Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Методические указания к лабораторной работе № 1 1 ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ Мета роботи Метою роботи є: вивчення принципів перетворення змінної напруги в постійну; вивчення основ функціональної побудови джерел живлення; придбання практичних навичок з виконання перевірочних розрахунків та визначення параметрів якості джерел живлення; вивчення конструктивного виконання випрямлячів, інверторів, фільтрів, стабілізаторів, їх з'єднань в блоках живлення пристроїв різного функціонального призначення; придбання практичних навичок з визначення параметрів джерел живлення різних функціональних схем; вивчення функціональних можливостей джерел живлення і складання керівництва з експлуатації. 1.2 Методичні вказівки з підготовки до лабораторної роботи При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал, який міститься в конспекті лекцій і літературі, що рекомендується . При вивченні матеріалу потрібно звернути увагу на те, що первинні (до них відносять гальванічні елементи і батареї з них) і вторинні (акумулятори) хімічні джерела струму характеризуються такими основними параметрами, як електрорухома сила (ЕРС), початкова (кінцева) напруга, внутрішній опір, ємність, термін зберігання (для акумуляторів - збереження); додатково для акумуляторів - віддача акумулятора по ємності, віддача по енергії, термін служби, термін придатності. Необхідно пам'ятати, що в джерелах живлення приймально-підсилювальної апаратури знаходять застосування випрямляючі пристрої, що конструктивно об'єднують трансформатор живлення, комплект вентилів, згладжувальний фільтр. Часто в літературі випрямляючі пристрої називають випрямлячами. Використання цього терміну в лабораторній роботі має зміст тільки як комплект вентилів. Випрямляючі пристрої служать для перетворення змінної напруги в постійну. Основними параметрами випрямляючих пристроїв є: номінальна напруга, частота живлючої мережі і їх відхилення від номінальних значень; повна потужність, яка споживана від мережі живлення при номінальному навантаженні; номінальна вихідна напруга; номінальний струм навантаження, їх відхилення від номінальних значень; коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт пульсацій. За використаною схемою розрізняють випрямляючі пристрої однонапівперіодні, двонапівперіодні з виведенням середньої точки, мостові, з подвоєнням напруги. Частіш за все вони виконуються зі згладжувальним фільтром, що починається з конденсатора, отже, працюють на ємнісне навантаження. Використовуються для отримання напруги від одиниць вольт до десятків кіловольт. Потрібно знати, що вибір тієї або іншої схеми визначається необхідною потужністю в навантаженні, величиною коефіцієнта пульсацій. Так, при потужностях в навантаженні до 5-10 Вт і тоді, коли не потрібен малий коефіцієнт пульсацій, застосовують однонапівперіодну (однофазну) схему випрямляча. Двонапівперіодну схему з виведенням середньої точки (двофазну) застосовують частіше за все при потужностях до 100 Вт і величинах напруг до 400-500 В. Однофазна мостова схема характеризується хорошим використанням потужності трансформатора, тому рекомендується при потужностях в навантаженні до 1000 Вт і більш.

Симетричну схему з подвоєнням напруги застосовують частіше за все при потужностях в навантаженні до 1000 Вт і випрямлених напругах вище за 500-600В. Згладжувальні фільтри використовують для зменшення пульсації випрямлених напруг. Вони складаються з дроселя і конденсатора або з резистора і конденсатора, також використовуються фільтри на транзисторах, дія яких заснована на тому, що опір транзистора між емітером і колектором для змінної складової випрямленого струму у багато разів більше, ніж для постійної. Параметром якості фільтра є коефіцієнт згладження, який дорівнює відношенню коефіцієнта пульсацій на вході до коефіцієнта пульсацій на виході. Стабілізатори напруги є конструктивною частиною блоків живлення і використовуються для автоматичної підтримки рівня постійної напруги. Основними параметрами стабілізаторів є: коефіцієнт нестабільності по напрузі, коефіцієнт нестабільності по струму, коефіцієнт стабілізації напруги, вихідний опір, ККД, коефіцієнт згладження пульсацій (має те ж значення, що і для фільтрів). У залежності від необхідного коефіцієнта стабілізації струмів і напруги в навантаженні використовують різні види стабілізаторів: напівпровідникові параметричні, компенсаційні, імпульсні. Перетворювачі постійної напруги дозволяють набути різних значень напруги. Конструктивно вони складаються з інвертора, що перетворює напругу в напругу прямокутної форми, і випрямляча. У залежності від необхідної потужності в навантаженні використовують перетворювачі: однотактні з транзисторним ключем, однотактні з широтно-імпульсною стабілізацією, двотактні, безтрансформаторні. Імпульсні мережні блоки живлення конструктивно об'єднують безтрансформаторні випрямлячі, фільтри, імпульсні стабілізатори напруги, інвертори. Для перерахованих пристроїв знаходять застосування випрямлячі (випрямляючі пристрої), якість яких визначається коефіцієнтом пульсацій, коефіцієнтом згладження (для фільтрів і стабілізаторів, який розраховується як відношення коефіцієнтів пульсацій). Коефіцієнт пульсацій - відношення амплітуди першої гармоніки змінної складової випрямленої напруги до її постійної складової. Іноді визначають коефіцієнт пульсацій як відношення подвійної амплітуди змінної складової 2Uм.вих до постійної складової U0. Подвійна амплітуда змінної складової вимірюється як сума позитивної і негативної напівхвиль змінної складової випрямленої напруги. Розраховується коефіцієнт пульсацій за формулою . (1.1) Струм навантаження ,(1.2) де RН - опір навантаження. ККД характеризує економічність джерел живлення, рівний відношенню корисної вихідної потужності Ркор до потужності, споживаної від мережі Рспож. , (1.3) де Ркор=І0ЧU0; Pспож= ІспожЧUспож . Перевірочні розрахунки та визначення параметрів якості випрямляючих пристроїв як складової частини джерел живлення виконуються з застосуванням методики при вихідних потужностях до сотень Ват. Початковими даними для розрахунку є: номінальна випрямлена напруга U0, струм навантаження І0, коефіцієнт пульсацій Kп, номінальна напруга мережі живлення U1 і частота f=50 Гц. Значення U0, І0 визначаються параметрами апаратури.

Коефіцієнт пульсацій, що задається в розрахунку, не повинен перевищувати 0.15, а допустиме відносне значення змінної складової напруги для вибраних конденсаторів фільтра повинне бути не менш за 0.05. Розрахунок починають з вибору вентилів. Для цього за наближеними формулами відповідно до таблиці 1.1 обчислюють значення зворотньої напруги на вентилях Uзвор, середнього струму Іср, амплітуди Ім струму через вентиль. За знайденими Uзвор і Ім вибирають випрямляючі діоди у відповідності з , потім визначають опір навантаження .(1.4) Якщо опір і напруга навантаження задані, то шуканою величиною повинно бути значення струму в навантаженні. Приймають опір обмоток трансформатора Rтр в межах (0.07-0,1)Rн для випрямлячів потужністю до 10 Вт і (0.05 - 0.08)Rн для випрямлячів потужністю до 10-100 Вт. Знаходять прямий опір випрямляючого діода за наближеною формулою , (1.5) де Uпр- постійна пряма напруга на діоді. Визначають активний опір фази випрямляча за формулами , - для мостової схеми; (1.6) - для решти схем. (1.7) За параметрами r, RН визначають коефіцієнт А по таблиці 1.1 (дивись додаток). У залежності від значення А знаходять допоміжні коефіцієнти В, D, F, Н за графіками відповідно до рисунків 1.1 і 1.2. Рисунок 1.1 - Графіки для визначення коефіцієнтів В, D, F 1- для однонапівперіодної; 2- для решти схем. Рисунок 1.2 - Графік для визначення коефіцієнта Н За точними формулами, наведених в таблиці 1.1, обчислюють значення зворотньої напруги на діодах Uзвор, амплітуди Ім і Іср через діоди, які не повинні перевищувати допустимих значень для вибраних діодів у відповідності з довідковими даними. У іншому випадку необхідно вибрати інші діоди і виконати розрахунок спочатку. За формулами таблиці 1.1 визначають значення напруги на вторинній обмотці трансформатора (в режимі холостого ходу) U2х і ефективне значення струму вторинної обмотки І2. Визначають вихідну ємність (вхідну ємність фільтра) С, мкФ, за формулою: . (1.8) Зміст роботи У даній лабораторній роботі на основі теоретичних відомостей про параметри випрямляючих пристроїв необхідно освоїти методику розрахунку випрямляча і експериментально виміряти подвійну амплітуду змінної складової, постійну складову випрямленої напруги після випрямляючого пристрою, стабілізатора в блоках живлення, що досліджується в лабораторній роботі, вивчити їх конструктивне виконання; оцінити коефіцієнти пульсації за даними вимірювань, коефіцієнт сгладження пульсацій. Виміряти споживаний струм і напругу від мережі, падіння напруги в блоках живлення під навантаженням, опір якого визначає опір резистора набору еквівалентів навантаження. Оцінити ККД блоків живлення. Зробити висновки про можливе поліпшення параметрів досліджених блоків живлення, удосконалення їх конструкцій й розширення функціональних можливостей. Вивчивши функціональні можливості запропонованого викладачем джерела живлення, скласти керівництво з експлуатації. Рисунок 1.3 - Схема блока живлення 15 В Рисунок 1.4 - Схема блока живлення 9 В Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи Для отримання практичних навичок з виконання перевірочних розрахунків та визначення параметрів якості джерел живлення проводять розрахунок випрямляючого пристрою з використанням початкових даних, запропонованого викладачем варіанту завдань у відповідності з таблицею 1.2

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

2. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

3. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

4. Дослідження харчування

5. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

6. Вычисление основных параметров денежных потоков
7. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
8. Про методи дослідження малих річок

9. Спектральні наземні дослідження

10. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

11. Шум и его основные параметры

12. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

13. Основные параметры безопасности жизнедеятельности

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Разработка схемы дискового почвообрабатывающего орудия, расчет основных параметров и анализ его работы. (вариант №1, №20)

16. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

18. Методи та етапи статистичного дослідження

19. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

20. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

21. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

22. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
23. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
24. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

25. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

26. Дослідження методів інтерполяції

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

29. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

30. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

31. Медичні дослідження Герофіла

32. Джерела живлення

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

34. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

35. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

36. Классификация, конструкции и основные параметры конденсаторов, используемых в медицинской электронике

37. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

38. Настройка и измерение основных параметров канала цветности СЕКАМ
39. Основные параметры помехоустойчивого кодирования. Основные параметры помехоустойчивых кодов
40. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

41. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

42. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

43. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

44. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

45. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

46. Маркетингові дослідження

47. Маркетингові дослідження діяльності фірми

48. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

50. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

51. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

52. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

53. Дослідження асортименту пральних машин

54. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
55. Дослідження поведінки споживачів
56. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

57. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

58. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

59. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

60. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

61. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

62. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

63. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

64. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Променеве дослідження травної системи

66. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

67. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

68. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

69. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

70. Дослідження аспектів управління якістю продукції
71. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
72. Дослідження та розробки на підприємстві

73. Методи дослідження затрат робочого часу

74. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

75. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

76. Методологія науково-педагогічного дослідження

77. Основные параметры качества знаний по химии

78. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

79. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

80. Методи наукових і експериментальних досліджень

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

81. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

82. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

83. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

84. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

85. Определение основных параметров технологии плавки IF-стали в конвертере с верхней подачей дутья

86. Расчет основных параметров переменно-поточной линии для участка крупносерийного производства
87. Організація патопсихологічного дослідження
88. Структура психологічного дослідження

89. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

90. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

91. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

92. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

93. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

94. Педагогічний експеримент як метод дослідження

95. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

96. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

98. Програма соціологічного дослідження

99. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.