Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія й психологія підприємництва Вітчизняна соціальна психологія от уже не менш п’ятнадцяті років перебуває в стані дрейфу, пливучи туди, куди її женуть вітри економічних негод усередині країни й з-за кордону. Розрадою може служити лише те, що ми дрейфуємо разом з усіма, у тому самому глобальному плині, що курс руху визначається додаванням багатьох колективних зусиль, курсом людства. І це не може не викликати &quo ;почуття глибокого задоволення&quo ;. Розглянемо коротко основні детермінанти вектора нашого руху. Як відзначають аналітики російської й української психологічної науки, для неї характерні наступні риси, властиві й соціальної психології: &quo ;Науково-практична й прикладна орієнтованість психологічних досліджень, плюралізм у виборі вихідних теоретико-методологічних підстав, різноманіття форм професійної підготовки психологів і застосування їхніх знань, навичок і вмінь, більш вузька спеціалізація психологів, досить тверда детермінація тематики психологічних досліджень із боку соціальних запитів суспільства, прагматизм поглядів психологів щодо свого майбутнього в психологічному співтоваристві. І якщо можна говорити про відмінність східноєвропейської моделі розвитку психологічної науки від західноєвропейської або американської, то варто визнати, що в сучасній психології зростає питома вага елементів або компонентів саме останніх моделей&quo ;. Автори справедливо констатують, що &quo ;у цілому вітчизняна соціальна психологія є оригінальною не тільки по своїй еволюції, але й у своїй проблемно-концептуальній сутності&quo ;, хоча при цьому &quo ;у силу &quo ;перезосередженості&quo ; на дослідженні соціально значимих об'єктів (насамперед колективах, спільній діяльності й т.п.) соціальні психологи практично не вийшли до осмислення тих зовсім унікальних форм зв'язку суспільної свідомості, ідеології із соціальною й індивідуальною психологією, які в Росії, безсумнівно, носили культурно-специфічний символічний характер. Росія, у якій переміг (теоретично й практично) марксизм, фактично виявилася спонукуваної ідеалістичним світоглядом, утопією, міфом&quo ;. Ці важливі положення вимагають деяких уточнень. По-перше, у Росії переміг не марксизм, а більшовизм, російська, не оптимальна версія марксизму. Вона виключала науковий розвиток навіть тих визнаних і понині досягнень класиків марксизму, які припускали дослідження соціально-психологічного аспекту суспільства. Оскільки й донині до них звертаються в усьому світі, нагадаємо їх коротко: феномен відчуження, феномен перетворених форм (&quo ;характерних масок&quo ;), положення про промисловість як &quo ;почуттєво, що стала психології,&quo ;, і про те, що &quo ;історію роблять живі люди&quo ;, нарешті, комплекс ідей, пов'язаних з терміном Verkehr (який Маркс багато разів просив переводити на інші мови як &quo ;соціальний обмін&quo ;, а не &quo ;комунікація&quo ; або &quo ;спілкування&quo ;), про що мені доводилося писати неодноразово. У кожному разі продовження цієї лінії, як мінімум, підсунуло б соціально-психологічну думку до того рубежу, за яким треба визнання обмеженості економічного матеріалізму, про що не утомлювалися говорити російські філософи у вигнанні.

І хіба факт &quo ;рухомості&quo ; величезної країни протягом десятиліть &quo ;ідеалістичним світоглядом, утопією, міфом&quo ; не свідчить про тім же? По-друге, цілий ряд робіт, що з'явилися в останні роки, навпроти говорять про те, що соціальні психологи насправді практично вийшли на осмислення найважливіших проблем сучасної Росії. Інша справа, що цей вихід була здійснена не в рамках старої парадигми, а завдяки зростанню питомої ваги запозичених з інших парадигм елементів тому, що до цього спонукувало тиск практики з однієї сторони й сприяло наявність таких елементів - з іншої. Фактично події в російській і українській соціальній психології розвивалися по тій же логіці, що в інших регіонах миру з тією лише різницею, що їхня глибина й масштаб виявилися набагато більше значними. Те, що відбулося в Україні за останні десять років непорівнянне з антивоєнними виступами в США й молодіжним рухом у Західній Європі кінця 60-х років - факторами, що обумовили кризу парадигми пояснення й виникнення парадигми розуміння. І там і там виявилося, що академічна наука не може продемонструвати свою перевагу, опираючись на ті праці, які забезпечували їхнім авторам матеріальний і моральний статус. В Україні ця ситуація збільшувалася ще й тим, що області соціальної дійсності, які найбільше настійно вимагали наукової допомоги, минулого або новими для науки, або раніше заборонені для досліджень. Це сфери: міжнаціональних відносин, політичного процесу й нової економічної реальності. Оскільки саме в них зараз визріває, виношується нова наукова парадигма, ми звернемося до відповідного наукового досвіду. Мова йде про етнопсихологію, політичну психологію й психологію ринкової економіки. Перша, як ми вже відзначали, була раніше заборонена; друга переважно обмежувалася ідеологічною критикою західної науки, третя - взагалі не існувала через &quo ;відсутність наявності&quo ; ринку й підприємців, якщо не вважати спекулянтів. На жаль, у більшості існуючих оглядів їхні автори як і раніше &quo ;зауважують&quo ; лише традиційні (часом, просто більше відомі їм) об'єкти й продовжують на них &quo ;перезосереджувати&quo ;. Тим часом недовгий ще досвід цих трьох галузей виявив підходи, що мають ключове значення для формування нової російської парадигми. Мабуть, найбільш яскравий приклад виявляє собою в цьому плані етнопсихологія, а точніше - етносоціопсихологія. Аж до початку 80-х років її проблеми побічно й досить фрагментарно досліджувалися етнографами й соціологами, задовольняючи офіційне замовлення на докази незначності міжетнічних розходжень і успішності інтеграції в &quo ;єдину спільність - радянський народ&quo ;. Перше повномасштабне емпіричне польове дослідження етнічних стереотипів було виконано в Інституті психології АН СРСР Г. Солдатової в 1982-1985 р. Лише в 1988 р. була проведена Перша Всесоюзна конференція із проблем етнічної психології, за матеріалами якої була видана в 1991 р. колективна монографія &quo ;Соціально психологічні проблеми міжнаціональних відносин&quo ;. Фахівців, тим більше професійних психологів, що займалися цими проблемами можна було в той час перерахувати по пальцях.

В 90-е роки, коли кількість міжнаціональних конфліктів різних масштабів досягало сотні, коли кількість біженців із зон цих конфліктів стало обчислюватися мільйонами, а вбитих - десятками тисяч, ігнорувати цю сферу дійсності було вже неможливо. Уже наприкінці 1997 р. у роботі Першої конференції секції етнічної психології при Російському психологічному суспільстві, організованої на базі Інституту етнології й антропології РАН взяли участь близько 100 чоловік з багатьох регіонів Росії, і більше 90 учасників сформувалися як фахівці в 90-е роки. Досить показова тематика повідомлень. Переважна більшість із них зроблені за результатами емпіричних досліджень відносин між представниками різних етнічних груп, тобто між групами. Більше традиційна етнопсихологія особистості займає в загальному обсязі повідомлень усього близько 20%. Виявилася чітка тенденція до конвергенції етнопсихології в її соціально-психологічному варіанті із соціальною психологією й крос-культурною психологією. Один з головних доповідей - керівника секції етнічної психології й організатора конференції Н. Лебедєвій - називався &quo ;Етнічна або крос-культурна? До питання про методологію вітчизняної психології&quo ;. Основний результат, про яке повідомлялося в доповіді, полягає в тому, що &quo ;у нормі в груповій свідомості існує міцний стійкий зв'язок між позитивною етнічною ідентичністю й етнічною толерантністю, зв'язок підтверджувана тісними кореляціями і є соціально-психологічним законом. У несприятливих соціально-політичних умовах даний зв'язок може руйнуватися або ставати зворотної, активізуючи механізми психологічного захисту, що виражається в росту негативних гетеро стереотипів&quo ;. Іншими словами, чим вище розвинене в даної групи почуття власного достоїнства, самоцінності й самоповазі, тим більше терпима вона до інших груп. Цей висновок неординарний тим, що майже тривіальної у світовій психології стала зовсім зворотна точка зору, відповідно до якої чим вище самооцінка, тим нижче толерантність. Цей важливий висновок Лебедєвої був отриманий у результаті багаторічних емпіричних досліджень із застосуванням найсучасніших методів. Ще більш важливо для нашої теми та обставина, що методологічною основою досліджень стали праці російських релігійних філософів XX століття, у першу чергу И. Ільїна, його ідеї про зв'язок духовності, національного характеру й патріотизму. Посилаючись не тільки на свої, але й на закордонні дослідження, Н. Лебедєва думає, що до кінця XX сторіччя було отримано емпіричне підтвердження філософських ідей, висловлених російськими релігійними філософами на початку століття. Не менш важлива й та характеристика, що Н. Лебедєва дає вітчизняній науці. Вона говорить: Якщо звернутися до огляду теорій, які використовують вітчизняні етнопсихологи у своїх емпіричних дослідженнях (модель соціально ідентичності Теджфела - Тернера, криза особистісної ідентичності Е. Ериксона, ієрархія потреб А. Маслоу, методичний апарат Крамбо, побудований на теорії В. Франкла про пошуки особистістю сенсу життя й ін.) - всі ці теорії, прикладені до проблем трансформації етнічної ідентичності, вільно або мимоволі досліджують глибинні шари особистісної ідентифікації в культурному або етнічному контексті.

Розумться, псхолоAчно зрозумле те обурення, з яким було есефами одпхнено приятельську руку "отамана" мнстрв Устимовича. Але тльки з псхолоAчного погляду це зрозумло. З нацонального ж та навть з соцально-полтичного поглядв вони, по сут кажучи, не мали великих пдстав одкидати нмецько-гетьманськ пропозц. Адже вони сам були й проти "соцалзац земл", й проти то невиразно й безладно полтики, яку провадила Ц. Рада в спвробтництв з нмецьким Aенералом. Вони сам хотли змни майже в тому самому напрям, що й було зроблено нмецьким штабом. От тльки не мали на уваз Гетьмана. Але як же бути в буржуазному громадянств без "верховно" влади? Коли Ц. Раду розгнати (проти чого, властиво, есефи дуже не протестували б), то хто ж мав бути на  мсц? Очевидно, якась одна персона. Але не Айхгорн же? Вн  так був увесь час найверховнщою владою. От  було вибрано руського Aенерала Скоропадського. Бо хто ж винен укранцям, що вони не хотли дати свого гетьмана, коли до х зверталося, навть до самих есефв? А що це "гетьман", а не прездент, так це ж для укранцв повинно було бути ще примншим, бо це ж була стара укранська традця, це пдкреслювало нацональний характер укрансько держави

1. Історія України. Соціально-політичні аспекти

2. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

3. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

4. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

5. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

6. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
7. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
8. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

9. Соціальна політика

10. Соціальна політика та соціальне партнерство

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

13. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

14. Політична еліта, лідерство і демократія

15. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

16. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

18. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

22. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
23. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
24. Державна політика соціального страхування

25. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

26. Політичне управління та його соціотехніка

27. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

28. Структура системи соціального захисту населення і політики України

29. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

30. Політичні права і свободи громадян України

31. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

32. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

34. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

35. Cучасні політичні партії в Україні

36. Політичний режим

37. Соціальні групи

38. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
39. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
40. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

41. Право як спеціальне соціальне явище

42. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

43. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

44. Політичний іслам

45. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

46. Політичний портрет М. Грушевського

47. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

48. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Мораль і соціальне управління

50. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

51. Сутність і значення соціального страхування

52. Соціальна інфраструктура України

53. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

54. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
55. Розвиток соціальної географії в СРСР
56. Історія соціально-економічної географії світу

57. Демократія як соціальне явище

58. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

59. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

60. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

61. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

62. Політична система Великовританії

63. Політично-правова теорія Жана Бодена

64. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

66. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

67. Система соціального захисту в Україні

68. Соціальна захищеність дітей в Україні

69. Соціальна цінність права

70. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
71. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
72. Суть та принципи соціальної держави

73. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

74. Мова як символ соціальної солідарності

75. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

76. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

77. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

78. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

79. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

80. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

81. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

82. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

83. Політична і судова система Київської Русі

84. Політична історія Київської Русі

85. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

86. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
87. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта
88. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

89. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

90. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

91. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

92. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

93. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

94. Симон Петлюра – політичний діяч

95. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

96. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

97. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

98. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

99. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.