Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Принятие управленческих решений

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст стор. Вступ 3 1. Природа процесу прийняття рішень 1.1 Організаційні рішення 5 1.2 Компроміси 6 1.3 Підходи до прийняття рішень 7 2 Раціональне розв'язання проблем. Етапи раціонального розв'язання проблем 2.1 Діагностика проблеми 9 2.2 Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень 10 2.3 Визначення альтернатив 11 2.4 Оцінка альтернатив 12 2.5 Вибір альтернативи 13 2.6 Реалізація 13 2.7 Зворотний зв'язок 14 3. Інші чинники, що впливають на процес прийняття рішень 3.1 Помилки процесу прийняття рішень. 15 3.2 Особисті оцінки керівника 15 3.3 Середа прийняття рішень 16 4 Методи прийняття рішень. 4.1 Моделі і методи прийняття рішень. 20 4.2 Вимоги до методів прийняття рішень. 22 Висновки 24 Список літератури 25 Вступ Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві управління. Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності компанії - головна функція менеджера. Розглянемо цей процес. Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх використання для досягнення організаційних цілей. У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття організаційних рішень. У зв'язку з цим виділяють два рівні рішень в організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому - інтерес зсувається в сторону створення відповідного середовища навколо цього процесу. - Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору: - проблема, що вимагає дозволу; - людина або колективний орган, що ухвалює рішення; - декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір. Метою написання даної роботи є аналіз, розгляд процесу прийняття рішень для більш глибокого розуміння його суті.

У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками, способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень. 1. Природа процесу прийняття рішень 1.1 Організаційні рішення Прийняття рішень відбивається на всіх аспектах управління. Це частина щоденної роботи керівника, яка залежить від рівня управління, на якому він знаходиться. Рішення це вибір альтернативи Якщо в житті прийняте рішення відбивається на тій людині який його прийняв і на його навколишніх, то від рішення менеджера залежить доля підприємства і людей працюючих на ньому. Тому технологія прийняття управлінського рішення - це більш систематизований процес. Відповідальність за прийняття важливих організаційних рішень велика особливо на верхніх ешелонах управління. Хоч топ-менеджери безпосередньо не пов'язані з виробництвом, а займаються переважно стратегічним управлінням підприємства, однак саме такі рішення дозволяють підприємствам закріпиться на ринку, зайняти певну нішу, стати лідером ринку. Помилки топ-менеджерів можуть привести до величезних збитків і банкрутства. Тому, очевидно, велику частину заробітку топ-менеджера це плата за підвищену відповідальність. Тому керівник не повинен ухвалювати необдуманих рішень, він повинен діяти раціонально, спираючись як на власний досвід, так і на наукові дослідження в цій області. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ РІШЕННЯ - це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зумовлені ним посадою, тому найбільш ефективним організаційним рішенням з'явиться вибір, який буде насправді реалізований і внесе найбільший внесок в досягнення кінцевої мети. Запрограмовані рішення - результат реалізації певної послідовності кроків або дій, подібних тим, що приймаються при рішенні математичного рівняння. Визначивши, яким повинне бути рішення, керівництво знижує імовірність помилки, а також економить час, який пішов би на вибір альтернатив. Керівництво часто програмує рішення під ситуації, що повторюються з певною регулярністю. У ULIM-e, наприклад, якщо з'ясовується, що у студента більше пропусків по семінарах, чим 10%, то його не допускають до здачі екзамена (заліку) поки не сплатить пропуски і т.п. Бажано, щоб процедура була прийнята органами, що виконують дані процедури, була обгрунтована, зрозуміла, навіть, можливо, знадобиться, щоб в процесі вироблення критеріїв даної методи брали участь в тому числі і ті, хто цією методологією користується. Незапрограмовані рішення. Рішення цього типу потрібні в ситуаціях, які в певній мірі нові, внутрішньо не структуровані або зв'язані з невідомими чинниками. Оскільки зазделегідь неможливо скласти конкретну послідовність необхідних кроків, керівник повинен приймати рішення на основі інших критеріїв. Він повинен також стимулювати ініціативність у нижчестоячих менеджерів, які будуть приймати рішення, що входять в їх компетенцію. До числа незапрограмованих можна віднести рішення наступного типу: якими повинні бути меті організації, як поліпшити продукцію, як удосконалити структуру управлінського підрозділу, як посилити мотивацію підлеглих.

На практиці більшість рішень це солянка з інструментів, необхідних для прийняття запрограмованих або не запрограмованих рішень. 1.2 Компроміси Дуже часто трапляється, що прийняте рішення нарівні з позитивним моментом має і негативні наслідки для окремих частин підприємства. Не просто знайти рішення що не має негативних наслідків. Тому необхідно враховувати можливі наслідки управлінського рішення для всіх частин організації. Ефективно працюючий керівник розуміє і приймає як факт те, що вибрана ним альтернатива може мати недоліки, можливо, значні. Він ухвалює дане рішення, оскільки, з урахуванням всіх чинників, воно представляється найбільш бажаним з точки зору кінцевого ефекту. 1.3 Підходи до прийняття рішень Можна не вчитися менеджменту і взагалі не вчитися і ухвалювати рішення, але важко ухвалити хороше рішення. Прийняття рішень психологічний процес. Тому способи, що використовуються керівником для прийняття рішень варіюють від спонтанних до високологічних. Але головне, що допомагають Менеджеру в прийнятті рішень знання і досвід. Загалом, можна затверджувати, що процес прийняття рішень має інтуїтивний, заснований на думках або раціональний характер. ІНТУЇТИВНІ РІШЕННЯ. Чисто інтуїтивне рішення - це вибір, зроблений тільки на основі відчуття того, що він правильний. Те, що ми називаємо «осяянням» або «шостим почуттям», і є інтуїтивні рішення. У складній організаційній ситуації можливі тисячі варіантів вибору. У Менеджера, який покладається виключно на інтуїцію, з точки зору статистики шанси на правильний вибір без якого-небудь додатку логіки невисокі. РІШЕННЯ, ЗАСНОВАНІ НА ДУМКАХ. Це вибір, зумовлений знаннями або накопиченим досвідом. Людина використовує знання про те, що трапилося в схожих ситуаціях раніше, щоб спрогнозувати результат альтернативних варіантів вибору в існуючій ситуації. Спираючись на здоровий глузд він вибирає альтернативу, яка принесла успіх в минулому. Думка, як основа організаційного рішення корисно, оскільки багато які ситуації в організаціях мають тенденцію до частого повторення. У цьому випадку раніше прийняте рішення може спрацьовувати знов не гірше, чим раніше (ця основна перевага запрограмованих рішень. Оскільки рішення на основі думки приймається в голові керівника, вона володіє таким значним достоїнством, як швидкість і дешевизна його прийняття. Ймовірно, більш важливо, що однієї лише думки буде недостатньо для прийняття рішень, коли ситуація унікальна або дуже складна. Думку не можна співвіднести з ситуацією, яка дійсно нова, оскільки у керівника відсутній досвід, на якому він міг би заснувати логічний вибір. У складній ситуації думка може виявитися поганою, оскільки чинників, які необхідно врахувати, дуже багато для «неозброєного» людського розуму і він не в змозі їх все охопити і зіставити. Оскільки думка завжди спирається на досвід, надмірна орієнтація на останній зміщає рішення в напрямах, знайомих керівникам по їх колишніх діях. Через таке зміщення керівник може упустити нову альтернативу, яка повинна була б стати більш ефективною, ніж знайомі варіанти вибору. Ще один важливий момент, що керівник, понадміру привержений думці і накопиченому досвіду, може свідомо і несвідомо уникати використання можливостей вторгнення в нові області, а така боязнь нових сфер діяльності може закінчитися катастрофою.

Существенной характеристикой постиндустриального общества, считал Д. Белл, явится уже возникшая новая интеллектуальная технология, используемая в принятии управленческих решений. Он полагал, что к концу XX века новая интеллектуальная технология будет играть столь же выдающуюся роль в человеческих делах, какую играла машинная технология в прошедшие полтора века. Интеллектуальная технология, в интерпретациях Д. Белла, предполагает использование алгоритмов как правил решения проблем взамен интуитивных суждений. Эти алгоритмы могут быть реализованы в автоматической машине, в компьютерной программе или в наборе инструкций, основанных на некоторых математических формулах. Интеллектуальная технология, таким образом, связана с использованием математической (статистической) или логической техники при работе с "организованной сложностью", в качестве которой могут быть рассмотрены различные, в том числе социальные, организации и системы. Примеры новых интеллектуальных технологий, по Д. Беллу, предоставляют теория игр и системный анализ. "Цель новой интеллектуальной технологии,P пишет он,P не больше и не меньше, чем реализовать мечту социальных алхимиков мечту об «упорядочении» массового общества

1. Принятие управленческих решений

2. Анализ и принятие управленческих решений

3. Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

4. Методы экспертных оценок при разработке и принятии управленческих решений

5. Влияние внешней среды на принятие управленческих решений

6. Функциональная организация процессов принятия управленческих решений
7. Выработка и принятие управленческих решений
8. Процесс принятия управленческих решений в менеджменте

9. Разработка и принятие управленческих решений

10. Функциональная организация процессов принятия управленческих решений

11. Проект разработки и принятия управленческого решения по эффективной организации маркетинговой работы на предприятии

12. Комплексное изучение социальных групп. (Как основа для принятия управленческих решений)

13. Разработка концепции информационной системы для поддержки принятия управленческих решений в области маркетинга региона

14. Коллективные методы принятия управленческих решений

15. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

16. Принятие управленческих решений

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Анализ и диагностика ситуации принятия управленческих решений

18. Изучение методов принятия управленческих решений для конкретной проблемы

19. Использование количественных методов анализа для принятия управленческих решений

20. Методы принятия управленческих решений

21. Организационный механизм принятия управленческих решений

22. Особенности принятия управленческих решений
23. Принятие управленческих решений в различных сферах деятельности предприятия
24. Принятие управленческих решений на примере фирмы "Тойота"

25. Принятие управленческого решения о замене оборудования

26. Процесс принятия управленческого решения

27. Процесс принятия управленческого решения

28. Разработка и принятие управленческих решений

29. Техника принятия управленческого решения

30. Технология принятия управленческих решений

31. Технология разработки и принятия управленческих решений в культурно-оздоровительном комплексе "Победа"

32. Принятие управленческого решения по применению метода Assessment Center для оценки персонала

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безубыточности предприятия в системе принятия управленческих решений (на примере СПК "Звениговский")

34. Технология процесса принятия и реализации управленческих решений

35. Возникновение науки кибернетика как способа хранения и переработки информации для принятия правильных управленческих решений

36. Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений

37. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

38. Разработка управленческих решений
39. Управленческие решения, виды, содержание
40. Классификация управленческих решений

41. Разработка управленческого решения

42. Содержание и формы управленческих решений

43. Факторы эффективности управленческих решений

44. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности

45. Процесс принятия внешнеполитических решений: Деятельность СНБ в период администрации Дж Буша

46. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

47. Разработка управленческих решений в условиях психической напряженности

48. Сопоставимость альтернативных вариантов управленческих решений

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Управленческие решения

50. Условия и факторы качества управленческих решений

51. Система принятия верных решений

52. Разработка управленческих решений

53. Управленческие решения

54. Методы анализа управленческих решений
55. Город как объект управления: основные концепции принятия политических решений в городах
56. Исследование и проектирование управленческих решений

57. Принятие проектных решений в задачах производственного и операционного менеджмента

58. Использование максимальной оценки при обосновании и принятии краткосрочных решений в бизнесе

59. Разработка управленческих решений на основе анализа и оценки прибыли и рентабельности промышленного предприятия

60. Тактика аргументации управленческих решений

61. Принципы принятия организационных решений и контрольный список Фуллера

62. Принятие процессуальных решений на стадии предварительного расследования

63. Информационные технологии, как инструмент формирования управленческих решений

64. Процесс принятия потребительского решения

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Анализ альтернатив управленческих решений

66. Информационной подготовки краткосрочных и долгосрочных управленческих решений

67. Качество и эффективность управленческих решений

68. Классификация управленческих решений

69. Контроль и оценка эффективности управленческих решений

70. Методы проведения экспертиз при разработке управленческих решений
71. Моделирование управленческих решений
72. Обоснование управленческих решений на предприятии

73. Организация выполнения управленческого решения

74. Основные этапы разработки и реализации управленческого решения

75. Принятие стратегических решений о выборе реализуемой услуги

76. Процедура отбора экспертов при принятии коллективных решений

77. Процесс управления и управленческие решения

78. Реализация управленческих решений

79. Совершенствование разработки управленческих решений в жилищной сфере (на примере городского округа "Город Хабаровск")

80. Управленческие решения

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Управленческие решения

82. Управленческие решения в уловиях неопределенности

83. Управленческие риски в процессе разработки управленческих решений

84. Управленческое решение на примере розничной торговли

85. Целевая ориентация управленческих решений. Процессорные технологии разработки управленческих решений

86. Основные этапы реализации управленческого решения
87. Курсовое проектирование по учебной дисциплине "Разработка управленческого решения"
88. Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процесах розничного кредитирования

89. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

90. Теория игр и принятие решений

91. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

92. Подготовка, принятие и реализация политических решений

93. Решение проблем и принятие решений

94. Методология и методы принятия решения

95. Процесс принятия решений. Интуитивная и рациональная технология принятия решений

96. Модели принятия решений

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

97. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

98. Методология и методы принятия решения

99. Системы поддержки и принятия решений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.