Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Індустріально-педагогічний факультет Кафедра педагогіки, психології та методики трудового і професійного навчання Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін № 83 Виконав: студент 32 групи денної форми навчання Чечуга Роман Миколайович Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Видра Олександр Григорович Чернігів 2007 ЗМІСТ вступ . . . 3 розділ I.особистість вчителя трудового навчання з погляду психології Сучасні поняття про особистість вчителя . . . . .5 Структура особистісних якостей вчителя . . .11 розділ II. побудова моделі психологічних якостей особистості вчителя трудового навчання 2.1. Вимоги до вчителя трудового навчання . .17 2.2. Модель вчителя трудового навчання . . .24 висновки . . .29 словник основних термінів . . 31 список використаних джерел ВСТУП Як зазначається в державній програмі «Вчитель» - освіта є головною у сфері духовного і культурного розвитку нашої держави. Ключова роль у вихованні дітей належить вчителеві. Саме через його діяльність реалізується політика держави , яка спрямована на зміцнення культурного, духовного та інтелектуального потенціалу нації, збереження і примноження культурної спадщини. Саме учитель здійснює навчання й виховання учнів з урахуванням специфіки їх індивідуального та вікового розвитку, сприяє розвитку особистості школяра, його цивільної позиції, наукової, екологічної й економічної грамотності, професійному самовизначенню. Спрямовує своїх вихованців на шлях реалізації їхньої особистості в суспільстві, можливо й не на даний момент, а в дорослому житті. Систематично здійснює зв'язок з батьками (або особами що їх заміняють). На вчителя покладене велике завдання допомагати учням у не офіційних відносинах. Він повинен бути їхнім взірцем, ідеалом, заміняти батьків коли учні знаходяться в школі. Тому до вчителя розробляються і висуваються певні вимоги: психологічні, педагогічні та спеціальні. Щоб ці вимоги були дотримані майбутньому вчителеві потрібно прямувати до певного ідеалу педагогічної майстерності, зпівставляючи з ним якості своєї особистості та здійснювати постійний розвиток. Тому і є важливим у науковій психології та педагогіці вивчення, розкриття, дослідження психологічних вимог особистості майбутнього вчителя, зокрема і до вчителя праці. Адже результати таких досліджень породжують своєрідний орієнтир для розвитку особистості майбутнього вчителя. Метою курсової роботи є дослідження особистості вчителя трудового навчання та побудова моделі його особистісних якостей з погляду психології. Об’єктом курсової роботи є процес особистісного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання. Предметом дослідження являються особистісні якості, які повинні бути притаманні майбутньому вчителеві. Завдання курсової роботи наступні: 1. Здійснити теоретичний аналіз наукових знань про психологічні вимоги до особистості вчителя та його структуру особистісних якостей. 2. Навчитись розробляти модель особистісних якостей та здібностей майбутнього вчителя трудового навчання.

розділ I. особистість вчителя трудового навчання з погляду психології 1.1. Сучасні поняття про особистість вчителя. У минулому склалося поняття про учителя, яке мало широке соціальне значення. Учителями називали мислителів, які передавали людям свої погляди і переконання, що служили дороговказом у житті. Сьогодні вчитель — це не лише практичний працівник, спеціаліст у галузі навчання і виховання підростаючого покоління, а й громадський діяч. Учитель не тільки передає знання, є не тільки джерелом, як тепер прийнято говорити, інформації, він є і вихователем і носієм моральних цінностей. При цьому він передає їх своїми повчаннями, своїми діями, поводженням, всією своєю особистістю. Дискусії про те, яким повинен бути вчитель, виникають у педагогічних колективах дуже часто. І це закономірно. Адже вчитель - головна фігура в навчально-виховному процесі. Він повинен дати знання, від нього залежить спрямованість виховання учнів. Ще зі студентських часів учитель має пам'ятати слова російського педагога К. Д. Ушинського про те, що у вихованні все повинне ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Особистість учителя відіграє вирішальну роль у навчанні: тільки особистість, людина високих духовних якостей, може ефективно впливати на учнів. Сучасна гуманістична психологія цінуючи роль особистості вихователя трохи інакше бачить його самого і його педагогічну позицію стосовно учня. На противагу вчителеві, що веде за собою, що особливо характерно для сучасної школи, обґрунтована позиція учителя-фасілітатора (від англ. facili a e - полегшувати), тобто допомагаючого учневі знайти себе. Це припускає інший підхід учителя до дитини, оволодіння іншими вміннями й способами поводження. Такий учитель як вихователь намагається якнайбільше надати можливостей для активної самостійної, діяльності дітей - пізнавальної, трудовий, соціальної та ін. З цього приводу виникає необхідність розглядати функції вчителя з позиції керування навчальної діяльності школяра вчителем, як це відбувається в школі. Щойно ми почали керувати учнем, контролювати кожен його крок, діяльність учня руйнується бо перестає бути його власною. Керування вчителя має бути таким, що не обмежує учня в діяльності, а стимулює його активність. Саме таке керівництво притаманне учителю-фасілітатору. Обидва типи особистості вчителя: лідер, що веде за собою, нерідко з авторитарними й харизматичними рисами, і помічник, «фасілітатор», що стимулює саморозвиток учня, протистоять технологізації своєї праці, оскільки праця вихователя кропіткий, «ручний» і немеханізований процес, що не піддається шаблону. Сучасна школа має забезпечити розвиток дитини, як особистості та як вищої цінності сучасного суспільства. Виявити її таланти, розумові та фізичні здібності, виховати громадянина здатного до свідомого суспільного вибору. Розв’язання цих завдань певною мірою залежить від вчителя. Це стимулює педагога до оволодіння новими педагогічними підходами до навчання та виховання. Не слід забувати і про такі якості особистості вчителя як високий професіоналізм, ерудованість та суто людські риси – любов до дітей, до своєї справи, доброта, чесність, щирість, відвертість т.д

. В. Сухомлинський писав: «Я твердо переконаний, що є такі якості душі, без яких вчитель не зможе стати справжнім вихователем і серед них на першому місці стоїть уміння проникати у духовний світ дитини. Біда багатьох вчителів в тому, що вони забувають: учень, це насамперед жива людина, яка вступає у світ пізнання, творчості людських відносин». У цьому контексті школа висуває перед вчителем ряд вимог , яких він повинен дотримуватись у своїй діяльності. Він повинен бути прикладом моральної чистоти, мати сильну волю й твердий характер, бути наполегливим у доведенні до кінця початої справи. У той же час вчитель повинен мати витримку й терпіння, бути людяним. Викладач має пам'ятати, що справляє той чи інший вплив на учнів як змістом своїх уроків та інших навчальних занять, так і всією своєю особистістю, поведінкою, навичками, манерами, зовнішнім виглядом, своїм ставленням до справи, інших людей і, насамперед, до учнів. Цей вплив може бути і позитивним, і негативним. Якщо викладач систематично спізнюється на заняття, проводить їх без належної підготовки і під час занять корпається у своїх паперах, щоб знайти потрібні дані, то тим самим він подає поганий приклад недбалого ставлення до своїх обов'язків. Тому викладач має постійно дбати про належний рівень своєї поведінки, одягу, манер і навичок, щоб не подавати дітям шкідливих прикладів, а навпаки, своєю поведінкою, зовнішнім виглядом, ставленням до роботи, до людей, своїми поглядами і переконаннями справляти на них сильний виховний вплив. Адже учні у своїй масі ще тільки формуються як особистості, і школа, і її викладачі можуть і повинні зробити необхідний вплив на процес формування особистості кожного вихованця (бо на формування особистості впливають три чинни­ки: спадковість, середовище і виховання). Всім своїм поводженням вчитель або зміцнить віру в себе, або руйнує її. Тому все залежить від кожного конкретного вчителя. Наскільки він глибоко усвідомив роль своєї особистості і її значимість для виховання, наскільки зумів виховати насамперед себе, настільки він став справжнім учителем. Особистість педагога – важливий чинник формування особистості школяра. У своїй діяльності вчитель наочно демонструє засвоєні ним моделі поведінки, соціальних норм і цінностей. Його індивідуально-психологічні якості зумовлюють ціннісно-змістові уявлення вихованця. У своїй роботі вчитель використовує різні види діяльності, при чому головне його завдання – створення умов для творчого розвитку особистості учня. У зв’язку з цим основними видами навчання є пошукова робота, робота з додатковою літературою, розв’язання проблемних ситуацій. Ці методи навчання активізують розумову діяльність учнів, формують вміння аналізувати, порівнювати, будувати гіпотези, бачити суть проблеми т.д. Однак лише той вчитель досягає цієї мети, який постійно працює над своєю культурою, засвоює різні наукові знання, орієнтується на безперервне вдосконалення своєї педагогічної майстерності. Усвідомлює необхідність чітко уявляти структуру навчальної діяльності та своїх дій на кожному етапі : від виникнення задуму до його реалізації.

Тут повинна бути строга дисціпліна і повне підлягання військовим властям, поставленим робітниче-селянським урядом»[14]. Свою позицію незалежні повністю виявили і на VI конгресі УСДРП. На ньому були присутні 35 делегатів з правом вирішального, 26 — з правом дорадчого голосу. Центральним, ключовим питанням була оцінка поточного моменту, що конкретизувалася у ставленні партії до Директорії і радянської форми влади. Доповідач, член ЦК УСДРП, незалежник А. Пісоцький висунув тезу — визнати за необхідне організувати класову робітничо-селянську радянську владу в Україні; Директорію ж і майбутній Трудовий Конгрес розглядати як тимчасові, швидкоплинні етапи на шляху до цієї влади. Доповідь підтримали В. Мазуренко, М. Авдієнко, М. Ткаченко, інші члени фракції незалежних, котрі, вказуючи на початок світової соціалістичної революції, вимагали у зв'язку з цим не тільки організації влади в Україні у формі рад, але й найтіснішого зв'язку Української революції з німецькою та російською, негайного миру з радянською Росією та спільної збройної боротьби з контрреволюційним (красновським) Доном і Антантою

1. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

2. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

3. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

4. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

5. Теорії несвідомого в сучасній психології

6. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання
7. Общая характеристика трудового законодательства
8. Гігієнічна характеристика трудового процесу

9. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения

10. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

11. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

12. Трудовое поведение: особенности и характеристики различных видов

13. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання

14. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

15. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

16. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

18. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

19. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

20. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

21. Роль трудового виховання в становленні особистості

22. Сучасний вчитель як педагог та психолог
23. Сучасні системи професійного навчання
24. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

25. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

26. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

27. Діяльність викладача в процесі навчання

28. Вимоги до викладача вищої школи

29. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

30. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

31. Сучасний склад: характеристика та функції

32. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

33. Характеристика звезд

34. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

35. Характеристики ВМС Великобритании

36. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

37. Экономико-географическая характеристика Юга США

38. Австралия - экономико-географическая характеристика
39. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки
40. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

41. Характеристика Австралии

42. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

43. Экономико-географическая характеристика Московского региона

44. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

45. Экономико-географическая характеристика Японии

46. Комплексная характеристика Бразилии

47. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

48. Общая характеристика Туниса

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

50. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

51. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

52. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

53. Комплексная характеристика Словении

54. Китай. Характеристика страны
55. Социально-экономическая характеристика Индии
56. Экономическая характеристика Псковской области

57. Характеристика политико-географического положения Китая

58. Страноведческая характеристика Грузии

59. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

60. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

61. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

62. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

63. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

64. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Конституция США: Общая Характеристика

66. Трудовые споры

67. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

68. Характеристика Конституции Франции

69. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

70. Страховой рынок Украины и его характеристика
71. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой
72. Трудовые коллективные споры

73. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

74. Трудовые споры

75. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание

76. Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений

77. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

78. Трудовое право (Контрольная)

79. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

80. Трудовое право: понятие и виды переводов

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

82. Трудовая книжка. Порядок ведения

83. Профсоюзы как субъекты трудового права

84. Шпаргалка по трудовому праву

85. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения

86. Трудовой договор
87. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права
88. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

89. Прекращение трудового договора

90. Шпора по трудовому праву (по ТК)

91. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

92. Содержание трудового договора

93. Трудовой договор

94. Источники трудового права

95. Гигиенические требования к оборудованию мебели. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся

96. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Дискриминация в сфере трудовых отношений

98. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

99. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.