Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Історія розвитку криміналістики в Україні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань. Слід відмітити, що історія криміналістики розглядається як історія спецефічного роду діяльності. В нас час крималістика являється досить популярною наукою. Уявлення про неї з більшою чи меншою долею повноти і правильності мають навіть школярі. Це пов"язано з високим ступенем інформатизації, що характерезує наше суспільство. Крім того криміналістика по своїй суті є прикладною юридичною наукою, яка більш ніж всі інші науки асоціюються в уяві пересічного громадянина з так званим "криміналом", який завжди цікавив, цікавить і мені здається буде цікавити людей. Необхідно також зазначити, що історія криміналістики, як наука виділилась з загального вчення про криміналістику порівняно недавно. Історія криміналістики дозволяє глибше зрозуміти її витоки, соціальну функцію і тенденції її розвитку. Криміналістика являлась спецефічною формою діяльності з часів зародження людського суспільства, виникнення якої пояснювалось необхідністю вирішення тих конфліктних ситуацій ( кримінально- релевантних подій, які час від часу виникали і виникають в суспільстві ). Потрібно сказати, що зародження прийомів і засобів розслідування злочинів, які отримали пізніше назву криміналістичних, безумовно пов"язано з потребами кримінального судочинства, карного розшуку, і судової експертизи.( проблеми, потреби - породжують певні дії способи вирішення.) Хочу зазначити, що предметом данної роботи буде розвиток історії криміналістики на території України, а так як неможливо отримати глибокого уявлення про розвиток науки на території окремої держави, тому паралельно буде розглядатись розвиток історії криміналістики в світі. Методом данної роботи буде аналіз як нормативних джерел минулого так і дослідження монографій з питань криміналістики з метою пошуку витоків та тенденцій розвитку того чи іншого напрямку (розділу) криміналістики. Аналізуючи зокрема розвиток історії криміналістики на Україні, слід сказати, що окремі частини території нашої держави в той чи інший період входили до складу тої чи іншої держави, тому аналіз буде проводитись стосовно історії розвитку цих держав. Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні. Пізнання події злочину це складна багатопрофільна діяльність, яка потребує як емпірічних ( досвід ) так і наукових знань із різних галузей науки, техніки, мистецтва. Тому ще в давні часи для розслідування злочинів, запрошувались особи, що розумілись на цій справі, які допомагали розв"язувати задачі, що поставали в процесі розслідувння. Необхідно сказати, що окремі способи розслідування злочинів, експертизи і відкриття датуються ще XVII століттям, але народженняя криміналістики як самостійної науки відбулось в кінці XIX століття. Узагальнюючи джерела виникнення криміналістики можна виділити чотири напрямки :1. Криміналістика - як наука виникла в межах формального кримінального права і процесу.2. Криміналістика - виникла, як наука в рамках неправового розшуку злочинних елементів.3. Криміналістика - виникла як продовження судової медицини.4. Криміналістика - виникла сама по собі, в силу необхідності для вирішення проблем ефективної боротьби з злочинністю.В

ідповідно до цих чотирьох напрямікв, а також окремих розділів криміналістики ми будемо розглядати історію її розвитку в світі і на Україні. Отже одним з головних напрямків на мій погляд, був розвиток спеціальних знань, стосовно кримінлістики на базі медицини. Ще Папа Інокентій ІІІ (1200 р.) наказував при з"ясуванні причин смерті звертатись до лікарів, а відомий Кодекс "Кароліна" (1532 р.) закріпив обов"язкову участь лікарів при розслідуванні злочинів проти життя і здоров"я. Слід зазначити, що перші спеціальні знання мали більше емпірічний характер ніж теоретичний. Також необхідно відзначити про широке використання слідчих дій при розслідуванні злочину у ХV ст. за часів Литовсько - Руської держави. Одним із елементів організації внутрішнього життя були - копні округи ( своєрідні адміністративні одиниці ). Копною округою вважався союз населення певної території який крім керівництва життям в окрузі, виконував функцію охорони від вчинення правопорушень, розслідування злочинів, та їх покарання. Основою для обвинувачення у вчиненні злочину служили сліди злочинця, який пробіг через дворище, що накладало підозру, що член данного дворища може бути злочинцем. Якщо член данного дворища не міг відвести від себе підозру йому доводилось відповідати за вчинений злочин. Крім того згадується також про метод розслідування злочинів по "гарячому сліду" - "гаряча копа". Про сліди, які залишаються на місці події злочину злочинцем згадується ще в визначній пам"ятці права ХІ - ХІІ ст. "Русской Правде" : "не будет ли татя по последу женуть", тобто якщо злодій не буде одразу виявлений, то необхідно його шукати по залишених слідах . Але одною з особливістю ро зслідування злочину є не тільки вміння виявляти і використовувати сліди події злочину, а й вміння їх закріпити. В 1867 році журнал "Архив судебной медецины" опублікував статтю військового лікаря Адольфа Борхмана про спосіб знімати за допомогою гіпсу відбитки слідів людини і тварин. В історії є епізодичні випадки використання медичних знань для огляду потерпілих, трупів, проведення так званих "медицинських експертиз". Але до створення Аптекарського приказу медики не залучались ( мається на увазі регулярно) для огляду осіб. З часів царювання Олекія Михайловича почали зустрічатись хімічні експертизи (в сучасному розумінні ). Особливо вони проводились для дослідження властивостей різного роду трав і рослин, які розповсюджувались знахарями та чаклунами. Також є згадка датована 26 квітня 1686, про проведення на основі челобітної від Івана Пермякова до Верхохуторського воєводи Григорія Наришкіна почеркознавчої експертизи. До цього часу належать свідчення про винекнення психіатрічної експертизи, першими "екпертами" були монахи. В зв"язку з розвитком цих напрямків знань в державі виникають спеціалізовані установи. Першими експертними установами були Аптекарський приказ та Іванівська площа в Москві ( з другої половини ХVІІ ст. - дослідження підроблених документів та надання "юридичних" послуг). Винекнення першої експертної установи датується 1811 р. Міністерство поліції заснувало Медичну раду, що виконувала судово-медичну експертизу.

Екпертна діяльність на місцях здійснювалась Лікарськими Управами при губернських управліннях поліції в штаті яких був судовий медик. Експертизу документів здійснювала Експедиція заготівлі державних паперів. Якщо в документі знаходили ознаки підробки, то документ підлягав фотографічному і хімічному дослідженню для визначення способу підробки. За результатами дослідження складався акт про проведення експертизи. Розвиток так званного "другого зору криміналіста " - фотографія, завдячує відомому вченому Є.Ф.Буринському, який вважається засновником судово- дослідної фотографії та технічної експертизи документів. Криміналістика, як самостійна наука, зародилась в кінці ХІХ ст. її засновниками прибічники тої чи іншої теорії вважають австрійського професора Ганса Гроса (1847-1915 рр.) та французького вченого Альфонса Бертільона (1853 -1914 рр.) Спробуємо подумки перенестися в то далеке минуле, коли не існувало ні фотографії, ні дактилоскопії, коли люди не вміли описувати зовнішність людини по методу "словесного портрету" і користуватись з метою встановлення особи антропометрією і ми зрозуміємо, як важко було вести боротбу із злочинністю без наукових методів, як легко вдавалось злочинцям приховувати своє минуле. Саме в цей час з"являється такий жахливий метод ідентифікації, як калічення і клеймування. Давньоіндійський пам"ятник права "Закони Ману" предписував, за удар нищим вищого, відрізати ту частину тіла, якою був нанесений удар. В Давньму Єгипті та Вавілоні де діяли досить жорсткі принципи законів вавілонського царя Хаммурапі за скоєння крадіжки винному відрубували руку і т.д. Широко застосовувалась калічення та катування на території України (зокрема про це згадується в "Соборном Уложении" 1659 р.) Клеймування було відмінено в 1863 р. на передодні введення судової реформи 1864 р. Першим з наукових методів, який запрпонував А.Бертільон був метод словесного портрету - опис в певній термінології ознак зовнішності особи на основі науково розробленої системи. За цією системою кожна частина обличчя і голови отримувала точне визначення і визначення з декількох букв (шифр), по яких складалась формула зовнішності. На основі цього методу ідентифікації виникає досить сумнівна теорія стосовно особливих ознак, які властиві зовнішності злочинця ( італьянський вчений Чезаре Ломброзо ). Аналізуючи ідентифікацію злочинців, яка проводилась на основі цього методу необхідно відмітити, що була висока ступінь помилок. Тому з 1879 р. А.Бертільон розробляє метод антропометрії, суть якого полягала в вимірюванні різних частин тіла. В 1882 р. завдяки високопоставленим знайомим батька А.Бертільона відомого французького вченого Луі Бертільона цей метод був введений в Франції в повсякденну поліцейську практику. Єфект нового методу ідентифікації швидко виправдав себе, вже в 1884 р. Бертільон ідентифікував близько 300 осіб, які раніше були засудженні, але приховали це. Розроблений метод швидко завойовував визнання не тільки в Франції, але й в Аргентині, Бельгії, Італії, Португалії, Данії, Австрії, Німеччині та в інших країнах. В 1890 р. в Петербурзі було створене перше в царській Росії анторпометричне бюро, а метод розроблений Бертільоном отримав назва "бертільонаж".

Прискпливий читач помтить, що процитовано з сьомо сторнки двохсотсторнкового твору. Справд, це витяг з «Передмови», де Семен Погорлий да загальну оцнку Винниченковй творчост, й нхто в тому «крамоли» не вбача; а от коли на щось подбне зважився Солдатенко, то це вже, за Юрм Шаповалом, упередженсть, яка унеможливлю обктивне дослдження. Чому? Чи шанування загальновизнаного таланту це «кримнал»? Чи перешкода для пошуку стини? Мабуть, т, хто читатимуть рецензю  порвнюватимуть з твором Погорлого (та публкацями нших лтературознавцв, театрознавцв), не пройдуть повз епзоди, де американський професор з посиланнями на конкретн тексти, х цитування говорить про позитивне ставлення Лес Укранки Винниченково творчости. Натомсть Юрй Шаповал, згадавши про те, що письменниця «знаходила у Винниченков дан великого артиста», глузливо вбача «артистизм» в одному з Винниченкових щоденникових записв  поверта й екстраполю це на конкретну полтичну поведнку Володимира Винниченка, з одного боку, некоректно використавши авторитет Лес Укранки для власно прагматично мети, а з другого подаючи Винниченков слова в самозасуджувальному контекст, тод як насправд мркування видатного мислителя та художника слушн, глибоко життв, справедлив, дялектичн

1. Поняття та методи криміналістики

2. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

3. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

4. Поняття криміналістичної версії

5. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

6. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
7. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)
8. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

9. Криміналістична ідентифікація

10. Криміналістична профілактика злочинів

11. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

12. Поняття злочину у кримінальному праві України

13. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

14. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

15. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

16. Історія митної справи в Україні

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

17. Напрямки розвитку платіжного обороту України

18. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

19. Історія розвитку української мови

20. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

21. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

22. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
23. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
24. Історія України

25. Слобожанщина - історія розвитку

26. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

27. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

28. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

29. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

30. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

31. Становище Української журналістики в 20-х роках

32. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

34. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

35. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

36. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

37. Історія розвитку вітчизняних бірж

38. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
39. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в
40. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

41. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

44. Історія земельного права України

45. Кримінальна відповідальність в Україні

46. Кримінальне процесуальне право України

47. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

48. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

49. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

50. Історія розвитку книги

51. Історія розвитку методики орфоепії

52. Історія розвитку баз даних

53. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

54. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя
55. Історія друкарства в Україні
56. Історія міжнародних відносин України

57. Історія прийняття Конституції України

58. Історія України

59. Історія України

60. Історія України. Соціально-політичні аспекти

61. Найдавніші часи в історії України

62. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

63. Питання з історії України

64. Предмет і завдання історії України

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

65. Соціалізм в історії України

66. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

67. З історії української кухні

68. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

69. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

70. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
71. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)
72. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

73. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

74. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

75. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

76. Історія розвитку патентного документу

77. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

78. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

79. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

80. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

82. Етапи розвитку політичної думи в Україні

83. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

84. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

85. Історія розвитку психології

86. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп
87. Демографічна історія України
88. Перспективи соціального розвитку України

89. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

90. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

91. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

92. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

93. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

94. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

95. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

96. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

98. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

99. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.