Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Регулювання метрологічної діяльності

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Змiст 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» прийнято 11 лютого 1998 року, останні зміни внесено 15 червня 2004 року. Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Закон складається із семи основних розділів, що містять 29 статей. Розділи є класичними для Закону України, а саме: Розділ 1. Загальні положення. Розділ 2. Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Здійснення вимірювань. Засоби вимірювальної техніки. Розділ 3. Метрологічна служба України. Розділ 4. Державний метрологічний контроль і нагляд. Розділ 5. Метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій. Розділ 6. Фінансування метрологічної діяльності. Розділ 7. Прикінцеві положення. Розглянемо основні постулати, що їх встановлює Закон. У Законі розглянуто основні терміни стосовно метрології та метрологічної діяльності. Наведемо кілька з них: метрологія — наука про вимірювання; вимірювання — відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів; одиниця вимірювання — фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин; єдність вимірювань — стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені границі; метрологічна діяльність — діяльність, яка пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань; методика виконання вимірювань — сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю; засіб вимірювальної техніки — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики; Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об’єднання), установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України. Закон також поширюється на фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, — власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду. Відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Закон регулює діяльність Державної метрологічної системи. Державна метрологічна система створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, а її діяльність спрямована на: реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології; захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань; підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок; економію всіх видів матеріальних ресурсів; забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі. Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ). З метою колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи при ЦОВМ створюється консультативно-дорадчий орган — Науково-технічна комісія з метрології (Комісія з метрології). Основною метою діяльності Комісії з метрології є формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності. Комісія з метрології формується з представників Державної метрологічної служби та метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій. Персональний склад Комісії з метрології та положення про неї затверджуються ЦОВМ. Рішення Комісії з метрології реалізуються через відповідні рішення ЦОВМ. Розроблення і затвердження нормативних документів з метрології здійснюються відповідно до закону. Нормативні документи з метрології поділяються на: нормативні документи з метрології ЦОВМ; нормативні документи з метрології інших центральних органів виконавчої влади; нормативні документи з метрології підприємств і організацій. Вимоги нормативних документів з метрології ЦОВМ є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками. Iнші центральні органи виконавчої влади, підприємства і організації в межах своїх повноважень можуть розробляти та затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують нормативні документи з метрології та нормативно-правові акти ЦОВМ і не суперечать їм. В Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме: 1) основні одиниці SI: метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське — м, міжнародне — m); кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське — кг, міжнародне — kg); секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське — с, міжнародне — s); ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське — А, міжнародне — A); кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське — К, міжнародне — K); кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці: українське — кд, міжнародне — cd); моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці: українське — моль, міжнародне — mol); 2) похідні одиниці SI; 3) десяткові кратні та частинні від одиниць SI.

В Україні застосовуються також: одиниці, що не входять до SI, але дозволені ЦОВМ (далі — дозволені позасистемні одиниці); комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються нормативними документами з метрології ЦОВМ. Як вихідні еталони України у державній метрологічній системі можуть застосовуватися вторинні і робочі еталони метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств і організацій, які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів відповідних одиниць вимірювань, що є у державі. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні еталонів, зазначених у частинах першій — четвертій цієї статті, а також результатів вимірювань, повірки та калібрування, що виконуються відповідно вимірювальними, повірочними та калібрувальними лабораторіями, метрологічні характеристики цих еталонів повинні підтверджуватися шляхом їх звірення з відповідними еталонами інших держав і міжнародними еталонами. Необхідність атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається їх розробниками чи користувачами. Засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації. Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію. Засоби вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва та ремонту лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію. Ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки партіями може здійснюватися, якщо типи цих засобів занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Порядок ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, організації та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, повинні письмово повідомити відповідні територіальні органи про свою діяльність у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ. Підприємства, організації та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов’язану з ремонтом засобів вимірювальної техніки, повинні дотримуватися умов і правил проведення цієї діяльності, які встановлюються нормативно-правовим актом ЦОВМ. Територіальні органи здійснюють облік підприємств, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки.

Потім кліше надходили безпосередньо в підпільні друкарні, де згідно із замовленнями підрозділів друкували певну кількість грошових документів. Існували такі підпільні друкарні: Використання біфонів у фінансово-господарській діяльності повстанців дало змогу командуванню ОУН—УПА за порівняно короткі терміни мобілізувати для своїх потреб значні матеріальні ресурси. Ці грошові документи також ефективно забезпечували юридичні й морально-етичні аспекти взаємовідносин повстанців і місцевого населення. На сьогодні гроші ОУН—УПА — велика рідкість у грошових збірках колекціонерів. Оскільки такий білет, виявлений НКВС під час обшуку, міг коштувати власникові та його родині життя. ВИСНОВКИ Грошові документи ОУН — біфони — сягають корінням у практику фінансової діяльності громадських організацій суспільно-політичної, просвітницько-педагогічної релігійної та іншої спрямованості, які діяли в Галичині наприкінці XIX — початку XX cm. - друкувались грошові документи впродовж 1942 — 1950 pp. у підпільних друкарнях 0VH. Талановиті художники засобами графіки зуміли охопити не лише всі етапи боротьби, а й провести історичні паралелі з визвольними змаганнями в Україні у 1917 — 1920 рр

1. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

2. Державне регулювання корпоративної діяльності

3. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

4. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

6. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
7. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2
8. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

9. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

10. Облік зовнішньоекономічної діяльності

11. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

12. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

13. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

14. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

15. Інформаційні ресурси економічної діяльності

16. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

17. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

18. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

19. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

20. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

21. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

22. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
23. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
24. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

25. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

26. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

27. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

28. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

29. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

30. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

31. Метрология

32. Метрология - наука о измерениях

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

33. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

34. Метрология

35. Метрология и стандартизация

36. Метрология и стандартизация

37. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

38. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
39. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
40. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

41. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

42. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

43. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

44. Контрольна з підприємницької діяльності

45. Суть комерційної діяльності на підприємстві

46. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

47. Билеты по предмету ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ за весенний семестр 2001 года

48. Метрология

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Правове регулювання зайнятості на україні

50. Законодавче регулювання робочого часу

51. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

52. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

53. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

54. Аналіз діяльності комерційних банків
55. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
56. Державне регулювання ЗЕД

57. Планування діяльності підприємств

58. Метрология, стандартизация и сертификация

59. Державне регулювання економіки

60. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

61. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

62. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

63. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

64. Північно-Східнiй экономический район Украины

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Валютний ризик в діяльності банківської системи

66. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

67. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

68. Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях

69. Введення в курс “Основи економічної теорії”

70. Етичні засади діяльності працівників прокуратури
71. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
72. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

73. Основи страхової діяльності

74. Планування банківської діяльності

75. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

76. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

77. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

78. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

79. Історія діяльності товарних бірж в Україні

80. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

81. Аналіз діяльності Приватбанку

82. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

83. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

84. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

85. Основи безпеки життєдіяльності

86. Особливості будови і життєдіяльності лишайників
87. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"
88. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

89. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

90. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

91. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

92. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

93. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

94. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

95. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

96. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

97. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

98. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

99. Аудит витрат діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.