Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „ Економіка підприємства&quo ; тема роботи: „Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України&quo ; ЗмістВступ Розділ 1. Основні засади державного регулювання господарською діяльностю в україні 1.1 Господарський Кодекс України 1.2 Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 1.3 Дозвільна система у сфері господарської діяльності Розділ 2. Основні регуляторні дії вищих органів управління господарською діяльністю підприємств в україні 2.1 Державна реєстрація суб’єктів господарювання 2.2 Ліцензійне обмеження видів господарської діяльності 2.3 Патентування окремих видів господарської діяльності 2.4 Антимонопольне регулювання конкуренції в господарській діяльності Розділ 3. Оновлені організаційні функції міністерств кабінету міністрів україни як вищих органів керівництва розвитком підприємств галузей 3.1 Основні функції Міністерство палива та енергетики України 3.3 Основні функції Міністерства промислової політики України Висновки Список використаної літератури ВступСистема державного управління суб’єктами господарювання в Україні існує у вигляді вищих органів загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання. Формування і функціонування таких органів управління є об'єктивно необхідними й доцільними, оскільки зумовлюється наявністю широкого кола управлінських рішень, прийняття та практична реалізація яких перебувають поза можливостями та компетенцією самих підприємств і організацій, які в ринковій економіці мають, переважно, недержавну форму власності. Чинну в Україні систему загальнодержавного управління підприємствами, організаціями та іншими первинними ланками (утвореннями) національної економіки очолює Президент України, який як глава держави в рамках повноважень, визначених Конституцією України, керує всіма сферами діяльності суспільства, включаючи економіку. Верховна Рада (парламент) України бере участь в управлінні економікою, окремими її сферами і галузями опосередковано, через формування необхідної законодавчої бази. Центральну виконавчу владу держави репрезентує Кабінет Міністрів України, який практично реалізує соціально-економічну політику країни, координує та спрямовує діяльність конкретних ланок національної економіки через відповідні центральні органи виконавчої влади - міністерства, державні комітети, комітети, агентства, інші установи. Центральними органами виконавчої влади, керівники яких входять безпосередньо до складу Кабінету Міністрів України та які утворюють систему державного управління суб'єктами господарювання (діяльності), є конкретні міністерства, комітети та інші центральні відомства. До вищих органів державного управління підприємствами (організаціями) належать також державні комітети та інші центральні органи, статус яких прирівнюється до статусу Державного комітету України: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України; Державний комітет України по водному господарству; Державний комітет України по земельних ресурсах; Державний комітет України з енергозбереження; Державний комітет лісового господарства України; Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України; Державний комітет статистики України; Національне космічне агентство України; Крім того, функціонують центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Такими є: Антимонопольний комітет України; Державна податкова адміністрація України; Державна митна служба України; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Національна комісія регулювання електроенергетики України; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; Фонд державного майна України; Зважаючи на це, актуальністю теми курсової роботи є дослідження ролі вищих органів управління підприємствами різних форм власності в Україні. Метою курсової роботи було дослідження необхідності створення та функцій вищих органів управління підприємствами в Україні, як основи державного регулювання економічного механізму країни при переході до ринкової економіки та недержавних форм власності в господарюванні. Інформаційною базою дослідження були матеріали „електронної” бази законодавства України - „Ліга&quo ; (кодекси, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України). Розділ 1. Основні засади державного регулювання господарською діяльностю в україні 1.1 Господарський Кодекс УкраїниГосподарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. Господарський Кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Під господарською діяльністю у Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності.

Під організаційно-господарськими відносинами у Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Загальними принципами господарювання в Україні є: забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання; свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; захист національного товаровиробника; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. У сфері господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому. Економічна стратегія - обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення крупно-масштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і національного багатства, підвищення народного добробуту. Економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей народного господарства, засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об'єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб'єктів господарювання. Економічна тактика - сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в поточному періоді розвитку народного господарства. Правове закріплення економічної політики здійснюється шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, у прогнозах і програмах економічного і соціального розвитку України та окремих її регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а також відповідних законодавчих актах.

Практично у кожнй з цих органзацй бльш чи менш активно дяли самостйники. Вктор Андрвський був цлком правий, коли зазначав, що в умовах низького рвня нацонально свдомост населення Мхновський не лише поширював укранську дею, вн разом з тим готував Aрунт для сприйняття ц де[499]. Саме цьому була присвячена його дяльнсть у рзних громадських об'днаннях. Одним з таких об'днань був укранський вддл при Харквськй громадськй бблотец, який був органзований в умовах революц. З 1908 р. на чол комс, яка керувала роботою вддлу, став Микола Мхновський[500]. Починаючи з 1909 р. у звтах бблотеки з'являться окремий роздл, присвячений дяльност укранського вддлу. У комс були близьк до Мхновського члени УНП: Г. Шевченко, О. Степаненко, О. Расторгув, а також Х.Д.  Х.О. Алчевськ, небж Мхновського Олександр, помчник присяжного повреного М. Бленький, пдпримець ¶. Бойко, дворянка Н. Нмцевич та н.[501] За даними Харквського жандармського управлння, до складу укранського вддлу ХГБ входило близько 60 чоловк

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. АПК, його галузева структура і необхідність формування

3. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

4. Необхідність боротьби з виготовленням та розповсюдженням фальшивих грошових знаків

5. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

6. Органи внутрішніх справ України
7. Організація обліку власного капіталу підприємства України
8. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

9. Система управління податками в Україні

10. Діяльність органів управління освітою

11. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

12. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

13. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

14. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

15. Організаційна система управління природокористуванням України

16. Ліквідність банку

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

18. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

19. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

20. Сучасні принципи державного управління

21. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

22. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха
23. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
24. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

25. Міжнародна валютна ліквідність

26. Ліквідність інвестицій

27. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

28. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

29. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

30. Організаційна структура управління персоналу підприємства

31. Організаційна структура управління підприємством

32. Організація управління персоналом підприємства

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Особливості управління організацією

34. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

35. Персонал як об’єкт управління організації

36. Принципи управління персоналом

37. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

38. Сутність лідерства та управління
39. Удосконалення управління персоналом організації
40. Філософія управління організацією

41. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

42. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

43. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

44. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

45. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

46. Бідність – як глобальна проблема людства

47. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

48. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

49. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

50. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

51. Сучасний стан державних органів управління економікою

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

54. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
55. Ділові взаємовідносини в апараті управління
56. Процес управління та його основні стадії

57. Системний підхід до управління персоналом фірми

58. Управління затратами

59. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

60. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Сбалансованість бюджета України

63. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

64. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

66. Легка промисловість України i транспорт

67. Сільське господарство i харчова промисловість України

68. Акти державного управління

69. Легка промисловість України укр

70. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
71. Кредитний ризик та методи управління ними
72. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

73. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

74. Формування та розвиток банківської системи України

75. Валютні ризики: економічна природа та управління

76. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

77. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

78. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

79. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

80. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

82. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

83. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

84. Хімічна промисловість України

85. Лучна рослинність України

86. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України
87. Державне управління в сфері охорони здоров’я
88. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

89. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

90. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

91. Достатність доказів у кримінальному процесі України

92. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

93. Організація роботи Верховної Ради України

94. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

95. Поняття й принципи громадянства України

96. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

97. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

98. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

99. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.