико-химической характеристикой вещества, так как зависит от значения g в месте измерений. В качестве единиц У. в. применяются: н/м3 (СИ), дин/см3 (СГС система единиц ), кгс/м3 (МКГСС система единиц ). 1 н/м3 = 0,1 дин/см3 = 0,102 кгс/м3 Удельный импульс Уде'льный и'мпульс ракетного двигателя, показатель эффективности ракетного двигателя; идентичен удельной тяге . Удельный объём Уде'льный объём, см. Объём удельный . Удержания из заработной платы Удержа'ния из за'работной пла'ты рабочих и служащих. По советскому трудовому праву У. из з. п. в виде вычетов не допускаются, если это прямо не оговорено в законе.  Все предусмотренные законом У. из з. п. подразделяются на 3 основные группы (в зависимости от того, в чью пользу они производятся): а) удержания по обязательствам

1. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

2. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

3. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

4. Государственное регулирование рынка труда

5. Сущность и особенности хозяйственных экономических споров

6. Разрешение земельных споров
7. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии
8. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

9. Территориальные споры

10. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

11. Правовые и нормативные основы труда

12. Трудовые коллективные споры

13. Правовое регулирование отношений найма труда в России

14. Охрана труда

15. КЗоТ о труде женщин

16. Охрана труда

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

18. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

19. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

20. Дисциплина труда

21. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

22. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся
23. Индивидуальные трудовые споры
24. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности

25. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

26. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

27. Жизнь и труды Михаила Петровича Погодина

28. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского

29. Охрана труда

30. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

31. Охрана труда и защита окружающей среды

32. Труд женщин

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

33. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

34. Идеи развития в трудах Я.А. Коменского, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо

35. Раздумья вызванные трудом К.Маркса `Отчужденный труд`

36. Инженерный труд России. Повышение квалификации инженера

37. Надежность машин: станки, промышленные роботы

38. Шагающие роботы
39. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции
40. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

41. Системы адаптивного управления роботами

42. Охрана труда

43. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

44. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

45. Психология труда: рефлексология В.М. Бехтерева

46. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

47. Статистика рынка труда

48. Условия труда и мотивация

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

49. Влияние рынка труда на социальную напряженность в обществе

50. Молодежь на рынке труда

51. Социология труда

52. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

53. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

54. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности
55. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕЖИМЕ ТРУДА И ОТДЫХА
56. Русский национальный характер (в трудах русских философов)

57. Анализ труда «Смысл любви» В. Соловьёва

58. Учет труда и заработной платы

59. Учет труда и заработной платы на Украине

60. Учёт расчётов по оплате труда

61. Учет оплаты труда в строительстве

62. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

63. Политическая экономия труда

64. Современное состояние рынка труда ФРГ

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

65. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

66. Рынок труда в современном мировом хозяйстве

67. Автоматизация конторского труда

68. Планирование труда и заработной платы

69. Развитие и эффективность коллективных форм организации труда

70. Основные направления улучшения условий труда на предприятии
71. Японские методы организации труда и их использование за рубежом и в России
72. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

73. Культура управленческого труда

74. Мотивация труда в мире и в России

75. Анализ производительности труда

76. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

77. Регулирование оплаты труда руководителей

78. Технико-экономический анализ. Анализ использования средств труда длительного пользования

79. Планирование и стимулирование повышения производительности, качества и оплаты труда

80. Планирование фонда оплаты труда

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Контрактная система найма и стимулирование труда работников

82. Оплата труда работников. Современная практика оплаты труда работников на предприятиях

83. Кадры предприятия и оплата труда

84. Организация оплаты труда

85. Способы организации и мотивации труда

86. Кадры, производительность труда и оплата труда на предприятии
87. Производительность труда и пути её повышения на производстве
88. Заработная плата — цена труда на рынке труда

89. Производительность труда

90. Управление трудом и заработной платой

91. Экономика труда (эффективность и ее показатели, планирование численности работников различных категорий)

92. Производительность труда - главнейшее условие развития экономической системы

93. Рынок труда

94. Понятие рынка труда

95. Российский рынок труда. Место молодежи на рынке труда

96. Рынок труда и региона (Западная Сибирь)

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

97. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

98. Рынок труда в системе рыночных отношений

99. Молодежный рынок труда

100. Рынок труда и безработица


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.