Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальні ролі та особистість

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ Вивчення теми «Соціальні ролі та особистість» актуальне, тому що, зрозумівши значення та місце особистості у суспільстві, її роль не лише в сім'ї та родині, у будь-якому колективі, на робочому місці, а й для покоління загалом, можна визначити власне місце в суспільстві й відповідно моделювати та коригувати власну поведінку, а також передбачати поведінку інших відповідно їх соціальних ролей. Мета реферату полягає у тому, щоб дослідити місце особистості в суспільстві та її поведінку згідно соціальної ролі. Виходячи з мети, потрібно розв’язати наступні завдання: визначити, хто це – особистість; з’ясувати, як національний менталітет впливає на особистість; – проаналізувати соціальні ролі та їх зв'язок з особистістю; – дослідити місце особистості в суспільстві. Для написання реферату було використано сучасну літературу та твори відомих вчених-психологів. 1. Особистість та вплив національного менталітету на особистість 1.1 Особистість – дзеркало світу Людина як творча істота постійно створює власний світ і саму себе. Тому людське «Я» – це світ розвитку людських сутнісних сил. В світі людини знаходиться об'єктивний зміст її родової сутності. Цей світ – не середовище і умова існування людини, а сама людина в її об'єктивному бутті. Дійсно реальною практичною істотою людина є у своєму світі, який вона сама створює. Саме в діяльності з перетворення світу, перш за все, і виявляється індивідуальна неповторність і незамінність конкретної людини. Будучи суспільною істотою, людина разом з тим є окремою індивідуальністю. Як спосіб буття особистості, як суб'єктивність, яка формується в результаті власної діяльності, індивідуальність – це не риса і не специфічність, а сама особистість, яка є дзеркалом світу. Особистості поза індивідуальністю не існує. Якщо індивід, щоб стати особистістю, повинен набути соціальної сутності, то, не набувши своєї індивідуальності, особистість не набуде самостійного буття. Індивідуальні особливості особистості видаються не як випадкові, неповторні, одиничні її властивості, а як реалізація її соціальної сутності, як відображення соціального в індивідуумі. Індивідуальність не означає незалежності індивіда від суспільства, а спосіб буття в ньому. Індивід є не тільки одиницею роду, але й його найсуттєвішою характеристикою. У людському індивідуумі інтегруються соціально значущі риси. З одного боку, «світ людини» – це суспільне існування індивідів, з іншого боку, «світ людини» є автономним, він є об'єктивною цілісністю, що підпорядкована об'єктивним законам. Суперечливість системи «людина-світ» є джерелом як самого розвитку людини, так і її світу. Потенційно людина як особистість – це безкінечна, універсальна, загальна істота, актуально вона завжди обмежена. Це протиріччя вирішується у процесі того, як індивід, розвиваючись в особистість, розширює своє буття у часі, включаючи себе у час роду (історію). Історія є процес послідовного вирішення протиріччя між потенційною безкінечністю людини і її актуальною обмеженістю та породженням цього протиріччя у нових соціально-культурних умовах. Чим ширшими й багатшими є зв'язки людини з оточуючим світом, іншими людьми, тим більшими можливостями вона користується у розвитку своєї особистості, тим більш універсальною постає форма її культурного життя.

Адже культура є головним показником не якогось особливого, а саме суспільного розвитку людини. Освоюючи свою родову сутність у формах культури, індивід стає культурно-історичним суб'єктом, що робить історичне минуле його власним минулим, а майбутнє, як його майбутнє, за яке він відповідає. І цією подвійною залежністю визначається діяльність індивіда у теперішньому, а також його свобода і відповідальність. У цьому випадку він перестає бути функціонером, він стає особистістю. Особистість є завжди своєрідним зв'язком унікальності і універсальності. У ній передбачають одне одного і протиборствують різні «Я», що рухаються в сторону унікальності, неповторності, самостійності окремого «Я» і в сторону його універсальності, зверненості до безкінечного світу. Таким чином, особистість є соціальною за своєю сутністю, але індивідуальною за способом свого існування. Вона – єдність соціального і індивідуального, сутності і існування. Особистість визначається не «індивідуальним світом», а тим, якою мірою цей її індивідуальний, особистий світ вміщує в себе «світ людини». 1.2 Вплив національного менталітету на особистість Основною рисою українця прийнято вважати перевагу особистого над загальним. В індивідуальному житті виявляється це в підкреслюванні свого «я» і в змаганні до самовияву. В родині є мала родина, тобто після одруження діти відділяються від батьків, отримують власне окреме майно, символізоване власною хатою; їхній зв'язок з батьками є виключно почуттєвого характеру. Громада в українців – це «добровільне товариство людей». В Україні історично склалося так, що «народна воля стоїть понад князівським правом». Потреба князя була неминуча, його вибирали, але коли він не задовольняв потреб народу, або ж коли зловживав своєю владою, його проганяли. Крім того, українці схильні до федералізму. В Україні міцне почуття Божої всеприсутності, внутрішня розмова з Богом, тайне думання про Божу волю над собою. Українець – інтровертивний тип, в ньому переважають почуття, підсвідоме. Українська поезія не розлучається з природою: природа оживляє її, поділяє з нею радощі й журбу людської душі; трави, дерева, птаство, звірята, світила неба, ранок і вечір, весна і сніг – усе дише, думає, відчуває разом із людиною, все відгукується до неї чарівним голосом, – голосом то співчуття, то надії, то осуду. На Україні квітками пишається майже чи не кожний двір хлібороба. З поетичності українця випливає любов до жінки. Чуттєвість українського народу призводить до заперечення раціоналізму, є навіть схильність до пасивізму, що виявляється у нереальному мрійництві, яке призводить до творення утопій. При пропорційно заслабій волі та інтелігентності пояснюється легка запальність і швидке охолодження; пояснюється також дратівливість на дрібниці і байдужість до дійсно важливих речей. З притаманною для українців релігійністю віра нашого народу в добро скрізь ототожнюється з свободою. Корінь нашого лиха в надмірному обособленню та індивідуалізмі. Українські люди, не зв'язані між собою ні в просторі, ні в часі посідають сталу тенденцію до диференціації (поділу) при великій нездатності до інтеграції (об'єднання).

Брак визнання авторитету одностайно підкреслюється як важливий недолік українця. Вшанування авторитету розвинулося в українців у формі вшанування ідеї, яка набирала сили закону. Навіть людина здобувала значення не завдяки успіхам, становищу, розумові, а передусім, тому що зуміла підпорядкувати себе ідеї. В обороні ідеї українці розвивають глибоку жертовність, якої не можна було сподіватися при їх малій агресивності. Аналіз історичних процесів доводить, що тільки завдяки глибокому відчуттю традицій український народ не перетворився на етнографічну масу. Отже, національний менталітет визначає певні риси особистості українця: одвічне прагнення до незалежності, свободи. Крім того, притаманні глибока пошана до природи, жінки, любов до рідного краю. Соціальна роль лідера, в крайньому разі, не останньої особи в суспільстві – це риса саме українців. 2. Соціальні ролі Соціальна-типові риси – це природний атрибут кожної людини. Будучи відносно стійкою якісно визначеною соціальною реальністю, соціально-історичний тип особистості не існує до і поза індивідами. Людина усвідомлює свою належність до суспільства і свої суспільні інтереси через належність до певних соціальних груп і організацій, завдяки яким вона бере участь у житті суспільства. Мала група відіграє важливу роль у вихованні і становленні особистості, її соціалізації, являючись провідником тих ідей, установок, цінностей і норм поведінки, які існують в даному суспільстві як цілісній системі. На основі особистих контактів між членами групи виникає мережа емоційних, психологічних відносин. Обидві системи відносин – об'єктивних (суспільних) і суб'єктивних (психологічних) зливаються в єдину систему міжособистісних групових відносин, що надає малим групам особливої якості, яка відрізняє їх від інших соціальних груп. Ще Платон стверджував, що на самоті людина поводиться раціонально, а у натовпі – вона жертва стадних інстинктів. Соціальність, що виявляється в сумісній поведінці людей, має особливу властивість, яка полягає у великій силі впливу на окремих індивідів, в автоматичності механізму її дії, в його підсвідомості і блискавичності спрацьовування. Становлення «Я» відбувається дійсно в ситуаціях взаємодії, але не тому, що люди – це прості реакції на погляди інших, а тому, що ці ситуації є разом з тим ситуаціями сумісної діяльності. В них формується особистість, в них вона усвідомлює себе, не просто вдивляючись в інших, а взаємодіючи сумісно з ними. Соціальні ролі існують в колективах, групах, де кількість людей невелика, обмежена, об'єднує їх спільна функція, мета, робота та ін. Кожен член групи набуває відповідного статусу, як тільки потрапляє до неї. Статус – сукупність об'єктивно властивих людині характеристик, що визначають сприйняття її іншими членами групи, самосприйняття і, як з цього виходить, її становище в системах групових відносин. Соціальна роль – це ще одна характеристика індивіда в групі, тісно пов'язана зі статусом, і в самому загальному визначенні вона є поведінкою, яка соціально очікується від людини – носія певного статусу. У більшості груп існують чітко визначені ролі.

Коли в стор розвитку державних  соцальних устров хочемо вста]новити якийсь тривалий закон, то вн проявляться хба в од]ному: всяк спроби творення тих чи нших устрових форм завжди давали вдмн наслдки тод, коли вони вдривалися вд народу, або полишали його лише в становищ пасивного глядача та виконавця. ¶снуючи певний час з допомогою на]сильства або нерц, вони банкротували чи то пд внутршнми революцйними ударами, чи то внаслдок власного вдмирання, спричиненого золяцю вд бльшост суспльства. Ми пдчеркумо рацю тези фашизму про величезну, кон]структивну ролю творчо ндивдуальност в процесах життя. Генй, воля, духова сила, розумова вищсть, моральн прикме]тнй активний розгон людсько особистост завжди були завжди були надзвичайно двигунами дей, культури й прогресу, будуючи нов епохи. Так само правильний  погляд фашизму, що, дбрана на пдстав якости провдна меншсть (елта) е мозком. нервом, душею  провдництвом бльшост. Ця елта  уособленням яксних багацтв нац; вислдом  творчости користуться й бльшсть народня маса. ¶сторя да чисельн приклади чисельн приклади величезно рол ндивдуальност й провдно ел]ти в державно-полтичному та культурно-цивлзацйному житт народв

1. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

2. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

3. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

4. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

5. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

6. Соціальна система та її структура
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

9. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

10. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

11. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

12. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

13. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

14. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

15. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

18. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

19. Соціальна обумовленість державної служби

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Суть та принципи соціальної держави

22. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

27. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

28. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

29. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

30. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

31. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

32. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Економіка праці та соціально-трудових відносин

34. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

35. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

36. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

37. Тривожність як соціально-педагогічне явище

38. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
39. Політика та соціальний конфлікт
40. Про практичність соціальної психології

41. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

42. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

43. Бідність як соціальна проблема

44. Виникнення та еволюція соціальної роботи

45. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

46. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

47. Соціальна політика та соціальне партнерство

48. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. Соціальність і культура. Життєвий простір

50. Соціально-педагогічна діяльність як професія

51. Сутність соціального контролю у сфері праці

52. Сутність технологій в соціальній роботі

53. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

54. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі
55. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
56. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

57. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

58. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

59. Соціальне становище Запорізького краю

60. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

61. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

62. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

63. Соціальні інститути.

64. Ринкова пропозиція та її еластичність

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

65. Соціальні проблеми у ЗМІ

66. Соціальна екологія

67. Мораль і соціальне управління

68. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

69. Державна політика соціального страхування

70. Видовий склад та чисельність птахів лісу
71. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
72. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

73. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

74. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

75. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

76. Демократія як соціальне явище

77. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

78. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

79. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

80. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Соціальна держава

82. Соціальне партнерство в Україні

83. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

84. Творча особистість журналіста

85. Мова як символ соціальної солідарності

86. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
87. Роль та місце жінки у общині
88. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

89. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

90. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

91. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

92. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

93. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

94. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

95. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

96. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

98. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

99. Поняття "культура" та її сутність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.