Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ РЕФЕРАТ З прочитаної німецькою мовою літератури з фаху 03.00.15 – генетика на тему: Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси в рослин Аспіранта біологічного факультету, кафедри генетики і фізіології рослин Біланича Михайла Михайловича Підтверджую: Науковий керівник докт. біол. наук проф. Ніколайчук В.І. Декан біологічного факультету док. біологічних наук, проф. Ніколайчук В. І. Викладач німецької мови – проф. Меліка Г. І. Ужгород - 2005 Зміст I.Важкі метали в навколишньому середовищі. Їх хімічні властивості і роль для живої II.Вплив важких металів на ріст і розвиток Список використаних джерел Im Referra verwe de e ВСТУП Тема впливу важких металів на живі організми є дуже актуальною, оскільки важкі метали є одними з основних хімічних забруднювачів навколишнього середовища. Важкі метали є мікроелементами, тобто містяться в мікроскопічних кількостях в рослинах. Мікроелементи – це ті елементи, які повинні бути в дуже малих кількостях (10-2 – 10-5%), щоб гарантувати ефективне функціонування організму. Вони знаходяться в різних кількостях у в ґрунтах, але за рахунок діяльності людини багато ґрунтів забруднюється великою кількістю тих чи інших металів. Далі рослини вбирають ці метали, які в великих кількості здебільшого є токсичними для них, як і для інших живих організмів. Але в визначених кількостях важкі метали є необхідними для росту і розвитку рослин. Вони виконують різні фізіологічні функції в організмах рослин і інших живих організмах. Вони зв’язуються з визначеними білками і утворюють багато ферментів. В будові ферментів ці метали входять в простетичні групи. Наприклад алкогольдегідрогеназа містить цинк. Система цитохромів містить залізо. . В процесі еволюційного розвитку живі організми пристосувались накопичувати мікроелементи, оскільки в навколишньому середовищі їх було мало. Коли ж люди почали забруднювати навколишнє середовище важкими металами, які містяться в викидах автомобілів, в смітті, яке викидають і спалюють люди, в викидах різних заводів, що виробляють хімічну продукцію, підприємств гірничої промисловості і т.д., ця властивість призвела до надмірного накопичення організмами цих металів, тому що вони дуже важко виводяться з організмів. Метою даної роботи є зібрати інформацію в німецькомовних літературних джерелах про знаходження важких металів в навколишньому середовищі, шляхи потрапляння його туди, вплив важких металів на біохімічні та фізіологічні процеси в рослин, зокрема росту та розвитку, також по можливості зібрати відомості про дію важких металів на ті ж процеси в рослин, зокрема в ячменю, хоча це не є основною метою. Важливість теми полягає в тому, що на сьогоднішній день відбувається постійне забруднення навколишнього середовища важкими металами та іншими забруднювачами, але властивість екосистем самовідновлюватись має свої межі. Наприклад деякі екосистеми вже настільки забруднені, що неспроможні самоочищатись. В рослин також існують межі витривалості навантаження важкими металами.

Тому потрібно вивчати в яких концентраціях ці речовини стимулюють, а в яких пригнічують фізіологічні процеси в рослин. 1.ВАЖКІ МЕТАЛИ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ЇХ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І РОЛЬ ДЛЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. Метали, густина (питома вага) яких більша 5 г/см3 , називаються важкими металами. Важкі метали, являючись мікроелементами містяться в різних ґрунтах. Різні ґрунти характеризуються різним складом і різним вмістом важких металів. Одні і ті ж важкі метали в різних ґрунтах бути або в мінімальних кількостях або в надто великих дозах, в яких вони вже є небезпечними для рослин. В високих дозах ці елементи, в основному знаходяться в наслідок діяльності людини, тобто антропогенного навантаження. Природно ж у ґрунтах є лише невеликі кількості того чи іншого металу, а то й взагалі може не бути його слідів. Тому рослини і взагалі і взагалі живі організми пристосувались накопичувати ці речовини в тканинах. Але при великих дозах цих металів виведення їх з тканин не відбувається і відбувається отруєння ними живих організмів. Важкі метали є не тільки в ґрунтах, але й в повітрі і в воді. В воду вони потрапляють з ґрунтів. В повітря, в основному при спалюванні різних складних речовин, до складу яких вони входять, наприклад при викидах газів автомобілями, тепловими електростанціями, заводами. . Також ці речовини потрапляють в навколишнє середовище при викидах підприємствами гірничої промисловості залишків руд і т.д. важкі метали можуть міститися і в смітті, яке знаходиться на звалищах, наприклад в пластмасах. Адже для досягнення кращих якостей при виробництві пластмас, до їх складу добавляють різні хімічні доповнення. Це так звані стабілізатори, які захищають пластмаси проти високих температур і сонячного випромінювання. Вони є отруйними. Це фарбуючи речовини, інгібітори згорання (антипірен) і т.д. До них відносяться і важкі метали (свинець, ртуть, кадмій, бром, олово). В 1980 році вироблялося 4000 тон, а в 2003 вироблялось 8000 т таких речовин. Через деякий час пластмаси потрапляють в навколишнє середовище, як сміття і ці речовини з них вивільняються. . Для більшої частини живих організмів необхідні майже 80 елементів, частина яких являється важкими металами. Кожен з них відіграє важливу роль і в рослинному організмі. Вони з білками можуть утворювати ферменти, являються комплексоутворювачами і т. д. Наприклад, марганець має здатність змінювати валентність і тому бере участь в реакціях окислення-відновлення в процесах фотосистеми 2; сприяє проходженню темнової фази фотосинтезу і т.д. Мідь входить до складу ферментів, що забезпечують процеси дихання (аскорбіноксидази, поліфенолоксидази), до пластоціаніну, який входить до фото системи 1, утворює комплекси з ДНК. Молібден входить до складу ферментів нітрогеназного комплексу, нітратредуктази, яка перетворює нітрати в нітрити, ксантиноксидази. Молібден стимулює синтез вітаміну С. Кобальт входить до складу вітаміну В12, який є коф актором ферментів метилування. Він відповідає за утворення тироксину. Цинку накопичується в нормі до 60 мг/кг сухої речовини. Входить до складу багатьох ферментів: пептидаз, карбоангідрази, алкогольдегідрогенази, лактатдегідрогенази, глутаматдегідрогенази.

Залізо комплекси з вітамінами, білками, вуглеводами, підвищує каталітичну функцію ферментів у тисячі разів. Особливістю важких металів є те що багато з них може утворювати хімічні комплекси. Наприклад, S 2 aOH 2H2O = a2 H2 Вивченням таких комплексів займається робоча група доктора Ф. Готчальха. . Кобальт і нікель. Кобальт являє собою сріблясто-сірий метал. Температура плавлення рівна 1492 С°. Густина - 8,84 г/см3. Нікель має сріблясто-білий колір. Його температура плавлення – 1455С°. Густина – 8,91 г/см3. В хімічних реакціях кобальт і нікель менш активні, ніж залізо, вони розчиняються в розбавлених кислотах з виділенням водню і утворенням солей кобальту і нікелю. Для кобальту в сполуках характерні ступені окислення 2 і 3. Він утворює оксиди СоО і Со2О3. Для нікеля характерна ступінь окислення 2, рідше 3,. Він утворює один оксид iO. Масові частки кобальту і нікелю в земній корі складають відповідно 3·10-3 і 8·10-3 %. Важливішими мінералами кобальту і нікелю являються кобальтин СоАsS, ліннеїт Со3S4, петландіт (Fe, i)S, нікелін iAs. Кобальт і нікель часто є супутниками в природі. є Олово і Свинець. Масові частки їх в земній корі рівні відповідно 4·10-3 і 1,6·10-3%. Олово – сріблясто-білий м’який метал, легко плавиться (температура плавлення - 213,9 Сє). Це звичайна модифікація , так зване біле олово. При температурі нижче 14 Сє стійке сіре олово. При охолодженні металічне олово переходить в сіре і в результаті розсипається. Це явище відомо під назвою „олов’яна чума”. Деякі cполуки олова: S Cl2, a2, H2S O3, S SO4. Свинець – м’який пластичний синювато сірий метал з температурою плавлення 237,4 Сє. Олово і свинець розчиняються в водних розчинах лугів при нагріванні утворюючи комплексні сполуки. Цинк, кадмій, ртуть. Проявляють в сполуках ступінь окислення 2 (ртуть і 1). Масова частка цинку в земній корі складає 5 · 10-3 %. Він зустрічається лише в складі сполук, наприклад Z S, Z CO3. Це сріблясто-білий метал. Плавиться при температурі 419,5 Сє. Володіє хорошою тепло- і електропровідністю. Цинк хімічно активний метал який при нагріванні взаємодіє з різними неметалами. Сульфат цинку використовують як мікродобриво. Масова частка кадмію в земній корі складає 5·10-5 %. Його найважливіші мінерали – CdS i CdCO3. Здебільшого вони э супутниками мінералів цинку. Температура плавлення кадмію 321 Сє Кадмій і ртуть сріблясто-білі метали. В звичайних умовах ртуть – рідина, її температура плавлення рівна –38,9Сє. Це метал, що само легше плавиться. Масова частка ртуті в земній корі складає 7·10-6%. В хімічному відношенні кадмій хімічно активний метал а ртуть малоактивний. Також важкими металами є залізо, ванадій та інші. 2.РОЛЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ Важкі метали в невеликих концентраціях потрібні всім живим організмам, оскільки входять в склад ферментів і беруть участь у багатьох фізіологічних реакціях і процесах, які в них проходять. Наприклад цинк входить до каталази, яка являється одним з самих ефективних ферментів, які є відомими. Міліграм каталази каталізує процес утворення не менше, ніж 2740 л кисню з пероксиду водню за годину.

Але визвольна боротьба Украни проти московсько-большевицького поневолення дотепер не знаходить належного зрозумння та пдтримки з боку захднх держав, на як спада головна роля й вдповдальнсть у сучасному свтовому змаганн. Такий стан не виплива з незнання про укранську визвольну боротьбу, про  снування, розвиток  вияви, про  мету та рушйн сили. Кервн  впливов полтичн кола мають потрбн нформац. Так само полтика захднх держав не може бути неприхильною до справи визволення  державно самостйности Украни з власних мотивв. Байдуже, а подекуди й неприхильне ставлення полтики провдних захднх держав до укрансько справи  наслдком засад-ничих помилок ц полтики у вдношенн до Москви. В одних з тих держав усе ще переважають над та намагання знайти можливсть мирного спвжиття або бодай спвснування з большевицькою Москвою та  сателтами, опанованими комунзмом. Тому то там бояться проявити будь-яку прихильнсть до найдразлившо для Москви укрансько справи. Але навть полтика тих держав, як найбльше  готов покласти тверду межу дальшому большевицькому загарбанню, ще не насмлються трактувати боротьбу з большевизмом прямолнйно  послдовно

1. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

2. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

3. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

4. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

5. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

6. Психофізіологічні основи емоцій
7. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств
8. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

9. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

10. Обштукатурювання цегляних стін простою штукатуркою з послідуючим затиранням "вкругову" та "врозгін"

11. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

12. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

13. Контроль та ревізія використання основних засобів

14. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

15. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

16. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

17. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

18. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

19. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

20. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

21. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

22. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
23. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
24. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

25. Готельна компанія Accor, готель Ibis та інші готелі мережі Accor

26. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

27. Вплив фізіології на психологію

28. Розвиток та сучасний стан соціології

29. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

30. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

31. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

32. Постанови з кримінального процесу

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

34. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

35. Тропічні та субтропічні плодові рослини

36. Фізіологія системи крові

37. Анатомія і фізіологія собаки

38. Докази та доказування в кримінальному процесі
39. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки
40. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

41. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

42. Методи психофізіологічних досліджень

43. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

44. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

45. Україна та міжнародні економічні організації

46. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

47. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

48. Динамічні процеси та теорія хаосу

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Спортивна орієнтація та відбір в процесі багаторічного тренування лижників і гонщиків

50. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

51. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

52. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

53. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

54. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії
55. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
56. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

57. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

58. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

59. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

60. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

61. Лекції з української та зарубіжної культури

62. Лідерство, вплив та влада

63. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

64. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

66. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

67. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

68. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

69. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

70. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
71. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
72. Зміст та завдання професійної етики юриста

73. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

74. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

75. Оцінка майна з метою страхування

76. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

77. Формування та розвиток банківської системи України

78. Аналіз доходів та витрат банку

79. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

80. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

81. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

82. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

83. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

84. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

85. Мета та функції контролінгу

86. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
87. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
88. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

89. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

90. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

91. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

92. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

93. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

94. Знайомство з Ефіопією та Кенією

95. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

96. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

97. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

98. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

99. Зміст права на фірмове найменування та його охорона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.