Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Психологія управління

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст 1. Що таке управління та яка його роль в житті сучасного суспільства? 2. Проаналізуйте основні методи досліджень психології управління 3. Які фактори впливають на ефективність прийняття керівником управлінських рішень? 4. Як співвідносяться між собою поняття &quo ;соціальна позиція&quo ; та &quo ;соціальна роль&quo ; 5. У чому полягає відмінність між сприятливим і несприятливим психологічним кліматом організації? Список використаних джерел 1. Що таке управління та яка його роль в житті сучасного суспільства? Термін управління спочатку визначав вміння об'їжджати коней та ними керувати. Англійське слово &quo ; o ma age&quo ; (керувати) походить від кореня латинського слова &quo ;ma us&quo ; (рука). Потім цим терміном почали визначати вміння володіти зброєю та керувати колісницями. З ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна отримати такі тлумачення управління: Спосіб, манера спілкування з людьми; Влада та мистецтво управління; Особливого роду вміння та адміністративні навички; Орган управління, адміністративна одиниця. Управління - процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з тим, щоб досягти координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. У повсякденному розумінні менеджмент звичайно асоціюють з окремою групою осіб, чия робота складається з організації та керівництва зусиллями всього персоналу організації для досягнення поставлених завдань. Сьогодні ми говоримо про управління людьми, організаціями, комерційними підприємствами. В літературі можна знайти багато різних визначень менеджменту залежно від того, до якої школи управління належить вчений, який дає своє визначення. Ми обмежимося таким визначенням: управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю працівників організації, що забезпечують досягнення її цілей. Управління організацією в умовах ринкової економіки значно складніше, ніж в умовах центральної командно-адміністративної системи. Це пов'язано з розширенням прав відповідальності та з необхідністю більш гнучкого пристосування до змін у зовнішньому середовищі. Всі різноманітні проблеми, які виникають перед організацією, неможливо вирішити без сучасного професійного менеджменту - цього могутнього прискорювача розвитку суспільства . Визначення сутності менеджменту та зміст менеджменту в науковій літературі з менеджменту зображено на рис. 1.1. Рис. 1.1. Підходи до визначення поняття &quo ;менеджмент&quo ;Менеджмент - це ще й вміння досягати поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють в організації. Тому можна розглядати менеджмент як процес впливу на діяльність окремого працівника, групи, організації в цілому з метою досягнення найкращих результатів. Вміння ставити та досягати цілі відомий засновник школи наукового менеджменту Ф.У. Тейлор визначав як мистецтво достеменно знати, що треба зробити та як це зробити найкращим чином і з найменшими затратами. Цим мистецтвом повинен володіти певний прошарок суспільства — менеджери, робота яких полягає в організації та управлінні зусиллями всього персоналу для досягнення цілей.

Тому менеджмент інколи визначається як орган чи апарат управління. Менеджмент - специфічний орган сучасної організації як комерційної, так і некомерційної. Тому апарат управління є складовою частиною будь-якої організації та асоціюється з поняттям менеджменту. Головне завдання працівників цього апарату - це ефективне використання та координація всіх ресурсів організації (капітал, будівлі, обладнання, матеріали, праця, інформація) для досягнення її цілей. У визначенні управління використано 4 терміни - планування, організація, мотивація, контроль. Ці чотири поняття утворюють основні функції управління. Планування. Складання плану завжди розглядається як початковий етап процесу управління. Воно означає, що хтось повинен вирішити: що, як, коли та ким має бути виконано. Керівництво організації повинно знайти відповіді на такі запитання: Де ми знаходимося в цей час? (Оцінити слабкі та сильні сторони організації у сфері фінансів, маркетингу, виробництва, трудових ресурсів). Куди ми хочемо рухатися? (Оцінити можливості та загрози в навколишньому середовищі: конкуренція, екологічні умови, постачання, якими повинні бути цілі та як їх досягти). Як ми збираємося це зробити? Організація. Як тільки план складений, необхідно підготовити та забезпечити його виконання. Наприклад, якщо у вас є план побудови будинку, то організація його виконання передбачає, зокрема, підбір та розміщення відповідних робітників, придбання та доставку необхідних для будівництва матеріалів . Мотивація - це таке регулювання спонукальних стимулів людини, при яких виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації. Серед німців існує таке прислів'я: &quo ;Хто виробляє, той не керує, хто керує, той не виробляє&quo ;. Зробити роботу якісно чужими руками завдання не з простих. Для цього необхідні: талант, знання та вміння. Контроль. Останнім етапом процесу управління є здійснення контролю, тобто порівняння фактичних результатів із запланованими. Названі функції управління потребують прийняття рішень; для їх здійснення необхідна комунікація, тобто обмін інформацією, яка необхідна для прийняття правильного рішення. Прийняття рішень - це, по суті, серія правильних рішень із кількох альтернативних можливостей, які вибирає керівник для цієї організації в цей час і в цьому місці, тобто як і що планувати, організовувати, керувати, мотивувати та контролювати. Прийняття рішень керівником становить основний зміст діяльності керівника. Комунікація - це процес обміну інформацією, її змістовним значенням між двома чи більше особами. Міцність та якість відносин між людьми чи то друзі, чи члени родини, чи співробітники залежить в основному від того, наскільки чіткими та чесними є їхні міжособисті відносини. Очевидно, якщо комунікації між особами не будуть ефективними, люди не зможуть домовитися про їх спільну мету, що становить передумову існування організації як такої. Резюме: менеджмент (управління) існує лише в контексті організації та людей, що працюють у цій організації. 2. Проаналізуйте основні методи досліджень психології управління Встановлено, що результати праці багато в чому залежать від цілого ряду психологічних чинників.

Уміння враховувати ці чинники і з їх допомогою цілеспрямовано впливати на окремих працівників допоможе керівнику сформувати колектив з єдиними цілями і задачами. Соціологічні дослідження свідчать про те, що якщо успіх діяльності господарського керівника на 15 % залежить від його професійних знань, то на 85 % - від уміння працювати з людьми. Знаючи особливості поведінки, характер кожної окремої людини, можна прогнозувати її поведінку в потрібному для колективу напрямі. Це пов'язано з тим, що кожній групі властивий свій психологічний клімат. Тому істотна умова утворення і розвитку трудових колективів -дотримання принципу психофізіологічної сумісності. Японські соціологи затверджують, що від настрою, бажання людини працювати і від того, яка морально-психологічна обстановка в колективі, продуктивність праці може збільшитися приблизно в 1,5 рази або ж в декілька разів зменшитися . Недостатня увага до соціальних і психологічних аспектів управління викликає нездорові взаємовідносини в колективі, що знижує продуктивність праці. Як показує практика, формування здорового морально-психологічного клімату, виховання почуття товариської взаємодопомоги і колективізму більш активно відбувається при формуванні ринкових відносин. Так, 91 % опитаних вважають, що серед членів трудових колективів стала складатися атмосфера взаємної вимогливості і відповідальності, змінилося (в кращу сторону) відношення до праці і розподілу оплати; 82 % опитаних працівників масових професій &quo ;вболівають&quo ; за успіхи своїх колег. Таким чином, для того щоб вплив на колектив був найбільш результативним, необхідно не тільки знати моральні і психологічні особливості окремих виконавців, соціально-психологічні характеристики окремих груп і колективів, але і здійснювати керуючий вплив. Для цих цілей застосовуються соціально-психологічні методи, які являють собою сукупність специфічних способів впливу на особові відносини і зв'язки, виникаючі в трудових колективах, а також на соціальні процеси, що протікають в них. Вони засновані на використанні моральних стимулів до праці, впливають на особистість за допомогою психологічних прийомів з метою перетворення адміністративного завдання в усвідомлений борг, внутрішню потребу людини. Це досягається за допомогою прийомів, які носять особовий характер (особистий приклад, авторитет і т. Д.). Головна мета застосування цих методів - формування в колективі позитивного соціально-психологічного клімату, завдяки чому в значній мірі будуть вирішуватися виховні, організаційні і економічні задачі. Іншими словами, поставлені перед колективом цілі можуть бути досягнуті за допомогою одного з найважливіших критеріїв ефективності і якості роботи людського чинника. Уміння враховувати &quo ;людський чинник&quo ; дозволить керівнику цілеспрямовано впливати на колектив, створювати сприятливі умови для праці і зрештою формувати колектив з єдиними цілями і задачами . Основний засіб впливу на колектив - переконання. Переконуючи, керівник повинен максимально повно враховувати природу людської поведінки і людських відносин в процесі спільної діяльності.

Псля того, як пожежу погасили, Джеймс Фрмен повертаться додому  почина знчев'я гортати журнали. Вн бездумно дивиться на велике фото гангстера Джона Дллнджера, який за клька днв до того знову пограбував банк,  раптом хороброго пожежника обсипа жаром. Вн вдивляться у фото в журнал Сумнвв бути не може людина, яка лежить зараз непритомна в лкарн, шеф гангстерв Джон Дллнджер! Тасконський шерф Джордж Хантер регоче, коли схвильований Фрмен по телефону повдомля йому, що «ворог Америки P1» п'яний  вчадлий лежить у тасконськй лкарн! Пожежнику доводиться розмовляти з шерфом, як з глухонмим, раз у раз повторюючи: «Це справд вн, поврте мен! Я певен цього!», аж доки шерф не посила нарешт клькох свох пдлеглих до лкарн. ¶ неймоврне виявляться правдою! На Джона Дллнджера  трьох найнебезпечнших членв його банди надягають наручники  привозять х, як звичайнсньких волоцюг, до канцеляр онмлого вд здивування шерфа. Цього разу, щоб запобгти другй спроб звльнення заарештованих, управлння ФБР блискавично висила цлу роту агентв. ¶ тепер, здаться, банд Дллнджера настав кнець

1. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

2. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

3. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Валютні ризики: економічна природа та управління

22. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
23. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
24. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

25. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

26. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

27. Державне управління в сфері охорони здоров’я

28. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

29. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

30. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Функції управління в аграрному праві

41. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

42. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

65. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

66. Менеджмент та система управління

67. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

68. Механізм і методи управління фірмою

69. Моделі корпоративного управління

70. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
71. Організаційна структура управління персоналу підприємства
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організація управління персоналом підприємства

74. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

75. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

76. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

79. Поняття та сутність ефективності управління

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

81. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

82. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

83. Стилі управління

84. Стратегічне управління підприємством

85. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

86. Стратегія управління як основа менеджменту
87. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
88. Сучасні методи управління проектами

89. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

90. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

91. Управління виробничими витратами

92. Управління енергетичною безпекою

93. Управління інноваційним розвитком підприємств

94. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

95. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

96. Управління корпоративною власністю підприємства

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Управління людськими ресурсами

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом

100. Управління персоналом в соціальній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.