Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: Економічний аналіз На тему: Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ „Світанок” Виконав: ст. гр. ФК-033 Пономарьов О. М. Перевірив: Кравченко І. М. ЧЕРНІГІВ 2006 Зміст1. Коротка характеристика підприємства 2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції 3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники 4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати 5. Аналіз фінансових показників Висновки Список використаних джерел: 1. Коротка характеристика підприємства У даній роботі розглянуте підприємство СТОВ „Світанок”. Форма власності – колективна. Галузь – сільське господарство. СТОВ „Світанок” зареєстроване в с. Жовтневе Менського району Чернігівської області. Основний вид економічної діяльності – рослинництво, а саме вирощування та реалізація зернових. Номенклатура представлена продукцією рослинництва, до складу якої входять: озима пшениця ІІІ класу; жито озиме групи А; ярова пшениця ІV класу; овес; ячмінь; кукурудза; соняшник; зерносуміші та зерновідходи. Основними постачальниками сировини (насіння) для СТОВ Світанок є: ДП „Ювілейний”, яке входить до Полтавского сільськогосподарського інституту (озима пшениця, жито озиме); ДП „Райз-Агросервіс” – Деснянська філія Чернігівської області (овес, пшениця ярова); ДП „Колосисте” – Нікопольський район Дніпропетровської області (овес). Також СТОВ використовує насіння власного виробництва. Більшість своєї продукції СТОВ реалізує на ВАТ „Чернігівський хлібозавод” та ВАТ „Ніжинський хлібозавод”. Також СТОВ „Світанок” постачає зернові на ЗАО „Переробник”, розташоване в Криворізькому районі Дніпропетровської області. В даній роботі проаналізовані обсяг випуску та реалізації продукції, вплив зміни товарної продукції на фінансові результати підприємства, використання виробничих ресурсів та фінансові результати за період з 2004 по 2005 роки. 2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції На обсяги товарного випуску впливають три групи факторів: Зовнішні. Внутрішні. Змішані. Проаналізуємо вплив цих факторів на обсяги випуску та реалізації продукції даного підприємства. Структура обсягів випуску продукції представлена на діаграмі 2.1. Діаграма 2.1 – Структура обсягів випуску продукції за 2004 - 2005 рр. Перш за все, для попередньої оцінки діяльності підприємства зробимо ретроспективний аналіз обсягів випуску і реалізації продукції (див. таблицю 2.1.) Таблиця 2.1 - Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 рр. Показники 2004 2005 Обсяг виробництва продукції у діючих цінах, тис. грн. 1483,4 2895,3 Індекс цін 1,00 3,15 Ланцюгові темпи зростання, % 1,00 0,62 Обсяг реалізованої продукції (чистий доход) в діючих цінах, тис. грн. 1393,20 3157,60 Ланцюгові темпи зростання, % 1,00 2,27 Результати аналізу представлені на діаграмі 2.2

. Діаграма 2.2 – Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 р. Висновок: Перш за все, відзначимо, що підприємство діє в умовах інфляції, про що свідчить ріст цін в 3,15 рази. Обсяг товарного випуску збільшився за 2005р. на 95%, а обсяг реалізованої продукції збільшився на 127%. Це наглядно видно на стовпчиковій діаграмі 2.2. Як бачимо, в 2004р. обсяги виробництва перевищують обсяги реалізації на 6% або на 90,2 тис. грн. Отже, в 2004 р. залишилася нереалізована готова продукція у вигляді посівного матеріалу на наступний рік, про що свідчить збільшення балансової вартості виробничих запасів на 234,2 тис. грн. У 2005 р. ситуація змінюється і реалізація вже перевищує обсяги виробництва на 9% або на 262,3 тис. грн. Оскільки балансова вартість товарів зросла в 13,2 рази або на 246,7 тис. грн. за 2005р., то можна зробити висновок, що підприємство додатково закуповує зерно і реалізує його. Серед зовнішніх факторів можна виділити ті, які мають визначальний вплив на діяльність даного підприємства. Це звичайно об’єктивна дія економічних законів, зміна законодавчої бази, інфляція, зміна кліматичних умов, що безпосередньо впливає на врожайність. Отже, проаналізуємо вплив на обсяг товарного випуску наступних факторів: Ціна на готову продукцію; Зміна кількості випущеної продукції. Таблиця 2.1– Аналіз обсягу товарної продукції Фактори впливу на обсяг випуску Індекс зміни факторів Абсолютне значення впливу факторів на обсяг продукції, тис. грн. Ціна Кількість випущеної продукції 3.15 1984.66 0.62 -565.17 Зміна результуючих факторів Загальний індекс:1.95 Перевірка: 3.15 0.62=1.95 Загальне відхилення: 2895,3-1483,7=1411,6 Перевірка:1984,66-65,17=1419,49 Таблиця 2.1.а – Аналіз абсолютних показників № п/п Показники об’єму товарної продукції Базовий період Звітний період Індекс змін 1 -в діючих оптових цінах без ПДВ, тис.грн. 1483.3 2895.3 1.95 2 -в порівняльних цінах(в натуральному вираженні), ц 60303.6 37235.6 0.62 3 індекс цін х х 3.15 DV Ц = (Цзв - Цб) зв DV Ц = () 37235,6 = 1984,66 DV = ( зв - б) Цб DV = (37235.6 – 60303.6) = -565.17 Висновок: в 2005 році обсяг товарного випуску збільшився на 1411,6 тис. грн. або на 95%. Це дуже значний ріст даного показника протягом одного року. Проаналізуємо ті фактори, які зумовили таке масштабне зростання обсягу товарного випуску, зокрема вплив зміни ціни та зміни кількості виробленої продукції. Як бачимо із таблиці 2.1 обсяг товарного випуску збільшився на 1984,66 тис. грн. за рахунок того, що ціни зросли в 3,15 разів. Проте показник обсягу виробництва товарної продукції в натуральному вираженні свідчить про спад обсягів виробництва на 565,17 тис. грн. або на 38%. Причинами цього були несприятливі кліматичні умови, що зумовили зниження врожайності з 30,5 ц/га до 14,7 ц/га, проте важливе значення також має той факт, що підприємство в звітному році скоротило посівні площі на 20% або на 589 га. Отже, визначальний вплив на такий значний зріст обсягів виробництва мало збільшення індексу цін в звітному періоді, а не фактичне збільшення обсягів виробництва товарної продукції в натуральному вираженні.

До змішаних факторів належать такі, як зміна кількості випуску, цін на готову продукцію, асортиментні зрушення. Отже, проаналізуємо динаміку випуску окремих видів продукції: Таблиця 2.2– Аналіз впливу цін окремих (основних) видів продукції (або груп продукції) на загальний товарний випуск Продукція, що випускається Попередній період Звітний період Величина впливу ціни на зміну обсягу продукції, грн. Величина впливу зміни кількості виробів на зміну обсягу продукції, грн. Кількість, ц. Ціна, грн. Кількість, ц. Ціна, грн. Озима пшениця 28035,5 26,76 9999,4 124,05 1850778,23 -1360282,67 Інша продукція рослинництва 32268,1 22,72 27236,2 60,75 1131471,26 -210006,35 Всього за основними видами діяльності 60303,6 - 37235,6 - 2982252,49 -1570289,02 DV Ц = (Цзв - Цб) зв DV Ц = (124.08-26.76) 28035.5 = 1850778.23 DV Ц = (60.75-22.72) 32268.1 = 1131474.26 DV = ( зв - б) Цб DV = (9999,4-28035,5) 26,76 = -1360282,67 DV =(27236,2 – 32268,1) 22,72 = -210006,35 Таблиця 2.3 – Аналіз асортиментних зрушень Продукція Питома вага продукції, % Кількість продукції, ц. Відхилення, Ціна за одиницю виробу в попередньому періоді Величина впливу структурних зрушень Попередній період Звітний період Звіт Звіт з структури попереднього періоду Озима пшениця 46 27 9999,4 17128,38 -7128,98 26,76 -190771,5 Інша продукція рослинництва 54 73 27236,2 20107,22 7128,98 22,72 161970,43 Всього 100 100 37235,6 37235,6 0 -28801,07 Висновок: проаналізувавши вплив цін окремих видів продукції на загальний обсяг товарної продукції, отримали: за рахунок зміни цін на товарну продукцію обсяг товарної продукції збільшився на 2982252,49 грн. Визначальний вплив на зміну обсягу товарної продукції мало збільшення ціни на озиму пшеницю в 3,64 рази, що збільшило обсяг товарної продукції на 1850778,23 грн. На іншу продукцію рослинництва ціни зросли дещо менше і індекс цін становить 2,67, що дозволило додатково збільшити обсяг товарної продукції на 1131474,26 грн. А за рахунок зміни кількості окремих видів продукції обсяг товарної продукції навпаки зменшився, при чому на 1570289,02 грн. Найбільший вплив мало зменшення кількості озимої пшениці на 64%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 1360282,67 грн. Також зменшилися і обсяги виробництва іншої продукції рослинництва, а саме на 16%, що привело до зменшення обсягу товарної продукції на 210006,35 грн. Проте зміна обсягів товарної продукції за рахунок зміни кількості окремих видів продукції залежить від двох факторів: зміни саме кількості випущеної продукції і від асортиментних зрушень продукції. Отже, проаналізуємо і вплив асортиментних зрушень продукції на обсяг товарної продукції. Як бачимо із таблиці 2.3, питома вага озимої пшениці у звітному періоді порівняно з базовим зменшилася на 19%, що зумовило зменшення обсягу товарної продукції на 190771,5 грн. Питома вага іншої продукції рослинництва також збільшилася на 19%, що дозволило збільшити обсяг товарної продукції на 161970,43 грн. Загалом асортиментні зрушення продукції негативно позначилися на зміні обсягів товарної продукції і зумовили його зменшення на 28801,07 грн.

Дедалі чіткіше вимальовувалася перспектива: задля досягнення власних ідеалів Українська національно- демократична революція мала боротися проти соціалістичної революції більшовицького напряму. Однак тоді навіть для самих себе виникала очевидна неузгодженість між соціальними й національними чинниками й програмами революційного поступу. Розв'язати суперечливості, що мали очевидну тенденцію до загострення, було непросто. Ще складніше було пояснити спрямованість політичного курсу масам, на підтримку яких орієнтувалися ліві українські політичні сили. Їх провідники добре розуміли об'єктивну природу труднощів і просто не мали іншого виходу, як з вірою у правоту своєї позиції, сподіватися на завоювання шляхом переконань прихильності до себе, а також шукати такі ідейно-політичні рішення, реалізація яких у загальнонаціональному масштабі забезпечувала бодай повільно наближатися до обраної мети. РОЗДІЛ ІІ.АНТАГОНІЗМ ОРІЄНТАЦІЙ Аналізуючи події перших двох місяців 1919 року, важко відкинути думку, що дуже подібний етап свого розвитку Україна проходила роком раніше

1. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

2. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

3. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

4. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

5. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

6. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності
7. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

10. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

11. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

12. Аналіз виробництва та реалізації продукції

13. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

14. Організація виробництва продукції на підприємстві

15. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

16. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

17. Економічний аналіз підприємств

18. Доходи сільськогосподарських підприємств

19. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

20. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

21. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

22. Звітність сільськогосподарських підприємств
23. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації
24. Облік готової продукції та її реалізації

25. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

26. Облік собівартості продукції на підприємстві

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

30. Організація обліку на підприємстві

31. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

32. Організація управлінського обліку на підприємстві

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Ревізійні комісії підприємств і організацій

34. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

35. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

36. Інтернаціоналізація підприємств

37. Організація збутової діяльності на підприємстві

38. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
40. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

41. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

42. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

43. Організація виробництва на металургійному підприємстві

44. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

45. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

46. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

47. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

48. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

50. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

51. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

52. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

53. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

54. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
55. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
56. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

57. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

58. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

60. Система маркетингового планування на підприємстві

61. Податок на прибуток підприємств

62. Суть комерційної діяльності на підприємстві

63. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

64. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

65. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

66. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

67. Планування діяльності підприємств

68. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

69. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

70. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
71. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
72. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

73. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

74. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

75. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

76. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

77. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

78. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

79. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

80. Охорона праці на підприємстві

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

81. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

82. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

83. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

84. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

85. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
87. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
88. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

89. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

90. Організація і методика аудиту доходів підприємства

91. Організація облікової політики підприємства

92. Організація обліку запасів на підприємствах

93. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

94. Попередній фінансовий аналіз підприємства

95. Розподіл прибутку державних підприємств

96. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

98. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

99. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

100. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.