Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Контрольна робота з Управління зовнішньою економічною діяльністю на тему: Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” Виконав: студент 5 курсу Факультет економічний Спеціальності: міжнародна економіка Огороднік О.П. Перевірила: Сербина Г. М., старший викладач Київ, 2011 План ВСТУП Міжнародне валютне право Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А ВСТУП Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Питання існування правових підстав фінансової відповідальності та дотримання законної процедури її реалізації вже тривалий час є предметом наукової дискусії. Генезис фінансового законодавства України все більш насичується такими категоріями фінансового права як фінансове правопорушення, фінансові санкції, фінансова відповідальність. Однак практично відсутній розвиток законодавства та наукові дослідження, які б мали предмет пошукувань у галузі низки процесуальних проблем реалізації фінансової відповідальності. Водночас питання дотримання законності при притягненні до фінансової відповідальності за податкові правопорушення мають дуже важливе практичне завдання. Законне та обґрунтоване донарахування сум податкових зобов’язань та їх стягнення призведе, з одного боку, до підвищення рівня фінансового правопорядку, з другого – до зростання надходжень до державного та зведеного бюджетів. Дуже важливим буде дотримання критерію законності під час здійснення повноважень органами державної податкової служби. З метою демократизації суспільства, надійного захисту прав і свобод його громадян і вставлення верховенства права у будь-якій демократичній державі законодавчо закріплений принцип жорсткого регламентування та обмеження впливу Держави на громадян та інших суб’єктів правового регулювання державної влади. Власне це й є однією з основних гарантій прав і свобод людини, виконання якої в Україні забезпечено Конвенцією “Про захист праві основних свобод людини”, до якої приєдналасяУкраїна. Тому Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 185 від 23.09.94р., і його складові розглянемо надалі, з врахуванням інших підзаконних актів і міжнародного права, щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті. Дана письмова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 10 найменувань та додатку. Загальний обсяг контрольної роботи становить сторінок. 1 Міжнародне валютне право Міжнародні фінанси вважаються засобом обслуговування процесу перерозподілу грошового капіталу та переміщенні товарів і послуг через митні кордони країн. Відносини, що виникають у сфері розширенням і поглибленням міжнародного економічного співробітництва в умовах глобалізації, мають фінансово-валютні риси. Ці відносини регулюються нормами і принципами міжнародного валютного права.

У сучасних умовах світова валютна система – це форма організації міжнародних валютних відносин, що обумовленні розвитком світового господарства та юридично зафіксовані у міжнародних угодах. У сфері міжнародного економічного співробітництва валютно-кредитні відносини поділяються на чотири великих групи: торгові та платіжні угоди, що передбачають виконання кредитних операцій на основі довготермінового клірингу; угоди про економічне та промислово-технічне співробітництво; міждержавні угоди про постачання товарів на компенсаційній основі; спеціальні кредитні угоди. Конкретними факторами подібних угод можуть бути: міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг, міжнародний фінансовий лізинг тощо. Для регулювання міжнародних валютних відносин використовуються міжнародно-правові норми, що закріплюються у відповідних угодах (наприклад, Ямайські угоди 1978р. про перехід країн – членів Міжнародного валютного фонду до багато валютної системи). Міжнародне валютне право має за предмет правового регулювання саме міжнародні валютні відносини. Вони виникають з приводу валютних коштів та цінностей, що беруть участь у сфері міжнародного економічного співробітництва держава та інших суб’єктів. До валютних коштів належить іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви тощо), цінні папери в іноземній валюті (акції, облігації, купони, бони), золото та інші цінності. Таким чином, міжнародне валютне право – це система міжнародно-правових норм і принципів, що регулюють міжнародні валютні відносини. Міжнародне валютне право відповідає розробленим критеріям і резервної одиниці СПС (спеціальних прав позичання) в системі МВФ. Поряд з міжнародним валютним правом, участь у правовому регулюванні відносин в міжнародній валютній системі беруть й такі правові комплекси, як внутрішньодержавне право та транснаціональне право. Головними провідниками транскордонного руху фінансів виступають банки, біржі, фонди (ТНК/ТНБ) – основні оператори системи. Предметом правовідносин у міжнародній валютній системі є національні правові режими валютної сфери, форми міжнародних розрахунків, стан платіжного балансу, правові режими міжнародних валютних ринків, умови обігу валют, кредити, боргові зобовязання і т п. Міжнародні валютні відносини здійснюються на основі внутрішнього права держав-учасниць відносин, а також за допомогою транснаціонального права та звичаїв ділового обігу. Основними джерелами правового регулювання цих відносин є зовнішньоекономічні договори, міжбанківські двосторонні та багатосторонні договори та ін. Як відомо, валютні платежі та надходження держави у її взаємодії з іншими державами умовно розподіляються на: операції зовнішньоторгові (за поточними рахунками), операції інвестиційні; операції з набуття резервів (за рахунками офіційних резервів). Для регулювання платіжного балансу часто використовують методи корегування валютного курсу шляхом девальвації або ревальвації національної валюти. Девальвація – це зниження її ціни відносно інших валют, що дозволяє виробнику за ту ж кількість іноземної валюти тримати більшу кількість національної валюти.

Взагалі, сфера валютних відносин сьогодені значно нерегульована. У механізмі правового регулювання діє принцип «дозволено усе, що прямо не заборонено законом». Валютні операції здійснюються у формі купівлі-продажу валюти, цінних паперів та в деяких інших форомах. Що пов’язані з рухом капіталів, з інвестуванням. Основна частина (80-90%) операцій з валютою здійснюється між великими банками за уніфікованими правилами шляхом угод із негайним постачанням валюти (на другий робочий день з дня укладання угод) або термінових угод (форвардних, опціонів, угодів своп) тощо . Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики. При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. Слід зазначити, що розрахункові операції банків здійснюютьсяі керуються у Господарському Кодексу України статтею 341 Розрахункові операції банків, у якій зазначається: Розрахункові операції банків спрямовані на забезпечення взаємних розрахінків між учасниками господарських відносин, а також інших розрахунків у фінансовій сфері. Для здійснення розрахунків суб’єктами господарювання зберігають грошові кошти банків на відповідних рахунках. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формі платіжних доручень, платіжних вимог є, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних вимог та інших дебетових і кредитових платіжних інструментів. При безготівкових розрахунках усі платежі проводяться через установи банків шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача або шляхом заліку взаємних зобов’язань і грошових претензій. Платежі здійснюються у межах наявних коштів на рахунку платника. У разі потреби банк може надати платникові кредит для здійснення розрахунків. Установи банків забезпечують розрахунки відповідно до законодавства та вимог клієнта, на умовах договору на розрахункове обслуговування . договір повинен містити реквізити сторін, умови відкриття і закриття рахунків, види послуг, що надається банком, обов’язки сторін та відповідальність за іх невиконання, а також умови припинення договору.

Я уклав порядок у всй Рос. Я уклав братерський союз з козацтвом Дону, Кубан, Терека  Астраханським,  ми, як рдн, простягумо вам руку. В нашм днанн наше спасння» (Время (Смферополь). - 1920. - 19 серпня). Крей збрав свох однодумцв-русофлв Михайла Кравченка, Олександра Безрадецького, Сахно-Устимовича, Михайла Левченка, котр порекомендували ще й Олекся Коломйця, В'ячеслава Лащенка, Василя Овсянко-Бльчевського, ¶вана Чорниша, Володимира Леонтовича, Федора Шульгу, Федора Лизогуба, Миколу Ярошевського, Василя Врського, Костя Воблого, Михайла Ханенка, Сергя Перлиха та ¶вана Пащевського. Вдтод вважалося, що при генералов Врангел сну Тимчасовий Укранський Уряд. Останнй одразу ж органзував сво фл в всх мстах, негативно поставившись до снуючих уже укранських просвтних рад, як мали демократичне спрямування  пдтримували законний укранський уряд на чол з Симоном Петлюрою (ЦВА у Варшав: Ф. 380.P Оп. 3.P Спр. 103.P Арк. 69). Генерал Крей заявив 11 вересня представникам преси: «Головнокомандуючий заключив договр з козаками Дону, Кубан, Терека  Астрахан  на цих же умовах простягу руку синам Украни, вважаючи, що в днанн наше спасння

1. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

2. Закон україни про міліцію

3. Порядок здійснення банком факторингових операцій

4. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

5. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

6. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
7. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
8. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

9. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

10. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

11. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

12. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

13. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

14. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

15. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

16. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

17. Громадянство України

18. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

19. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

20. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Історія України
23. Історія соборності України
24. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

25. Господарство України періоду утвердження капіталізму

26. Походження людини та її поява на території України

27. Історія держави та права України

28. Культура України в 30-х рока

29. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

30. Податкова політика України

31. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

32. Загальна характеристика конституції України

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

34. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

35. Поняття, форма та функції Конституції України

36. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

37. Суверенітет України

38. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
39. Бюджет України: актуальні проблеми
40. Державній бюджет України

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Управління фінансами України

43. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

44. Організаційна система управління природокористуванням України

45. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

46. Інтеграція України у світове господарство

47. Використання трудових ресурсів Західної України

48. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

49. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

50. Особливості перехідної економіки України

51. Роль і значення АПК для господарства України

52. Авіаційний транспорт України

53. Чорна металургія України

54. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
55. Банківська система України
56. Механізм кредитування банками України

57. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

58. Інформаційна політика України

59. Судова система України

60. Грошова система України

61. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

62. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

63. Хімічна промисловість України

64. Чорна i кольорова металургія України

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

65. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

66. Законодавство України про військову службу

67. Діяльність уряду України в галузі екології

68. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

69. Легка промисловість України укр

70. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
71. Аграрне право України
72. М.О. Скрипник - видатний діяч України

73. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

74. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

75. Ліквідність банківської системи України

76. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

77. Національний банк України

78. Національний банк України та особливості його функціонування

79. Проблеми функціонування фінансових бірж України

80. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

81. Структура страхового законодавства України

82. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

83. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

84. Фондовий ринок України

85. Формування та розвиток банківської системи України

86. Банки на валютному ринку України
87. Банківська система України
88. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

89. Законодавча база України про охорону праці

90. Мохоподібні України

91. Чинники процесу антропогенезу на території України

92. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

93. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

94. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

95. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

96. Сучасний стан сільского господарства України

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

97. Кращі дерева України

98. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

99. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.