Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці 2010 Реферат Магістерська робота містить 132 стор., 7 табл., 28 рис., список літератури з 50 найменувань, 6 додатків на 14 стор. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органуУкраїни (на прикладі діяльності Київської обласної митниці) Об’єкт дослідження – діяльність Київської обласної митниці. Предметом дослідження є система організаційної та правової регламентації діяльності митного органу України на прикладі Київської обласної митниці. Мета дипломної роботи полягає в аналізі існуючого рівня організаційної та правової регламентацій діяльності регіональної митниці та розробці пропозицій по удосконаленню рівня організаційної та правової реглаиентації діяльності регіональної митниці в рамках концепції розробки системи «Електронна митниця» в Україні. За результатами дослідження сформульовані висновки, що впровадження спрощення митного контролю та митного оформлення шляхом застосування електронних ВМД (система «Електронна митниця»), наблизить митні процедури в Україні до європейських та світових стандартів та значно полегшить роботу законослухняним суб'єктам ЗЕД. Щодо митної справи, то системне спрощення процедур митного контролю перекладає увагу митних органів у бік вибіркового контролю товарів. При цьому особливого значення набувають аналіз та управління ризиками. Активна робота в цьому напрямі спеціалістів відповідних департаментів та спеціалізованих митних установ Держмитслужби забезпечить ефективність застосування електронного декларування. Одержані результати можуть бути використані в практичній роботі Київсь-кої обласної митниці. Рік виконання роботи – 2010. Рік захисту роботи – 2010. Анотація Магістерської роботи на тему „Організаційна та правова регламентація діяльності митного органуУкраїни” (на прикладі діяльності Київської обласної митниці) Магістерська робота присвячена вирішенню теоретичних та організаційних питань формування системи організаційної та правової регламентації діяльності регіональної внутрішньої митниці України, яка займається виключно експортним та імпортним оформленням та контролем товарів і послуг, які експортуються/ ім-портуються наземним транспортом в/із Київську область. Ключові слова: МИТНИЦЯ, МИТНИЙ КОДЕКС, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, МИТНИЙ КОНТРОЛЬ, МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, МИТНА СТАТИСТИКА, МИТНІ ПРОЦЕДУРИ, ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДМСУ, СИСТЕМА «ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ» ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організаційної та правової регламентації діяльності МОУ 1.1 Роль МОУ в зовнішньоекономічній діяльності держави 1.2 Державне регулювання діяльності МОУ та їх правовий статус 1.3 Сутність регламентації діяльності та взаємодії МОУ з іншими державними органами і бізнесом 1.4 Висновки до розділу 1 Розділ 2. Дослідження сучасного стану організаційної та правової регламентації діяльності МОУ 2.1 Аналітичний огляд експортно-імпортних операцій в Україні 2.2 Виявлення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на регламентацію діяльності Київської обласної митниці 2.3

Оцінка ефективності організаційної та правової регламентації діяльності Київської регіональної митниці 2.4 Висновки до розділу 2 Розділ 3. Напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.1 Напрями вдосконалення організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці 3.2 Аналіз чинників регламентації діяльності МОУ 3.3 Розробка заходів щодо підвищення ефективності інформаційної системи МОУ (із застосуванням ПЕОМ) 3.4 Висновки до розділу 3 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Додаток Е Вступ Актуальність теми магістерського дипломного дослідження полягає в важливості гармонізації регламентів митних процедур в Україні з вимогами митних регламентів Євросоюзу та інших країн при створенні електронних інформаційних систем, які будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн, доступні, керовані, безпечні, об'єднані та контрольовані. Об’єкт дослідження дипломної роботи – діяльність Київської обласної митниці. Предметом дослідження дипломної роботи є система організаційної та правової регламентації діяльності митного органу України на прикладі Київської обласної митниці. Мета дипломної роботи полягає в аналізі існуючого рівня організаційної та правової регламентацій діяльності регіональної митниці та розробці пропозицій по удосконаленню рівня організаційної та правової реглаиентації діяльності регіональної митниці в рамках концепції розробки системи «Електронна митниця» в Україні. Завданнями роботи є: 1. Проаналізувати правове положення Державної митної служби в Україні. 2. Виконати аналіз сутності організаційної та правової регламентації діяльності Державної митної служби України 3. Провести дослідження сучасного стану організаційної та правововї регламентації діяльності митних органів України на прикладі аналізу діяльності Київської обласної митниці. 4. Запропонувати напрямки підвищення рівня організаційної та правової регламентації діяльності Київської обласної митниці в рамках концепціїї впровадження системи «Електронна митниця» в Україні. В якості методологічної бази в роботі були використані історичний метод, методи статистичного аналізу з використанням ПЕОМ. Інформаційною базою досліджень були матеріали Державного комітету статистики України, Державної митної служби України та Київської обласної митниці за 2008 - 2010 рр. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що підтверджена важливість впровадження спрощення митного контролю та митного оформлення шляхом застосування електронних ВМД (система «Електронна митниця»), які наблизять митні процедури в Україні до європейських та світових стандартів та значно полегшить роботу законослухняним суб'єктам ЗЕД. Щодо митної справи, то системне спрощення процедур митного контролю перекладає увагу митних органів у бік вибіркового контролю товарів. При цьому особливого значення набувають аналіз та управління ризиками. Активна робота в цьому напрямі спеціалістів відповідних департаментів та спеціалізованих митних установ Держмитслужби забезпечить ефективність застосування електронного декларування.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в виявленні шляхів удосконалення «електронних» митних процедур в державах світу в напрямку створення Центральної бази Світової митної ради, яка дозволить електронний обмін «попередніми» деклараціями між країнами вивезення та ввозу товару/послуг (особливо для морських суден та авіаційних міжнародних перевезень) та суттєво стандартизує і спростить митні процедури. Одержані результати можуть бути використані в практичній роботі Київсь-кої обласної митниці. Магістерська робота складається з вступу, 3 розділів, висновків та рекомен-дацій, додатків, містить 132 стор., 7 табл., 28 рис., список літератури з 50 наймену-вань, 6 додатків на 14 стор. Розділ 1. Теоретичні аспекти організаційної та правової регламентації діяльності МОУ 1.1 Роль МОУ в зовнішньоекономічній діяльності держави Формування незалежної та суверенної держави зумовлює необхідність здійснення незалежної зовнішньої політики. На даний час Україна визначила своє прагнення інтегруватися до Європейської Спільноти, що передбачає приведення законодавства України відповідно до світових стандартів та проведення низки заходів економічного характеру. Захист державного кордону є невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і полягає у скоординованій діяльності митних органів України з іншими органами виконавчої влади. Підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам, що переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України, необхідно знати вимоги митного законодавства, дотримуватись встановленого порядку та принципів переміщення через митний кордон України для ефективнішої взаємодії. Тому ця тема є актуальною в наш час. Для реалізації функцій, покладених на митницю, необхідне здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД. Митні органи здійснюють взаємодію з підприємствами в наступних основних напрямках : Організують проведення контролю за додержанням законодавства України у сфері митно-тарифної справи. Сприяють захисту iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньо-економiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб. Застосувують заходи тарифного та нетарифного регулювання процесів перемiщеннi товарiв через митний кордон України. Здійснюють митний контроль та митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України. Здійснюють комплексний контроль, спільно із Національним банком, дотримання правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України. Створюють сприятливі умови для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України. Надают інформаційно-аналітичні послуги. Здiйснюють верифiкацiю (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України. Митним кодексом України законодавчо визначені принципи митного регулювання, якими керуються митні органи. Так, згідно зі ст. 4 МК України митне регулювання здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на її митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 5) системності; 6) ефективності; 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб; 8) гласності та прозорості.

Вже в перших днях німецько-совєтської війни лави Поліської Січі з кожним днем дуже зростали за рахунок все нових людей. Все це був зразково здисциплінований військовий народ, вихований в дусі палкої любови до батьківщини та свого рідного війська. Це були старші люди з царської та української армій та молодші вояки з польської та совєтської армій. Багато було також втікачів від совєтського переслідування, етапів та тюрем. По всіх наших гарнізонах та міліційних станицях кипіла вишкільно-організаційна робота. Вчорашні цивільні люди на очах мілітаризувалися. На звільнених районах організовувалася цивільна адміністрація під контролею та опікою Поліської Січі. Вся Поліська котловина та її власна збройна сила готувалися до нових великих подій своєї історії. Розділ десятий ПРИГОТУВАННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПУ Готуючись до генерального наступу проти московсько-большевицьких сил на Поліссі, ми насамперед вислали делегацію під проводом хорунжого Петра Довматюка-Наливайка до білорусів, щоб з цим нашим братнім сусідом нав'язати якнайтісніший контакт зараз і на майбутнє

1. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Організаційні форми інноваційної діяльності

4. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

5. Організаційна система управління природокористуванням України

6. Організація та планування кредитування
7. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
8. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

9. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

10. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

11. Організаційна структура управління персоналу підприємства

12. Організаційна структура управління підприємством

13. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

14. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

15. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

16. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

18. Процес організації виробництва та виробництва

19. Організаційна структура митної системи України

20. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

21. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

22. Фірма як організаційна форма підприємництва
23. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
24. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

25. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

26. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

27. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

28. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

29. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

30. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

31. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

32. Організація діяльності "ПриватБанку"

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

34. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

35. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

36. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

37. Організація збутової діяльності на підприємстві

38. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
39. Імідж ділової людини та організації
40. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

41. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

42. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

43. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

44. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

45. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

46. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

47. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

48. Рельєф та ландшафтна організація

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

50. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

51. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

52. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

53. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

54. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
55. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
56. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

57. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

58. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

59. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

60. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

61. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

62. Організація захисту державної таємниці в Росії

63. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

64. Правова організація працевлаштування громадян

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

65. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

66. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

67. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

68. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

69. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

70. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
71. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
72. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

73. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

74. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

75. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

76. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

77. Світова організація торгівлі: цілі та функції

78. Україна та міжнародні економічні організації

79. Економічні та правові основи управління організацією

80. Лідерство та керівництво в організації

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Організація ярмарок та аукціонів

82. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

83. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

84. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

85. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

86. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
87. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
88. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

89. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

90. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

91. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

92. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

93. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

94. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

95. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

96. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

97. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

98. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

99. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.