Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни: «Господарсько-процесуальне право України» на тему: «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ – ЯК ЗАКЛЮЧНА СТАДІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ» Виконала: Студентка 5 курсу Юридичного факультету Заочного відділення Савчук Олена Павлівна Гр. Юз-105 Перевірила: Доцент Степанова Т.В. Одеса 2010 ПЛАН Вступ Загальні умови виконання судових рішень. Наказ господарського суду. Учасники виконавчого провадження. Характеристика виконавчого провадження. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Поворот виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби. Висновки Література Додатки Вступ Актуальність теми дослідження: Головним конституційним обов’язком України на шляху розбудови правової демократичної держави є утвердження та забезпечення прав і свобод людини та їх гарантії, що визначають зміст і спрямованість діяльності держави та захищаються судом. Судові рішення, відповідно до статті 124 Конституції України, є обов’язковими до виконання на всій території України. Примусове виконання рішень судів покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи Міністерства юстиції України, і після набрання чинності Законом України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 року № 202/98-ВР, реформована із судових виконавців в окрему службу державного виконання в системі органів виконавчої влади. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених Законом України «Про державну виконавчу службу», адже невиконання будь-якого рішення підриває авторитет органів законодавчої, виконавчої і судової влади, що ускладнює виконання ними повноважень, встановлених Конституцією і законами України. З введенням у дію з 1 липня 1999 року Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року № 606-XIV державній виконавчій службі надаються широкі процесуальні повноваження. Цей закон визначає умови і порядок виконання рішень судів і інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх в добровільному порядку. Таким чином, викладене вище зумовлю актуальність дослідження курсової роботи. Об’єктом дослідження курсової роботи є чинне цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України. Предмет дослідження – процесуальні питання, пов’язані з виконанням рішень у господарських справах. Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії господарського процесу. Означені проблеми відображено у публікаціях Грек Бориса, Костенко Лесі, Довженко С., Пащенко О.О. і ряду інших авторів. Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: структурного аналізу, методу прогнозування, порівняльного. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Метою курсової роботи є дослідження процесуальних питань, пов’язаних з виконанням рішень у господарських справах. Метою роботи зумовлене виконання таких завдань: визначити теоретичні засади дослідження виконання рішень у господарських справах; охарактеризувати особливості звернення судового рішення до примусового виконання; дослідити повноваження органів державної виконавчої служби та суду, пов’язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню рішень. 1. Загальні умови виконання судових рішень Метою господарського процесу є встановлення взаємовідносин сторін, винесення і виконання законного та обґрунтованого рішення з господарського спору. Тому господарське процесуальне провадження охоплює всі питання, пов’язані як з розглядом, вирішенням господарських спорів, так і з виконанням рішень господарського суду. Вступивши в законну силу, рішення господарського суду набувають якості обов’язковості і «виконавчості», внаслідок чого сторони зобов’язані діяти згідно з приписом рішення. Виконання рішення господарського суду є завершальною і важливою стадією господарського процесу. Реальний захист відновлення порушених суб’єктивних прав юридичної особи, громадянина-підприємця можуть бути забезпечені лише тоді, коли боржник добровільно підкоряється рішенню господарського суду або буде примушений до цього компетентними органами, коли буде виконане рішення господарського суду. Кожне рішення господарського суду повинно бути виконане у встановленому законодавством порядку, тобто реалізоване для досягнення тієї мети, про яку дбала зацікавлена організація, коли зверталася до господарського суду. В іншому випадку звернення до цього органу виявилося б непотрібними витратами коштів, сил, часу сторін і господарського суду, оскільки захист прав є не що інше, як його реальне, в необхідних випадках — примусове здійснення. Тому в рамках господарського процесу регулюються і здійснюються не тільки правовідносини по розгляду й вирішенню господарських справ, але й по виконанню прийнятих рішень. Примусове виконання судових рішень забезпечує їх сталість, гарантує здійснення справ, визнаних рішенням господарського суду, і виконання підтверджених ним обов’язків. Виконавче провадження — це стадія господарського процесу, в якому спеціальні органи держави провадять примусове здійснення справ суб’єктів господарювання, які підтверджені рішенням господарського суду. Як стадія господарського процесу виконання судових рішень здійснюється в процесуальній формі, та порядок діяльності органів виконання заздалегідь приписаний законом. Зацікавленим особам забезпечена можливість брати участь у виконавчому провадженні, при цьому їм надані певні процесуальні права. Чітке і своєчасне виконання всіх рішень господарського суду робить діяльність його органів ефективною. Саме тому провадження по виконанню судових рішень має важливе значення і за своєю суттю є заключною стадією господарського процесу з конкретної справи. Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов’язковими на всій території України.1

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Пред’явленням наказу до виконання порушується виконавче провадження. Провадження по виконанню рішень будь-якого юрисдикційного органу має важливе значення в механізмі захисту прав. Помилки, які допущені на цьому заключному етапі захисту права, можуть звести нанівець попередню діяльність правоохоронного органу і призвести до зворотнього результату — порушення суб’єктивних прав сторін, які сперечаються. Тому примусове здійснення порушеного або оспорюваного права знаходиться під контролем суду, одночасно є заключною стадією провадження в юрисдикційному органі. Виконання рішення господарських судів регламентуються нормами Господарського процесуального кодексу України (ст.ст. 115—122), Законом України “Про виконавче провадження”, Інструкцією про проведення виконавчих дій та іншими нормативно-правовими актами. Необхідно відрізняти примусове виконання рішення господарського суду відносно боржника від стадії виконавчого провадження, яка складається з низки процесуальних дій, зокрема видачі наказу, який може і не бути подано до виконання у зв’язку з добровільним виконанням рішення; видачі дубліката наказу, якщо останній втрачено; відстрочки, розстрочки, зміни одного способу та порядку виконання іншим, повороту виконання рішення та інше. Названі дії пов’язані з виконанням рішення незалежно від того, яким чином воно виконується — добровільно чи примусово. Вказані дії мають одну мету — реальне забезпечення захисту дійсно порушеного або оспорюваного права. Вони становлять самостійну і заключну стадію господарського процесу. Норми, які регулюють провадження в господарському суді, становлять самостійний інститут господарського процесуального законодавства. 2. Наказ господарського суду Виконання рішення господарського суду здійснюється, як правило, за участю сторони, на користь якої воно винесено. Накази про стягнення грошових сум разом із рішенням видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом. Накази про стягнення грошових сум до бюджету надсилаються або видаються господарським судом місцевим органам податкової служби для виконання у встановленому порядку через установи банку. Решта наказів виконується державними виконавцями. Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом (ст. 116 ГПК України). Згідно зі ст. 117 ГПК України у наказі господарського суду має бути зазначено: найменування господарського суду, номер справи, дата прийняття рішення, дата видачі наказу та строк його дії; резолютивна частина рішення; найменування стягувача і боржника, їх адреси, номери рахунків у банках. Виконавчий документ повинен суворо відповідати вимогам ст.19 Закону України «Про виконавче провадження». Так, відповідно до зазначеної норми статті, у виконавчому документі повинні бути зазначені: назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ; дата і номер рішення, яким видано виконавчий документ; найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо; резолютивна частина рішення; дата набрання чинності рішенням; строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

В справах, як не являють собою велико суспльно небезпеки, судова промова закнчуться мркуванням прокурора про мру покарання. У справах, як мають особливе суспльно-полтичне значення, викликають значний нтерес громадськост, у визних засданнях, ця частина промови дуже бажана. Державний обвинувач може коротко зупинитися на пдсумках судового процесу; висловити впевненсть, що справедливий вирок буде сприяти змцненню законност; висловити все те, що запало в душу прокурора, учасникв процесу; вказати на уроки судового розгляду справи; закликати присутнх до ршучо боротьби з злочиннстю. ¶з промови Р. Руденка: «В м'я стинно любов до людства, якою сповнен народи, як принесеш величезн жертви для порятунку миру, свободи  культури, в м'я мльйонв невинних людей, загублених бандою злочинцв, як стали перед Судом передового людства, в м'я щастя  мирно прац майбутнх поколнь я зашикаю Суд винести всм пдсудним виняткову мру покарання смертну кару. Такий вирок буде схвально зустрнутий всм передовим людством»

1. Поняття виконавчого провадження

2. Визнання та виконання рішень іноземних судів

3. Виконавче провадження

4. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

5. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

6. Розгляд спорів з виконанням господарських договорів
7. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
8. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

9. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

10. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

11. Поняття, предмет та зміст господарського договору

12. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

13. Виконання господарських зобов’язань

14. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

15. Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

16. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

18. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

19. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

20. Еволюція поняття науки

21. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

22. Виникнення науки и поняття логічного закону
23. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
24. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

25. Рішення в системі управління

26. Опера У. Джордано и подлинная история Андре Шенье

27. Поняття непрямих податків

28. Господарський договір

29. Поняття підприємницького права

30. Поняття, форма та функції Конституції України

31. Как справиться со стрессом от работы

32. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

33. Основи страхової справи

34. Поняття та форми державного устрою

35. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

36. Господарський договір

37. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

38. Поняття та структура світового ринку
39. Виконавча влада
40. Грошові розрахунки в господарському обороті України

41. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

42. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

43. Поняття сущність та ознаки держави

44. Поняття громадянського суспільства і правової держави

45. Структура, основні поняття і закони екології

46. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

47. Книгопечатание и книжная справа на Руси в первой половине XVII в.

48. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Організація банківської справи

50. Поняття про банківський рахунок

51. Поняття, види та принципи страхування

52. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

53. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

54. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
55. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
56. Антропогеоценоз - елементарний осередок господарсько-культурного типу

57. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

58. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

59. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

60. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

61. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

62. Господарські операції

63. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

64. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

66. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

67. Облік операцій основних господарських процесів

68. Організація документування господарських операцій

69. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

70. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
71. Поняття біологічної зброї
72. Розмішення продуктивних сил Литви

73. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

74. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

75. Апеляційне провадження

76. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

77. Господарське законодавство

78. Господарське право зарубіжних країн

79. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

80. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

81. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

82. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

83. Ліцензійне провадження

84. Місцеві органи виконавчої влади

85. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

86. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
87. Основи господарського права
88. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

89. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

90. Підсудність адміністративних справ

91. Планування розслідування кримінальних справ

92. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

93. Поняття держави і права

94. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

95. Поняття злочину у кримінальному праві України

96. Поняття і види правопорушень

Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения

97. Поняття і елементи форми держави

98. Поняття і мета покарання

99. Поняття і ознаки держави

100. Поняття конституційного і державного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.