Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Охрана природных ресурсов /Укр./

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Вступ Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування .Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення. Тому існує об’ективна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованного стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб’ектами підприємництва, між іноземними партнерами , на рівні планетарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації . Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на суспільні проблеми і підтримувати прогресивні світові ініціативи та рішення: вступати у різні міжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції. Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних. Попри різні проблеми, все ж таки реалізація принципів збалансованого розвитку в Україні розпочалася майже одночасно з проголошенням незалежності. З 1991 року економічні і екологічні реформи в нашій країні спрямовані на досягнення спочатку компромісу між виробничим і природним потенціалом, а згодом - на перехід до гармонійного їх співіснування в інтересах людей. В основу формування нової політики було покладено базовий принцип, згідно з яким екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою національної і глобальної безпеки. Виходячи з цого в Україні розроблені “Основні напрями державної екологічної політики”. Цей документ визначає не лише мету та пріоритетні завдання охорони довкілля, але й механізми їх реалізації, напрями гармонізації та інтеграції екологічної політики України в рамках процесу ”Довкілля для Європи” та світовому екологічному процесі.

Саме на підставі цього документу, що поєднує стратегічні цілі з конкретними завданнями, розробляються програми Уряду в галузі охорони довкілля та екологічної безпеки. Після утворення цільового Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в Україні сформовано цілісну систему регулювання і управління природокористуванням та охороною природи, екологічною безпекою, яка, за висновками міжнародних експертів, відповідає сучасним вимогам. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування. Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування та розвитку суспільства. 1. СТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинникі, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду ціеї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ресурсів. Починаючи з 18-го століття, у межах території України спостерігалися і екстремальні явища в природокористуванні. Особливо драматичних змін воно зазнало наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття, коли відбувалася виснажлива експлуатація земельних ресурсів, розорювалися степи, відкривалися нові родовища корисних копалин, закладалися потужні індустріальні об’єкти. За оцінкою О.Субтельного, на початок ХХ століття на Україну припадало 70% усього видобутку сировини Росії, до складу якої Україна входила, та лише 15% виробництва готових товарів. Важливим чинником формування стосунків суспільства з довкіллям на всій території тогочасної Росії стала зміна структури землекористування, спричинена “Столипінською“ реформою 1909 року. Тоді кожний селянин міг стати власником землі і лише ліс, сіножаті та водні об’єкти залишалися, як правило, у спільній власності. Варто зазначити, що ця реформа мала найбільший успіх в Україні. Її впровадження сприяло становленню фермерського господарства, тобто відродженню традиційного для України хуторянства з притаманними йому формами обробітку землі (сівозміни, ліпші засоби виробництва, використання добрив тощо). Разом з тим, ця реформа супроводжувалася значною експансією сільського господарства - розорювалися дикі, до того часу незаймані, землі, винищувалися ліси тощо. Негативні зміни у природному середовищі в умовах стрімкого економічного розвитку Росії викликали певну стурбованість серед науковців і громадськості, активізували природоохоронну діяльність, особливо на українських землях.

Саме в межах території України був створений перший в країні природний заповідник Асканія-Нова, як і згодом заповідні об’єкти Пілявін (Волинська губернія), Стужиця, Тиса, Княж-Двір, Піп Іван Мармароський (Карпати) та у долині Ворскли. На жаль, після 1917 року впроваджені “нові” методи соціалістичного господарювання вступили в жорстку суперечність як з традиційними, так і науково обгрунтованими підходами до природокористування. Індустріалізація в СРСР була зорієнтована, насамперед, на екстенсивне використання як природних, так і людських ресурсів, а розпочата у 1929 році суцільна примусова колективізація підірвала сільськогосподарське виробництво і призвела до різкого зниження його продуктивності. Одним із наслідків такої політики на українських землях став голодомор 1932-1933 років. На фоні закликів до покращання життя та підкорення природи втрачалися традиційні методи землекористування, порушувалась природна рівновага. Природоохоронна діяльність стала досить обмеженою. Загалом руйнувалася основна риса ментальності українців - любов до землі, природошанування. Великої шкоди природі України завдала Друга світова війна. На виконання рішень органів влади СРСР в галузі природокористування у післявоєнні роки, зокрема датованого 1948 роком "Про план полезахисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм для забезпечення високих і сталих врожаїв у степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР”, було створено більше 400 тис.га полезахисних лісосмуг, залісені сильноеродовані землі на площі понад 1,4 млн.га (з них 150 тис.га по берегах річок і водойм), але, разом з тим, ігнорувалися закони природи й усталені форми природокористування на фоні небувалого розмаху гігантоманії. Так, під час будівництва штучних водосховищ на Дніпрі було втрачено чимало земельних ділянок, цінних не лише в сільськогосподарському, а й в еколого-культурному аспекті. Крім того, набували розмаху плани зрошення (іригація), осушення боліт (меліорація) та поліпшеного використання земельних ресурсів (хімізація). Наслідком невпинного прагнення розширення площ орних земель стало зникнення близько 3000 малих річок України, швидка ерозія земель, виникнення умов для пилових торфових бур. Апофеозом екологічних лих, що спіткали Україну, стала катастрофа на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Її наслідки виходять далеко за межі проблем довкілля і переростають у низку соціально-економічних, медико-біологічних, психологічних, морально-етичних, світоглядних і культурних проблем. Аварія на ЧАЕС є найбільшою техногенною й екологічною катастрофою, десятиліття якої припадало на 1996 р. В результаті понад 41 тис. км2 території було забруднено радіонуклідами. Близько 46 тис. га орної землі та 46 тис. га лісу за рівнями забруднення, що перевищують 15 кюрі на квадратний кілометр (Кі/км2), вилучено з виробництва. Зона відчуження Чорнобиля становить серйозну загрозу для навколишнього середовища внаслідок наявності 800 поховань радіоактивних відходів із загальною активністю понад 200 кКі. Всередині саркофага відбуваються процеси, які не можуть повністю пояснити фахівці.

ЛОЖНОЕ БЕШЕНСТВО - то же, что Ауески болезнь. ЛОЖНОНОГИЕ - то же, что удавы. ЛОЖНОНОЖКИ - то же, что псевдоподии. ЛОЖНОПРОВОЛОЧНИКИ - личинки жуков семейств чернотелок и пыльцеедов; вредители многих сельскохозяйственных и дикорастущих растений. Желтоватые, длиной до 5 см. Питаются высеянными семенами и подземными частями молодых растений. ЛОЖНОСЛОНИКИ - семейство жуков. Длина 1,7-40 мм. Ок. 2200 видов; распространены широко, преобладают в тропиках. Большинство видов развивается в мертвой древесине. Некоторые полезны, т. к. поедают яйца червецов и щитовок. ЛОЖНЫЕ ВАМПИРЫ - семейство летучих мышей. Длина тела 6,5-14 см. 5 видов, в Центр. и Юж. Африке, Юж. и Юго-Вост. Азии, Австралии. Питаются насекомыми, птицами, рыбами, другими летучими мышами. Кровь не сосут. ложными вампирами называют также род летучих мышей из семейства американских листоносов. Австрийский ложный вампир - в Красной книге Международного Союза охраны природы и природных ресурсов. ЛОЖНЫЕ СКОРПИОНЫ - отряд членистоногих класса паукообразных. Длина 1-7 мм

1. Проблемы рационального использования охраны земельных ресурсов в РФ

2. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

3. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

4. Рынок земельных ресурсов и земельная рента

5. Земельные ресурсы

6. Земельные ресурсы
7. Земельные ресурсы и эффективность их использования (на примере СПК Агрофирма "Родина")
8. Земельные ресурсы РФ

9. Биологические, водные, земельные ресурсы и их экономическая оценка

10. Государственные (муниципальные) земельные ресурсы

11. Водные и рекреационные ресурсы Украины

12. Защита земельных ресурсов от негативных природно-антропогенных процессов

13. Охрана труда (лекции, Украина)

14. Охрана труда в Украине

15. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

16. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

18. Минеральные ресурсы России, Украины и Казахстана

19. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

20. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

21. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

22. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
23. Використання трудових ресурсів Західної України
24. Рыбные ресурсы их использование и охрана

25. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

26. Минерально-сырьевые ресурсы РФ

27. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

28. Аналіз використання трудових ресурсів

29. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

30. Охрана недр и лесных ресурсов

31. Современное состояние природы Беларуси: недра и минеральные ресурсы

32. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Ефективність використання ресурсів підприємства

34. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

35. Продовольственные ресурсы

36. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

37. Энергетические ресурсы мирового океана

38. Природные ресурсы как экономический фактор
39. Природные ресурсы
40. Водные ресурсы

41. Водные ресурсы Земли

42. Мировые ресурсы никеля

43. Право собственности на природные ресурсы

44. Статистика трудовых ресурсов

45. Энергетические ресурсы

46. Мировые информационные ресурсы

47. Формирование и использование информационных ресурсов

48. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

49. Водные ресурсы и водные мелиорации

50. Рациональное использование водных ресурсов

51. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

52. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

53. Загрязнение водных ресурсов

54. Природные ресурсы России
55. Состояние водных ресурсов и водоснабжение пищевой промышленности в регионах Российской Федерации: риски и угрозы
56. Физико-статистическая оценка ресурса теплообменных труб с начальными дефектами производства в виде трещин

57. Ресурси виробництва

58. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники

59. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

60. Обзор ресурсов Internet по социологии

61. Природные ресурсы как экономический фактор

62. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

63. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

64. Управление материальными ресурсами предприятия

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Управление трудовыми ресурсами

66. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования

67. Управление трудовыми ресурсами

68. Создание фермерского хозяйства или использование ресурсов земли

69. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

70. Трудовые ресурсы предприятия
71. Управление финансовыми ресурсами предеприятия ООО "Авто Люкс Сервис"
72. Ценообразование и использование ресурсов: рента, ссудный процент и прибыль

73. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции

74. Экономическая эффективность в условиях ограниченности ресурсов

75. Экономические ресурсы, их классификация и характеристики

76. Туристические ресурсы Крыма

77. Характеристика возможностей рекреационного использования ресурсов Ирландии

78. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

79. Информационные ресурсы Интернет

80. Как управлять человеческими ресурсами в быстро меняющемся мире

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

81. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса (как поставить ИТ на службу бизнеса?)

82. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

83. Менеджмент человеческих ресурсов

84. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

85. Управление ресурсами предприятия

86. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы
87. Управление человеческими ресурсами позволяет повысить эффективность бизнеса и удовлетворенность клиентов
88. Методологические аспекты обеспечения безопасности сложных технических объектов в условиях ограниченных ресурсов

89. Информационное поведение пользователей ресурсами Интернет

90. Квоты на вылов морских живых ресурсов

91. Информационные ресурсы internet применяющиеся в области права и законодательства

92. Менеджмент человеческих ресурсов

93. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной экономике

94. Система внутрифирменного обучения как инновационный ресурс организации

95. Об использовании ресурсов живописи в создании имиджа товара

96. Не ресурсом единым, а ресурсами многими

Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Как привлечь собственный поток клиентов, пользуясь исключительно ресурсами

98. Миграция трудовых ресурсов в Россию

99. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.