Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні конфлікти

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1.Поняття та структура міжнародного конфлікту. Конфлікт- це багатогранне поняття та явище, яке є незаперечним та невід`ємним від людського соціуму, адже вся його історія пов`язана із динамікою наростання та спадання конфліктної напруги на протязі розвитку людства. Що ж до міжнародного конфлікту, то тут інтереси стикаються вже на міждержавному рівні і суб`єктами конфлікту стають уже декілька д-ав, за умов протидії дек.між. сил чи акторів виникає зіткнення їхніх інт., що призводить до гострої протидії або протиборства. Наслідки вин.на міжнародному рівні і бувають різними- конфлікт може вилитись у між.кризу. Однією з особл.між. конф. є те, що він може виникнути зсередини д-ви,тобто він може бути внут. конф., а вже потім перерости у міжнар.і призвести до міжнар.наслідків. Причинами конфлікту або його об’єктами можуть бути ресурси, влада, цінності, території і їхнє коло може розширюватись. не завжди боротьба за об’єкти може перерости безпосередньо у к. Часто к.є останнім «аргументом» його учасника. Ототожнюється з наяв. насильства, яке часто має військову форму, але воно не завжди є об.атрибутом к. виділяють: - міждержавні конфлікти - національно-визвольні війни (одна зі сторін – д-ва),антиколоніальні,війни народів,проти расизму,проти урядів - внутрішні інтернац. К. (д-ва - помічник 1 зі сторін на території іншої д-ви) Види міждержавних конфліктів: - конфлікт ідеологій -конфлікт через політичне панування - територіальний конфлікт - релігійний конфлікт Міждержавний конфлікт часто реалізується у формі війни. Потрібно проводити чітку границю між війною й міждержавним конфліктом: - військові конфлікти менш масштабні. Цілі - обмежені. Причини - спірні питання. Причина війни - глибинні економічні й ідеологічні протиріччя меду державами. Війни більше масштабні - війна - стан усього суспільства, що участвуют у ній, військовий конфлікт - стан соціальної групи - війна частково міняє подальший розвиток держави, військовий конфлікт може привести лише до незначних змін. Структура конфлікту: сукупність стійких елементів конфлікту, динамічно взаємозалежних і організуючий конфлікт у цілісну систему. 1) Елементи конфлікту: (його учасники). 2) Предмет конфлікту (існуюча або уявлювана проблема є основою конфлікту, із приводу чого сторони вступають у протиборство). 3) Об'єкт конфлікту (він глибше, ніж предмет. Це головне ядро конфлікту. Рушійна сила конфлікту: а) матеріальна причина; б) соціальна причина (влада, статуси й ролі); в) духовна причина (духовні цінності, ідеї, норми, принципи, умови, у яких розвивається конфлікт, проблема інтересів і потреб, і т.д.); г) образ конфлікту 2.Основні етапи розвитку конфліктології. Перші дослідження розглянутої проблеми, що дійшли до нас, ставляться до VII VI ст. до н.е. Китайські мислителі того часу думали, що джерело розвитку всього існуючого-у взаєминах властиві матерії позитивних (янь) і негативних (инь) сторін, що перебувають у постійному протиборстві й приводять до конфронтації їхніх носіїв. У Ст.Греції виникає філ.вчення про протилежності і їхню роль у виникненні речей. Анаксимандр (610-547 до н.е

.) ствер.,що речі виник.із пост. руху “апейрона”-єдиного матеріального початку, що призв.до виділення з нього протилежностей. Геракліт (6-5 ст. до н.е.) зробив спробу розкрити причину руху, представити його як необх.,закономір.процес,породжув.боротьбою протилежностей- все відбувається через боротьбу й по необхідності. Уважав війну батьком і царем усього сущого,а Платон (428 - 348 до н.е.) розглядав її як найбільше зло. На його думку, колись існувало “золоте століття”, коли “люди любили од.од.й ставилися доброзич.”. Проте в “ідеальній державі” Платона є воїни, готові виступити в похід у будь-який час. Гераклітові суперечив і Геродот (490-425 до н.е.). Він ств., що “ніхто настільки не безрозсудний, щоб віддати перевагу війні миру. Адже під час війни батьки ховають дітей, під час же миру - діти батьків”.Філософ-Матеріаліст Эпикур (341—270 до н.у.) також вважав, що негативні наслідки зіткнень змусять колись людей жити в стані миру. уже тоді намагалися визначити критерії “справедливого” і “несправедливого” насильства. Зокрема, Цицерон (106—43 до н.е.) висунув тезу про “справедливу й благочестиву війну”, що могла вестися для помсти за заподіяне зло, для вигнання із країни вторгшегося ворога (“Про державу”). Аврелий Августин Гиппонский Блаженний (345—430) додав до умов Цицерона “справедливість намірів” ведучого війну.Фома Аквінський (1225—1274), розвиваючи думки про допустимість воєн у житті суспільства, визначив ще одну умову справ.в.: для неї повинна бути тобто санкція з боку держ. влади, війна й насильство є завжди гріхом. Перша спроба сист.аналізу соц.конфліктів-Макіавеллі (1469—1527). Відході від тоді божественних поглядів, що панували, на дж.сусп.роз. К.-універс.стан сусп.через порочну природу людини, прагнення різних груп людей до постійного й необмеженого матеріального збаг. Дж.соц.к-це той хто/що зосереджує у своїх руках всю повноту держ.влади. Він негативно ставився до дворянства. Бачив у к.не тільки руйнівну, але й творчу функцію. Щоб зменшити негативну роль конфлікту, потрібно вміти правильно впливати на нього. Виконує цю місію д-ва. Эразм Роттердамский (1469—1536) відзначав, що “війна солодка для тих, хто її не знає” і вказував на наявність власної логіки к.,який утягуює в орбіту свого впливу всі нові верстви населення й країни. Аналізуючи причини воєн, Э. Роттердамский підкреслював, що часто низинні й корисливі якості правителів увергають народи у війну.Вони відчувають і бачать свою могутність, лише руйнуючи згоду в народі, а коли ця згода порушена, вони втягують народ у війну, щоб ще вільніше й легше грабувати й мучити нещасних людей. Гуго Грацій (1583—1645) допускав можливість війни між д-ми, у якій обидві сторони переконані у власній правоті. Його міркування заклали основу для пізнішого поняття нейтралітету. Фр. Бэкон (1561 - 1626) уперше піддав ґрунтовному теоретичному аналізу систему причин соц.конфліктів усередині кр.Серед них ключову роль грає тяжке матеріальне становище народу.

Виникненню конфліктів сприяє зневага государями думок сенату й станів, політичні помилки в керуванні. Томас Гоббс (1588—1679) обґрунтував концепцію “війни всіх проти всіх” як прир.стану. Він уважав головною причиною к.прагнення до рівності,що приводить до виникнення в людей однакових надій, бажання заволодіти тими ж об'єктами, необхідними для самозбереження або одержання задоволення, а це обертає людей у ворогів, породжує суперництво. Новий час: ідеї Жан-Жака Руссо (1712—1778) про етапність всесв.-іст.процесу. Спочатку існує “природний стан”, коли люди вільні й рівні, потім розвиток цивілізації приводить до втрати стану рівності, волі й щастя й, нарешті, уклавши “сусп.договору, люди знову знайдуть втрачену гармонію суспільних відносин, “вічний мир” і згода. На думку Ж.-Ж. Руссо, суспільний договір можливий під твердим контролем народу, тому що війни міністрам потрібні й добра воля вони не виявлять. Тому “справа вже не в умовлянні, а в примусі”. Уперше к.як багаторівневе соц.яв.був вивчений у роботі Адама Сміта (1723—1790) “Дослідження про природу й причини багатства народів”.В основі к.лежать розподіл сусп.на класи (капіталісти, земельні власники, наймані робітники) і економічне суперництво. Протиборство між класами- дж. поступального розвитку сусп., а соц.кон.-певне благо людства. Нім.філ. Іммануил Кант( 1724-1804) -стан миру між людьми, що живуть по сусідству, не є природним. якщо є стан війни, тобто якщо й не безперервні ворожі дії-це постійна погроза. На думку нім.філ.Георга Гегеля (1770—1831), головна причина к. криється в соц.поляризації між “нагромадженням багатства”і “прив'язаного до праці класу”. Будучи прихильником сильної дер. влади, Гегель виступав проти смут і безладь усередині країни, що розхитують держ.єдність. Д. представляє інтереси всього суспільства й зобов.регулювати к. Карл Клаузевиц (1780—1831) у праці “Про війну” визначив природу між.війсь.к., запропонувавши знамениту формулу: “Війна є продовження політики іншими коштами”. Протягом всієї історії між.в.к.були не біологічною неминучістю, не відхиленням від норми в курсі тої або іншої д-ви або проявом норовливості монарха, а закономірним розвитком тих процесів, які йшли усередині д-ав і на світовій арені до переростання їх у к. 3.Особливості філософського знання про міжнародний конфлікт. Типологія філософських поглядів стосовно конфлікту. Перші дослідження розглянутої проблеми, що дійшли до нас, ставляться до VII VI ст. до н.е. Китайські мислителі того часу думали, що джерело розвитку всього існуючого-у взаєминах властиві матерії позитивних (янь) і негативних (инь) сторін, що перебувають у постійному протиборстві й приводять до конфронтації їхніх носіїв. У Ст.Греції виникає філ.вчення про протилежності і їхню роль у виникненні речей. Анаксимандр (610-547 до н.е.) ствер.,що речі виник.із пост. руху “апейрона”-єдиного матеріального початку, що призв.до виділення з нього протилежностей. Геракліт (6-5 ст. до н.е.) зробив спробу розкрити причину руху, представити його як необх.,

: большевицька мперялстична експанся полтична економчна млтарна коштом крайнього визиску й злиднв власного населення; фальшивсть большевицько внутршньо зовншньо пропаAанди, суперечно з дйсними большевицькими цлями, з стотою московського мперялзму комунзму та з внутршнм становищем у СССР; конфлкти большевицького режиму з ншими державами, створюван большевиками вонн загрози, величезн зброння й тотальна млтаризаця пдбольшевицького життя, всупереч брехливй пропаганд миру; прояви протикомунстично протимосковсько боротьби в рзних пдкомунстичних кранах, вияви протибольшевицьких настров дй в цлому свт; панвноклясовий, антинароднй характер компарт большевицько бюрократ, хнй розклад внутршн конфлкти; забрхансть большевицько системи, суперечнсть мж теорю практикою, нездбнсть системи режиму правильно розв'язувати проблеми життя народу пднести його на належний рвень; прориви рзних большевицьких плянв; наявнсть загальних протибольшевицьких

1. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

2. Міжнародна економічна система та її головні елементи

3. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

4. Національне та міжнародне право

5. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

6. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
7. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
8. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

9. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

11. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

12. Міжнародні відносини та зовнішня політика

13. Міжнародні інтеграційні обьєднання

14. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

15. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

16. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

17. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

18. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

19. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

20. Конфлікти та методи управління ними

21. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

22. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
23. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси
24. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

25. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

26. Міжнародна економіка

27. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

28. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

29. Міжнародна економіка

30. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

31. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

32. Етика міжнародних ділових зустрічей

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

33. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

36. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

37. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

38. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
39. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
40. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

41. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

42. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

43. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

44. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

45. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

46. Основні положення міжнародного торгового права

47. Правонаступництво в міжнародному праві

48. Принципи міжнародного екологічного права

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Вирішення міжнародних комерційних спорів

50. Відповідальність у міжнародному праві

51. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

52. Інформатика та інформаційні процеси

53. Інформація та інформаційні процеси

54. Операційні системи та робота з ними
55. Системне програмування та операційні системи
56. Історія міжнародних відносин України

57. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

58. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

59. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

60. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

61. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

62. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

63. Міжнародний маркетинг

64. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Сутність міжнародного маркетингу

66. Складові та об’єкти логістики

67. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

68. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

69. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

70. Інструменти міжнародних розрахунків
71. Міжнародна економіка
72. Міжнародна міграція капіталу

73. Міжнародна технічна допомога

74. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

75. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

76. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

77. Міжнародний договір

78. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

79. Міжнародний кредит у світовій економіці

80. Міжнародний паблік рілейшнз

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

82. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

83. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

84. Міжнародні економічні відносини

85. Міжнародні карні трибунали

86. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
87. Міжнародні фінанси
88. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

89. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

90. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

91. Роль банків у міжнародних розрахунках

92. Тенденції розвитку міжнародної економіки

93. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

94. Україна та інтеграційні процеси

95. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

96. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

97. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

98. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

99. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.