Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Відмінності діяльності інвестиційних компаній і інвестиційних фондівСтворення ринкової економіки в Україні й гострота проблеми інвестиційних ресурсів обумовлюють необхідність розвитку інвестиційних інститутів. Історія розвитку інвестиційних компаній та інвестиційних фондів розвинутих країн Заходу і сучасний стан інвестиційного бізнесу в цих країнах дають багатий матеріал для аналізу інвестиційних процесів в умовах ринкової економіки і вибору власної національної стратегії в цьому напрямі розвитку суспільного виробництва. Відповідно до указу Президента України передбачено створення інститутів взаємного інвестування у формі інвестиційних фондів та інвестиційних компаній . Основною відмінністю між ними є площина їх різних можливостей на ринку цінних паперів. Так, інвестиційні фонди створювались як інститути спільного інвестування, тоді як інвестиційна компанія виступала як професійний торговець на ринку цінних паперів, крім того, за певних умов мала змогу здійснювати і колективне інвестування. У сучасних умовах інвестиційна компанія - це інститут колективного інвестування, який за своїм головним функціональним призначення є установою, що об’єднує індивідуальні заощадження і надає своїм пайовикам, у тому числі і тим, хто не має значних заощаджень, можливість вкласти їх у цінні папери та інші активи. Інвестиційні компанії бувають відкритого й закритого типу та інвестиційні трасти. Компанії закритого типу - це організації, які випускають чітко визначену кількість інвестиційних сертифікатів, що продаються інвесторам. Інвестиційні компанії відкритого типу - організації, які у встановлений термін, а досить часто і в будь-який момент часу можуть придбати випущені ними в обіг інвестиційні сертифікати, або акції. Стійкість таких компаній посилюється дією цілої низки причин, серед яких: зростання заощаджень населення, що дає змогу частину доходів постійно перетворювати в капітал і забезпечувати його диверсифікацію; зростання рівня масової економічної культури населення, що дає можливість інвестору орієнтуватись у своїй стратегії з урахуванням певних закономірностей розвитку фінансового ринку; стабільна й досить досконала (принаймні у високорозвинених країнах) система законодавства, що забезпечує досить високий рівень захисту інтересів інвестора; розвинута система комерційних структур, що спеціалізуються на страхуванні підприємницьких ризиків; прозорість ринку цінних паперів і наявність доступу до об’єктивної інформації про діяльність його агентів . Інвестиційні компанії як закритого, так і відкритого типу розміщують акумульовані грошові кошти на ринку цінних паперів інших емітентів, то їх називають інституціональними інвесторами. Інвестиційні трасти - це компанії, які створюються на визначений термін, формують портфель із певного виду цінних паперів і, як правило, не змінюють його структуру протягом усього терміну існування трасту. Більшість інвестиційних трастів формують свій портфель із цінних паперів з фіксованим доходом, переважно з облігацій. На відміну від фондів трасти не здійснюють активної торгівлі своїми цінними паперами й активного управління портфелем, тому, як правило, не мають ради директорів і керуючого портфелем.

Поширеність інвестиційних компаній і фондів як форми взаємного інвестування та певна тенденція їх домінування щодо індивідуальних форм інвестиційної діяльності обумовлені тими реальними перевагами, які отримують як дрібні, так і крупні інвестори, що вдаються до колективного інвестування. Інвестиційний фонд в Україні створювався як юридична особа надзвичайною функцією якої було спільне інвестування. Його організаційна форма визначалася у вигляді акціонерного товариства закритого типу зі статутним фондом не менше 2 тис. мінімальних затрат. Статутний фонд формувався за рахунок грошових коштів, цінних паперів і нерухомого майна його засновників та учасників. Основними напрямками діяльності фондів, як правило, знаходять відображення в їх назвах. Так, фонди облігацій інвестують кошти в різні типи облігацій з фіксованим доходом: корпоративні, державні, муніципальні облігації, облігації іноземних емітентів, конвертовані облігації тощо. Часто кошти таких фондів вкладаються в облігації з різними термінами процентних виплат, що дає змогу інвесторам отримувати щомісяця дивіденди за акціями фонду. Фонди грошового ринку - відносно нові фінансові інститути. З одного боку, вони є одним із видів взаємних фондів, а з другого - мають деякі риси депозитних інститутів, оскільки фактично пропонують своїм вкладникам певний вид вкладів. Фонди грошового ринку вкладають кошти в короткострокові цінні папери з фіксованим доходом і дають змогу дрібним інвесторам вийти на ринок короткострокових зобов'язань. Індексні фонди створюють портфелі, до складу яких входять цінні папери, що використовуються для обчислення того чи іншого фондового індексу. Сформовані у такий спосіб портфелі забезпечують інвесторам середньоринкову дохідність, яка відображається одним із фондових індексів. Існують також диверсифіковані фонди звичайних акцій та фонди прибуткових акцій, які відповідно інвестують кошти в диверсифікований портфель звичайних чи прибуткових акцій. Часто такі фонди тримають у своєму портфелі частку ліквідних активів - короткострокових інструментів грошового ринку для забезпечення тимчасових потреб фонду в ліквідних коштах. Наявна і досить недосконала правова база, що регламентувала функціонування інвестиційних компаній і фондів, певною мірою стримувала їх розвиток. Після прийняття в 2001 р. Закону України &quo ;Про інститути спільного інвестування&quo ; почали створюватись інститути спільного інвестування, які можуть бути відкритого, інтервального і закритого типу. До відкритих належать ті, що в будь-який момент за бажанням інвестора можуть викупити ці цінні папери, які емітовані даним інститутом спільного інвестування. Інтервальні - це різновид відкритих, які відрізняються від останніх тим, що процес викупу здійснюється в термін, установлений у проспекті емісії, але не рідше одного разу на рік. Інститути спільного інвестування належать до закритих тоді, коли вони не беруть на себе зобов’язання щодо викупу випущених ними цінних паперів. Останні можуть викуповуватись лише у двох випадках: реорганізації або ліквідації емітента . Отже, головна відмінність інвестиційних компаній від інвестиційних фондів залежить від особливостей законодавства країни.

До того ж, функціонування інвестиційних компаній у різних країнах світу, їх становлення, розвиток цілком залежить від темпів та напрямів зростання національних фінансових ринків. Так, на розвиток вітчизняних інститутів спільного інвестування негативний вплив мають недостатній рівень розвитку українського фінансового ринку та несприятливий інвестиційний клімат. Література1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 535 с. 2. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. - К.: ЦУЛ, 2002. - 267 c.

Один з найсильнших двигунв перемоги визвольно революц народу це спвдя  спвпраця, як мж союзними визвольними рухами, так  мж одиницями, революцонерами всх нацональностей в антибольшевицькому фронт. ВИЗВОЛЬНА КОНЦЕПЦ¶Я ¶ СТРАТЕГ¶Я РЕВОЛЮЦ¶· Провдна мета цло дяльности  боротьби ОУН на даному етап це здобуття Самостйно Соборно Укрансько Держави. Цй мет ми пдпорядковумо все, все повинно й служити. Наша визвольна концепця це революцйна боротьба Украни й нших поневолених московсько-большевицьким мперялзмом народв у спльному антибольшевицькому фронт. Безперервно, постйно поглиблювана, поширювана й степенована революцйна дя, ведена рзними формами, як суспльно-полтична  повстанчо-вйськова революцйна боротьба, ма довести до загального, вдкритого революцйного зриву найширших мас поневолених большевизмом народв, що буде остаточною розправою з большевицьким режимом, мперялзмом  системою. Революцйна стратегя базуться на тому, що помж большевизмом, режимом  системою, большевицькою державою-тюрмою з одного боку, а поневоленими народами, хнми масами  людиною, з другого, снують глибок й гостр суперечност, як проходять через цле життя

1. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

2. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

3. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

4. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

5. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

6. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
7. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
8. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

9. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

10. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

11. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

12. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

15. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

16. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

18. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

19. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

20. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

21. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

22. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
23. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi
24. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

25. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

26. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

27. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

29. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

30. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

31. Аналіз діяльності комерційних банків

32. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Аналіз діяльності комерційного банку

34. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

35. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

36. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

37. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

38. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
39. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
40. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

41. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

42. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

43. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

44. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

45. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

46. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

47. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

48. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

50. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

51. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

52. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

53. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

54. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"
55. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
56. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

57. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

58. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

59. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

60. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

61. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

62. Аналіз ліквідності та платоспроможності

63. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

64. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

66. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

67. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

68. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

69. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

70. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
71. Аналіз діяльності підприємства
72. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

73. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

74. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

75. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

76. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

77. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

78. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

79. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

80. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

82. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

83. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

84. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

85. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

86. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
87. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
88. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

89. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

90. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

91. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

92. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

93. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

94. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

95. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

96. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

98. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

99. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.