Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Педагогічний інститут Дипломна робота на тему Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні засади формування екологічної культури молодших школярів Психолого-педагогічні основи екологічного виховання 1.2 Сутність і дидактичні можливості екологічного виховання 1.3 Екологічна освіта молодших школярів на між предметній основі Розділ ІІ. Шляхи використання дитячої літератури для формування екологічної культури школярів 2.1 Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів 2.2 Використання казки в екологічному вихованні учнів Висновки СПИСОК використаних джерел ДОДАТКИ Вступ Упродовж останніх десятиріч істотно погіршився екологічний стан довкілля, розширилася зона господарської діяльності людини та зменшився ареал існування тваринного та рослинного світу. З кожним роком зростає інтенсивність забруднення. Антропогенні полютанти з опадами потрапляю на землю і акумулюються на її поверхні. Значні об'єми шкідливих речовин скидають у ріки потужні промислові комплекси, сільськогосподарські підприємства, річково-морський транспорт, трубопроводи, що призводить до екологічної кризи у взаєминах суспільства і природи. Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня. Екологічні проблеми, досягши планетарного масштабу, утворюють нову соціальну реальність. Їхнє розв'язання залежить першочергово від рівня екологічної культури населення. Екологічні знання, навички, переконання сьогодні особливо необхідні для виховання нового ціннісного ставлення до природи, розвитку світоглядної свідомості людини. «Гадаємо, — писав В. Сухомлинський, — що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які маємо». Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Завдання екологічного виховання — сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності в природі. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи — середовища перебування людини, яка повиння бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. «Дітей, що не вміють ще ходити, — писав Г. Ващенко, — треба частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це залишається в дитячій душі, осяяне почуттям радості, і покладе основи любові до рідної природи».

Актуальність взаємодії суспільства і природного середовища висунула перед школою завдання формування у дітей відповідального відношення до природи. Педагоги і батьки усвідомлюють важливість навчання школярів правилам поведінки в природі. І чим раніше починається робота по екологічному вихованню учнів, тим більшою буде її педагогічна результативність. При цьому в тісному взаємозв'язку повинні виступати всі форми і види навчальної і позакласної діяльності дітей. Дітям молодшого шкільного віку властива унікальна єдність знань і переживань, які дозволяють говорити про можливість формування у них надійних основ відповідального відношення до природи. Всі навчальні предмети початкової школи покликані формувати екологічною відповідальність дітей. Видатний педагог В.О. Сухомлинський надавав особливе значення впливу природи на етичний розвиток дитини. На його думку, природа лежить в основі дитячого мислення, відчуттів, творчості. Він неодноразово відзначав, що сама природа не виховує, а активно впливає тільки на взаємодію з нею. Щоб дитина навчилася розуміти природу, відчувати її красу, потрібно прищепити їй це з раннього дитинства. Сучасне суспільство висуває ряд нових вимог до освітньої людини. Розвиток нових інформаційних технологій не тільки не знижує, а навіть підвищує значущість читання. Але опанування прийомами роботи з текстом відбувається паралельно з освоєнням нових форм подання знань і пов’язане зі зчитуванням та переробкою екранної інформації. Вже зараз поняття «грамотність» вміщує в себе крім загальної, ще й функціональну та комп’ютерну інформацію. Одним із наслідків інформатизації суспільства є народження особливого типу сприйняття (поверхневого читання), що зумовлене впливом аудіовізуальної інформації як найбільш цікавої та доступної. Читання стає більш прагматичним і менш критичним. Відбувається зниження зацікавленості суспільства читанням художньої літератури, а саме вона сприяє формуванню особистості майбутнього громадянина. Одним із напрямків літературознавчої підготовки є формування навичок роботи з різними видами літератури. Успішне навчання неможливе без оволодіння раціональними прийомами роботи з книгою, що є основою самостійного набуття знань. Державні стандарти освіти передбачають, що учень початкових класів повинен повноцінно сприймати художні і науково-пізнавальні тексти. Робота з науковим текстом (для початкової школи це адаптований текст, навчальна стаття) займає особливе місце в навчальному процесі. У початковій школі з таким текстом учні знайомляться, головним чином на уроках «Природознавства» та курсу «Я і Україна». Але ці уроки не призначені для навчання дитини роботи з текстом, тому що основними є інші завдання, такі як розширення елементарних знань учнів про предмети та явища природи, розкриття зв’язку між живою і неживою природою. На уроках «Природознавства» читання вступає тільки як допоміжний прийом, і робота з навчальною статтею займає незначний відсоток часу. Формування пізнавальної самостійності як риси особистості, розвиток пізнавальних і читацьких інтересів, бажання та вміння вчитися – «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа.

У розв'язанні цих завдань важлива роль належить книзі, особливо-науково-пізнавальній – головному джерелу знань. Актуальність використання книги зростає в сучасних умовах реформування національної системи освіти і є одним з пріоритетних засобів пізнання. У педагогічній літературі існує значна кількість праць, в яких розв’язується завдання екологічного виховання майбутніх школярів. При роботі над дипломною була вивчена наукова література: - твори Сухомлинського В.О., Г. Ващенка - вона розкриває погляди відомих педагогів про виховання дитини засобами природи і в гармонії з нею; статті педагогів-практиків і учених-практиків з журналу &quo ;Початкова школа&quo ; - Грицина Т., Химинець О.В., Химинець В.В., Федотова С., Провоторов О. та інших (у статтях мовиться про досвід екологічного виховання молодших школярів), використовувалися багато інших статей з журналів часопис , шкільні підручники та дитяча періодика – «Барвінок», «Малятко», «Яблунька» та ін. Актуальність піднятої проблеми викликана потребою психологів, педагогів, батьків в методах психолого-педагогічної дії, що удосконалюються, на особистість дитини, що формується, з метою розвитку інтелектуальних, комунікативних і творчих здібностей. Об’єктом дослідження є: дитяча література для формування екологічної культури молодших школярів. Предметом дослідження є: використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів. Визначення проблеми і актуальності теми дозволяє висунути гіпотезу дослідження: використання дитячої преси для формування екологічної культури молодших школярів буде ефективна за умови: що природоохоронна робота буде проводитися безперервно на всіх рівнях організації навчально-виховного процесу, з усіх предметів, базуючись на принципах нероздільного зв’язку теорії з практикою, науковості, міжпредметності та індивідуального підходу; що використання дитячої періодики, пропоновані завдання будуть використовуватися в навчальному просесі; що робота з дитячою книжкою буде невід'ємним структурним компонентом у цілісній системі підготовки дітей до школи; що дидактична казка — як один із різновидів навчальних текстів, буде доцільно використовуватися в роботі зі школярами. Мета дослідження: дослідити використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної і соціальної істоти. Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність таких завдань: обґрунтування висновків за результатами огляду літератури та преси; дослідження вивчення методів та прийомів екологічного виховання молодших школярів. Методи дослідження: аналіз педагогічної літератури; аналіз дитячої преси; порівняння, співставлення, аналіз та узагальнення; спостереження; педагогічний експеримент. Працюючи над дипломною роботою ми здійснили опитування студентів заочної форми навчання, які працюють у початковій школі. Метою опитування було – визначити сучасний стан шкільних бібліотек у сільській місцевості та у містах. А також встановити рівень інтересу до книжки молодших школярів Мстишинської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Тваринний і рослинний світ України

2. Вищі водні рослини в системі рослинного світу

3. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

4. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

5. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

6. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
7. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
8. Організація обліку в магазині "Світанок"

9. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

10. Майнові правовідносини батьків та дітей

11. Правовідносини батьків та дітей

12. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

13. Джанні Родарі та його книги для дітей

14. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

15. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

16. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

17. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

18. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

19. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

20. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

21. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

22. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
23. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем
24. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

25. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

26. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

27. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

28. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

29. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

30. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

31. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

32. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

34. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

35. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

36. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

37. Світова організація торгівлі

38. Світова організація торгівлі: цілі та функції
39. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
40. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

41. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

42. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

43. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

44. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

45. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

46. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

47. Підготовка дітей до шкільного навчання

48. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

50. Розумове виховання обдарованих дітей

51. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

52. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

53. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

54. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
55. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами
56. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

57. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

58. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

59. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

60. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

61. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

62. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

63. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

64. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

65. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

66. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

67. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

68. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

69. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

70. Проблема адаптації ліворуких дітей
71. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків
72. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

73. Соціальний захист дітей-сиріт

74. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

75. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

76. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

77. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

78. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

79. Препарати із свіжої рослинної сировини

80. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

81. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

82. Сім чудес світу

83. Януш Корчак: о том как любить детей

84. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

85. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

86. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)
87. История Религии (том 1)
88. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

89. Александр Невский, Св.

90. Перша світова війна. Причини та характер

91. Два подвига св. Александра Невского

92. Толстой: Война и мир. Том 1

93. Толстой: Война и мир. Том 4

94. Толстой: Война и мир. Том 2

95. И.А.Гончаров и храм св. великомученика Пантелеимона

96. Храм Св. Софии в Константинополе

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Сім чудес світу

98. Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

99. Согласны ли вы с А. С. Пушкиным в том, что “России определено было высшее назначение”?

100. О композиции первого тома поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.