Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Літературознавчі основи аналізу художніх творів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат Літературознавчі основи аналізу художніх творів Зміст Основи методики опрацювання художнього твору Аналіз твору на засоби виразності Список використаної літератури 1. Основи методики опрацювання художнього твору Сучасна методика читання художнього твору допускає обов'язковий аналіз тексту у класі під керівництвом учителя. Такий принцип роботи, по-перше, має історичні корені, по-друге, обумовлюється особливостями художньої літератури як виду мистецтва, по-третє, диктується психологією сприйняття художнього твору молодшими школярами . Метод пояснювального читання вимагав від учителя постановки питань до тексту, що читається. Питання були констатуючого характеру і допомагали учневі не стільки зрозуміти твір, скільки вчителеві переконатися у тому, що основні факти твору засвоєні дітьми. У наступному узагальненні на уроці розкривався виховний потенціал твору. Загальний принцип роботи з твором зберігся у сучасному навчанні читанню, але характер питань суттєво змінився. Звідси - завдання вчителя не пояснювати факти твору, а навчити дитину роздумувати над ними. При такому підході до читання принциповими стають літературознавчі основи аналізу художнього твору. Останнім часом існує думка про те, що аналізувати прочитане не потрібно тому, що це відволікає школярів від читання. Чи це дійсно так? За свідченням В.Г. Горецького &quo ;. одна з найбільш стійких причин методичної неуспішності у роботі з художніми текстами криється в односторонньому звертанні вчителів в ході читання до пізнавального боку твору, в сухому логічному осмисленні його живої образної тканини. Шкільний аналіз часто будується без достатнього врахування того, що художній образ двоякий, що у ньому органічно зливаються два початки - конкретно-чуттєвий та індивідуально-неповторний, типовий, емоційний і логічний, об'єктивний і суб'єктивний, правдивість і умовність&quo ; . Здібність до образного аналізу художнього тексту сама по собі не формується. А якщо вона відсутня, то читач сприймає лише основні вчинки героїв, слідкує за розвитком сюжету І не сприймає те, що його затрудняє. Такий спосіб читання закріплюється у дітей і зберігається у зрілому віці. &quo ;При дефективному механізмі сприйняття читачі з художнього твору засвоюють лише його сюжетну схему і абстрактні, схематичні уявлення про його образи, тобто те саме, що з малохудожніх книг&quo ; . Тому потрібно навчати дітей осмисленому сприйняттю, вмінню роздумувати над книгою, а, значить, про людину і про життя в загальному. Аналіз твору повинен бути загальним роздумом вчителя і учнів вголос, що з часом дасть змогу розвинутися потребі самому розібратися в прочитаному. 2. Аналіз твору на засоби виразності Існує декілька підходів до аналізу літературного твору: стилістичний аналіз виявляє, як у підборі слів-образів проявляється авторське відношення до написаного; проблемний аналіз - проблемні питання й ситуації; аналіз розвитку дії - в його основі лежить робота над сюжетом і його елементами. При цьому розбір іде від характеру до вчинку, від події - до ідеї тексту; аналіз художніх образів . Усі ці підходи по-різному використовуються на уроках читання.

Стилістичний (мовний) аналіз Це насамперед аналіз використання автором мовних засобів у художньо організованій мові. Складність роботи над словом у контексті художнього образу полягає у тому, що воно відрізняється багатогранністю. Тому, на думку відомого методиста Н.Ф. Бунакова, пояснювати потрібно не слова, а образи, за цими словами створені. Так, наприклад, опитуючи дітей про те, яку картину зими змальовує поет, сумну чи веселу; чи подобається йому зима; які слова запевнюють нас у цьому, вчителі повинні показати роль образного слова у зв'язку з художнім образом - картиною природи. Робота над словом повинна бути направлена на те, щоб допомогти дітям зрозуміти образний зміст твору, думки і відчуття автора, які втілюються у підборі лексики, у ритмі цитати, у кожній художній деталі. Тому для мовного аналізу відбирають ті слова і вирази, які допомагають краще зрозуміти ідею твору. Після виділення слова або виразу усвідомлюється їхня роль у тексті, тобто визначається, які почуття (думки) закладені у них (Про що це говорить? Що відчуває письменник?) []. Іншим варіантом стилістичного аналізу у початкових класах можна вважати намагання виділити стилістику жанрових особливостей твору на доступному для дитячого розуміння рівні. Для цього методисти рекомендують такі завдання: Порівняння віршованих творів і оповідань із метою виявлення особливостей організації віршованої мови. Порівняння творів одного письменника для виявлення характерних рис у творчості або в особистості автора. (Беруть твір однієї тематики). Порівняння творів різних письменників на одну тему для виявлення особливостей авторської манери. Два останніх види роботи використовуються на уроках у третіх-четвертих класах. Елементи проблемного аналізу творів усе більше входять у практику початкової школи. Організовуючи таку роботу, вчитель повинен пам'ятати, що, враховуючи наївний реалізм читачів, проблемну ситуацію потрібно будувати, опираючись на події і явища твору, на повчальні моменти. Характерними рисами проблемних питань є: наявність протилежностей і можливість альтернативних відповідей; захоплення; відповідність природі твору; здібність зрозуміти не тільки одиничний факт, але й широке коло матеріалу. Проблемне питання, як правило, відокремлює зв'язки елементів художнього тексту із загальною концепцією твору. Щоб перетворити проблемне питання у проблемну ситуацію, треба загострити протиставлення, порівняти різні варіанти відповідей. Наприклад: &quo ;Чи могла б Олеся вчинити інакше? Як саме?&quo ; &quo ;Щоб зробив би Дениско, якби лелека не вижив?&quo ; . Такі питання проблемного характеру потрібні при читанні тих творів, де є ситуації, у яких допускається різне сприйняття героїв, їхніх дій і вчинків, етичних проблем, які зачепив автор. Аналіз розвитку дії Це робота над сюжетом твору і його частинами. Завдання вчителя - знайти разом із дітьми риси цілісності у кожній частині твору й органічний зв'язок окремого з цілим. Аналіз подій у їх послідовності близький молодшим школярам, які виявляють інтерес до дії і не є важким для них, тим більше, що більшість творів для читання невеликі за обсягом і прості за композицією.

При проведенні цього виду аналізу важливо пам'ятати, що у роботі над епізодом потрібно добиватися того, щоб в уяві читачів по можливості конкретніше, повніше, була відтворена картина, змальована автором. І тільки спираючись на &quo ;внутрішнє бачення&quo ;, треба відшукувати зв'язки між вчинками й характером, подіями й змістом твору. Іноді аналіз розвитку дії включає в себе й аналіз композиції, який розкриває логіку розвитку авторської думки. Безумовно, це складно для молодших школярів, так як потребує вміння абстрактно мислити. І на практиці початкового навчання такий аналіз застосовується рідко. Цим питанням займається Л.С. Сильченкова. У рамках композиційного аналізу може бути використано цікавий принцип - порівняння фабули і сюжету. Цей вид роботи над композицією потрібен у тих випадках, коли фабула і сюжет не сумісні, що у книгах для читання зустрічається не часто. Ефективним є аналіз, який починається з ключової сцени, де піднімаються основні питання, які хвилюють автора. Велике значення для розуміння тексту мають також початок (зав'язка) і кінець (розв'язка), бо вони повніше виражають тему й ідею художнього твору. Над цими уривками потрібно проводити спеціальну роботу на уроках читання - у рамках аналізу розвитку дії. Аналіз художніх образів Основний елемент художньої літератури - образ, аналіз художнього твору - це робота не стільки над словом, як над образами у їх взаємодії. Послідовність аналізу художніх образів: У дитячій літературі художнім образом є персонаж, тому, у першу чергу, проводиться робота над характером героя, спираючись на сюжет, тому що характер героя проявляється тільки в діяльності, і не можна відокремлювати аналіз характеру від сюжету. Героя також характеризує його мова й зауваження автора. Розглядаються взаємовідносини героїв, так як на цьому базується будь-яка дія у творі. При цьому необхідно, щоб діти зрозуміли мотиви, причини поведінки персонажів. Якщо у творі є опис пейзажу, інтер'єру, розглядається їх роль у тексті. На основі аналізу взаємодії образів виявляється ідея твору. Розуміння ідеї веде до розуміння позиції автора, тому що ідея - це саме те, що хотів сказати автор. Розбір - це спілкування з твором і його автором, а учень - учасник діалогу. Це допомагає виявити особисте ставлення читача до описаного (до змісту) і до того, як це зроблено (у якій формі). Аналіз мови художнього твору обов'язково повинен проводитися на кожному з етапів розбору змісту, крім п'ятого. Крім того, Н.Д. Молдавська виділяє функціональний аналіз літературного твору, який в методиці літератури безпосередньо орієнтований на сприйняття школярами як у процесі викладання шкільного курсу літератури, так і при вивченні дослідження літературного впливу на духовний світ школярів. Методиста цікавить характер впливу літературного твору на учнів при особливій, спеціальній, цілеспрямованій організації навчальної діяльності школяра (урок, його типи та структура, методи навчання тощо). Зауважимо, що аналіз твору в школі прямо й безпосередньо орієнтований на читача, на особливості його сприймання. Щоб досягнути найбільшої повноти осягнення змісту твору в єдності з художньою формою, треба шукати найкоротший шлях до розуму і серця читача .

Так витиснений сік соми вливали до напою, заправленого молоком, і виставляли на три дні на сонце для міцної ферментації. Ця дія була частиною дійства жертви і супроводжувалася відповідним обрядом і гімнами. Після трьох днів проціджували напій через вовнисту шкіру. Під час жертви напій пили жерці, а далі виливали на вогонь для нашого Божества» (ВПН, 120–121). В.Шаян звертає увагу, що в українській етнографії відомий напій сур, виготовлений на основі сферментованого вівса, а в Індії це міг бути рис або цукрова тростина, що основу сури й соми творив дорогий і благородний напій з меду, який споконвіку відомий Україні і який вона спрадавна експортувала. І що тотожність і дію дев’ятисилу й шавлії в приготування сури ще вимагає досліджень. Але, зазначає дослідник, наведений матеріал зайвий раз засвідчує автентичність «Влесової книги», бо відомості про культ соми в «Ріґведі» опубліковані аж у другій половині ХІХ ст. Тому здогадний підробник «Влесової книги» на початку ХІХ ст. не міг бути <165> аж таким глибоким знавцем «Ріґведи»

1. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

4. Основні напрямки фінансового аналізу

5. ІС фінансового аналізу

6. Ключові слова в художньому творі
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Основні аспекти аналізу демократії

9. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

12. Роль професіоналізму в утворенні гумористичних ситуацій в художньому творі (за творами О. Вишні)

13. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

14. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

15. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

16. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

17. Технології навчання як дослідження

18. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

19. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

20. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

21. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

22. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень
23. Валютні ризики: методи аналізу і управління
24. Основи фінансового аналізу

25. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

26. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

27. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

28. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

29. Історія розвитку економічного аналізу

30. Концептуальні основи аналізу національної економіки

31. Основи проектного аналізу

32. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Теорія економічного аналізу

34. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

35. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

36. Методи та прийоми економічного аналізу

37. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

38. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
39. Дослідження харчування
40. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

41. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

42. Про методи дослідження малих річок

43. Спектральні наземні дослідження

44. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

45. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

46. Палеоантропологічнi дослідження

47. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

48. Методика гідрогеологічних досліджень

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

50. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

51. Теорія і методологія дослідження управління

52. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

53. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

54. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
55. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
56. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

57. Дослідження методів інтерполяції

58. Дослідження методів чисельного інтегрування

59. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

60. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

61. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

62. Медичні дослідження Герофіла

63. Дослідження активних фільтрів

64. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

65. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

66. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

67. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

68. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

69. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

70. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
71. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
72. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

73. Маркетингові дослідження

74. Маркетингові дослідження діяльності фірми

75. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

76. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

77. Організація маркетингових досліджень в туризмі

78. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

79. Дослідження асортименту пральних машин

80. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

81. Дослідження поведінки споживачів

82. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

83. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

84. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

85. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

86. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
87. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
88. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

89. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

90. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

91. Променеве дослідження травної системи

92. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

93. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

94. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

95. Дослідження аспектів управління якістю продукції

96. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Дослідження та розробки на підприємстві

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Методи науково-педагогічних досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.