Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Генетичні типи островів, їх характеристика РОЗДІЛ 2. Історичні факти про видоутворення РОЗДІЛ 3. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша 3.1 Систематичний аналіз флори 3.2 Біоморфологічний аналіз флори 3.3 Еколого-ценотичний аналіз флори 3.4 Географічний аналіз флори 3.5 Ендемізм та генезис флори 3.6 Динаміка рослинності островів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Одним із найважливіших завдань сучасної ботаніки є детальне дослідження флори та рослинності конкретних регіонів, у першу чергу територій, які й досі зберігаються у природному або малотрансформованому стані. Останнім часом у зв'язку з постійно зростаючим антропогенним пресом на рослинний світ своєрідних частково або повністю ізольованих екосистем, якими є острови, найактуальнішим є виявлення їх флористичного та ценотичного різноманіття з метою його охорони та раціонального використання, а також здійснення моніторингових досліджень. Острови є унікальними природними утворами цього регіону і нині залишаються одним з тих ландшафтних комплексів, які відіграють значну роль у підтримці біорізноманіття півдня України. В майбутній екологічній мережі України вони ввійдуть до Азово-Чорноморського літорально-степового екокоридору. Деякі з досліджених нами островів входять до комплексу водно-болотних угідь приморського регіону і є місцем концентрації видів орнітофауни. Важливим завданням є виявлення взаємовпливу рослинної та орнітологічної компонент острівних екосистем. До початку 70-х років у нашій літературі порівняно мало приділялось уваги проблемам тваринного і рослинного світу островів. Істотний перелом настав після рейсу дослідницького судна «Дмитрий Менделєєв» у 1971 p., який був спеціально присвячений дослідженню природи островів Тихого океану. Останніми роками з'явились цікаві публікації з цієї теми. Водночас і за кордоном явно посилився інтерес до біогеографії островів. Порівняльно-географічні дослідження екосистем, угруповань і біофілот різних за розмірами і походженням островів дають змогу зрозуміти багато загальних закономірностей географії життя — острови часто є особливо зручною моделлю для з'ясування таких закономірностей. Разом з тим органічний світ їх має також низку специфічних і цікавих рис. У зв'язку з цим можна нагадати, що ознайомлення з острівним світом Галапагоського архіпелагу привело Ч. Дарвіна до дуже важливих висновків його еволюційної теорії. Острови характеризуються деякою збідненістю на таксони і незаповненістю екологічних ніш в угрупованнях. З одного боку, острівні фауни і флори часто містять види і вищі таксономічні категорії явно реліктового характеру, а з другого — молоді ендемічні форми. Нерідко це суміщується — явно реліктовий рід (або родина) може бути представлений молодим, що недавно утворився, видом або видами. Ступінь вираженості перелічених «острівних» рис може дуже змінюватись залежно од віку та походження острова, його площі, відстані до материка й екологічної різноманітності природи, Острівні риси тією чи іншою мірою властиві і багатьом Ізольованим територіям, оточеним ділянками з різко відмінними умовами.

Прикладом таких «островів на суші» можуть бути розташовані серед. пустині Оазиси; ділянки високогір'я, оточені рівнинами; плями пустинь на дні міжгірних улоговин у дощовій тіні; гірські ліси, оточені безлісними просторами; окремі прісні озера, болота, печери. Метою нашої роботи було встановити процес видоутворення та формування біоти на островах, дослідити їх роль у збереженні біорізноманіття. В зв'язку з цим необхідно було вирішити такі завдання: 1) проаналізувати біогеографію островів, їх генетичні типи; 2) навести історичні факти про видоутворення; 3) виявити видовий склад флори судинних рослин здійснити аналіз флори в систематичному, біоморфологічному, еколого-ценотичному і географічному аспектах та виявити її генезисні зв'язки; 4) дати созологічну оцінку флори і рослинності островів, виявити роль островів в системі національної та загальноєвропейської екологічної мережі. РОЗДІЛ 1. ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ОСТРОВІВ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА За складністю ландшафтної (екологічної) структури території виділяють такі генетичні типи островів: 1) біогенні (коралові); 2) вулканічні; 3) геосинклінальні (великі елементи острівних дуг); 4) материкові (що лежать на материковому шельфі). Біогенні острови на атолах мають звичайно невеликий вік (3—4 тис. років), малу площу, одноманітні умови та обмежений набір угруповань з дуже малою кількістю видів, які дуже поширені й. легко долають простори океану. Вулканічні острови різноманітніші: вони мають гірський рельєф, включають також біогенні утвори — коралові рифи, площа їх в середньому більша. Вік вулканічних островів в середньому становить кілька мільйонів років, а найстародавніші досягають 10 млн. років і більше (наприклад, острів Лорд-Хау). Геосинклінальні острови ще більші, мають складний генезис (включаючи елементи двох перших типів). Вони розвиваються під впливом вертикальних рухів земної кори і вулканізму, утворюють пасма в складі острівних дуг, в яких вони є найбільшими, найдавнішими і найрізноманітнішими за ландшафтною структурою утворами. Зокрема, геосинклінальні острови включають рівнинні і гірські території. &quo ;Дуже важливо зазначити, що протягом геологічного-часу в межах такої дуги окремі острови виникають, руйнуються, з'єднуються один з одним на якийсь час, знову роз'єднуються. Усе це сприяє єдності органічного світу острівних дуг. Більше того, самі угруповання і особливо окремі елементи їх виявляються забагато стародавнішими, ніж окремий острів. Інакше кажучи, острови виникають і зникають, а біофілота залишається. Уздовж острівних дуг розселення організмів полегшується завдяки зближенню окремих ділянок суші. Вид, який розселюється, «перестрибує», «крокує» по ланцюжку острівців, наче по камінцях, цеглинках, що стирчать із калюжі. Саме тому острівні дуже часто називають терміном «степпінг стоунз» (каміння для ступання), який тепер широко застосовують. Проте, враховуючи молодість конкретних ділянок суші порівняно з віком органічного світу острівних дуг і періодичний контакт різних островів одного з одним, можна швидше говорити про розселення не тільки за допомогою «степпінг стоунз», а й за допомогою «перепряжних коней», якими виявляються окремі острови в ландюжку, що передають один одному «естафету» — організми.

Цю думку вперше висловив Г. М. Ігнатьев, аналізуючи характер розселення по острівних дугах на тлі геологічної історії їх. Останні дані новітньої глобальної тектоніки плит, що відродили ідею дрейфу окремих материкових глиб, також показують важливу роль розселення на «перепряжних» по суші земної кулі. Зокрема, біофілоти таких масивів суші, як Мадагаскар і Нова Зеландія, значною мірою були зв'язані з материками та іншими островами з допомогою «перепряжних». Та й самі ці острови — осколки материків, що відійшли внаслідок дрейфу. Р. Макартур та Е. Уілсон розробили теоретичну модель, яка пояснює варіабельність видового багатства на островах за допомогою «рівноважної теорії». Давно доведений факт, що при збільшенні площі острова різноманітність флори і фауни збільшується, а з віддаленістю від материка — зменшується, ці дослідники пояснюють рівновагою між швидкістю імміграції і швидкістю вимирання. Інтенсивність імміграції завдяки випадковій дисперсії особин з материка (або великого материкового острова) повинна зменшуватись при збільшуванні відстані. Інтенсивність вимирання острівних популяцій внаслідок флуктуацій чисельності їх повинна зменшуватись зі збільшенням площі острова. Інакше кажучи, ймовірність зникнення популяції внаслідок випадкових флуктуацій чисельності зменшується зі збільшенням розміру цієї популяції та її різноманітності, а ці параметри за інших однакових умов збільшуються зі збільшенням населеної площі. Сучасна динамічна рівновага острівних угруповань птахів була підтверджена на польових матеріалах, які охоплюють періоди в кілька десятиліть. Такі праці виконані по островах каліфорнійського узбережжя, по острову Каркар біля берегів Нової Гвінеї та карібському острову Мона. Крім того, в цьому ж руслі проведені експериментальні роботи для визначення швидкості імміграції безхребетних після знищення їх у мангрових заростях на острівцях поблизу узбережжя Флориди. Склад і структура острівних угруповань такі різноманітні, що дати навіть короткий огляд їх по різних областях нема можливості. Нерідко більша частина видів острова представлена вузькими ендеміками або різко відрізняється від видів інших островів однієї області. Деякі острови мають надзвичайно самобутні біофілоти з ендемізмом на рівні великих таксонів. Разом з тим в порівняно невеликий набір видів або родів рослин і тварин, дуже широко представлених на багатьох, часто віддалених один від одного островах. Наприклад, у тропічному й екваторіальному поясі всього світу на узбережжях росте кокосова пальма. Звичайно найбільші за складом і ненасичені за структурою угруповання коралових атолів і складаються з таких найпоширеніших в Океани видів. Крім кокосової пальми, тут численні деякі види панданусів (обмежені Старим Світом, включаючи Гавайї і Західну Африку), що являють собою окрему родину, близьку до рогозових. Пандануси займають ярус під високими кокосовими пальмами. У підліску поширені крупнолисті деревця (Ochrosla opposi lfolia, Calophyllum i ophylum, Ficus sp., Mou da cl rifolla). Чагарники представлені видами сцеволи (ScaevoFa) і турнефорци ( our efor ia).

Это позволило описать все основные моменты, связанные с диабетическим заболеванием, которые я сейчас перечислю: строение и функции поджелудочной железы, обмен сахаров в организме, функции почек, печени и жировой ткани, классификация болезни, причины возникновения диабета и его наследование, виды инсулинов и сахароснижающих препаратов, факторы, от которых зависит действие лекарств, зоны введения инсулина, методика инъекций и ее последствия, шприцы и шприц-ручки, дозировка и схемы введения инсулина и других лекарств, использование лечебных трав и сборов, прием витаминов и минеральных веществ, диета (большой раздел, в котором рассказано об углеводах, белках и жирах, о классификации сахаров и скорости их всасывания, о видах и характеристиках продуктов, о хлебных единицах и системе замены углеводов, о пролонгаторах всасывания сахаров, сахарозаменителях и сбалансированной диете для больных диабетом I и II типов), острые осложнения (гипергликемия и гипогликемия — механизм возникновения, симптомы, способы предупреждения,

1. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

2. Грошові потоки, звітність, планування

3. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

4. Звітність

5. Звітність сільськогосподарських підприємств

6. Фінансова звітність
7. Фінансова звітність підприємства
8. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

9. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

10. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

11. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

14. Метрологія та взаємозамінність

15. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

16. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

17. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

18. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

19. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

20. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (история болезни)

21. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

22. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу
23. Сутність та зміст сучасного менеджменту
24. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

25. Суспільна свідомість та її структура

26. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

27. Сутність витрат та методи їх зниження

28. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

29. Життя та діяльність І.П.Котляревського

30. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

31. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

32. Освоєння космосу: історія та сучасність

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

33. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

34. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

35. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

36. Відкриття та характеристика генетичного коду

37. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

38. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
39. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
40. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

41. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

42. Харчова цінність та оцінка якості зерна

43. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

44. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

45. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

46. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

47. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

48. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

50. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

51. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

52. Законність та правопорядок

53. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

54. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
55. Сутність демократії та її основні цінності
56. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

57. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

58. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

59. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

60. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

61. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

62. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

63. Літні звичаї та обряди

64. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

65. Життя та творчість Г. Сковороди

66. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

67. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

68. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

69. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

70. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
71. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
72. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

73. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

74. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

75. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

76. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

77. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

78. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

79. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

80. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне левой СМА по ишемическому типу. Правосторонний гемипарез. ГБ III ст, риска IV. Ожирение II ст

82. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

83. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

84. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

85. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

86. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку
87. Економічна сутність та форми оплати праці
88. Інтелектуальна власність та авторське право

89. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

90. Сутність, види та канали комунікацій

91. Сутність та зміст контролю

92. Фредерік Шопен - життя та творчість

93. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

94. Специфіка та типи уроку українського народознавства

95. Політичні партії в Україні та їх основні типи

96. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

97. Якість та контроль якості продукції

98. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

99. Соціальні ролі та особистість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.