Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання Згідно з вимогами програми з трудового навчання, у кожному класі учні повинні оволодівати основами графічної підготовки. Впровадження в життя затвердженого стандарту освітньої галузі «Технологія» ставить перед початковою школою нові складні завдання. Новизна і складність полягає в тому, що у трудовому навчанні значно розширюється обсяг інформації, яку повинен подати вчитель, а учням треба не просто засвоїти знання, але й навчитися творчо їх використовувати. Тому в процесі кожного уроку необхідно створювати ситуації, які 6 спонукали дітей до виявлення своїх творчих здібностей. Найраціональніше цей принцип вдається застосовувати на практиці під час уроків моделювання. Одним із етапів «Проектно-технологічної діяльності» є конструкторський. На цьому етапі учні повинні вміти виконувати графічні роботи, читати елементарні креслення, сприймати й аналізувати графічну інформацію. Жоден учень початкових класів не зможе розібратися в конструкції та принципі роботи навіть найпростіших механізмів, а у сучасній техніці та промисловому виробництві й поготів. Для цього потрібно вміти читати й аналізувати графічну інформацію. Необхідно навчити учнів виконувати нескладні креслення на рівні ескізів, щоб еони сформували власне бачення предмета, деталі чи елементарної схеми і могли відобразити їх графічно. Завдання, спрямовані на формування графічних навичок, діляться на дві групи: на вміння і навички практичного характеру і на теоретичні знання. Наявність в програмі з трудового навчання навичок практичного характеру відіграє важливу роль для реалізації в навчанні принципу зв'язку навчання з життям, оскільки особлива увага в них звертається на формування відповідних загальнотрудових умінь і навичок. Визначені в ній практичні вміння і навички, набуті в процесі трудового навчання, мають пряме відношення до принципу зв'язку навчання з життям. Процес формування графічних умінь забезпечується в залежності від конкретних завдань і етапів навчання різними методами і поєднанням цих методів. Так, при початковому ознайомленні дітей з алгоритмом певного вимірювання або побудови важливу роль відіграє застосування ігрового методу в поєднанні з евристичною бесідою. На етапі закріплення вмінь основним методом може бути самостійна робота, а в деяких випадках – поєднання ігрового методу і самостійної роботи. Послідовне застосування цих вимог у навчанні забезпечує систематичну роботу вчителів, в ході якої діти навчаються у відповідності з вимогами програми кожного класу виконувати з допомогою масштабної лінійки і циркуля відповідні вимірювання і геометричні побудови. Реалізація принципу зв'язку трудового навчання молодших школярів з життям знаходить найбільш чітке і повне відображення при вивченні величин та їх вимірюванні, зокрема таких, як довжина відрізка, площа фігури, маса, місткість і час. Тому формуванню графічних умінь має приділятись постійна увага. У процесі формування графічних умінь також здійснюється виховання молодших школярів: формуються позитивні якості особистості, риси характеру, емоційно-вольова сфера, їхня самостійність, саморегуляція, чесність, наполегливість, працелюбство, акуратність тощо.

Важливим компонентом графічної підготовки учнів початкових класів є вимірювальні навички. Вимоги до суті і змісту вимірювальних навичок учнів початкових класів сформульовані у навчальних програмах з математики і трудового навчання. Так, програма з математики для 1-4 класів спрямована на реалізацію мети і завдань вивчення математики, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, зокрема на уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь молодших школярів, за допомогою яких вони успішно орієнтуватимуться у навколишньому середовищі, а також на формування уявлень про геометричні фігури і тіла, початкового досвіду вимірювань, уміння розв'язувати задачі з геометричним змістом. Програма з трудового навчання для початкових класів орієнтує школярів на вироблення необхідних графічних умінь і навичок. Програмою з трудового навчання передбачено також опанування учнями елементарних графічних умінь, навичок роботи з креслярськими інструментами (лінійкою, циркулем), які використовуються і в процесі вимірювання величин. Через спостереження починається ознайомлення дітей з графічними формами, їх істотними ознаками, положенням у просторі і на площині. Важливо, щоб учні не лише сприймали готові образи, що їх дає вчитель, а й самі відтворювали геометричні форми в процесі моделювання, креслення, вирізування, малювання. Тому центральне місце у формуванні геометричних понять займає практика самих школярів. Пропедевтичними щодо графічних умінь і навичок є уявлення молодших школярів про величину, форму предметів та навички орієнтування у просторі. Формування уявлень про величину пов’язане із визначенням властивостей предметів, які можна виміряти. Діти вчаться порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою способами прикладання, накладання, складанням пар, вимірюванням за допомогою мірок, а також словесно описувати предмети щодо параметрів величини. У процесі трудового навчання у дітей формується уявлення про величину як властивість предмету, яка може бути виміряна і описана як словесно (через використання спеціальних слів – термінів), так і з допомогою цифр. За допомогою сприймання величини предметів, їх габаритів діти вчаться орієнтуватися в предметному світі. У процесі спеціального навчання діти вчаться використовувати в своїй мові слова: довгий, широкий, високий, товстий. Так, відносно річки можна сказати, що вона довга й широка та ще глибока. Відносно струмка можна сказати, що він короткий, вузький. Діти вчаться визначати розміри іграшок, за величиною порівнювати між собою звірів, птиць, риб. Наприклад, вовк довший і вищий від зайця. Може бути розглянуто питання: “Коли собака вища, коли сидить чи стоїть?” Треба, щоб діти пояснили, чому людина вища, як вона стоїть, а не сидить, а собака, кішка – навпаки. Коли звір сидить – його висота визначається розміром тулуба, який більший за розміри ніг. Цікавим є порівняння зросту казкових героїв: “Хто вищий за зростом – хлопчик-мізинчик чи дівчинка-дюймовочка?” Дюйм є мірою довжини і приблизно дорівнює довжині верхнього суглоба великого пальця дорослої людини.

Діти порівнюють пальчик-мізинчик із верхнім суглобом великого пальця і роблять висновок відносно зросту названих героїв. Для порівняння предметів діти використовують способи прикладання, накладання. Коли не можна накласти предмети, потрібно користуватися міркою. На основі вимірювання можна робити висновок про результат порівняння за величиною. Міркою можуть бути палички різної довжини (для вимірювання довгих предметів треба вибрати довгу паличку). Також у процесі трудового навчання та інших предметів у дітей формуються уявлення про форму предметів. Психолого-педагогічні дослідження Л.А. Венгер, В.В. Колечко, Т.Н. Ігнатової свідчать, що молодші школярі слабко орієнтуються у визначенні форми предметів. Форма – це властивість предмета, яка відрізняє предмети. Дизайн форми предметів, які виготовляє людина для своєї життєдіяльності, відповідає вимогам зручності, цілеспрямованості, вдосконалення. Наприклад, усі предмети транспорту мають округлу форму, щоб повітря не заважало швидко рухатися. Завданнями ознайомлення дітей із формою предметів є: - розрізняти й називати геометричні фігури; - групувати фігури по різних ознаках (об’ємні, площині, круглі, некруглі); - словесно порівнювати фігури за формою; - виділяти елементи геометричних фігур (кути, вершини, сторони); - виявляти властивості геометричних фігур; - трансформувати геометричні фігури (згортати, розрізати). Методика вивчення форми предметів передбачає запровадження практичних методів: креслення, вирізання, згортання. Завдання готуються для розвитку зорового аналізатора, рухового та дотикового. Запроваджується методичний прийом – співставлення. Наприклад, співставляються всі види чотирикутників. Для об’ємних фігур діти вчаться визначати, які площинні фігури утворюються при розрізах на однакові, неоднакові частини. Наприклад, кулю розрізали навпіл, треба визначити, яка фігура утворилася. Основні ігри: “Доручення”, “Чарівна торбинка”, “Виклади картинку з фігур”, “Склади листівку”, “Виклади орнамент”. Наведемо основні види вправ на формування уявлень про форму предметів. 1. Серед різних фігур знайди трикутники і накресли такі ж самі. 2. Усі фігури розклади у дві коробки за властивостями: круглі, некруглі. 3. Розріж квадрат на чотири рівних трикутника. 4. Із геометричних фігур склади “портрет” вовка. 5. Опиши “портрет” зайця, складений із фігур. 6. Накресли трикутник, чотирикутник. 7. Обведи монети у 5 копійок, 2 копійки. Які фігури утворилися? Важливою передумовою формування графічних навичок є практичні уявлення дітей про орієнтування в просторі. Простір – це форма існування матерії. Проблему сприйняття простору дітьми дослідили П.Ф. Лесгафт, М.Ю.Кистяковська, Б.Г. Ананьєв. Основними завданнями навчання дітей орієнтуванню в просторі є: 1. Уміти розрізняти основні напрямки простору: вперед, назад, вправо, вліво, вверх, вниз. 2. Визначати своє розташування серед людей, предметів. 3. Визначати розташування предметів у просторі (близько, далеко, попереду, поруч). 4. Визначати просторову орієнтацію між предметами за лініями спрямувань (вертикальне, горизонтальне, похиле).

В рядах мировых посредников "первого призыва" стояли между прочим и выдающиеся общественные деятели, князь Черкасский и Самарин, и возвратившийся из Сибири декабрист барон Розен, и бывший попечитель одесского и киевского учебных округов, знаменитый хирург и педагог Н. И. Пирогов, и граф Лев Николаевич Толстой... Коллегиальными органами по крестьянским делам были в уездах уездные мировые съезды, составлявшиеся (под председательством уездного предводителя дворянства) из всех мировых посредников уезда, при участии "члена от правительства"; в губернии общее руководство делом крестьянской реформы принадлежало так называемому "губернскому присутствию", состоявшему (под председательством губернатора) из нескольких высших чиновников и представителей от дворянства. В 1874 году должность мировых посредников была упразднена; их обязанности передавались "уездным по крестьянским делам присутствия и общим полицейским, судебным и нотариальным учреждениям. Уездные по крестьянским делам присутствия состояли (под председательством уездного предводителя дворянства) из "непременного члена" (назначаемого правительством из местных дворян), уездного исправника, председателя уездной земской управы и одного из "почетных мировых судей". {231} Крестьянские реформы в царствование Александра II коснулись не только помещичьих крестьян, но также крестьян удельных и государственных

1. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

2. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

3. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

4. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

5. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

6. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
7. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
8. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

9. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

10. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

11. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

12. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

13. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

14. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

15. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

16. Вивчення епіграфічних колекцій у музеях

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

18. Комунікативні якості педагогічного мовлення

19. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

20. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

21. Специфіка педагогічного спілкування

22. Особливості формування етнічних стереотипів
23. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
24. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

25. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

26. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

27. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

28. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

29. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

30. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

31. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

32. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

34. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

35. Формування геометричних понять у молодших школярів

36. Формування екологічної культури молодших школярів

37. Формування здорового способу життя молодших школярів

38. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
39. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
40. Формування правильної дикції у молодших школярів

41. Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі

42. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

43. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

44. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

45. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

46. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

47. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

48. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

50. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

51. «Мысль семейная»: роман графа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

52. Формування ботанічного саду навколо школи

53. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

54. Аналіз художньо-технічного оформлення видання
55. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
56. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

57. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

58. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

59. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

60. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

61. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

64. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

65. Методи науково-педагогічних досліджень

66. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

67. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

68. Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога

69. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

70. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів
71. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
72. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

73. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

74. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

75. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

76. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

77. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

78. Аналіз екологохімічних показників автомобілів

79. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

80. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры

81. Історія розвитку економічного аналізу

82. Теорія економічного аналізу

83. Предмет та метод економічного аналізу

84. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

85. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

86. С. Есенин "Анна Снегина"
87. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"
88. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

89. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

90. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

91. Постановка лабораторной работы по теории графов

92. Работа с графами

93. Дискретная математика: "Графы"

94. Поиск клик в графах

95. Теория графов. Задача коммивояжера

96. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

97. Содержание и формы работы социального педагога в школе

98. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

99. Технология работы социального педагога с семьёй


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.