Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища&quo ; Тема роботи: „Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ „Віта” м. Біла Церква”. ЗмістРеферат Вступ І. Огляд літератури 1.1 Молоко як сировина для виготовлення кисломолочних продуктів 1.2 Характеристика кисломолочних напоїв 1.2.1 Харчова цінність кисломолочних продуктів 1.2.2 Класифікація кисломолочних продуктів 1.2.3 Застосування про- і пребіотиків у виробництві кисломолочних напоїв 1.3 Загальна технологія виготовлення кисломолочних напоїв 1.4 Вади кисломолочних напоїв та шляхи їх усунення 1.5 Способи подовження терміну придатності до споживання кисломолочних напоїв ІІ. Матеріали і методи Досліджень ІІІ. Результати досліджень та їх обговорення 3.1 Характеристика підприємства ВАТ „ВІТА” 3.2 Сировинна база молокопереробного підприємства ВАТ „ВІТА” 3.3 Дослідження якості молока 3.4 Технологія виготовлення йогурту „Біфідо” з лактулозою 3.5 Дослідження якості йогурту „Біфідо” з лактулозою 3.6 Економічна ефективність виробництва йогурту „Біфідо” з лактулозою на ВАТ “Віта” ІV. охорона праці Висновки Пропозиції виробництву Список використаної літератури РЕФЕРАТРобота виконана на основі матеріалів по дослідженню якості кисломолочного напою, а саме йогурту “Біфідо” з лактулозою, виготовленого з сировини, яку постачають з різних господарств Білоцерківського та Сквирського району на ВАТ “Віта”. Зокрема, приведена характеристика молокопереробного підприємства і динаміка постачання молока на ВАТ “Віта”. Оцінені органолептичні показники та фізико-хімічні властивості молока і біфідойогурту з лактулозою. Досліджено якісні показники біфідойогурту під час зберігання в умовах холодильника (4–6 °С). В роботі висвітлені всі необхідні розділи та зроблено висновки і пропозиції, щодо отримання екологічно чистої молочної продукції з доброякісного молока. Ключові слова: молоко, пробіотики, пребіотики, кисломолочні напої, йогурт, лактулоза, густина, кислотність, термостійкість, жирність, органолептичні показники. ВступНа сучасному етапі розвитку суспільства подальше збільшення виробництва і поліпшення якості продукції із молока набуває великого значення, оскільки молоко і молочні продукти є основою раціону харчування більшості людей. На особливу увагу заслуговують кисломолочні напої, особливо функціонального призначення, до складу яких входять про-, пре- або синбіотики. Кисломолочні напої мають високі харчові, дієтичні та лікувально-профілактичні властивості та містять “живу” корисну мікрофлору, яка інгібує ріст патогенної мікрофлори в кишечнику людини. За літературними даними , відомо, що систематичне вживання кисломолочних напоїв покращує здоров’я людини, підвищує стійкість до інфекцій і утворення пухлин. Їх рекомендують хворим, які мають харчову алергію, захворювання шлунково-кишкового тракту та для профілактики і лікування туберкульозу. Нині широким попитом у населення користуються кисломолочні продукти з пребіотиком – лактулозою.

Вона є перспективним харчовим матеріалом, що має високі біфідогенні властивості, тобто служить стимулятором росту власної біфідофлори “господаря”. В середовищі, де є лактулоза, біфідобактерії розвиваються активно, і варто зазначити, вона не слугує субстратом для патогенної мікрофлори, у тому числі кишкової палички і сальмонели . Одним із таких продуктів є кисломолочний напій, а саме йогурт “Біфідо” з лактулозою, який виготовляється на ВАТ “Віта” м. Біла Церква. Сировиною для його виробництва є коров’яче молоко. Тому, якість йогурту та його стійкість при зберіганні в значній мірі залежать від якості вихідної сировини, яка повинна відповідати вимогам стандарту для виробництва високоякісних молочних продуктів. Молоко має бути одержане від здорових тварин, очищеним, натуральним, охолодженим. Воно не повинно містити інгібіторів і нейтралізуючих речовин, а вміст у ньому важких металів, афлотоксинів і залишкових кількостей пестицидів не повинен перевищувати максимально допустимого рівня, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Для збереження цінних властивостей молока, необхідно також суворо дотримуватись правил при його зберіганні, транспортуванні й переробці. Лише з такого молока можна виготовити високоякісні кисломолочні продукти функціонального призначення, якість яких характеризується добрими органолептичними показниками та фізико-хімічними властивостями. Контроль якості молока дозволяє отримувати повноцінні і екологічно чисті молочні продукти. Це сприяє значному збільшенню ефективності виробництва, відкриває широкі перспективи для створення нових біологічно повноцінних продуктів, які відповідають вимогам гігієни збалансованого харчування. Метою нашої роботи було вивчити сировинну базу ВАТ “Віта”, дати якісну оцінку молока та виготовленого з нього йогурту „Біфідо” з лактулозою. І. Огляд літератури 1.1 Молоко як сировина для виготовлення кисломолочних продуктівМолоко – біологічна рідина багатокомпонентного колоїдного складу, що виробляється молочною залозою. Молоко складається з води та сухого залишку, в якому містяться органічні та неорганічні речовини. Хімічний склад молока наведений у таблиці 1. До органічних речовин відносяться білки, жири, вуглеводи, ферменти, вітаміни, гормони; до неорганічних речовин – мінеральні солі, мікроелементи. Всі останні частини тісно пов’язані між собою, знаходяться в різній ступені дисперсності і разом з водою утворюють складну колоїдну систему .Таблиця 1 – Хімічний склад коров’ячого молока , % Компоненти Середня кількість, % Коливання Вода 87,5 82,7–90,7 Сухі речовини 12,5 9,3–17,3 Молочний жир 3,8 2,7–7,0 Білки казеїн альбумін глобулін інші білки 3,3 2,6 0,5 0,1 0,1 2,0–5,0 1,8–4,5 0,2–0,7 0,05–0,2 0,05–0,2 Молочний цукор 4,7 4,0–5,2 Мінеральні речовини (зола) 0,7 0,5–1,0 Вітаміни А D Е В1 В2 С РР 0,03 0,00005 0,15 0,05 0,15 2,0 0,15 0,01–0,08 – 0,05–0,25 0,03–0,06 0,06–0,20 0,5–3,5 0,10–0,20 Фосфатиди і стерини 0,05 0,04–0,12 Гази 7 мг% 3–15 мг% Сухі речовини визначають поживну цінність молока . Під терміном суха речовина розуміють загальну вагу речовин, одержаних після висушування молока, незалежно від того, в якому стані вони в ньому перебувають (суспензія, емульсія, розчин у колоїдній формі тощо) .

Цінним компонентом молока є білки (3,1 %). Воно містить більше 20 різних білків, які можна поділити на дві великі групи: казеїн і сироваткові білки. Основний білок молока – казеїн, становить 78–85 % вмісту всіх білків. До сироваткових білків (15–22 % всіх білків) відносяться альбумін і глобулін . Казеїн в молоці знаходиться у вигляді казеїнаткальційфосфатного комплексу. Нагрівання молока до температури кипіння в значній мірі змінює властивість казеїну, під дією кислот або сичужного ферменту він коагулює, а молоко з рідкого стану переходить в згусток. Ця властивість казеїну широко використовується у виробництві кисломолочних продуктів . Альбумін і глобулін при сквашуванні під дією кислоти або зсідається під впливом сичужного ферменту переходить в сироватку. На думку деяких вчених , особливу цінність складають амінокислоти, які входять до складу білків молока, більшість яких є незамінними. У молоці таких кислот міститься значно більше, ніж в інших основних продуктах харчування. При цьому 100 г білка молока повністю забезпечують добову потребу організму людини в амінокислотах. Молочний жир у молоці знаходиться у вигляді кульок, оточених оболонками. З усіх складових частин молока жир – найбільш грубодисперсна фаза. За хімічним складом являє собою складний ефір гліцерину та жирних кислот. Молочний цукор (лактоза) – дисахарид, який складається з однієї молекули глюкози і однієї молекули галактози. У молоці лактуючих тварин підтримується співвідношення води та цукру на рівні 18:1, при чому це співвідношення не змінюється і в молозиві. Мінеральні солі в молоці знаходяться у вигляді органічних і неорганічних сполук. За даними Е.А. Богданова (1982), С.А. Бредихина (2003), мінеральні солі впливають на стабільність молока як колоїдної системи і є необхідною ланкою у харчуванні людини . Кількість основних солей, що входять до складу молока корів наведені в таблиці 2. У молоці знаходяться всі життєво важливі вітаміни: жиророзчинні (А, D, Е, К, F) і водорозчинні (С, РР, групи В). Вони мають важливе значення у харчуванні, обміні речовин, рості і розвитку людини і тварини . Вони беруть участь в окисно-відновних процесах організму. Багато вітамінів при переробці молока в різних кількостях переходять у готові продукти, що обумовлює їх якісну характеристику.Таблиця 2 – Основні солі, які входять до складу молока корів (за Ініховим Г.С.), мг% Сіль За даними Зельднера Босворта Хлорид натрію 96,2 – Хлорид калію 83 – Дигідрофосфат калію 115,6 – Гідрофосфат калію 83,5 230 Гідрофосфат кальцію 67,1 175 Фосфат кальцію 80,6 – Хлорид кальцію – 119 Кальцій звўязаний з казеїном 46,5 – Дигідрофосфат магнію – 103 Гідрофосфат магнію 33,6 – Цитрат натрію – 222 Цитрат калію 49,5 52 Цитрат кальцію 213,3 – Цитрат магнію 36,7 – Фосфат магнію – – Ферменти – це хімічні речовини білкової природи, які значно прискорюють біохімічні процеси. У молоці є такі ферменти, як лактаза, ліпаза, фосфатаза, редуктаза. Гормони виділяються залозами внутрішньої секреції і надходять у кров. Безпосередній зв’язок з утворенням молока і його складу мають гормони пролактин та тироксин.

Затем следует смазать горло лимонным соком при помощи ватного тампона, надетого на лучинку (лучинку вместе с ватой после смазывания следует непременно сжечь). После этого на шею наложить согревающий компресс, который меняют через каждые 3-4 часа (если больной спит, то его не следует будить для перемены компресса). Ребенку постарше и взрослым следует полоскать горло ежечасно или даже чаще, теплым раствором лимонного сока (сок 1 лимона на 1 стакан кипятка). В тяжелых случаях, когда больной не в состоянии полоскать горло, ему вливают в горло чистый лимонный сок, выжатый из ломтика лимона - это значительно облегчает страдания больного. Затем следует измерить температуру тела, напиться горячего лимонного чаю и лечь в постель. Лимонный чай приготовляется следующим образом: выжимают при помощи пресса 2 или 3 лимона (смотри по возрасту пациента и величине лимона) и заливают горячим чаем. В лечении дифтерита произошел в последние годы полный переворот. В прежнее время не знали специфического средства и ходили, так сказать, ощупью

1. Микробиология кисломолочных продуктов

2. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім

3. Молоко и кисломолочные продукты

4. Товароведная характеристика кисломолочных продуктов

5. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

6. Техніка з точки зору філософії
7. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
8. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

9. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

10. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

11. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

12. Оценка письменных работ (сочинений) с точки зрения русского языка (из опыта вступительных экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова)

13. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

14. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

15. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

16. Виробництво мікрокапсул у фармацевтичному виробництві

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Міжнародний поділ факторів виробництва

18. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

19. Особливості технології виробництва паштету "Козацький" в умовах ВАТ "Любинський м’ясопереробний комбінат"

20. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах (а прикладі смт. Ставище)

21. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

22. Проекции точки
23. Математическое моделирование биосинтеза продуктов метаболизма
24. Воинская дисциплина с социально-психологической точки зрения

25. Горячие точки планеты. Ангола

26. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

27. Внешняя политика М.Тэтчер

28. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

29. Политические воззрения Сперанского М.М.

30. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

31. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

32. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

34. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

35. Великий график Добужинский М.В.

36. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

37. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

38. Кровоточащие и плачущие изображения с точки зрения современного естествознания
39. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)
40. Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"

41. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского

42. Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

43. Своеобразие поэзии М. Волошина

44. М.М.Пришвин (биография)

45. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

46. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

47. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

48. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

49. Биография О.М. Савина (писателя)

50. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

51. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

52. "Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)

53. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

54. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
55. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"
56. Достоевский Ф.М.

57. Дьяволиада в произведениях М.А. Булгакова

58. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

59. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

60. М.А. Булгаков "Собачье сердце"

61. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

62. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

63. Рассказы М.М.Зощенко

64. Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

66. Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")

67. Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"

68. Конфликт литературного произведения. На материале драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад"

69. Крупноформатные подарочные издания М.О.Вольфа

70. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")
71. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"
72. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

73. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")

74. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

75. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

76. Петербург Ф.М.Достоевского

77. Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

78. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

79. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

80. Троемирие в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. М.Горький

82. Встреча Берлиоза и Бездомного с Воландом в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

83. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

84. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

85. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

86. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина
87. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского
88. А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов о назначении поэта и поэзии

89. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

90. М.И. Глинка

91. М.И.Глинка. Жизнь и творчество композитора

92. М.И. Кутузов - дипломат

93. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова

94. Кутузов М.И.

95. М.И. Голянищев-Кутузов-Смоленский

96. Сперанский М.М. и его реформы

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Сперанский М.М.

98. М.В. Ломоносов

99. Военно-боевая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года по письмам и запискам


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.