Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підсудність адміністративних справ

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат Тема: Підсудність адміністративних справ Зміст 1.Предметна підсудність адміністративних справ 2.Територіальна підсудність адміністративних справ 3. Інстанційна підсудність адміністративних справ Список літератури 1. Предметна підсудність адміністративних справ Компетенція адміністративних судів поширюється на: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; 4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; 5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процессом чи процесом референдуму. 2. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам; 2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 3) Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень, дій чи бездіяльності, що визначені частинами третьою - четвертою цієї статті, оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії. 4) Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. 5) Позовна заява щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум, подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за їхнім місцезнаходженням. Окружним адміністративним судам підсудні 1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки. 2) Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії, Київської чи Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів; територіальної (окружної) виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського міського голови; територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.

3) Позовна заява щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидата на пост Президента України, ініціативних груп всеукраїнського референдуму, інших суб'єктів ініціювання всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори чи референдум, подається до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Позовна заява щодо оскарження дії чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної, міської ради подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена. Позовна заява з інших питань, передбачених цією статтею, подається до окружного адміністративного суду за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена. 4) Позовна заява про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності подається до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Право звернутися з такою позовною заявою має Голова Верховної Ради України. 5) Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо). Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи: 1) щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму; 2) щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України. 3)Якщо відповідним законом встановлено судовий порядок скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, позовна заява Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України подається до Вищого адміністративного суду України протягом трьох днів після виявлення підстав для скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, встановлених законом. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. Організатор (організатори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за місцем проведення цих заходів із позовною заявою про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів. 2. Територіальна підсудність адміністративних справ 1) Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. 2) Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.

3) Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа; а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. 4) У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. 3. Інстанційна підсудність адміністративних справ 1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених КАC, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції. 2. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. 3. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього Кодексу, Вищий адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. 4. Верховний Суд України переглядає судові рішення адміністративних судів за винятковими обставинами. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог 1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному адміністративному суду. 2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства. 3. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого 1. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо: 1) задоволено клопотання відповідача, місце проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування); 2) після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності; 3) після відкриття провадження у справі та до початку судового розгляду виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил територіальної підсудності; 4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу.

У практиц обидва ц напрямки сходяться в тому, що прихильнсть визвольнй справ поневолених народв не см спричинити поважнших жертв для захднх держав, зокрема не може х наражувати на вйну з СССР. Таке наставлення ма переважаючий вплив у захднй полтиц й самостйницька полтика поневолених народв ма з ним найбльше до дла. Справжня вартсть тако прихильности для визвольних змагань показалась у живй дйсност неоднократне, зокрема рк тому пд час мадярського повстання. Сам симпат  спвчуття не вистачають там, де йде про практичну пдтримку вльними народами визвольно боротьби народв поневолених. Збройна боротьба з московсько-большевицьким мперялзмом потребу всебчно допомоги ззовн. Коли ж котрась держава заявля свою пдтримку, але тихцем триматься засади, що ця пдтримка не може створювати загрози вйни з СССР, то на практиц це означа, що ц пдтримки не буде саме у виршальнй ситуац  в найваж-лившому сектор, а визвольна революця, яка на не розрахову, буде пдведена й залишена на власн сили

1. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

2. Свідомість та творчість

3. Поняття сущність та ознаки держави

4. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

5. Портфель цінних паперів - сутність та функції

6. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
7. Харчова цінність та оцінка якості зерна
8. Законність та правопорядок

9. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

10. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

11. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Інтелектуальна власність та авторське право

14. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

15. Якість та контроль якості продукції

16. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

17. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

18. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

19. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

20. Фінансова діяльність та політика держави

21. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

22. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління
23. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
24. Соціальна захищеність дітей в Україні

25. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

26. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

27. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

28. Зміст та завдання професійної етики юриста

29. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

30. Поняття, предмет та зміст господарського договору

31. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

32. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

33. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

34. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

35. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

36. Структура та зміст віщої освіти

37. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

38. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
39. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
40. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

41. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

42. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

43. Злочинність неповнолітніх та її особливості

44. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

45. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

46. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

47. Поняття та сутність менеджменту

48. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Ринкова пропозиція та її еластичність

50. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

51. Грошові потоки, звітність, планування

52. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

53. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

54. Астероїдна небезпека: міфи та реальність
55. Видовий склад та чисельність птахів лісу
56. Ґрунт та його родючість

57. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

58. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

59. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

60. Несправжня вагітність сук

61. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

62. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

63. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

64. Звітність бюджетних установ

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

65. Кошторис та собівартість продукції

66. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

67. Фінансова звітність

68. Фінансова звітність підприємства

69. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

70. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
71. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
72. Адміністративна відповідальність

73. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

74. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

75. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

76. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

77. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

78. Сутність демократії та її основні цінності

79. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

80. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

81. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

82. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

83. Поняття "культура" та її сутність

84. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

85. Життя та творчість Олеся Гончара

86. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.
87. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
88. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

89. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

90. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

91. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

92. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

93. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

94. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

95. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

96. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

98. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

99. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

100. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.