Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Аналіз теорії цифрових автоматів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

(курсова робота) СодержаниеДвійкова арифметика Системи числення з довільною основою ііМшан системи числення Форма з фіксованою крапкою Форма з плаваючою крапкою Прямий, зворотній та доповнюючий коди чисел Поняття про булеві функції Аналітичне представлення булевих функцій Мінімізація булевих функцій Метод квайна-мак-класкі Висновок Висновок Література Теорія цифрових автоматів закладає теоретичні основи роботи комп’ютерної техніки. У даній курсові роботі проводиться аналіз математичного підгрунтя даної дисципліни. Двійкова система числення Двійкова позиційна система числення Позиційна система числення з основою 2 називається двійковою. Для запису чисел в двійковій системі використовуються лише дві цифри: 0 і 1. Число два, тобто основа системи подається як 102. Зручність системи - в її надзвичайній простоті. Недолік - основа системи мала, тому для запису навіть не дуже великих чисел треба використовувати багато знаків. Переведення числа з двійкової системи числення в десяткову та з десяткової у двійкову. Нам уже відомо, що число , записане в системі числення з основою p як (±akak-1 a1a0) p, рівне =ak∙pk ak-1∙pk-1 a1∙p a0 перевести число із десяткової системи числення у двійкову, треба послідовно ділити десяткове число і його десяткові частки на основу двійкової системи, тобто на число 2. Ділення продовжується до тих пір, поки одержана частка не буде менша основи нової системи числення, тобто 2. 1 40 2 0 20 2 0 10 2 0 5 2 1 2 2 0 1Отже число 8110 в двійковій системі: 10100012 Переведемо число 100:100 2 0 50 2 0 25 2 1 12 2 0 6 2 1 3 2 1 1Отже, (100) 10= (1100100) 2 З переводом чисел з десяткової системи одиниць у двійкову приходиться постійно мати справу при роботі на ЕОМ. Окрему позицію в записі числа називають розрядом. Число розрядів - розрядність (довжина). Номер позиції - номер розряду. Довжина числа - це к-сть позцій (розрядів) в записі числа. В технічному розумінні це довжина розрядної сітки. Чим менша основа системи, тим більша довжина числа. Якщо довжина розрядної сітки , то: Aq max=q -1; Aq mi = - (q -1); Діапазон представлення чисел в заданій системі:Aq max ≥ДП≥ Aq mi . Двійкова арифметикаАрифметичні дії в двійковій системі (двійковій арифметиці) виконуються за звичайними для позиційних систем правилами (алгоритмами), які нам відомі з десяткової арифметики, але при цьому, звичайно, використовуються таблиці додавання і множення двійкової системи. Таблиця додавання0 0=0 0 1=1 1 0=1 1 1=102(додавання нуля не міняє числа, а один плюс один буде два). Таблиця множення 0∙0=0 0∙1=0 1∙0=0 1∙1=1 (число, помножене на нуль, є нуль; множення на один не міняє числа). Додавання. Додавання багатозначних чисел відбувається так само, як і в десятковій системі, тобто порозрядно, починаючи з молодшого.1011012 - 1 доданок 101002 - 2 доданок 10000012 - сумаПеревіримо правильність наших обчислень: 4510 2010=6510 1-0=1 1-1=0 102-1=1 Знайдемо: 1110101112-11000012 1110101112 - 11000012 1011101102Крапки, поставлені над деякими розрядами, показують, що в двійковій системі одиниця відміченого розряду роздроблюється на дві одиниці вищого розряду.

Множення111012∙11012 111012 - множник 11012 - множник 11101 - множене 11101 - множене, зсунуте на 2 розряди вліво 11101 - множене, зсунуте на 3 розряди вліво 1011110012 - добуток 11012=1310; 29∙13=37710 в двійковій арифметиці при множенні не потрібна таблиця множення. Не треба знаходити добутки першого множника на значення послідовних розрядів другого множника, так як значення цих розрядів або 1 або 0. Достатньо записати значення першого множника одне під одним із зсувом на один розряд; у випадку рівності якого-небудь розряду другого множника нулю, його зсувають на два розряди. 11011112 1011012 1101111 1101111 1101111 1101111 10011100000112 Системи числення з довільною основоюМи розглянули алгоритм переводу чисел з двiйкової системи числення в десяткову i навпаки - з десяткової в двiйкову. Алгоритми залишаться цiлком аналогiчними, якщо замiсть двiйкової системи числення взяти будь-яку iншу. Нехай, наприклад, деяке число записане в вiciмковiй системi числення. Це значить, що цифри в записі цього числа є коєфiцiєнти в його розкладi по степенях числа 8:(a a -1. a1a0, a-1a-2. .) 8 =a 8 a -1 8 -1 . a1 8 a0 a-1 8-1 .Для того,щоб отримати зображення цього числа в десятковiй системi числення, достатньо виконати, користуючись десятковою арифметикою, всi операцiї в правiй частинi цього виразу. Приклад. Перевести число (276,54) 8 з вiсiмкової системи числення в десяткову:(276,54) 8=2 82 7 81 6 80 5 8-1 4 8-2=128 56 6 5/8 4/64= (190,6875) 10.Нехай тепер потрiбно перевести число з десяткової системи числення в вiсiмкову. Як i у випадку переводу в двiйкову систему числення, розглянемо окремо цiлу i дробову частини чисел. Для цiлої частини скористаємось алгоритмом дiлення, а для дробової - множення. В першому випадку ми отримаєм шукане вiсiмкове зображення цiлого числа, зiбравши в зворотньому порядку залишки вiд дiлення на 8, а у другому випадку отримаємо вiсiмкове зображення дробу, зiбравши в прямому порядку цiлi частини при послiдовному множеннi на 8. Приклад. Перевести число (190,6875) 10 з десяткової системи числення в вiсiмкову. Переведемо цiлу частину: 190 8 16 23 8 30 16 2 8 (190)10=(276)8 6 7 2 0 Переведемо дробову частину: 0 6875 (0,6875)10=(0,54)8 5 5000 4 0 тобто (190,6875)10 =(276,54)8.Цей приклад разом з попереднiм iлюструє, як можна перевiряти правильнiсть переводу з однiєї системи числення в iншу зворотнiм переводом. Виконання арифметичних дій в СЧ з основою р. Змішані СЧ. Запис чисел в змішаних СЧ. Системи з кратними основами. Теорема для СЧ з кратними основами Мішані системи численняІснує простий спосіб запису десяткових чисел за допомогою двійкових цифр - представлення чисел в мішаній двійково-десятковій системі числення. В ній кожна цифра десяткового зображення числа записується в двійковій системі числення. Причому для того, щоб такий запис був однозначним, для представлення будь-якої десяткової цифри відводиться одна і та ж кількість двійкових розрядів - чотири. Якщо десяткова цифра вимагає для свого представлення менше значущих двійкових цифр, то попереду цих цифр дописуються нулі (так щоб загальна кількість двійкових знаків залишалась рівною чотирьом).

Наприклад, десяткове число 834,25 в двійково-десятковій системі запишеться так:(834,25) 10 = (1000 0011 0100,0010 0101). Кожна четвірка (тетрада) двійкових цифр тут відповідає одній десятковій цифрі: (8)10 = (1000)2-10 (2)10 = (0010)2-10 (3)10 = (0011)2-10 (5)10 = (0101)2-10 (4)10 = (0100)2-10Теорема. Якщо P = Q (P, Q, - цілі додатні числа), то запис любого числа в мішаній (Q - P) - й системі числення тотожньо співпадає з записом цього ж числа в системі числення з основою Q (з точністю до нулів на початку запису цілої частини числа і на кінці дробової). Якщо P=8, Q=2, =3, то 8=23 і, отже, згідно даної теореми запис будь-якого числа в двійково-вісімковій системі співпадає з записом того ж числа в двійковій системі. (Зауважимо, що за тією ж теоремою записи будь-якого числа в двійковій і двійково-шістнадцятковій системах теж співпадуть). Переведемо, наприклад, все теж число (405) 10 з десяткової системи числення в шістнадцяткову: 405 16 32 25 16 85 9 1 16 80 0 5 Збираючи залишки від ділення, отримаємо (405) 10 = (195) 16. Представимо тепер число (195) 16 в двійково - шістнадцятковому записі: (195) 16 = (1 1001 0101) 2-6. Видно, що записи числа в двійковій і двійково-шістнадцятковій системах вuявuлuсь однаковими. Ця властивість двійково-вісімкової системи числення дозволяє дуже просто переводити числа з двійкової системи в вісімкову (чи шістнадцяткову) і навпаки. Справді, будь-який двійковий запис розглядаємо як двійково-вісімковий код деякого вісімкового числа, розбиваємо його на трійки (тріади) двійкових цифр ліворуч і праворуч від коми. Кожній такій трійці ставимо у відповідність одну вісімкову цифру і отримаємо число в вісімковій системі числення. Візьмемо, наприклад, код: (10 011 110,001 1)2 = (236,14)8 . 2 3 6 1 4Тут, як і в двійково-десятковому записі, в цілій частині відкинуті крайні зліва нулі, а в дробовій частині - крайні справа. Безумовно, треба їх враховувати як недостатні у відповідних тріадах двійкових цифр. Зворотній перевід чисел з вісімкової системи числення в двійкову також простий. Кожну цифру вісімкового числа записуємо трійкою двійкових символів, тобто записуємо його в двійково-вісімковій системі, а так як цей запис співпадає з двійковим, то ми одержимо число в двійковій системі. Переведемо, наприклад, число (3514,72) 8 з вісімкової системи в двійкову: (3514,72)8 = (11 101 001 100,111 01)2 . 3 5 1 4 7 2 Звідси слідує, що вісімкову систему числення можна використовувати для скороченого запису любого двійкового коду. При цьому використовується приблизно в двічі менше символів, якщо розбити їх на трійки цифр і кожну записати однією вісімковою цифрою. Так само запис будь-якого числа в шістнадцятковій системі числення можна використовувати для скороченого запису двійкового коду. В цьому випадку кожному шістнадцятковому символу взаємно однозначно відповідає набір з чотирьох двійкових цифр:(0)16 = (0000)2 (8)16 = (1000)2 (1)16 = (0001)2 (9)16 = (1001)2 (2)16 = (0010)2 (а)16 = (1010)2 = (10)10 (3)16 = (0011)2 (b)16 = (1011)2 = (11)10 (4)16 = (0100)2 (c)16 = (1100)2 = (12)10 (5)16 = (0101)2 (d)16 = (1101)2 = (13)10 (6)16 = (0110)2 (e)16 = (1110)2 = (14)10 (7)16 = (0111)2 (f)16 = (1111)2 = (15)10 .Т

В криптографии это было давно известно, еще со времен войны во Вьетнаме, когда зашифрованные шифром гаммирования команды управления советскими ракетами изменялись американскими системами перехвата. Советские ракеты стали летать не в те вьетнамские джунгли, а криптографы схватились за голову. В 70-е годы появилась теория шифрующих автоматов, одним из разделов которой стала имитостойкость, т.е. способность шифра противостоять целенаправленному навязыванию ложной информации. И первым постулатом, первой аксиомой стало: шифры гаммирования не являются имитостойкими. Калькулятор «Электроника МК 85 С» был простейшим устройством шифрования именно по принципу гаммирования, никакие имитоприставки в нем не предполагались, ресурсов было по минимуму, да и для низовых звеньев Советской Армии они не требовались. Ведь там в цифровом режиме перешифровывались кодовые переговорные таблицы, их содержание потенциальному противнику предполагалось неизвестным, требовалось всего лишь гарантировать отсутствие повторений. Попечалившись над этими проблемами пару дней, я стал искать нетривиальное решение

1. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

2. Прикладна теорія цифрових автоматів

3. Прикладна теорія цифрових автоматів

4. Синтез цифрового автомата управления памятью

5. Проектирование цифрового автомата

6. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)
7. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2
8. Шпоры по теории автоматов

9. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

10. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

11. Теория развития Вселенной

12. Динозавры. Факты и теории

13. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

14. Теория Эволюции (шпаргалка)

15. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

16. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

18. Иск в гражданском процессе: теория и практика

19. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

20. Теория элит В.Парето

21. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

22. Шпаргалка по общей теории права
23. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
24. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

25. Теории государства и права (Шпаргалка)

26. Теория государства и права

27. Теория государства и права

28. Теория государства и права (Шпаргалка)

29. Теория разделения властей

30. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

31. Определения (Теория государства и право)

32. Предмет теории государства и права

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

34. Шпаргалки по теории государства и права

35. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

36. Теория государства и права (ТГП) в таблице

37. Теория государства и права (шпаргалки)

38. Теория и методика преподавания классического танца
39. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека
40. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

41. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

42. С. Есенин "Анна Снегина"

43. "Реквием" Анны Ахматовой

44. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

45. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

46. Анна Герман

47. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

48. Защита информации: цифровая подпись

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

50. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

51. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

52. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

53. Цифровой диктофон

54. Теория системного управления
55. Постановка лабораторной работы по теории графов
56. Цифровая обработка графики

57. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

58. Защита цифровой информации методами стеганографии

59. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

60. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

61. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

62. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

63. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА

64. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Теория систем автоматического регулирования

66. Теория устойчивости

67. Теория вероятностей и случайных процессов

68. Основы теории систем и системный анализ

69. Теория вероятностей и математическая статистика

70. Автоматы с магазинной памятью
71. Теория статистики (Станкин)
72. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

73. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

74. Цифровая рентгенография

75. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах

76. Теория криминологии

77. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

78. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

79. Современные теории получения экологически чистой энергии

80. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

81. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

82. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

83. Теория международных отношений

84. Цифровые технологии и политика

85. Теория политики в работе Шапиро

86. Теории происхождения государства
87. Изучение теории и технологии выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ4
88. Цифровые фото- и видеокамеры

89. Цифровые машины фирмы Xeikon

90. Установление соединений в цифровой АТС типа EWSD

91. Разработка опорной Цифровой Системы Коммутации (на примере ЦСК "Квант-Е")

92. Гидродинамическая теория смазки и ее возможности для расчета и анализа работы подшипников двигателя внутреннего сгорания

93. Теория Э.Фрома - опыт анализа и применения при наблюдении бытия

94. Психологические подходы к изучению теории личности и межличностных отношений

95. Психологические подходы к изучению теории личности и межличностных отношений

96. Проблемы теории морали

Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные

97. Поварнин С.: О теории и практике спора

98. Основы гендерной теории и методологии

99. Возможность интеграции теорий на примере РЭПТ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.