Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Феномен Мауглі, тобто дитини, яка в силу різних обставин опинилася серед звірів і стала особистістю поза контактами з людьми, зобов'язаний своєю появою лише фантазії Р. Кіплінга. Реальні випадки (а їх у літературі описано 30) показують, що ніхто не може стати особистістю поза контактами з людською культурою. Як протікає процес соціалізації, які фази він має, які фактори при цьому взаємодіють і якими бувають результати? Спробуємо відповісти на ці питання. Процес соціалізації Становлення особистості людини супроводжується освоєнням їм культури свого середовища. Чоловік живучий, тобто діючий і що пізнає, немислимий без оснащеності елементами своєї культури, з яких головними виступають для нього цінності й норми життя, діяльності й поводження. Вони в сукупності утворять мир його значень, цілісний символічний мир. Але, як і яким образом людина стає здатною вільно орієнтуватися у своєму середовищі, користуватися культурними об'єктами, виробленими до неї, обмінюватися результатами фізичної й розумової праці, установлювати взаєморозуміння з іншими людьми, без якого взагалі неможливо соціальна взаємодія? Існує досить велика кількість теорій соціалізації, кожна з яких по-своєму намагається вирішити це складне питання. Насамперед, треба прояснити властивості культури, що забезпечують процес соціалізації співвідношення мотивацій особистості й стандартів культурної системи, характеристики соціальної системи. Культура як ціннісне відібраний досвід життєдіяльності великої кількості людей звичайно з'являється у вигляді системи. Цей досвід може бути накопичений, осмислений і виражений на повсякденному рівні, потім за допомогою процедур науки переосмислений і типізований на рівні теорії, причому суспільні науки (на відміну від природних) виявляються більш тісно зв'язаними зі здоровим глуздом людей. Культура може передаватися (соціальне спадкування, традиція), вона є те, чому навчаються (а не прояв генетичної природи людини), вона є загальноприйнятою в конкретному соціальному середовищі. Отже, культура в аспекті соціалізації особистості виступає, з одного боку, продуктом, а з іншого боку - детермінантою систем міжособистісної соціальної взаємодії. Говорячи про співвідношення особистості, культури й соціальної системи, необхідно відзначити, що між ними не може бути повної відповідності: девіантне поводження людей завжди буде розбурхувати й спонукувати культурну й соціальну системи до змін, хоча останні завжди будуть прагнути до стійкості, причому кожна з них має свої механізми (стандарти) інтеграції й стабільності. Джерела теорії соціалізації намічені в роботах Тарда, що описали процес освоєння особистістю цінностей і норм через соціальну взаємодію. Наслідування, по Тарду, є принципом, що лежить в основі процесу соціалізації, причому воно опирається як на фізіологічні потреби й бажання, що випливають із них, людей, так і на соціальні фактори (престиж, покора й практична вигода). Типовим соціальним відношенням Тард визнавав відношення вчитель - учень. У сучасних поглядах на соціалізацію такий вузький підхід уже переборений. Соціалізація визнана частиною процесу становлення особистості, у ході якого формуються найбільш загальні риси особистості, що проявляються в діяльності, регульованою рольовою структурою суспільства.

Навчання соціальним ролям протікає у формі імітації. По Парсонсу, загальні цінності й норми освоюються індивідом у процесі спілкування зі значимими іншими, у результаті чого нормативні стандарти входять у структуру потреб особистості. Так відбувається проникнення культури в мотиваційну структуру індивіда в рамках соціальної системи. Соціалізатору треба знати, що механізмом пізнавання й засвоєння цінностей і норм є сформульований Фрейдом принцип задоволення - страждання, що приводиться в дію за допомогою винагороди й покарання; механізм містить у собі також процеси гальмування (витиснення) і переносу. Імітація й ідентифікація того, якого навчають, опираються на почуття любові й поваги (до вчителя, батькові, матері, родині в цілому й т.д.). Соціалізація супроводжується вихованнями, тобто цілеспрямованим впливом вихователя на учня, орієнтованим на формування в нього бажаних рис. Соціалізація як частини формування особистості може бути найчастіше суперечливої стосовно лінії виховання, вибраної вихователем. Остання може бути продиктована поданнями про образ людини, що панує в даній культурі. І.С. Кон виділяє в європейській культурі принаймні чотири образи, що направляють виховний процес у суспільствах. В основах цих образів лежать наступні ідеї-домінанти, що характеризують природу людини: - ідея первородства гріха (християнський погляд на природу людини). Педагогіка заснована на вигнанні з людини гріховності, споконвічно властивої йому. Звідси треба й ідея порятунку, очищення душі, але під впливом прикладів Христа, канонізованих святих. Педагогіка, заснована на такого роду поданнях, досить репресивна, діє погрозами, покараннями й обіцянками винагороди на тім світлі; - ідея природної детермінованості долі людини, логіки й лінії його розвитку в особистість. Генотип зізнається фактором, що визначає самоактуалізацію особистості. Звідси - принцип зведеного виховання, висновок про те, що генотип виявиться, незважаючи на будь-які педагогічні зусилля й регуляцію факторів середовища, що впливають на становлення особистості. Продуктом такої педагогіки, що дезертирує, звичайно є особистість без стійких ціннісних і нормативних орієнтирів; - ідея педагогічної детермінованості особистості. Людина представляється чистою дошкою (« abula rasa»), на якій вихователь може начертати будь-які письмена. Такий образ людини сприяє сваволі вихователя, відриву від життя й веде, як правило, до формування особистості, що слабко орієнтується в життєвих ситуаціях; - ідея детермінованості розвитку особистості лише середовищем, її культурою. Заснована на ній пасивна педагогіка формує утриманську психологію, нівелює особистість, не може активізувати індивідуальність. В останні роки в нашій країні досить широке поширення одержали астрологічні подання про долю людини, його характері й лінії поводження. Поки такі подання носять ненауковий, більше того, антинауковий характер. Але якщо система очікуваного поводження від особистості ввійде в практику сімейного виховання й міжособистісних експектацій (очікувань-вимог), то через два-три покоління астрологічний погляд на природу людини можна буде оцінити як виховний фактор.

В умовах економічного розкріпачення людини, плюралізму ідеологій і волі совісті найбільш прийнятним представляється принцип виховання, відповідно до якого людина є те, що він сам зробив із себе. Цей погляд екзистенціалізму перевірений емпіричним шляхом: дослідження Н. Лапіна показали, що такого погляду при оцінці своєї особистості дотримуються підприємці, що нараховують 10-15% від числа респондентів. Науковий погляд зводиться до розуміння того, що активна й розвинена особистість є результат гармонії генотипу, умов середовища, педагогічних впливів людини на свою особистість. Заснована на ньому педагогіка вимагає високого мистецтва від соціалізатора. 1. Треба знати стадії моральної соціалізації дитини. Колберг установив, що існують три рівні соціалізації (їхня реальність перевірена емпірично, як свідчить І.С. Кон, в 32 країнах): доморальний, конвенціальний і моральний. Доморальний рівень характерний для взаємин дітей і батьків, заснованих на зовнішньої парі страждання - насолода, конвенціальний - на принципі взаємного воздавання. Моральні рівні характеризується тим, що вчинки особистості починають регулюватися совістю (по Фрейдові, суперего, що формується під впливом культури середовища). Колберг пропонує розрізняти на цьому рівні сім градацій аж до формування особистістю своєї системи моралі. Багато з людей у своєму розвитку не доходять до морального рівня. У зв'язку із цим у ряді партійних програм з'явився термін «моральний прагматизм», що означає, що необхідно боротися за торжество морального закону в ділових відносинах людей. Суспільство поступово скачується до рівня ситуаційної моралі, девіз якої: морально те, що корисно в даній ситуації. 2. Треба знати стадії розвитку особистості в цілому. Дитинство характерно тим, що дитина хоче бути, як усі. Тому більшу роль грають наслідування, ідентифікація, авторитети (значимі інші). Підліток уже відчуває свою індивідуальність, що веде до появи прагнення бути, як всі, але краще всіх. Енергія самоствердження виливається у формування сміливості, сили, прагнення виділитися в групі, не відрізняючись у принципі від усіх. Підліток досить нормативний, але у своєму середовищі. У цьому віці енергія самоствердження індивідуальності, що прокидається, стає соціально значимим фактором: рух бойскаутів, піонерський рух, рух хіпі говорять самі за себе. Юність уже характеризується прагненням бути не таким, як усе. Виникає чітка шкала цінностей. Прагнення виділитися будь-що-будь часто веде до нонконформізму, йти всупереч суспільній думці. Батьки в цьому віці вже не є авторитетами, що безумовно диктують лінію поводження. Юність розширює свої обрії бачення й розуміння життя й миру найчастіше за рахунок заперечення звичного батьківського побутування, формує свої субкультуру, мову, смаки, моди. Полове дозрівання теж сприяє бунтарству, породжуючи прагнення до зняття заборон у регуляції полових відносин, установлених у даній культурі. Стадія справжньої дорослості, соціальної зрілості характерна тим, що людина вже переступила незрілі способи бути особистістю: це значить, що він затверджує себе через суспільство, через рольову структуру й систему цінностей, вивірену культурою.

Почалися непорозумння мж ним  нмецькою окупацiйною владою, яка, до реч сказати, почала поводитися не як наш спльник, а як завойовник. Центральна Рада мр про повстання. На сцену виступа новий чинник, ворожий Центральнй Рад   соцялстичним експериментам буржуазя  хлбороби власники; х дейно пдтримують хлбороби-демократи. Щоб реалзувати свою угоду з Украною, нмцям, спираючись на ц кола, volens nolens довелося скинути 30-го квтня Центральну Раду, на захист яко майже й не виступив нхто. Хлбороби на з'зд обирають гетьманом Павла Скоропадського, який  ста на чол держави. Мж ним  нмцями складено угоду. Нмц взялися навести лад на Укранi, прикрити на деякий час  кордони вд большевикв, скасувати соцялзацю земл  допомогти нашому Уряду органзувати власну незалежну державу. Гетьман же з свого боку зобов'язався доставити м потрбн сирвц (згдно з мировими умовами), видати бльшу половину вйськового майна  рятувати Центральн Держави вд голоду. Таким чином, соцялстичний уряд пдписав умови з нмцями, привв х на Украну  дав м вексл на смачний укранський хлбець, а платити по цих векселях взялися Гетьман Скоропадський та «же з ним», себто буржуазя  хлбороби

1. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

2. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

3. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

4. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

5. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

6. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
7. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
8. Соціал-демократична концепція держави та влади

9. Держава і право України в період перебудови соціалізму

10. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

11. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

12. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

13. Соціалістична Ліга Нового Сходу

14. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

15. Особливості онтогенезу моральності індивіда

16. Девіантна поведінка

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

18. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

19. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

20. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

21. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

22. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів
23. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
24. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

25. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

26. Глобалізація і процеси соціального розвитку

27. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

28. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

29. Соціальна психологія організацій

30. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

31. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

32. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

33. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

34. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

35. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

36. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

37. Соціологічна концептуалізація освіти

38. Організаційні аспекти соціальної роботи
39. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"
40. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

41. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

42. Творчество мастеров высокого итальянского Возрождения. Леонардо да Винчи

43. Леонардо да Винчи

44. Леонардо да Винчи

45. Леонардо да Винчи

46. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

47. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

48. Анатомические зарисовки Леонардо да Винче

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

49. Производство красителя "Кислотного алого"

50. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

51. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел

52. Ал-фараби

53. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

54. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
55. Развитие идеологии социал-демократов в России
56. Соціальне становище Запорізького краю

57. История развития идеологов социал демократии

58. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

59. Алая буква. Готорн Натаниэль

60. Аль Капоне

61. Мазолино да Паникале

62. Художественная и научная деятельность Леонардо да Винчи

63. Творчество Леонардо да Винчи

64. Краткий доклад про Леонардо да Винчи (с иллюстрациями)

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

65. Мона Лиза. Рождение легенды Леонардо да Винчи

66. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

67. “Сказка ложь, да в ней намек!..” (А.С. Пушкин)

68. «Кто имеет уши слышать, да услышит!»

69. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

70. Зразки засобів іммобілізації
71. «Дай, чтобы создать видимость!»
72. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

73. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

74. Організація праці

75. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

76. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

77. Аль-уд (ла-уд)

78. Творческие принципы Леонардо да Винчи

79. Формирование представлений о Боге в разных культурах. Дао и Абсолют

80. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дар аль-Кибт (Дом коптов)

82. Истории религий: "Дао де Дцин"

83. Нет проституции. Сексингу - да

84. Да тун - великое единение

85. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

86. Соціальні інститути.
87. Экономические идеи социал-демократии
88. Да сюэ

89. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

90. Дао Дэ Цзин

91. Категория Дао в трактате "Дао дэ цзин"

92. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

93. Куда деваются отходы?

94. Організаційна система управління природокористуванням України

95. Організаційна система управління природокористуванням України

96. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

97. Організація оплати праці на підприємстві

98. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

99. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.