Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

3. Аналіз діючих підручників та тестів.Порівняльна характеристика тем. Останній час тема «Показникова і логарифмічна функція» вивчається в середній школі за підручником під редакцією А.Н.Колмогорова. На сьогоднішній день з’явився новий підручник авторами якого є М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубінчук, в якому данна тема вивчається дещо по іншому. Проведемо порівняльну характеристику вивчення данної теми в згаданих підручниках. Тема: «Показникова функція». Підручник під редакцією Підручник під редакцією М.І.Шкіль, А.Н.Колмогорова «Алгебра і початки З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук аналізу у 10-11 кл.» «Алгебра і початки аналізу у 10-11 кл.» (1 Показникова функція (1 Поняття показникової функції. .1.Степінь з ірраціональним .1. Означення і графік показником показникової функції. Фіксують додатнє число а і ставлять Дається означення: Функція . де а>0, називається Цим самим отримують числову функцію показниковою (з основою а). , визначену на множені Q Вивчення показникової функції раціональних чисел. Зазначається, починається з функції стала, потім розглядається для будь-якого будуються їхні графіки і раціонального числа. порівнюються. Далі розглядається Будуються графіки функцій і порівнюються. Далі функції . З графікив описується як визначається число зчитуються спільні властивості. при Далі порівнюються графіки функцій а>1, в загальних рисах. Аналогічно ). З описується визначення числа . Крім цього вважають, що функцій. для .2. Властивості показникової .2. Загальні властивості функції. показникової функції. Означення: Функція, задана формулою D(y)=R показниковою з основою а. якщо x=0, показникова функція Формулюються основні властивості: Область визначення множина R Зазначені вище властивості дійсних чисел. доводяться, розглядаються всі Область значень множина R всіх можливі випадки. Далі наводяться додатніх дійсних чисел. властивості без доведення. При і функція якщо , то якеб не було спадає на множині R. додатнє число , існує, і до того ж При будь-яких дійсних значеннях х і єдине, таке значення х, що . .3. Властивості графіка показникової функції. Графік розміщений у верхній півплощині, тобто там де ординати додатні. Будь-яка пряма, паралельна осі 0Y, перетинає графік і до того ж тільки в одній точці. Крива проходить через точку (0;1), тобто коли х=0, функція чисельно дорівнює 1. З двох точок графіка вище розміщена та , яка лежить правіше, тобто в міру просування зліва на право він піднімається вгору. На графіку є точки, які лежать вище будь-якої прямої, паралельної осі 0х. На графіку є точки, що лежать нижче будь-якої прямої, проведеної у верхнії півплощині паралельно осі Х. Будь-яка пряма, що паралельна осі Х і лежить у верхній півплощині, перетинає графік, і при чому в одній точці. .4.Приклади застосування властивостей показникової функції. В цьому пункті наводяться приклади вправ на показникову функцію і варіанти їх розв’язування. .5. Використання показникової функції під час вивчення явищ навколишнього середовища Задача про радіоактивний розпад. Задача про зміну атмосферного тиску. Задача про розмноження бактерій. Задача про вакуумування.

Задача про приріст деревини. Всі запропоновані задачі наводяться з розв’язанням. .6. Основні показникові тотожності. Для будь-яких дійсних значень х і у справедливі рівності: (2 Розв’язування показникових (2 Розв’язування показникових рівнянь і нерівностей. рівнянь і нерівностей. .1. Рівняння. .1. Показникові рівняння. Розглядається найпростіше Показниковим називають рівняння, в показникове рівняння і яких невідоме входить лише до показників степенів при сталих або рівняння не має основах. Найпростішим рівнянням є розв’язків. . Функція на що загального методу розв’язування проміжку показникових рівнянь немає. (спадає при ) і набуває Виділяють кілька типів показникових додатних значень. Застосувавши рівнянь і наводять схеми (приклади) теорему про корінь, дістаємо, що їх розв’язання. рівняння при будь-якому , має єдиний корінь. обох частих показникового рівняння Щоб його знайти треба подати до спільної основи. Приклади. у вигляді Спеціальні способи розв’язання: є розв’язком рівняння , зведення до спільного показника. демонструється на графіку функції. А також показникове рівняння Розглядається 4 приклади. перетворюють відомими методами: заміни, зведення до квадратного рівняння, а потім вже використовують певну схему. .2. Нерівності і системи рівнянь. .2. Розв’язування нерівностей, які Розв’язання найпростійших містять показникову функцію. показникових показникових Найпростішими є нерівності виду нерівностей грунтується на відомій . Під час розв’язування властивості функції ; ця використовують властивість функція зростає, якщо , і монотонності показникової функції. спадає, якщо приклади. розв’язування даної нерівності зведеться до розв’язування нерівності зводиться до розв’язування нерівності . Приклади розв’язання нерівностей. Тема: «Логарифмічна функція». Підручник під редакцією Підручник під редакцією М.І.Шкіль, А.Н.Колмогорова «Алгебра і початки З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук аналізу у 10-11 кл.» «Алгебра і початки аналізу у 10-11 кл.» (1 Логарифми і їх властивості. (1 Логарифми. .1.Логарифм. .1. Поняття логарифма. Даэться означення: Логарифмом числа Дається означення: Корінь рівняння b за основою а називається 1, називають показник степеня, до якого слід логарифмом числа за основою а. піднести основу а, щоб отримати Логарифмом числа за основою а число b. (a>0, a1) називається показник Тут же зазначається, що формулу степеня х, до якого треба піднести 1) називають а, щоб дістати число . основною логарифмічною тотожністю. Далі наводиться логарифмічна рівність і зазначається, що ці рівності визначають одне і теж співвідношення. Наводяться три основні задачі: Знайти число за даним його логарифмом b і за основою а. Знайти основу а за даним числом і його логарифмом b. Знайти логарифм від даного числа за данною основою а. Далі наводять приклади. .2. Основна логарифмічна тотожність. Розглядається показникова рівність (2), (3). Рівність (3) називається основною логарифмічною тотожністю. .2. Основні властивості логарифма. .3. Основні властивості логарифма. Для будь-яких a>0 (a(1) і будь-яких Т.1. Логарифм добутку двох додатних додатніх х і у виконуються рівності множників дорівнює сумі їх логарифмів, тобто Т.2

. Логарифм частки двох додатних логарифмів діленого і дільника (чисельника і знаменника), тобто Далі наводиться формула переходу від однієї основи логарифма до Наслідок: Логарифм дробу, чисельник іншої якого дорівнює одиниці, дорівнює Далі дається означення десяткового логарифму знаменника взятого з логарифма на описовому рівні: протилежним знаком. Десятковим називається логарифм за Т.3. Логарифм степеня додатного основою10 і позначається . Але числа дорівнює показнику степеня, більш конкретно на десяткових помноженому на логарифм основи логарифмах не зупиняються. цього степеня, тобто Т.4. Логарифм кореня з додатного числа дорівнює логарифму підкореневого виразу, поділеного на показник кореня, тобто Всі властивості доводяться. .4. Деякі важливі тотожності, що містять логарифми. Всі тотожності доводяться. .5. Потенціювання Перетворення за допомогою якого за даним логарифмом числа (виразу) визначають саме число (вираз), називають потенціюванням. .6. Перехід від однієї основи логарифма до іншої. Вводиться формула .7. Натуральні логарифми з основою е називають натуральним, або неперовим. (2 Логарифмічна функція (2 Логарифмічна функція Функція задана формулою , .1. Поняття логарифмічної функції: називається логарифмічною з основою а. Функцію , називають Перечисляють основні властивості логарифмічною функцією за основою а цієї функції. Властивості (a>0 ,a(1). Зазначається, що графік аналогічні до перших трьох функції можна дістати з властивостей логарифмічної функції графіка функції , симетрично наведені у підручнику Шкіля М.І. відобразивши останній відносно Далі зазначається, що графіки прямої у=х. показникової і логарифмічної, що мають однакову основу, симетричні .2. Властивості логарифмічної відносно прямої у=х. Потім функції. розглядаються приклади застосування Область визначення логарифмічної властивостей логарифмічної функції. функції множина всіх додатніх На цьому вивчення теми логарифмічна чисел. функція в підручнику під редакцією Область значень- множина всіх Колмогорова закінчується. дійсних чисел. Логарифмічна функція на всій області визначення R зростає, якщо a>1 і спадає, якщо 0

Чуття сервлзму пригноблено, упослжено нац також не може померти вдразу. Отже необхдно створити так державн умови, як найкраще помогли би викорненню цих шкодливих наслдкв минулого. З другого боку: пролетарська держава, яка народжуться з революц, ма на мет усунути всяк форми утиску, всяк форми пдлеглости, нервности, всяк явища, як стоять на перешкод вльному, всебчному розвитков людини. Нарешт: нацональний утиск, нацональна нервнсть чи пдлеглсть тсно, глибоко, орAанично пов'язана з утиском, пдлеглостю й нервностю соцальною й економичною. ¶ коли ми, руськ комунсти, хоч в якйсь мр пддержумо нервнсть або пдлеглсть нацональну, то це значить, що ми пддержумо пдлеглсть соцальну й економичну, це значить, що руський пролетарат перебра на себе функц знищених руських паразтарних буржуазних клас що-до визиску укранського робтництва й усього укр. народа. Через те Рос. ком. партя вважа, що найкращою формою розвитку революц кожно нац   повна державна незалежнсть, у добровльному тсному союз з усма соцалстичними державами проти всесвтньо буржуаз

1. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

2. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

3. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

4. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

5. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

6. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
7. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

10. Основні макроекономічні показники

11. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

12. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

13. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

14. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

15. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

16. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

18. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

19. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

20. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

21. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

22. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років
23. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"
24. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

25. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

26. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

27. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

28. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

29. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

30. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

31. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

32. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

33. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

34. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

35. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

36. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

37. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

38. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
39. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
40. Економічні та правові основи управління організацією

41. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

42. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

43. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

44. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

45. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

46. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

47. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

48. Динамічні процеси та теорія хаосу

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

50. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

51. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

52. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

53. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

54. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
55. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки
56. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

57. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

58. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

59. Шпаргалки по математике (логарифмы, тригонометрия) (Шпаргалка)

60. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

61. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

62. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

63. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

64. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

65. Біологічні функції серинових протеїназ

66. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

67. Антропологічні типи українців

68. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

69. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

70. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
71. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці
72. Технічні засоби пожежегасіння

73. Гігієнічні норми праці

74. Ергономічні основи проектування

75. Охорона праці в хімічній промисловості

76. Тропічні рослини

77. Людина: біологія й соціологічні проблеми

78. Біологічні ритми

79. Екологічні завантаження

80. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

82. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

83. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

84. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

85. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

86. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
87. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
88. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

89. Економічні райони України

90. Економічні злочини

91. Логічні основи ораторського мистецтва

92. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

93. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

94. Фразеологічні поетизми

95. Алгоритмічні мови програмування

96. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

97. Графічні роботи на комп’ютері

98. Антропологічні типи українців

99. Великі географічні відкриття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.