Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Лабораторна робота №8 За курсом «Інструментальні засоби комп’ютерного моделювання» Тема. Основи роботи в системі символьної математики MA LAB 5.2 Черкаси 2009 Зміст 1. Мета роботи 2. Теоретична частина 3. Практична (розрахункова) частина 4. Висновки за результатами виконання роботи 5. Бібліографічний список 1. Мета Освоїти основні моменти роботи з операторами та функціями. Навчитися користуватися основними функціями роботи з матрицями. Обладнання: МA LAB 5.2. 2. Теоретичні відомості Система MA LAB створена таким чином, що будь-які обчислення можна виконувати в режимі прямих обчислень, тобто без підготовки програми. Це перетворює MA LAB в надзвичайно могутній калькулятор, який здатний виконувати не тільки звичайні для калькуляторів обчислення (наприклад, виконувати арифметичні операції і обчислювати елементарні функції), але і операції з векторами і матрицями, комплексними числами, рядами і поліномами. Можна майже вмить задати і вивести графіки різних функцій - від простої синусоїди до складної тривимірної фігури. Робота з системою в режимі прямих обчислень носить діалоговий характер. Користувач набирає на клавіатурі вираження, що обчисляється, редагує його в командному рядку і завершує введення натисненням клавіші E ER. При цьому: •для вказівки введення початкових даних використовується символ »; •дані вводяться за допомогою найпростішого рядкового редактора; •для блокування виведення обчислень деякого виразу після нього треба встановити знак ; ( крапка з комою); •якщо не вказана змінна зі значенням результату обчислень, то MA LAB призначає таку змінну з ім’ям a s; •знаком привласнення є звичний математиці знак рівності =, а не комбінований знак: =, як в багатьох інших математичних системах; •вбудовані функції (наприклад, si ) записуються малими буквами і їх аргументи вказуються в круглих дужках; •результат обчислень виводиться в рядках висновку (без знаку »); •діалог відбувається в стилі «задав питання - отримав відповідь». Центральним поняттям всіх математичних систем є математичний вираз. Ось приклади простих математичних виразів: 2 3 2.301 si (х) 4 exp(3)/5 sqr (у)/2 si (pi/2) Математичні вирази будуються на основі чисел, констант, змінних, операторів і функцій і різних спецзнаків. Числа найпростіший об’єкт мови MA LAB, що представляє кількісні дані. Числа можна вважати константами, ім’я яких співпадає з їх значеннями. Числа використовуються в загальноприйнятому уявленні про них. Вони можуть бути цілими, дробовими, з фіксованою точкою і плаваючою точкою. Можливе представлення чисел з вказівкою мантиси і порядку числа. Нижче приведені приклади представлення чисел: 02-3 2.301 0.00001 123.456e.24 -234.456е10 Легко помітити, в мантисі чисел ціла частина відділяється від дробової не коми, а точкою, що прийнято в більшості мов програмування. Для відділення порядку числа від мантиси використовується символ е. Знак “ плюс” у чисел не проставляється, а знак “ мінус” у числа називають унарним мінусом. Пропуски між символами в числах не допускаються. Числа можуть бути комплексними z=Re(х) Im(х) i.

Такі числа містять дійсну Re(z) і уявну Im(z) частини. Уявна частина має множник i або j: 3i 2j 2 3i -3.141i -123.456 2.7е-3 Функція real(z) повертає дійсну частину комплексного числа Re(z), а функція imag(z) - уявну Im(Z). Для отримання модуля комплексного числа використовується функція abs(z), а для обчислення фази - a gle(z). У MA LAB не прийнято ділити числа на ціле і дробові, короткі і довгі і так далі, як це прийняте в більшості мов програмування. Хоч задавати їх в таких формах можна. Взагалі ж операції над числами виконуються в форматі, який прийнято вважати форматом чисел з подвійною точністю. Такий формат задовольняє переважній більшості вимог до чисельних розрахунків, але абсолютно не підходить для символьних обчислень з довільною (абсолютної) точністю. Символьні обчислення MA LAB може виконувати за допомогою спеціального пакету розширення Symbolic. Константа - це заздалегідь визначене числове або символьне значення, представлене унікальним ім’ям. Числа (наприклад: 1, -2 і 1.23) є безіменними числовими константами. Основні системні змінні, що застосовуються в системі MA LAB, вказані нижче: i або j - уявна одиниця; pi - 3.1415926.; eps - погрішність для операцій над числами з плаваючою крапкою ( 52 2. ); realmi - найменше число з плаваючою точкою ( 1022 2. ); realmax – найбільше число з плаваючою точкою ( 1023 2 ); i f - значення машинної нескінченності; a s - змінна, що зберігає результат останньої операції і зазвичай спричиняє його відображення на екрані дисплея; a - вказівка на не числовий характер даних ( o -a- umber). Як відмічалося, системні змінні можуть перевизначити. Можна задати системної змінної eps інше значення, наприклад eps=0.0001. Однак важливе те, що їх значення по замовчуванню задаються відразу після завантаження системи. Тому невизначеними, на відміну від змінних, системні змінні не можуть бути ніколи. Символьні константи - це ланцюжок символів, взятих в апострофи, наприклад: ’Hello my frie d!’ ’Привіт’ ’2 3’.Якщо в апострофи вміщене математичне вираження, то воно не обчислюється і розглядається просто як ланцюжок символів. Оскільки MA LAB використовується для досить складних обчислень, важливе значення має наглядність їх опису. Вона досягається, зокрема, використанням текстових коментарів. Текстові коментарі вводяться за допомогою оператора – Символа %, наприклад: %. Нижче представлено задання функції обчислення факторіалу Знищення виділених змінних - команда clear. У пам’яті змінні займають певне місце, котре носить назву: робочий простір – workspace. Для очищення робочого простору використовується функція clear в різних формах, наприклад: clear - знищення визначень всіх змінних; clear х - знищення визначення змінної х; clear a, b, с - знищення визначень змінних списку і так далі. Знищена (стерта в робочому просторі) змінна стає невизначеною. Використати такі змінні не можна і такі спроби будуть супроводитися видачею повідомлень про помилку. Приведемо приклади завдання і знищення змінних: »х=2 р1 х= 6.2832 » V= V= 12345 »МАТ ? U defi ed fu c io or variable ' MA '.

» MA = МАТ=1234 5678 » clear V»V ? U defi ed fu c io or variable 'V. »clear »х ? U defi ed fu c io or variable 'x'. »M?U defi ed fu c io or variable'M'. Зверніть увагу на те, що спочатку вибірково стерта змінна V, а потім командою clear без параметрів стерті інші змінні. Оператор - це спеціальне позначення для певної операції над даними - операндами. Наприклад, найпростішими арифметичними операторами є знаки суми , віднімання -, множення і розподілу /. Оператори використовуються спільно з операндами. Наприклад, у вираженні 2 3 знак є оператором складання, а числа 2 і 3 - операндами. Потрібно зазначити, що більшість операторів відноситься до матричних операцій, що може служити причиною серйозних непорозумінь. Наприклад, оператори множення і розподілу / обчислюють добуток і частку від ділення двох масивів, векторів або матриць. Є ряд спеціальних операторів, наприклад: оператор означає поділ справа наліво, а оператори. . і ./ означають почленне множення і ділення масивів. Повний список операторів можна отримати, використовуючи команду » help ops.Функції в загальному випадку мають список аргументів (параметрів), взятий в круглі дужки. Наприклад, функція Бесселя записується як bessel( U, X). У цьому випадку список параметрів містить два аргументи - U у вигляді числа і Х у вигляді вектора. Багато які функції допускають ряд форм запису, наприклад, відмінних списком своїх параметрів. Якщо функція повертає декілька значень, то вона записується у вигляді: =fu c(X1, X2,.),де Y1, Y2,. - список вихідних аргументів і X1, Х2, . – список вхідних аргументів (параметрів).Зі списком елементарних функцій можна ознайомитися, виконавши команду help elfu , а зі списком спеціальних функцій - help specfu . Функції можуть бути вбудованими (внутрішніми) і зовнішніми, або М-функціями. Так, вбудованими є найбільш поширені елементарні функції, наприклад si (х) і ехр(у), тоді як функція si h(х) є зовнішньою функцією. Зовнішні функції містять свої визначення в М-файлах. Задання таких функцій за допомогою спеціального редактора М-файлів ми розглянемо пізніше. Дуже часто необхідно зробити формування впорядкованих числових послідовностей. Такі послідовності потрібні для створення векторів або значень абсциси при побудові графіків. Для цього в MA LAB використовується оператор : (двокрапка) у Наступній конструкції: Початкове значення:Крок:Кінцеве значення Дана конструкція породжує послідовність чисел, яка починається з початкового значення, йде із заданим кроком і завершується кінцевим значенням. Якщо крок не заданий, то він приймає значення 1 або – 1 у вказаних співвідношеннях. Як відмічалося, приналежність MA LAB до матричних систем вносить корективи в визначення операторів і приводить, при невмілому їх використанні, до казусів. Розглянемо наступний характерний приклад: »х=0:5 х= 0 1 2 3 4 5 »cos(х) a s = 1.0000 0.5403 -0.4161 -0.9900 -0.6536 0.2837 »si (х)/х a s = -0.0862 Обчислення масиву косинусів тут пройшло коректно. А ось обчислення масиву функції si (х)/х дає на перший погляд несподіваний ефект замість масиву з шістьма елементами обчислено єдине значення.

Он требовал, чтобы в системе преобладали не абстрактные гимнастические упражнения, а упражнения близкие к естественным действиям солдата, который бы осознавал, что он делает и для чего это необходимо. П. Клиас был офицером швейцарской легкой артиллерии и академиком в Берне по преподаванию гимнастики. Интересно отметить, что русские чиновники 1820-30 гг., преследуя сторонников суворовских методов воспитания солдат, приняли на службу шведа Паули. Под видом французской гимнастики швед успешно преподавал в русской армии упражнения, основанные на военных доктринах А.В. Суворова и педагогических взглядах Песталоцци. Краткий анализ европейских и отечественной систем военно-физической подготовки войск, легшей в основу национальных систем физического воспитания населения, свидетельствует о том, что данные системы объединяет ряд родственных признаков: 1. Широкий спектр средств, направленных на общефизическую и прикладную подготовку воинов с акцентом на развитие таких качеств как выносливость и силовая выносливость, способствующих применению элементарных навыков в рукопашном бое, преодолении различных препятствий и других действий, связанных с конкретной военной специализацией, на фоне значительного физического утомления. 2

1. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

2. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

3. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

4. Основы теории систем и системный анализ

5. Математические основы теории систем

6. Философское введение в "Основы построения систем искусственного интеллекта"
7. Оптимизация режимов движения судов с использованием MATLAB 5.0
8. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

9. Математические основы теории систем

10. Математические основы теории систем

11. Процессный подход как методологическая основа современных систем качества

12. Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах

13. Фізичні основи роботи комп’ютера

14. Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмента

15. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

16. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Основы математики

18. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

19. Модернизация коробки подач радиально – сверлильного станка 2Н55 с целью увеличения подачи шпинделя с 2,5 до 3 мм на оборот

20. Исследование горячеломкости литейных сплавов на основе систем Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu

21. Основы построения экономических информационных систем

22. Научно-технические основы создания и внедрения систем мониторинга безопасности строительных конструкций
23. Теория социокультурных систем как основа для потенциального анализа конфликтов english
24. Основы конфигурирования сетевых файловых систем (на примере NFS)

25. Билеты по прдмету ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ за 1 семестр 2001 года

26. Основы организации вычислительных систем

27. Основы термодинамики неравновестных процессов и открытых систем

28. Основы дискретной математики

29. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

30. Штрих-код Interleaved 2 of 5

31. Основы моделирования технологических систем

32. Основы высшей математики

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

33. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

34. Использование учебников математики при изучении табличного умножения и деления на 2 и 3

35. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

36. Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов

37. Позакласна робота з математики у молодших класах

38. Психолого-педагогические основы обучения математике
39. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.
40. Монтаж металлических конструкций 2-5 этажей блока постоянного хранения гаража на 300 автомобилей

41. Проект цеху з виробництва ряжанки з масовою часткою жиру 2,5…4,0%

42. Основы организации строительства систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий различного назначения

43. Проектирование транзитной тяговой подстанции для питания системы тяги 2 х 27,5 кВ

44. Валидационная оценка методики анализа лекарственной формы состава: натрия хлорида 0,5; натрия ацетата 0,2; воды очищенной до 1 л

45. Кинетика полимеризации изопрена под влиянием каталитических систем на основе карбоксилатных солей лантаноидов

46. Норборненна-2,5-диен и его свойства

47. Как построить комплексную систему управления затратами: теоретические основы и практические подходы

48. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

50. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

51. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

52. Основы молекулярной биологии клетки

53. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

54. Русская армия от Петра 1 до Александра 2
55. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/
56. Основы ведения наступления подразделениями и частями

57. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

58. Гамма – каротаж. Физические основы метода

59. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

60. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

61. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

62. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

63. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

64. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

66. Основы конституционного строя Великобритании

67. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

68. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

69. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

70. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации
71. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ
72. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

73. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

74. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

75. Основы местного самоуправления

76. Организационные основы проведения налоговых проверок

77. Правовые основы гражданской обороны

78. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

79. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

80. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

82. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

83. Шпоры по экологическому праву (Шпаргалка) (WinWord7.0, PageMaker6.5)

84. История математики

85. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

86. Основы социокультурного проектирования
87. И.А. Ильин. Основы христианской культуры
88. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

89. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века

90. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)

91. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

92. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

93. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

94. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

95. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

96. Военные реформы Александра 2

Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

97. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

98. Математики эпохи возрождения

99. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.