Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Експертна оцінка земель

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Волинський державний університет імені Лесі Українки Географічний факультет Кафедра екології, землевпорядкування та кадастру Експертна оцінка земель (курсова робота) Виконав: студент 34 групи географічного факультету стаціонарної форми навчання Платонов Є.С. Науковий керівник: Проф. Мельник В.М. Луцьк 2003 Зміст. Експертна оцінка земель несільськогосподарського призначення.4 Експертна оцінка земель сільськогосподарського призначення.9 Вступ Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється людством. В даній роботі пропонується розгляд методичних та практичних аспектів експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в Україні. Грошова оцінка земельної ділянки, як нормативна так і експертна проводиться у відповідності до методик, затверджених Кабінетом Міністрів України з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно–правових угод, передбачених законодавством України. МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ Відповідно до статті 2 Закону України „Про плату за землю” використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Залежно від призначення та порядку проведення грошової оцінки земельних ділянок може бути нормативною і експертною.Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, орендної плати за землю, визначення втрат сільськогосподарських і лісових угідь та економічного стимулювання національного використання та охорони земель. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненнні цивільно–правових угод щодо земельних ділянок. Згідно з Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. № 1050, проводиться експертна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, в тому числі об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України. В результаті здйснення експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається їх оцінна вартість, яка враховується під час встановлення: ціни продажу земельної ділянки; стартової ціни продажу земельної ділянки. Оцінна вартість земельної ділянки визначається виходячи з її характеристики та властивостей, правового режиму, місцезнаходження, а також з урахуванням кон’юнктури ринку. При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується не менше трьох методичних підходів, при цьому один з них може базуватись на нормативній грошовій оцінці. Найбільш поширеними методами в Україні є: капіталізація чистого доходу; зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; врахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці; грошова оцінка земельної ділянки за Методикою грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.

№525, і Методикою грощової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213, в частині оцінки земель населених пунктів; поєднання декількох методичних підходів з умовним розподілом забудованої земельної ділянки на складові комоненти (земельна ділянка, будівлі, споруди). Метод капіталізації чистого доходу грунтується на капіталізації грошових податків одержуваних власником земельної ділянки в поточну вартість. Даний метод може застосовуватися для визначення вартості як забудованих так і не забудованих ділянок і лише для оцінки тих ділянок, які є дохідною власністю. Необхідною умовою застосування цього методу є наявність інформації про дохід, що може бути одержаний від володіння земельною ділянкою в ринкових умовах. Методичний підхід до експертної грошової оцінки земельної ділянки, що базується на зіставленні цін продажу земельних ділянок, використовується при умові розвинутого й активного ринку землі, коли достовірна інформація про продаж земельних ділянок є доступною. Він базується на принципі: раціональний покупець не заплатить за земельну ділянку більше, ніж йому коштуватиме аналогічна інша ділянка з подібними властивостями. Метод врахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці застосовують для земельних ділянок вже освоєних або таких, освоєння яких передбачається відповідно до найбільш ефективного використання. При використанні цього методу, сума витрат на освоєння віднімається від вірогідної (розрахованої) ціни продажу освоєної ділянки, що дає оцінку вартості землі в залишку. В основі нормативної грошової оцінки лежить капіталізація рентного доходу, що виникає завдяки місцю розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природнокліматичних та інженерно–геологічних умов, архітектурно–ландшафтної та історико–культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель. Порівняння методів експертної грошової оцінки можна розглянути на прикладі оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в селищі Варва Чернігівської області. У процесі виконання процедур оцінювання різними методами, нами отримано результати, які значно відрізняються (табл.1), хоча вони визначають діапазон, в якому лежить обумовлене значення вартості (теоретично такі величини повинні збігатися тільки в умовах ідеально розвинутої економіки). На основі узагальнення теоретичного та практичного досвіду здійснення експертної грошової оцінки в Україні можна зробити наступні висновки. Оптимальними підходами щодо здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок є такі підходи, які грунтуються на найповніших відомостях про земельну ділянку. Таблиця 1. Земельна ділянка Площа, М2 Вартість ділянки, грн. Висновок про вартість, грн. грошова оцінка нормативна метод капіталізації чистого доходу метод зіставлення цін продажу метод ураху-вання витрат ділян- ки, всього 1м2 ді-лян- ки під торгівельним павільйоном 371 6893 1065 – 3606 3606 9.7

2 під баром 350 6573 136 – 3181 381 9.09 під кафе–магазином 700 13146 1053 – 7376 7376 10.54 під торгівельним кіоском 81 2424 1724 – 1380 180 17.04 Метод зіставлення цін продажу, що максимально зорієнтований на кон’юнктуру ринку, є найбільш привабливим. Однак в Україні складність його застосування полягає не лише у відсутності розвинутого ринку землі, на якому зараз діє лише один продавець–держава, а й у недостатньо розробленій техніці внесення поправок при співставленні існуючих продажів, відсутність належного обгрунтування кількісних значень коригуючих коефіцієнтів. Зокрема, в згаданих роботах метод зіставлення цін продажів аналогічних об’єктів не використовувався, тому що ніяких даних про трансакції, що здійснилися в ринкових умовах, із функціональними аналогами оцінюваних об’єктів не знайдено. Метод капіталізації чистого доходу застосовується лише для оцінки тих ділянок, які є дохідною власністю, виходячи з принципу найбільш ефективного їх використання. Дохід, що може бути одержаний від володіння земельною ділянкою в ринкових умовах–це дохід у вигляді орендної плати або участі в доходах чи в інших формах, що може бути одержаний власником при передічі ділянки в оренду. В даний час в Україні ринок оренди землі розвинутий досить слабко (точніше однобічно). Фактично укладених договорів оренди між суб’єктами підприємницької діяльності вкрай мало. Договори оренди, де в якості орендодавця виступає уповноважений місцевими радами орган, визнати такими, які укладені в ринкових умовах можна лише з достатньою долею припущення. Саме тому метод капіталізації чистого доходу нині не можна віднести до достатньо обгрунтованого, то ж нами прийнята нульова питома вага значимості результатів цього методу. Метод нормативної грошової оцінки по суті не є ринковим, але все ж дає результат, який можна і потрібно використовувати при узгодженні результатів (хоча б в якості ще одного орієнтира). В умовах України найбільш придатним для оцінки вартості земель є метод врахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земельній ділянці (метод залишку). Він найбільш характерний для невеликих об’єктів, споруджених в ринкових умовах сьогодення, з виконанням умов найбільш ефективного використання (що стосується оцінюваних нами земельних ділянок). ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Визначення та реалізація приватної форми власнисті на землю є кроком до формування ринку землі, оскільки власність дає право володіння, користування і розпорядження нею. Необхідність його встановлення полягає у тому, що в умовах ринкових відносин, ринок капіталів, предметів споживання і послуг, засобів виробництва, в тому числі і землі, є обов’язковим. В Україні тривають перші спроби формування ринку землі. Однією з основних умов його успішного функціонування є створення інфраструктури, яка повинна включати в себе органи, які займаються оцінкою земельних угідь, їх реєстрацією, а також обмеженнями, пов’язаними з переходом прав власності на землю. Проте основним питанням, яке потребує детального вивчення і вирішення, є проблема ціни землі, зокрема сільськогосподарського призначення.

На сільських дорогах гуркотіли ворожі машини, які вивозили все, що залишили наші селяни. Ворог поспішав, бо знав, що вночі УПА ті села спалить. 3 навколишніх сіл високо, аж до неба, підносилися великі клуби диму з опустошених догораючих сіл. Настали жахливі часи для українського народу: деякі частини земель знищили німці, а потім, по відступі німців, ще гіршу методу застосували більшовики. Врешті, ще один український ворог застосував остаточне знищення наших земель на Закерзонні. Вже кілька років по війні, коли народи світу заживають спокою, український народ перебуває далі у затяжній боротьбі за свою волю і незалежність. Наше населення трималося хоробро. Дуже часто перед наїздом ворога мешканці сіл втікали, забираючи із собою, що могли — худобу, клунки, які заздалегідь мали приготовані, і в лісі перебували по кілька днів. Ця героїчна поведінка селян придавала ще більшої завзятості УПА, а ця завзятість кидала їх у стрімкий вир боротьби з ворогом. По успішнім бою в делягівському лісі сотня закватирувала в малому ліску під селом Рибним

1. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

3. Оцінка природних ресурсів

4. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

5. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

6. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
7. Оцінка майна з метою страхування
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Оцінка фінансового стану комерційного банку

10. Економічна оцінка кредитного процесу

11. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

12. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

13. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

14. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

15. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

16. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Структура й оцінка економічної інформації

18. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

19. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

22. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
23. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
24. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

25. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

26. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

27. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

28. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

29. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

30. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

31. Оцінка доцільності отримання патенту

32. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

34. Оцінка стану менеджменту в організації

35. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

36. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

37. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

38. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
39. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
40. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

41. Оцінка фінансового стану підприємства

42. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

43. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

44. Гідроекологічна оцінка річки Рось

45. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

46. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

47. Оцінка стану міської системи м. Рівного

48. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

50. Економічна оцінка екологічних збитків

51. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

52. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

53. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

54. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
55. Состав земель населенных пунктов
56. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования

57. Правовое регулирование оборота земель промышленности

58. Категории земель. Земли поселений

59. Категории земель. Земли поселений

60. Моделирование формирования цен на земельные участки Московской области. Кадастровая оценка земель

61. Политическое и государственное устройство земель древнерусского государства

62. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

63. Объединение русских земель вокруг Москвы

64. Объединение русских земель вокруг Москвы. Борьба против Ордынского ига (XIV – первая половина XVв.).

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Освоение целинных и залежных земель: история и современность

66. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

67. Экономическое возвышение Москвы и борьба за объединение русских земель

68. Православная церковь чешских земель и Словакии.

69. К вопросу рекультивации нефтезагрязненных земель на верховых болотах

70. Охрана земель
71. Лошади в экологической реставрации залежных земель
72. Участки из земель промышленности как объект права

73. Оценка земель по действующему законодательству РФ

74. Перераспределение земель колхоза Колос Ставропольского края

75. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

76. Правовое регулирование использования земель сельскохозяйственного назначения (Украина)

77. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

78. Д. Вінкебонс "Веселе товариство", експертний висновок

79. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

80. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

81. Методики оцінки фінансового стану банків України

82. Виробнича травма та критерії її оцінки

83. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

84. Горнотехническая рекультивация нарушенных земель (на примере ОАО "Кемма")

85. Государственный мониторинг земель

86. Правовой режим земель населенных пунктов
87. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
88. Приватизація міських земель

89. Разработка системы мероприятий по рациональному использованию пахотных земель и создание высокопродуктивных устойчивых агросистем в хозяйстве "Хайтинское", Усольского района

90. Рекультивация земель

91. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

92. Окультуривание пахотных земель

93. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

94. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

95. Проблема рационального использования земель Нечерноземья

96. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

97. Общая характеристика правового регулирования использования земель гражданами в Республике Беларусь

98. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения

99. Понятие земель запаса в Республике Беларусь


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.