Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ Фразеологія як розділ науки про мову Фразеологічне багатство української мови Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологічних зворотів Джерела української фразеології Практична частина Висновки Використана література Вступ Тема: Фразеологізми у російських творах Т.Г. Шевченка. Мета роботи: - розкрити суть фразеологічного вираження мовленнєвої діяльності у творах Т.Г. Шевченка; - з’ясувати походження фразеологічних одиниць української мови та вживання їх у мовленні; - розкрити семантичний аспект фразеологічного вираження мовленнєвої діяльності. Завдання: - опрацювати статті та книги відомих учених, науковців з даної теми; - познайомитися з матеріалами фразеологічних словників про походження та вживання у мовленнєвій діяльності фразеологічних одиниць; - дослідити походження фразеологічних одиниць; - розкрити значення семантичного, морфологічного, структурного, жанрового аспектів фразеологічного вираження мовленнєвої діяльності у російській творчості Кобзаря; - теоретичні питання підтверджувати прикладами. Об’єкт дослідження: фразеологічні одиниці. Предмет дослідження: вираження фразеологізмів у російських творах Т.Г. Шевченка. Методи дослідження: метод порівняння, метод зіставлення. Матеріалом дослідження є статті відомих учених, мовознавців; різні види фразеологічних словників; художня література. Моя курсова складається із п'яти розділів: Розділ І. Фразеологія як розділ науки про мову. У ньому розповідається про поняття фразеології та предмет її вивчення. Дається визначення фразеологізму, спільні та відмінні риси слова й фразеологізму. Розділ ІІ. Фразеологічне багатство української мови. Основні групи фразеологізмів. У цьому розділі мова йде про семантичну, морфологічну, структурну та жанрову класифікації фразеологізмів. У свою чергу кожна класифікація розбивається на підпункти, які теж є розтлумаченими. Розділ ІІІ. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологічних одиниць. У цьому розділі говориться про здатність фразеологізмів набувати багатозначності, мати антоніми, синоніми. Цим вони схожі на слова. Розділ IV. Джерела української фразеології. У цьому розділі розповідається про походження українських фразеологізмів, сфери з яких вони до нас потрапили. Розділ V. Практична частина. У цьому розділі перераховані пункти знайшли практичне підтвердження. Фразеологізми – іскрометні скарби мовної образності – передають найтонші відтінки душевних порухів, обарвлюють висловлене в національний колорит. Вивчення фразеологізмів поширює знання про безмежний світ людини, виховує повагу до народу-фразотворця, поповнює мовний запас своєрідними крилатими словами, допомагає краще зрозуміти складні явища. Знання цих чудових перлин народної мудрості, розуміння їх під час читання художніх творів, публіцистики, преси, при перегляді кінофільмів і спектаклів, правильне їх уживання є безсумнівним показником емоційного освоєння рідного слова. Добірна, фразеологічно багата мова не лише навчає, а й виховує сентенціями, які містяться в ідіомах, прислів’ях, приказках, примовках, відкриває глибини й самої мови Фразеологія останніми десятиріччями привертає до себе дедалі більшу увагу дослідників-мовознавців, а також істориків і літераторів.

І це цілком зрозуміло. Вона, як мова взагалі, є надійною схованкою здобутків культури, звичаїв, прагнень і сподівань народу, одним із найважливіших джерел для дослідження його минулого й теперішнього життя. Фразеологія завдяки своєму значенню й експресивно-емоційним властивостям дає естетичну оцінку дійсності, збагачує духовно людину нашого часу. Фразеологія як розділ науки про мову Фразеологією (гр.phrases- зворот, вислів і logos- поняття,вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням. Фразеологією називають також сукупність усталених зворотів певної мови. Фразеологія кожної мови - це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури, що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу з гнобителями й нападниками, про звичаї , ідеали , мрії й сподівання. Вона привертає увагу мовознавців, істориків, етнографів, філософів. Стійке сполучення , що являє собою змістову цілісність і відтворюється в процесі мовлення, називається фразеологізмом. Наприклад: покласти зуби на полицю; повісити носа; як рак свисне; з вогню та в полум’я. Фразеологізмизи з одного боку, мають ознаки спільні зі словами, словосполученнями і реченнями, а з іншого - відрізняються від них. Як і слова, фразеологізми: 1) не творяться щоразу, а відтворюються як готові, наявні в мові одиниці з певним значенням, 2) відзначаються стійкістю складу і сталістю структури, 3) часто позначають одне поняття і вступають у синонімічні зв’язки з словами, 4) виконують ту ж функцію, що й слова. Наприклад: накивати п’ятами- втекти ; пасти задніх - відставати. На відміну від слів фразеологізми: 1) складаються із самостійних одиниць мови – слів, які найчастіше функціонують окремо та мають відповідні форми, 2) відрізняються більшою точністю значення, яке частіше, ніж у словах, супроводжується образною характеристикою. Наприклад: пройти вогонь і воду; чужими руками жар загрібати. Фразеологізми мають сталу конструкцію, одні й ті ж компоненти, заміна чи доповнення руйнує їх. Фразеологічне багатство української мови. Основні групи фразеологізмів Фразеологізми: семантичний аспект Широкого визнання у вітчизняному й світовому мовознавстві здобула семантична класифікація, фразеологізмів, опрацьована В.В.Виноградовим. Являючи собою єдине значеннєве ціле, фразеологічні одиниці не є однаковими з погляду з'єднаності компонентів і співвіднесеності семантики усього вислову з семантикою його окремих складників-компонентів. Зважаючи на це, В.В.Виноградов розрізняє три групи фразеологічних одиниць - фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення. Фразеологічні зрощення — семантичне неподільні фразеологічні одиниці, у яких цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає із значень їх компонентів . Наприклад: бити баглаї - ледарювати; пекти раків — червоніти; дати кучми — побити; собаку з'їсти - набути досвіду; на руку ковінька — вигідно і под.

Із словами однакового звучання, що виступають у вільному вжитку, компоненти фразеологічних зрощень перебувають у зв'язках омонімічності. За визначенням В.В.Виноградова, фразеологічні зрощення являють собою &quo ;своєрідні складні синтаксичні слова&quo ; . Компоненти фразеологічних зрощень нагадують морфеми у словах. Як і слова з невідною основою, вони позбавлені внутрішньої форми. Лише глибоке етимологічне дослідження може допомогти розкрити механізм становлення фразеологічних зрощень і з'ясувати, чому саме ці слова-компоненти спонукали появу цілісного значення. Фразеологічні єдності - теж семантичне неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне їх значення умотивоване значенням компонентів . Наприклад: не нюхати пороху — не бути ще в боях; прикусити язика — замовкнути; кров з молоком - здоровий та ін. Вмотивованість фразеологічних єдностей опосередкована. Більшість із них є образними висловами, - причому образний стрижень, на якому вони виникають, може відчуватися більш чи менш виразно (тримати камінь за пазухою; виносити сміття з хати; вивести на чисту воду; накрити мокрим рядном). Фразеологічні єдності можуть виникати і внаслідок синтаксичної спеціалізації фрази, вживання її у певній граматичній формі (нуль уваги; діло табак), внаслідок наявності експресивних відтінків значення (плакали наші гроші).До цього розряду В.В.Виноградов залучає фразові штампи, кліше, типові для різних літературних стилів, і літературні цитати, і крилаті вислови, і народні прислів’я та приказки . Фразеологічні сполучення - тип фраз, створюваних реалізацією зв'язних значень слів . Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Вони аналітичні, наприклад: зачепити почуття; зачепити гордість; зачепити інтереси. Слова з фразеологічне зв'язним значенням можуть поєднуватися з одним словом чи з обмеженим рядом слів (страх, жаль, зло, досада бере при неможливості радість, задоволення, насолода бере). Класифікаційна схема В. В. Виноградова — важливий етап у становленні фразеологічної теорії. Але в процесі вивчення фразеологічного фонду багатьох мов стали очевидними її вразливі місця, зокрема нечіткість критерію умотивованості значення, неможливість застосувати його до всіх одиниць, залучених до категорії фразеологічних єдностей тощо. Зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В.В.Виноградова, М. М. Шанський виділив четвертий клас— фразеологічні вирази, до яких належать &quo ;такі стійкі в-своєму складі і вживанні фразеологічні звороти, які не тільки є семантичне подільними, але й складаються цілком із слів з вільним значенням&quo ;. Наприклад: серйозно й надовго; Вовків боятися — в ліс не ходити; Не все те золото, що блищить. Характером зв'язків слів, що входять до їх складу, і загальним значенням фразеологічні вирази нічим не відрізняються від вільних словосполучень і речень. Специфікою їх є те, що вони не створюються мовцями, а відтворюються, як готові структурні і значеннєві одиниці. Морфологічна класифікація За характером значення і виконуваними синтаксичними функціями в реченні, фразеологічні одиниці можуть співвідношуватися з різними частинами мови.

Цей список більшовицька амазонка хотіла була продовжити. Та не довелося. Як виглядає з твору «Загибель ескадри», Кобза очолив протибільшовицьку боротьбу на кораблях Чорноморського флоту. Задля України він готовий був співпрацювати і з чортом: так, у боротьбі проти більшовицького ревкому Кобза сміливо використовував російських офіцерів-монархістів, переконуючи їх, що для перемоги над більшовицькою заразою необхідно підняти жовто-блакитні прапори на кораблях. Адже тоді підпорядкування рядових моряків адміралові буде беззаперечним, бо ж більшість матросів — українські селяни, які підтримують Центральну Раду. Навіть із писань яничара Корнійчука видно, що Кобза-Келеберда мав розкішний сніп рідкісних якостей, а головне, розумів неминучість боротьби за свободу рідного краю і мав бажання взяти участь у ньому не у якості пасивної жертви, а войовника, котрий сприймає війну як народну творчість, як можливість вирватися з російської тюрми народів і побудувати Українську державу. Про що ще можна довідатися зі сторінок твору Олександра Корнійчука? Зі слів письменника, Кобза навчався у семінарії

1. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

2. Тарас Григорьевич Шевченко

3. Тарас Шевченко как художник

4. Значення і світова слава Тараса Шевченка

5. Життя Тараса Григоровича Шевченка

6. Біографія Тараса Григоровича Шевченка
7. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка
8. Ознаки романтизму в творчостi Тараса Шевченка

9. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

10. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

11. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

12. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

13. Общий план строения стенки сосуда

14. Крупноочаговый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка

15. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

16. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

17. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

18. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

20. О народной фразеологии

21. Акварелі Т.Г.Шевченка

22. Судьба поэта из народа в стихотворении Н. А. Некрасова "На смерть Шевченко"
23. Образ Тараса Бульбы — воплощение ратного духа запорожцев
24. Слово и фразеология в современной сибирской диалектной речи

25. "Тарас Бульба" Николая Васильевича Гоголя

26. Тарас Бульба

27. Перечитывая "Тараса Бульбу" Н.В.Гоголя

28. Вены и микрососуды подслизистого слоя , стенки некоторых трубчатых внутренних органов

29. Перспективы развития образования в Росии

30. Лизинг в росии и за рубежом

31. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

32. Экономический рос в модели межотраслевого баланса

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

33. Фразеология

34. Жаргон офицеров и слушателей Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск): лексика и фразеология

35. Устойчивость пшеницы к мучнистой росе

36. Расчет опоры путепровода, устойчивости подпорной стенки

37. геополитические перспективы Росии на рубеже веков

38. Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка
39. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"
40. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"

41. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

42. «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя как историческая повесть: особенности поэтики

43. Етикет України та Росії

44. Медичне страхування

45. Медичне страхування

46. Центральний банк Російської Федерації

47. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

48. Повітряна оболонка Землі - атмосфера

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

49. Строение и функции субклеточных структур растительной клетки: клеточная стенка и цитоскелет (микротрубочки и микрофиламенты)

50. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

51. Содержание бухгалтерской отчетности на примере ООО "Рос Азия"

52. Військові нагороди Росії

53. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

54. Північно-Кавказький економічний район Росії
55. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
56. Право на медичну допомогу

57. Судова реформа в Росії та Білорусії

58. Особливості компаративних фразеологізмів

59. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

60. Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр.

61. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

62. Сравнительная характеристика русской и украинской фразеологии

63. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

64. Фразеология в английском языке

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

66. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

67. Історія створення двомовних словників у Росії

68. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

69. Изучение библейских фразеологизмов как пласта английской фразеологии

70. Американські фразеологізми
71. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ
72. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

73. Анархізм в Росії: теорія та практика

74. Відбудова металургійного комплексу Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950)

75. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

76. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

77. Ліберальна модель розвитку Росії

78. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

79. Переяславська рада. Входження України до складу Росії

80. Перший імператор Росії - Лжедмитрій I

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

82. Проблема абсолютизму в Росії

83. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

84. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

85. Російська держава в ХVІ-ХVІІ століттях

86. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
87. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
88. Тарас Федорович Трясило

89. Україна в період повоєнної відбудови

90. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

91. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

92. Установчі збори у Росії

93. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

94. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

95. Тістечка пісочні, шарові, заварні

96. Російський живописець П.Ю. Заболотський

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

97. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

98. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

99. Жанр послання у творчостi Т.Г. Шевченка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.