Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки україни Державний вищій навчальний заклад Донецький національний технічний університет Кафедра філософії РЕФЕРАТ з філософії на тему «Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди» Донецьк 2009 ЗмістВступ . 3 1. Становлення в Україні професійної філософії . 4 2. Життєвий шлях і основні концепції філософії Г.С.Сковороди . .6 3. Літературна-філософська спадщина Г.С.Сковороди . 9 Висновки 15 Перелік посилань .16 Вступ Видатним представником класичного періоду розвитку української філософії є філософ і поет, співак і музикант, байкар і педагог Григорій Савич Сковорода. Ім’я Сковороди посідає поважне місце в ряду тих видатних діячів минулого, які збагатили філософську думку та художню літературу нашої країни. Він виступив як виразник ідей гуманізму та селянського просвітительства, різко засуджуючи хижацькі інтереси панівних класів феодально-кріпосницького ладу: їх злочинність і аморальність, жорстокість і зажерливість, паразитизм і пихатість. Водночас його вчення є виразом протесту проти ранніх буржуазних відносин, споживацьких приватних інтересів та влади матеріальних речей над людиною. Для того, щоб відповісти на питання, що являє собою Сковорода як мислитель і письменник, ми розглянемо епоху, в яку він жив і діяв. Життя та діяльність Сковороди припадають на останні три чверті XVIII ст. і пов’язані з соціально-економічними процесами того часу. Останні 25 років свого життя Сковорода провів у мандрах по Україні, поширюючи своє філософське вчення серед народу. Саме в цей період і створив він основні філософські твори. Основні концепції вчення Сковороди розглядатиме в другому розділі реферату. Філософська творчість Г.С.Сковороди привертає увагу письменників, критиків, філософів різних часів та народів, тому вона актуальна для нашого розгляду в даній роботі, яку ми розглядаємо в третьому розділі. 1. Становлення в Україні професійної філософії Становлення в Україні професійної філософії, як самостійної складової частини культури українського народу, відноситься к XVII віку і невідривно пов’язано з діяльністю Києво-Могилянського колегіуму (з 1701 року – академії), названого так в честь Петра Могили – видатного просвітника і мецената. Філософська традиція Києво-Могилянської академії була приставлена такими мислителями як С.Яворський, Ф.Прокопович, І.Гизель, І.Кононович-Горбатський, Г.Щербатський. саме з цього періоду філософія стає учбовою дисципліною. Аналізуючи їх філософські погляди, необхідно в першу чергу зупинитися на розумінні ними предмету філософії. Якщо мислителі києво-російского періоду трактували філософію як пізнання істини, здійснюване через життя в істині, то в Києво-Могилянській академії обґрунтовується погляд на філософію як на спосіб інтелектуального пізнання людини і природи. На філософські позиції «академіків» відчутний вплив надали такі західноєвропейські течії, як гуманізм, реформація і рання просвіта, своєрідний синтез яких, здійснений на основі досягнень вітчизняної духовності, зумовив формування культури українського бароко. Центральним об'єктом дослідження «барокової філософії» стала сучасна людина, «героїчна особа», яка, проте, утілювала в собі ідеал, цілком досяжний в реальному, земному житті.

Перед новою філософією встає насущна задача дати адекватне трактування місця людини у Всесвіті, виявити його зв'язок з природою і визначити те особливе, що відрізняє людину від всього оточуючого в мінливому і нескінченному світі. У київських академіків превалював запозичений з античності підхід до людини як «мікрокосмосу», існуючому як модель Всесвіту, тобто макрокосмоса. Людина – невід'ємна частина природи, підлегла законам останньої. Проте, людині властивен субстанціональний елемент, який визначає виняткову роль людини в навколишньому світі. Це – мислення. В курсах психології і логіки велику увагу надавалося характеристиці пізнавальних здібностей людини: відчуттям, розуму, сприйняттю, пам'яті, уявленню, розумовій діяльності. Особливе місце в лекціях києво-могилянських професорів належало проблемі зв'язку мови і мислення. Мова розглядалася як штучна знакова система, що використовується для спілкування. Значення слова-знака встановлюється через його відношення до предмету, який воно означає. В учбовому процесі Києво-Могилянської академії знайшли відображення питання, пов’язані з розумінням свободи й необхідності, свободи волі людини. На відміну від західноєвропейської філософії, котра ототожнює розум та волю, тим самим розуміючи свободу як пізнану необхідність, київські академіки визнавали взаємозалежність й взаємозв’язок розуму та волі, чітко їх розділяючи. За їх думкою, воля не залежна від розуму, вона втілює рішення розуму, який, сприймаючи об'єкт або факт, аналізує його, робить висновки і пропонує волі програму дій. Разом з тим і воля може впливати на розум, а в стані сильного афекту вона може і паралізувати його, здійснивши свій вибір без участі розуму. Опосередкованою ланкою, яка сполучає розум і волю є розсудливість, за допомогою якої досягається гармонія між розумом і волею. Якщо вчинок здійснюється завдяки розуму, який пригнічує волю, або навпаки, шляхом вольового вибору, що суперечить розуму, тоді він може бути вчинений фізично, але не морально. Внутрішня гармонія людини залежить не тільки від гармонії між розумом і волею, але і від реалізації вибраної життєвої мети. Тим самим, актуалізувалася надзвичайно гостра для епохи українського бароко проблема значення життя, визначення її мети. Цю проблему києво-могилянські філософи вирішували в двох аспектах, розрізняючи «фізичну і «моральну» мету людини. В уявленні києво-могилянських академіків «моральна мета» пов'язана із земним життям і реалізується через досягнення блага у реальному бутті. Благо є загальною мрією всіх людей, але у кожної конкретної людини моральна мета своя. Загальним благом вважалося все, що веде людину до чесноти. На шляху досягнення чеснот людина вимушена постійно долати такі стани, які примушують його вдаватися до крайнощів. Істинна чеснота – в золотій середині, але її дотримання породжує внутрішній конфлікт. Проте такий стан є необхідним елементом життєдіяльності, бо вносить в неї боротьбу і рух, без чого життя не могло б існувати. Завершення епохи бароко в Україні було відзначено появою видатного філософа і поета, співака і музиканта, байкаря і педагога Григорія Саввовіча Сковороди (1722-1794) .

2. Життєвий шлях і основні концепції вчення Г.С. Сковороди Ім'я українського філософа і поета-байкаря Григорія Сковороди (1722 - 1794) займає дуже високий рейтинг серед імен знаменитих філософів. Його філософська система не тільки оригінальна, але і досить сучасна. Перед тим як безпосередньо розглядати філософські вчення Сковороди, хотілося б розкрити шлях цього мудреця до філософії, адже багато з поглядів Сковороди, сформовані саме протягом тривалого життєвого і філософського досвіду. Шлях Г. С. Сковороди в філософію був довгим. З прожитих 72-х років він віддав філософській роботі лише останні 25 років свого життя. Тільки в 70-80-х роках XVIII ст. він почав створювати свої філософські діалоги, трактати, притчі і, мандруючи по Україні, став проповідувати своє філософське вчення. А шлях майже в 50 років був тільки підготовкою до цієї мандрівки в образі &quo ;старця&quo ; - бродячого філософа-наставника. Григорій Сковорода народився на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. Декілька років (з перервами) він вчився в Києво-Могилянській академії. Потім перебував в придворній капелі в Петербурзі. У складі посольської місії був декілька років в Угорщині. Після повернення працював викладачем - спочатку в Переяславській семінарії (викладав поетику), а потім в Харківському колегіумі (читав курс лекцій по етиці). З Харківського колегіуму він був вигнаний за прочитаний ним курс &quo ;християнської ґречності&quo ;, концепція якого не співпадала з офіційно-церковною. За роки, витрачені на навчання і викладання, у нього не тільки нагромаджувався життєвий досвід, але й формувалося усвідомлене відношення до світу, його проблем. Придбання життєвого досвіду і формування світогляду відбувалося під дією поєднання двох взаємодоповнюючих і навіть сприятливих чинників: його багатосторонньої обдарованості, з одного боку, і соціальної обстановки, що різко міняється - з іншої. Біографи зазначають, що у Сковороди був глибокий розум, феноменальна пам'ять, поетичні здібності, виключно музичний слух і голос; він писав вірші, складав музику, грав на декількох інструментах, мав здібності до малювання. Всі хто вивчав життєвий шлях філософа Сковороди, пишуть про нього як про трудівника, енциклопедиста-подвижника, аскета. Філософські погляди Г.С.Сковороди сформувалися під впливом античній, святобатьківської середньовічної, західної новоєвропейської традиції філософствування. Основою онтологічного навчання Сковороди є концепція «трьох світів» і «двох натур». Реальність, на думку філософа, - ця гармонійна взаємодія макрокосмосу, в якому живе все народжене; мікрокосмосу – людини і символічного миру (миру книги або Біблії). Великий світ (макрокосм) – це весь світ речей, Всесвіт, Сковорода, часто називає його по-латині «Універсумом». В макрокосмі перебуває все народжене, Сковорода має на увазі, що сам макрокосм є вічним і безмежним. Вслід за античними мислителями він вважає, що субстрат речовинного світу утворюють чотири елементи: вогонь, повітря, вода і земля; вслід за Коперніком визнає множинність світів, вічних в часі і безмежних в просторі. Малий світ (мікрокосм) – це людина.

Мистецтвознавц ретельно шукали чужих впливв  не знайшли. Не знайти х  в нших творах укранського творчого геня, наприклад, у законодавств. Отрун почуттям сво нацонально нижчост, малоукранц хворють на рабську хворобу «впливоманю». Не лише в СРСР, а й у вльному свт малоукранськ науковц чомусь вишукують  наголошують всляк чужинецьк впливи на творчсть укранцв. Псля хрещення Украни прихало сюди багато грекв-священикв, як привезли сво церковн закони, а тод церковн закони правили  за державн. Наш законодавц читали грецьк закони, але складаючи укранську збрку законв «Руську Правду», вдкинули грецьк. «Руська Правда» найетичнш, найлюдянш, найпрогресивнш, найдемократичнш закони в тодшньому культурному свт. Чи могли вони виникнути за 23 поколння? Пригадаймо велику збрку гттських законв з 16 ст. до РХ. Пригадаймо погляди скфського флософа Анахарзиса, пригадаймо закони Босфорсько держави. Вже в першому ж столтт псля охрещення Украни зявляються в Кив значн богословсько-флософськ твори

1. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

2. Життя та творчість Олеся Гончара

3. Життя та творчість Миколи Лисенка

4. Життя і творчість Івана Франка

5. Життя і творчість Олександра Архипенка

6. Життя і творчість Михайла Коцюбинського
7. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
8. Тоні Айомі. Життя і творчість

9. Свідомість та творчість

10. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

11. Життєдіяльність організму

12. Творчість Леонардо Да Вінчі

13. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської

14. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

15. Творчість Богдана-Ігора Антонича

16. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные

17. Творчість Івана Франка

18. Творчість Олександра Довженка

19. Творчість письменників "Празької школи"

20. Творчість Франсуа Війона

21. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

22. Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях
23. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу
24. Життя і діяльність О. Конта

25. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

26. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

27. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

28. Філософські погляди Г.С. Сковороди

29. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

30. Життя та діяльність І.П.Котляревського

31. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

32. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

34. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

35. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

36. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

37. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

38. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
39. Пророк Мухаммад: життя та діяльність
40. Філософські погляди Григорія Сковороди

41. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

42. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

43. Огляд життя Александра Довженко

44. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

45. Философское наследие Г.С. Сковороды

46. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

47. Інвестиційна діяльність страхових компаній

48. Суспільна організація життя слов

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

49. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

50. Творчий шлях П. Сосюри

51. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

52. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

53. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

54. Поняття та сутність менеджменту
55. Відповідальність за порушення податкового законодавства
56. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

57. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

58. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

59. Необережність як форма вини

60. Матераільна відповідальність працівників

61. Социальная философия Г.С. Сковороды

62. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

63. Щодо визначення поняття стратегія життя

64. Сбалансованість бюджета України

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Інноваційна діяльність підприємства

66. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

67. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

68. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

69. Рентабельність підприємства

70. Сутність витрат та методи їх зниження
71. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині
72. Рослина в житті людини

73. Поняття сущність та ознаки держави

74. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

75. Хімічна промисловість України

76. АПК, його галузева структура і необхідність формування

77. Грошові потоки, звітність, планування

78. Діяльність уряду України в галузі екології

79. Легка промисловість України укр

80. Этическая философия Г. Сковороды /Укр./

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

82. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

83. Григорiй Сковорода. Тематична рiзноманiтнiсть творiв

84. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

85. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

86. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"
87. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко
88. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

89. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

90. Моральність і мораль

91. Де й із чого зароджується життя?

92. Освоєння космосу: історія та сучасність

93. Діяльність СГ "ТАС"

94. Ліквідність банківської системи України

95. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

96. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

97. Портфель цінних паперів - сутність та функції

98. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

99. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.