Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Політична і судова система Київської Русі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗмістВступ Політична система Київської Русі Давньоруське право Судова система Київської Русі Види покарання Висновки Використана література Вступ У IX ст. в результаті тривалого внутрішнього розвитку східнослов'янських племен, збагаченого впливами сусідніх народів, склалась одна з найбільших держав середньовічної Європи — Русь. Її історичним ядром було Середнє Подніпров'я, де традиції політичного життя сягали ще скіфо-античних часів. Через те, що центром нової східнослов'янської держави впродовж багатьох століть був Київ, в історичній літературі вона отримала назву Київська Русь. Займаючи величезну територію — від Балтики і Льодового океану до Чорного моря, і від Волги до Карпат, — Русь являла собою історично важливу контактну зону між Арабським Сходом і Західною Європою, Візантією і Скандинавією, що обумовило швидке її входження в загальноєвропейську історико-культурну спільність. Про могутню східнослов'янську державу заговорили в різних частинах Старого Світу. Відомості арабських авторів, свідчення скандинавських саг, французькі епічні твори змальовують Русь як велику країну, що посідала важливе місце в системі європейських політичних, економічних і культурних зв'язків. Аль-Масуді повідомляв, що руси &quo ;утворюють великий народ&quo ;. Знаменита пісня про Роланда засвідчує участь руських дружин у війні проти Карла Великого. Микита Хоніат зізнається, що &quo ;християнський руський&quo ; народ врятував Візантію від навали половців. Політична система Київської Русі Виникнення Київської Русі традиційно пов'язують з формуванням у середині IX ст. Київського князівства князями Аскольдом та Діром, та з об'єднанням князем Олегом північних та південних східнослов’янських земель. Поширення влади Київських князів на нові території, формування системи адміністрації, судочинства і збирання данини розгорнулися у часи князювання Ігоря, Ольги, Святослава. Політична і адміністративна системи Київської Русі базувалися на князівсько-дружинному устрої при тривалому збереженні органів самоуправління міських і сільських громад. Громади об'єднувалися у волості - адміністративно-територіальні одиниці, у які входили міста та сільські округи навколо них. Групи волостей об'єднувалися в землі. Київська Русь сформувалась як одноосібна монархія. В 12-13 ст. форма держави змінилася. Відносини між окремими князівствами розвивалися на засадах федерації або конфедерації. На чолі держави стояв київський князь, який зосереджував в своїх руках всю повноту законодавчої, виконавчої, судової й військової влади. Внутрішнє управління державою здійснювали численні княжі управителі (посадники, тисяцькі, дворецькі, тивуни тощо). Князівська влада спиралася на постійну військову організацію - дружину. Дружинникам-посадникам доручалися в управління окремі волості, міста і землі. Народне ополчення («вої») формувалося за десятковим принципом. На чолі окремих підрозділів стояли десятник, соцький, тисяцький. «Тисяча» становила військово-адміністративну одиницю. Соціальна структура відповідала економічній системі. До панівного стану входили бояри, воєводи, тисяцькі, соцькі, печатники, покладники, тіуни, огнищани, сільські старости, міська верхівка - «мужі градські».

Вільна категорія сільських виробників називалася смерди. Феодально-залежним населенням були рядовичі, закупи та ізгої. Холопи і челядь перебували на становищі рабів. У 990 на Русі засновано митрополію з центром у Києві, яка підпорядковувалась Константинопольському Патріархові. В усіх землях існували єпископії, що ділилися на парафії. Протягом 11-13 ст. було засновано десятки монастирів, зокрема Києво-Печерський монастир. У формуванні права Київської Русі певну роль відіграла судова діяльність князів, яка сприяла як трансформації старих звичаїв у норми права, так і створенню нових правових норм. Судовим рішенням надавалося значення загальної норми. Давньоруське право У Давньоруській державі домінуючим джерелом права було звичаєве право. Це були норми, які виникали на основі звичаю, санкціонувались державою і ставали обов’язковими для виконання. Аналіз документів княжої доби засвідчує, що в Київській Русі поняття “закон” мало швидше моральний, релігійний зміст, ніж правовий. Право і правові відносини в Київській Русі виходили з моральних норм, були пов’язані з родообщинними традиціями, звичаями та моральними вимогами, в яких належно і негативно оцінювалися як “правда”, так і “неправда” (не випадково перша збірка світських законів дістала назву “Руська Правда”). Основними джерелами давньоруського права були звичаєве неписане право, в основі якого лежав правовий звичай, міжнародні договори із греками, договори князів між собою, з народом і дружиною, княжі устави та уроки, церковні устави (рецепція візантійського права, що позначалася, головним чином, на церковному законодавстві). “Руська Правда” – перший кодифікований збірник звичаєвих правових норм Київської Русі, який знаменував появу законодавства. Законодавча діяльність князів не виходила за межі звичаєвого права. Перші акти князівського законодавства в галузі публічного права (уроки, устави, договори) часто фіксували звичаєві норми, тлумачили їх, але нових не створювали. У галузі приватного і кримінального права теж панував звичай. Рецепція візантійського права здійснювалась шляхом пристосування до місцевого звичаєвого права. Важливою особливістю звичаєвого права було те, що його норми сприймались суспільством як справедливі, оскільки відповідали його уявленням про вимоги моралі. З цими нормами були змушені рахуватись усі правителі. Не наважуючись відмовити в санкціонуванні старих звичаїв і традицій, вони тим самим надавали їм статусу джерела права. Важливим джерелом права Київської Русі були міжнародні договори князів із чужоземними державами. Це перші пам’ятки писаного права – встановлені князівською владою закони, які не порушували вимог звичаєвого права. “Повесть временних лет” містить чотири тексти договорів Київської Русі з Візантією (907, 911, 944, 971 рр.). Укладачі договору, як правило, керувалися тими положеннями, які існували на час його підписання і містилися в нормах звичаєвого права. Після підписання договору ці норми набували статусу юридичних, а сам він міг уже розглядатись як джерело права.

Фактично міжнародні договори узгоджували норми звичаєвого права русичів із нормами права Візантії. Важливим джерелом права Київської Русі є договори князів між собою. Вони укладались між князями удільних земель і насамперед стосувались питань спільних дій проти третьої сторони: містили зобов’язання щодо спільного опору ворогам, утримання від підбурювання проти сторін, які уклали угоду, інших князів тощо. Інше джерело права – договори (ряди) князів із народом. Укладались вони на віче з метою контролю над діяльністю князя, дотримання ним звичаїв і традицій. Вони існували, як правило, в усній формі, однак наприкінці ХІІ ст. почали укладатись і в письмовій. Законотворча діяльність у княжу добу здійснювалась у формі княжих уставів і уроків, які доповнювали або частково змінювали норми звичаєвого права. Майже всі вони були зібрані в “Руській правді”. Постанови князів, здебільшого фінансового характеру, про мито, податки на користь князя, судові збори, судочинство називались “уроками”. Вони, як правило, діяли тимчасово. Устави – це розпорядження князя, що діяли тривалий час і стосувалися переважно питань кари за вбивство княжих дружинників, за образу вільної людини тощо. Зміст князівських уставів та уроків здебільшого складався з норм неписаного права. З посиленням влади князя устави поступово почали набувати ознак законів. До перших уставів (доба правління Олега) належить збірник “Закон руський” та “Устав”, що вважається прототипом “Руської Правди”. Принципи сімейного, спадкового, опікунського права знайшли втілення в юридичному збірнику “Устав Володимира Мономаха”. Його ж “Поученіє дєтям” є допоміжним джерелом права: у ньому закріплені моральні норми поведінки представників владних структур, відображена особиста позиція князя в питанні смертної кари. Ще одним важливим джерелом права є князівські церковні устави (відомі церковні устави князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого). Руська церква з часу введення християнства прагнула забезпечити захист своїх інтересів від посягань зі сторони світської влади. З цією метою вона домоглася отримання спеціальних актів великокняжої влади – церковних уставів, які визначали її правовий статус. Найважливішою пам’яткою давньоруського права вважається “Руська Правда”. Вона закріплює давні норми звичаєвого права та “княжі устави”. Однак останні за змістом, формою та способом формулювання (стилем) наближені до звичаєвого права, оскільки лише доповнюють, розвивають та змінюють норми, що попередньо існували в усній формі. Через це “Руська Правда” вважається збірником лише звичаєвого права. “Руська Правда” має три редакції: коротку, розширену, скорочену, в кожній з яких відображені певні періоди розвитку феодалізму в Київській Русі. Судова система Київської Русі У Київській Русі панував обвинувально-змагальний процес, що характеризувався активною участю у ньому осіб, заінтересованих у вирішенні тих чи інших конфліктів. Суд виконував функції посередника в судовому процесі, що пояснювалося недостатньою розвинутістю державного механізму.

А на  рунах виникли одразу три народи: росяни, укранц  блоруси. Украна в цй схем виступа не прямим продовженням старо Рус, що називалася Кивською, а всього лише одню з трьох глок, головна з яких, звичайно ж, Велика Рося («збирачка» руських земель). До не  «прилпилися» дв нш глки Мала та Бла Русь. Але повернемося до поняття слов'яни. Я зовсм не претендую на оригнальнсть у свому судженн про суто зовншн (не сторичне)  навть випадкове походження назви найбльшо раси Захдного свту. З цього приводу вже чимало написано. «Слов'янства н як дино полтично, н як дино культурно  тим бльше мовно спльност, вдзнача А. Лебедев,P нколи не снувало» [Лебедев А. Н. Образование славянского мира.P К., 1997. С. 69]. Головний висновок, який слд було б зробити з сказаного остаточно переглянути усталену концепцю про «слов'янське дерево» та його численн глки, серед яких ледь видно укранську «глку». Переконаний, Русь-Украна корнь ус могутньо раси, меновано за традицю слов'янською

1. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

2. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

3. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

4. Політологія Київської Русі

5. Культура Київської Русі.

6. Культура Київської Русі
7. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
8. Архітектура і мистецтво Київської Русі

9. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

10. Особливості розвитку культури Київської Русі

11. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

12. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

13. Утворення і розвиток Київської Русі

14. Культура Київської Русі

15. Культурний розвиток Київської Русі

16. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

17. Теїстичні вірування праукраїнців часів Київської Русі

18. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

19. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

20. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

21. Політична система США

22. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
23. Партійна система України. Політичний маркетинг
24. Політологія. Політичні системи в Україні

25. Політична система Аргентини

26. Політичні права і свободи громадян України

27. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

28. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

29. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

30. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

31. Cучасні політичні партії в Україні

32. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Исследование работы судовой системы в ЧС

34. Утворення Скіфії та її політична історія

35. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

36. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

37. Суспільно-політична діяльність Костомарова

38. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.
39. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області
40. Політична географія як складова частина СЕГ

41. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

42. Засади судочинства та судова система

43. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

44. Політично-правова теорія Жана Бодена

45. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

46. Судова система США та Франції

47. Судова система України. Конституційний Суд України

48. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

50. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

51. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

52. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

53. Історія України. Соціально-політичні аспекти

54. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
55. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
56. Політична історія Галицько-Волинського князівства

57. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

60. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

61. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

64. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

66. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

67. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

68. Симон Петлюра – політичний діяч

69. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

70. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
71. Суспільно-політичне та культурне життя України
72. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

73. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

74. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

75. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

76. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

77. Економічна та торгово-політична роль митного збору

78. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

79. Вибори та їх роль у політичному житті України

80. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Історія світової політичної думки

82. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

83. Міжнародна політика і світовий політичний процес

84. Основні етапи становлення світової політичної думки

85. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

86. Політичні партії в Україні та їх основні типи
87. Політичні погляди і діяльність Платона
88. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

89. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

90. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

91. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

92. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

93. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

94. Структура політичної влади

95. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

96. Технології політичної діяльності

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Трансформація суспільства та політична модернізація

98. Формування етосфери в політичному житті суспільства

99. Центристські партії в політичній системі сучасної України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.