Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Вопросы на экзамен по международным отношениям и внешней политике

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. Термін Міжнародні відносини (МВ) з'явився після ІІ Світової війни, але ще до цього періоду Бентам (ІІ половина XVIII - початок XIX ст.) використовував цей термін для визначення спілкування між державами. Міжнародні відносини - це сукупність економічних, політичних, культурних, правових, ідеологічних, дипломатичних зв'язків і взаємовідносин між народами, державами і системами держав, економічними та політичними організаціями на міжнародній арені. . Системний метод - був започаткований з 20 років ХХ ст. Міжнародна система (МС) - суть цієї системи складає взаємодію окремих держав, які є її складовими елементами. Існує багато типологій МС, але в основні їх лежать наступні критерії: o кожна система має свої типи контролю; o структура МС - співвідношення елементів системи та засіб організації елементів системи; Одним з головних принципів функціонування МС є прагнення держав отримати контроль над поведінкою інших акторів МС. Контроль базується на розподілі сил та ресурсів між її акторами. Наслідком нерівності держав є міжнародна стратифікація з притаманною їй фактичною нерівністю держав. Стратифікація: 1. Наддержава o здатність до масових руйнувань планетарного масштабу; o здатність впливати на умови існування всього людства; o неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава; 2. Велика держава o істотний вплив на світовий розвиток; o вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону; 3. Середні держави o мають вплив в найближчому оточенні; 4. Малі держави o вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності; 5. Мікро держави o не здатні захистити свій суверенітет національними засобами; Три типи контролю: а) імперський - єдина держава контролює решту (сучасна епоха); б) біполярний тип контролю - дві наддержави контролюють та регулюють взаємовідносини в межах своїх сфер впливу (Холодна війна); в) баланс сил - три або більше держав контролюють дії одне одного за допомогою дипломатичних маневрів, зміні союзів та відкритих конфліктів (Європа віденської епохи); Відокремлюють три структурних виміри МС: 1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили: а) монополярна; б) мультиполярна; в) біполярна; 2. Ієрархія акторів; 3. Гомогенність - відображає ступінь згоди що існує у акторів відносно тих чи інших принципів та цінностей (Віденська система); та гетерогенність. В основі традиційно історичного підходу полягає використання поняття МС для визначення етапу у розвитку МВ в той чи інший період. 3. Типи контролю за міжнародною системою. Кожна система має свої типи контролю. Одним з головних принципів функціонування міжнародних систем є прагнення держав отримати контроль над поведінкою інших акторів міжнародної системи. Контроль над МС базується на розподілі сил та ресурсів між її авторами. В історії МВ існують 3 типи контролю: 1. Імперський – єдина держава контролює решту. Притаманний до сучасної епохи. 2. Біполярний тип контролю. Дві держави регулюють взаємовідносини в межах своїх сфер впливу (холодна війна).

3. Баланс сил – три або більше держав контролюють дії одна одної за допомогою дипломатичних маневрів, зміни союзів та відкритих конфліктів (Європа віденської епохи). 4. Структура міжнародної системи. Стратифікація: 1. Наддержава o здатність до масових руйнувань планетарного масштабу; o здатність впливати на умови існування всього людства; o неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава; 2. Велика держава o істотний вплив на світовий розвиток; o вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону; 3. Середні держави o мають вплив в найближчому оточенні; 4. Малі держави o вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності; 5. Мікро держави o не здатні захистити свій суверенітет національними засобами; Відокремлюються три структурні виміри міжнародних систем: 1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили (монополярна або мультиполярна, біполярна). 2. Ієрархія авторів. 3. Гомогенність або негетерогенність – відображає ступінь згоди, що існує у авторів відносно тих чи інших принципів та цінностей. 5. Основні характеристики Віденської системи міжнародних відносин. Віденська система (1815-1914 або 1918 рр.): 1. Імперський принцип контролю. 2. Утворення великих колоніальних імперій та початок антиколоніальних війн (1776 рік – декларація незалежності США). 3. Друга хвиля колоніальної експансії (об’єктами стають держави, що колись чинили опір – Китай, Японія). 4. Втрата позицій Османської імперії. 5. Утворення нових колоніальних імперій (німецька, італійська). 6. Завершення територіального розподілу, початок боротьби за його перерозподіл. 7. Початок нової епохи – епохи територіально-розподіленного та засвоєного світу. 6. Версальська система міжнародних відносин. Для підбиття підсумків першої світової війни було скликано Паризьку мирну конференцію, яка розпочала роботу 18 січня 1919 p. Тепер до Парижа прибули представники 27 держав, з них 9 учасниць війни - на боці Антанти, 15 -які оголосили війну Німеччині, але не брали участі у воєнних діях, та 3 нових країни - Польща, Чехословаччина, Королівство сербів, хорватів та словенців. Основним питанням конференції була підготовка мирного договору з Німеччиною. Його було підписано 28 червня 1919 p., у п'яті роковини сараєвського вбивства, у Великому Версальсь-кому палаці (Версальський мир). Мирні договори з союзниками Німеччини були укладені за зразком Версальського. Сен-Жерменський мирний договір з Австрією було підписано 10 вересня 1919р., Нейїський з Болгарією - 27 листопада 1919р., Тріанонсь-кий з Угорщиною - 4 червня 1920 p. та Севрський з Туреччиною -10 серпня 1920 p. Версальська система мирних договорів закріплювала територіальні зміни, які відбулися в результаті першої світової війни й розпаду Німецької, Османської та Австро-Угорської імперій. Франція здобула перевагу на Європейському континенті. Англія закріпила провідні позиції на Близькому Сході й панування на морі. Контроль над Лігою Націй фактично перейшов до Англії та Франції. Ознаки Версальської системи МВ: 1.

Розпад імперій. 2. Поява нових держав. 3. Перерозподіл колоній. 4. Формування регіональних підсистем міжнародних відносин внаслідок появи нових суб’єктів міжнародних відносин. Створена система міжнародних угод встановила Версальсько-Вашингтонську систему устрою міжнародних відносин, що зафіксувала та оформила результати першої світової війни, визначила нове співвідношення сил на світовій арені. Вона стала спробою розв'язати незліченні проблеми, об'єднати й гармонізувати суперечливі інтереси народів та держав. Втім вона мала низку суттєвих недоліків: 1. не розв'язала протиріччя між державами-переможницями й державами, які зазнали поразки; 2. не ліквідувала протиріччя між великими й малими країнами; 3. не запобігла можливості виникнення реваншизму, перш за все внаслідок відсутності дійового контролю за виконанням укладених договорів; 4. викликала значні територіальні зміни в Європі, друге «велике переселення народів», започаткувала основи національних конфліктів. Версальсько-Вашингтонська система закріпила нову розстановку сил у повоєнному світі, але внаслідок своїх вад не могла бути стійкою й тривалою. 7. Постдамська система міжнародних відносин. Остаточне формування нової конфігурації повоєнних міжнародних відносин довершувалося на Потсдамській конференції лідерів великих держав, що проходила з 17 липня до 2 серпня 1945р. Головною сферою обговорень були європейські справи, насамперед те, що стосувалося всебічного вирішення «німецького питання». Від останнього аспекту значною мірою залежали як контури, так і сама сутність повоєнного європейського устрою, що, власне, й підтвердив перебіг подій у наступних кількох десятиліттях. Ознаки: o біполярна система контролю; o розподіл сфер впливу і прагнення до його порушення; o децентралізація насильства – стабільність на центральному та глобальному рівнях, що підтримується державами і нестабільність на регіональних та субрегіональних рівнях; o орієнтація глобальної міжнародної системи і регіональних підсистем, на рівні яких вихід з конфліктів залежить перш за все від рівноваги сил в регіоні та чисто внутрішніх факторів; o неможливість збройних сутичок між супердержавами; o розпад колоніальних імперій; o світ перестає бути переважно європоцентриським; o прискорення суспільно-історичних процесів внаслідок модернізації; o формування єдиного інформаційно-технологічного простору. Оцінюючи досягнуті в Потсдамі домовленості, з одного боку, необхідно враховувати, що вони зафіксували об'єктивне співвідношення сил та інтересів — насамперед великих держав — на момент укладання відповідних угод; з іншого боку, не цілком коректним є твердження, що з плином десятиліть вони остаточно втратили свій сенс. Адже територіальний устрій у більшості частин Європи залишається в основному таким, яким його було встановлено в Потсдамі 8. Характер та цілі першої світової війни. На початку XX ст. змінилося співвідношення сил на міжнародній арені. Розподіл сфер впливу, колоній, ринків збуту, що сформувався ще у XIX ст., не задовольняв найбільші імперіалістичні держави. На початку XX ст. загострилися міжнаціональні та соціальні конфлікти.

Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.   В СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного творчества.   Глава 4.   Внешняя политика   Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество. Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР) защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. В СССР пропаганда войны запрещается.   Статья 29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов суверенного равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости границ; территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров: невмешательства во внутренние дела; уважения прав человека и основных свобод; равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права, из заключённых СССР международных договоров.   Статья 30

1. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

2. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

3. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

4. Національна політика СРСР в роки перебудови

5. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

6. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
7. Основні напрямки зовнішньої політики України
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

10. Процентна політика комерційного банку

11. Інформаційна політика України

12. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

13. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

14. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

15. Інвестиційна політика банків в Україні

16. Державна політика в галузі охорони праці

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

18. Організація облікової політики підприємства

19. Формування облікової політики підприємства

20. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

21. Концепція регіональної політики

22. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України
23. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
24. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

25. Сучасна мовна політика України

26. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

27. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

28. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

29. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

30. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

31. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

32. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Політика А. Гітлера

34. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

35. Царювання та політика Павла І

36. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

37. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

38. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"
39. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
40. Маркетингова товарна політика

41. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

42. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

43. Управління ціновою політикою підприємства

44. Цінова політика фірми та її оцінка

45. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

46. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

47. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

48. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Міжнародні відносини та зовнішня політика

50. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

51. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

52. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

53. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

54. Маркетингова політика ПМП "Арконі"
55. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
56. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

57. Економічні чинники регіональної політики в Україні

58. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

59. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

60. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

61. Природа політики

62. Політика великих держав на Близькому Сході

63. Політика та соціальний конфлікт

64. Політика, як суспільне явище

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Влада як найважливіший атрибут політики

66. Аналіз стану соціальної політики в Україні

67. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

68. Політика трудової зайнятості інвалідів

69. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

70. Соціальна політика
71. Соціальна політика та соціальне партнерство
72. Митна політика

73. Митна політика України на сучасному етапі

74. Особливості проведення в життя митної політики

75. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

76. Бюджетна політика держави

77. Грошово-кредитна політика

78. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

79. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

80. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Фінансова діяльність та політика держави

82. Фінансова політика та бюджетний процес

83. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

84. Амортизаційна політика на підприємстві

85. Антиінфляційна державна політика

86. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
87. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Концепція непослідовності політики у часі

90. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

91. Особливості інноваційної політики розвинених країн

92. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

93. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

94. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

95. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

96. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

97. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

98. Свободный полет в полях тяготения

99. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

100. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.